Документ z0256-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2018, підстава - v0011890-18

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
02.03.2010 N 1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2010 р.
за N 256/17551

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Фонду соціального страхування
N 11 ( v0011890-18 ) від 19.07.2018 }

Про внесення змін до Порядку призначення,
перерахування та проведення страхових виплат

З метою вдосконалення порядку призначення, перерахування та
проведення страхових виплат і здійснення робочими органами
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) у разі настання
нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання,
відповідно до статей 17 і 29 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Порядку призначення, перерахування та проведення
страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від
27.04.2007 N 24 ( z0715-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.06.2007 за N 715/13982 (із змінами і
доповненнями, внесеними постановами правління Фонду від 28.02.2008
N 2 ( z0245-08 ) та від 26.02.2009 N 2) ( z0264-09 ), такі зміни: другий абзац підпункту 3.8.2 пункту 3.8 та третій абзац
підпункту 6.4.2 пункту 6.4 доповнити словами і цифрами:
"у 2010 році - 1,0".
2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в
установленому законодавством порядку.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції
Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
4. Ця постанова набирає чинності з моменту її офіційного
опублікування.
Голова правління Г.Ольховець
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва В.Загородній
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду А.П.Дєньгін
В.о. Голови Головного
контрольно-ревізійного управління І.І.Іскра
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Іванкевич
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковецьвгору