Документ z0255-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.02.2017, підстава - z0118-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2016  № 96


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2016 р.
за № 255/28385

Про внесення змін до Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства освіти і науки № 1278 від 11.12.2015, до якого вносились зміни}

Відповідно до підпункту 4 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2016 року за № 10/28140, такі зміни:

1) підпункт 3 пункту 1 розділу ІV після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«копію паспортного або іншого документа, що посвідчує особу, - для іноземців та осіб без громадянства;».

У зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;

2) підпункт 3 пункту 5 додатка 6 до Порядку після слів «копію документа про повну загальну середню освіту» доповнити словами «або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти»;

3) підпункт 4 пункту 5 додатка 7 до Порядку після слів «документ про повну загальну середню освіту» доповнити словами «або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти».

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Квітвгору