Документ z0255-09, перша редакція — Прийняття від 24.02.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
24.02.2009 N 80
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2009 р.
за N 255/16271

Про внесення змін до Переліку продукції,
що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні

Відповідно до Закону України від 31 травня 2007 року N 1109-V
( 1109-16, 1109а-16, 1109б-16, 1109в-16, 1109г-16 ) "Про внесення
змін до Закону України "Про Митний тариф України", статті 14
Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93
( 46-93 ) "Про стандартизацію і сертифікацію", Положення про
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики, затвердженого Указом Президента України від
18 березня 2003 року N 225 ( 225/2003 ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту
України від 1 лютого 2005 року N 28 ( z0466-05 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 4 травня 2005 року за N 466/10746
(із змінами), такі зміни:
1.1. У розділі 1 "Електропобутове та аналогічне обладнання і
комплектувальні вироби": у пункті 1.1 у графі 5 цифри "8415 10 00 00" замінити на
слово та цифри "8415 10 10 00 та 8415 10 90 00", цифри
"8515 11 00 00" замінити на слово та цифри "8515 11 00 00 та
8515 19 00 00", цифри "8508 10 10 00" замінити на цифри
"8467 21 10 00", цифри "8508 80 30 00" замінити на цифри
"8467 29 30 00", "8414 80 90 00", "8419 39 90 00",
"8419 89 98 00", "8422 30 00 99", "8424 30 90 90"; у пункті 1.2 у графі 5 цифри "8544 51 90 00" замінити на
цифри "8544 51 90"; у пункті 1.3 у графі 5 цифри "8536 69 90 00" замінити на
цифри "8536 69 90".
1.2. У розділі 6 "Спеціальні засоби самозахисту": у пункті 6.1 у графі 3 слово та цифри "ГСТУ 78-41-003-97"
замінити на слово та цифри "СОУ 78-19-001:2007"; у пункті 6.1 у графі 4 слово та цифри "ГСТУ 78-41-003-97"
замінити на слова та цифри "СОУ 78-19-001:2007, р. 5-8"; у пункті 6.3 у графі 3 слова та цифри "ГСТУ 78-41-009-2000 та
ГСТУ 78-41-002-97" замінити на слово та цифри
"СОУ 78-19-001:2007"; у пункті 6.3 у графі 4 слова та цифри "ГСТУ 78-41-009-2000 та
ГСТУ 78-41-002-97" замінити на слова та цифри "СОУ 78-19-001:2007,
р. 5-8".
1.3. У розділі 13 "Зварювальне обладнання": у пункті 13.8 у графі 5 цифри "8515 90 00 00" замінити на
цифри "8515 90".
1.4. У розділі 21 "Дорожні транспортні засоби, їх складові
частини та приладдя": у пункті 21.1.1 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R26-01:2002, ДСТУ UN/ECE
R49-02А, В:2002(1)" замінити відповідно на слова та цифри "ДСТУ
UN/ECE R24-03:2005, ДСТУ UN/ECE R26-02:2005, ДСТУ UN/ECE
R49А,В-02:2005-1)"; у пункті 21.1.1 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R26-01:2002, ДСТУ UN/ECE R49-02А, В:2002,
рівень вимог В" замінити відповідно на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2005, ДСТУ UN/ECE R26-02:2005, ДСТУ UN/ECE R49А, В-02:2005,
рівень вимог В"; у пункті 21.1.2 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R26-01:2002, ДСТУ UN/ECE R49-02А, В:2002" замінити відповідно на
слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R26-02:2005, ДСТУ UN/ECE
R49А, В-02:2005"; у пункті 21.1.2 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R26-01:2002, пункти 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1;
6.6-6.8; 6.10; 6.11, ДСТУ UN/ECE R49-02А, В:2002, рівень вимог В,
пункт 4.4(3)" замінити відповідно на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R26-02:2005, пункти 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1;
6.6-6.8; 6.10; 6.11, ДСТУ UN/ECE R49А, В-02:2005, рівень вимог В,
пункт 4.4(3)"; у пункті 21.2.1 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R49-02А, В:2002, ДСТУ UN/ECE R58-01:2002"
замінити відповідно на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R24-03:2005,
ДСТУ UN/ECE R49А, В-02:2005(1), ДСТУ UN/ECE R58-01:2003"; у пункті 21.2.1 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R49-02А, В:2002, рівні вимог В, ДСТУ
UN/ECE R58-01:2002, ДСТУ 4277:2004, пункти 4.3.1; 4.3.2 (норми для
автомобілів з трикомпонентними нейтралізаторами)(1)" замінити
відповідно на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R24-03:2005, ДСТУ UN/ECE
R49А, В-02:2005, рівень вимог В, ДСТУ UN/ECE R58-01:2003, ДСТУ
4277:2004, пункт 4.3.2 (норми для автомобілів з трикомпонентними
нейтралізаторами)"; у пункті 21.2.2 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R49-02А, B:2002", "ДСТУ UN/ECE R58-01:2002" замінити відповідно на
слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R49 А,В-02:2005, ДСТУ UN/ECE
R58-01:2003"; у пункті 21.2.2 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R49-02А, В:2002, рівень вимог В, пункт 4.4(3), ДСТУ UN/ECE
R58-01:2002, пункти 25.1-25.5, ДСТУ 4277:2004, пункти 4.3.1; 4.3.2
(норми для автомобілів з трикомпонентними нейтралізаторами)"
замінити відповідно на слова та цифри
"ДСТУ UN/ECE R49 А, В-02:2005, рівень вимог В, пункт 4.4(3),
ДСТУ UN/ECE R58-01:2003, пункти 25.1-25.5, ДСТУ 4277:2004, пункт
4.3.2 (норми для автомобілів з трикомпонентними
нейтралізаторами)"; у пункті 21.3.1 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R36-03:2002, ДСТУ UN/ECE
R49-02А,В:2002(1), ДСТУ UN/ECE R52-01:2002" замінити відповідно на
слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R24-03:2005, ДСТУ UN/ECE R36-03:2005,
ДСТУ UN/ECE R49 А, В-02:2005(1), ДСТУ UN/ECE R52-01:2005"; у пункті 21.3.1 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R36-03:2002, ДСТУ UN/ECE R49-02А,В:2002,
рівень вимог В, ДСТУ UN/ECE R52-01:2002" замінити відповідно на
слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R24-03:2005, ДСТУ UN/ECE R36-03:2005,
ДСТУ UN/ECE R49 А, В-02:2005, рівень вимог В, ДСТУ UN/ECE
R52-01:2005"; у пункті 21.3.2 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R36-03:2002, ДСТУ UN/ECE R49-02А, В:2002, ДСТУ UN/ECE R52-01:2002"
замінити відповідно на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R36-03:2005,
ДСТУ UN/ECE R49 А, В-02:2005, ДСТУ UN/ECE R52-01:2005"; у пункті 21.3.2 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R36-03:2002, пункти 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1;
5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.5; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4;
5.6.7-5.6.11; 5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15, ГОСТ 27815-88,
пункти 5.4.1.2; 5.4.2.1; 5.4.2.2; 5.4.2.4; 5.4.3.1; 5.4.3.2;
5.4.4; 5.4.5; 5.4.6.4; 5.4.7; 5.4.9; 5.5-5.7; 5.11-5.14, ДСТУ
UN/ECE R49-02А, В:2002, рівень вимог В, пункт 4.4(3), ДСТУ UN/ECE
R52-01:2002, пункти 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2;
5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.5; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9;
5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.11; 5.7-5.13, ГОСТ 28345-89, пункти
5.4.1.2; 5.4.2.1; 5.4.2.2; 5.4.2.4; 5.4.3.1; 5.4.3.2; 5.4.4;
5.4.5; 5.4.6.1; 5.4.6.4; 5.4.7; 5.4.9; 5.5-5.12" замінити
відповідно на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R36-03:2005, пункти
5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4;
5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11;
5.7.1-5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12-5.15, ГОСТ 27815-88, пункти
5.4.1.2; 5.4.2.1; 5.4.2.2; 5.4.2.4; 5.4.3.1; 5.4.3.2; 5.4.4;
5.4.6.4; 5.4.7; 5.4.9; 5.5-5.7; 5.11-5.14, ДСТУ UN/ECE R49-А,
B02:2005, рівень вимог В, пункт 4.4(3), ДСТУ UN/ECE R52-01:2005,
пункти 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1;
5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.6.4; 5.5.7; 5.5.9; 5.6.1-5.6.4;
5.6.7-5.6.11; 5.7-5.13, ГОСТ 28345-89, пункти 5.4.1.2; 5.4.2.1;
5.4.2.2; 5.4.2.4; 5.4.3.1; 5.4.3.2; 5.4.4; 5.4.6.1; 5.4.6.4;
5.4.7; 5.4.9; 5.5-5.12"; у пункті 21.4.1 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R58-01:2002" замінити на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R58-01:2003"; у пункті 21.4.1 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R58-01:2002" замінити на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R58-01:2003"; у пункті 21.4.2 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R58-01:2002" замінити на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R58-01:2003"; у пункті 21.4.2 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R58-01:2002, пункти 25.1-25.5" замінити на слова та цифри "ДСТУ
UN/ECE R58-01:2003, пункти 25.1-25.5"; у пункті 21.6.1 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R49-02А, В:2002" замінити на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R49А, В-02:2005"; у пункті 21.6.1 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R49-02А, В:2002" замінити на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R49А, В-02:2005"; у пункті 21.6.2 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R49-0,2А, В:2002" замінити на слова та
цифри "ДСТУ UN/ECE R24-03:2005, ДСТУ UN/ECE R49А, В-02:2005"; у пункті 21.6.2 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R49-02А, В:2002" замінити на слова та
цифри "ДСТУ UN/ECE R24-03:2005, ДСТУ UN/ECE R49А, В-02:2005"; у пункті 21.6.5 у графі 5 цифри "9401 20 00 00" замінити на
цифри "9401 20 00"; у пункті 21.6.8 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R49-02А, В:2002" замінити відповідно на
слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R24-03:2005, ДСТУ UN/ECE
R49А, В-02:2005"; у пункті 21.6.8 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R24-03:2002, ДСТУ UN/ECE R49-02А, В:2002" замінити відповідно на
слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R24-03:2005, ДСТУ UN/ECE
R49А, В-02:2005"; у пункті 21.6.12 у графі 5 цифри "4016 99 82 00" замінити на
цифри "4016 99 52"; у пункті 21.6.14 у графі 3 слово та цифри "ГОСТ 3940-84"
замінити на слова та цифри "ДСТУ ГОСТ 3940:2007"; у пункті 21.6.14 у графі 4 слова та цифри "ГОСТ 3940-84,
пункти 1.1-1.5; 1.7; 1.8; 1.9; 1.13-1.17; 1.19; 1.20; 1.21; 1.23;
1.24.2" замінити відповідно на слова та цифри "ДСТУ ГОСТ
3940:2007, пункти 4.2-4.5; 4.7; 4,8; 4.12-4.15; 4.18; 4.19; 4.20;
4.22"; у пункті 21.6.14 у графі 5 цифри "8511 80 90 00" замінити на
цифри "8511 80 90"; у пункті 21.6.16 у графі 5 цифри "7007 11 10 00" замінити на
цифри "7007 11 10"; у пункті 21.6.17 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R90-01:2002" замінити на слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R90-01:2005"; у пункті 21.6.17 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R90-01:2002, р. 5, дод. 2-8" замінити на слова та цифри "ДСТУ
UN/ECE R90-01:2005, р. 5"; у пункті 21.6.17 у графі 5 цифри "4009 50" замінити на цифри
"4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42"; у пункті 21.6.18 у графі 3 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R30-02:2002(4), ДСТУ UN/ECE R54-00:2002(4)" замінити відповідно на
слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R30-02:2005, ДСТУ UN/ECE R54-00:2004"; у пункті 21.6.18 у графі 4 слова та цифри "ДСТУ UN/ECE
R30-02:2002(4), ДСТУ UN/ECE R54-00:2002(4)" замінити відповідно на
слова та цифри "ДСТУ UN/ECE R30-02:2005, ДСТУ UN/ECE R54-00:2004".
1.5. У розділі 23 "Підіймальні споруди та кранова продукція": у пункті 23.1 у графі 3 слова та цифри "Правила будови і
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені
наказом Держнаглядохоронпраці від 20.08.2002 N 409 ( v0409203-02 )
(ДНАОП 0.00-1.03-02)" замінити на слова та цифри "Правила будови і
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені
наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 ( z0784-07 ),
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за
N 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07)"; у пункті 23.1 у графі 4 слова та цифри "ДНАОП 0.00-1.03-02,
пункти 4.1.5; 4.2.3; 4.3.1-4.3.4; 4.3.8; 4.4.1-4.4.5; 4.4.7;
4.4.8; 4.4.11; 4.4.13-4.4.18; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1-4.6.3; 4.6.6;
4.7.2-4.7.7; 4.7.9; 4.8; 4.9.1; 4.9.3; 4.9.4; 4.9.6; 4.10.1;
4.10.3-4.10.5; 4.10.7; 4.10.8; 4.10.12; 4.12.1-4.12.5; 4.12.7;
4.12.8; 4.12.12; 4.12.15-4.12.17; 4.12.20-4.12.25;
4.12.27-4.12.29; 4.13.1-4.13.7; 4.14; 4.16; 4.17.1-4.17.13;
4.17.15-4.17.19" замінити на слова та цифри "НПАОП 0.00-1.01-07
( z0784-07 ), пункти 4.1.5; 4.1.9; 4.2.1-4.2.4; 4.2.9;
4.3.1-4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.11; 4.3.13-4.3.18; 4.4.1; 4.4.2;
4.5.1-4.5.3; 4.5.5; 4.6.2-4.6.7; 4.6.9; 4.7; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4;
4.8.6; 4.9.1; 4.9.4-4.9.6; 4.9.8; 4.9.9; 4.9.11; 4.11.1-4.11.5;
4.11.8; 4.11.13; 4.11.16; 4.11.18; 4.11.21; 4.11.26;
4.11.28-4.11.31; 4.12.1-4.12.7; 4.13; 4.15; 4.16.15-4.16.19"; у пункті 23.2 у графі 3 слово та цифри "ДНАОП 0.00-1.03-02"
замінити на слово та цифри "НПАОП 0.00-1.03-02" ( z0784-07 ); у пункті 23.2 у графі 4 слова та цифри "ДНАОП 0.00-1.03-02,
пункти 4.1.5; 4.2.3; 4.3.1-4.3.4; 4.3.8; 4.3.9; 4.4.1-4.4.5;
4.4.7; 4.4.8; 4.4.11; 4.4.13-4.4.18; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1-4.6.3;
4.6.6; 4.7.2-4.7.7; 4.7.9; 4.8; 4.9.1; 4.9.3; 4.9.4; 4.9.6;
4.10.1; 4.10.3-4.10.8; 4.10.12; 4.12.1-4.12.5; 4.12.7; 4.12.8;
4.12.12-4.12.16; 4.12.20-4.12.25; 4.12.27-4.12.29; 4.13.1-4.13.3;
4.13.16; 4.13.7; 4.14; 4.16; 4.17.1-4.17.13; 4.17.15-4.17.19"
замінити на слова та цифри "НПАОП 0.00-1.01-07 ( z0784-07 ),
пункти 4.1.5; 4.1.9; 4.2.1-4.2.4; 4.2.9; 4.3.1-4.3.5; 4.3.7;
4.3.8; 4.3.11; 4.3.13-4.3.18; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.1-4.5.3; 4.5.5;
4.6.2-4.6.7; 4.6.9; 4.7.; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.6; 4.9.1;
4.9.4-4.9.6; 4.9.8; 4.9.9; 4.9.11; 4.11.1-4.11.5; 4.11.8; 4.11.13;
4.11.16; 4.11.18; 4.11.21; 4.11.26; 4.11.28-4.11.31;
4.12.1-4.12.7; 4.13; 4.15; 4.16.15-4.16.19".
1.6. У розділі 31 "Засоби індивідуального захисту
працівників": у пункті 31.4 у графі 3 слово та цифри "ГОСТ 12.4.041-89"
замінити на слова та цифри "ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006"; у пункті 31.4 у графі 4 слова та цифри "ГОСТ 12.4.041-89,
пункти 4-13; 15; 16; 19" замінити на слова та цифри "ДСТУ ГОСТ
12.4.041:2006"; у пункті 31.9 у графі 5 цифри "6812 40 00 00" замінити на
цифри "6812 90 80 90".
1.7. У розділі 35 "Зброя вогнепальна мисливська та
спортивна": у пункті 35.1 у графі 5 цифри "9303 30 00 00" замінити на
цифри "9303 30 00 20" та "9303 30 00 90".
2. Виключити: з пункту 21.1.1 з графи 3 слова та цифри "ГОСТ 22895-77, ГОСТ
28557-90, ГОСТ 8769-75, ГОСТ 27436-87"; з пункту 21.1.1 з графи 4 слова та цифри "ГОСТ 22895-77,
пункти 2.1; 2.2; 2.5-2.8; 2.11; 2.16; 2.18; 3.2-3.4; 4.1-4.3; 4.5;
5; 6.3; 7; 8.2; 8.3; ГОСТ 28557-90, ГОСТ 8769-75, пункти 1.2; 1.3,
2.1-2.11; 2.13", "ГОСТ 27436-87, пункти 1.2-1.4"; з пункту 21.1.2 з графи 3 слово та цифри "ГОСТ 28557-90"; з пункту 21.1.2 з графи 4 слова та цифри "ГОСТ 28557-90,
пункти 5.1-5.4; 6.1.2; 6.1.3; 6.2-6.4; 6.5.1; 6.6-6.8; 6.10;
6.11"; з пункту 21.2.1 з графи 3 слова та цифри "ГОСТ 22895-77;
ГОСТ 8769-75; ОСТ 37.001.234-81; ГОСТ 27436-87; ГОСТ 29120-91;
ОСТ 37.001.054-86"; з пункту 21.2.1 з графи 4 слова та цифри "ГОСТ 22895-77,
пункти 2.1-2.3; 2.5-2.8; 2.11; 2.16; 2.18; 3.2-3.4; 3.6; 4.1-4.3;
4.5; 5; 6.3; 7; 8.2; 8.3; 9; 10.2-10.4; 11.1; 11.1а, ГОСТ 8769-75,
пункти 1.2; 1.3; 2.1-2.11; 2.12, ОСТ 37.001.234-81, ГОСТ 27436-87,
пункти 1.2-1.4, ГОСТ 29120-91, пункт 25, ОСТ 37.001.054-86"; з пункту 21.3.1 з графи 3 слова та цифри "ГОСТ 22895-77, ГОСТ
27815-88, ГОСТ 8769-75, ГОСТ 27436-87, ГОСТ 28345-89"; з пункту 21.3.1 з графи 4 слова та цифри "ГОСТ 22895-77,
пункти 2.1-2.3; 2.5-2.8; 2.11; 2.16; 2.18; 3.2-3.4; 3.6; 4.1-4.3;
4.5; 5; 6.3; 7; 8.2; 8.3; 9; 10.2-10.5, ГОСТ 27815-88,
ГОСТ 8769-75, пункти 1.2; 1.3; 2.1-2.11; 2.13, ГОСТ 27436-87,
пункти 1.2-1.4, ГОСТ 28345-89"; з пункту 21.4.1 з графи 3 слова та цифри "ГОСТ 22895-77, ГОСТ
8769-75, ГОСТ 29120-91"; з пункту 21.4.1 з графи 4 слова та цифри "ГОСТ 22895-77,
пункти 2.1; 2.4; 2.6-2.8; 2.11; 2.16; 2.18; 3.2; 3.4; 3.6; 4.1;
4.2; 4.4; 4.5; 7; 8.2; 8.3; 10.2; 11.1а; 11.1б; 11.2-11.7, ГОСТ
8769-75, пункти 1.2; 1.3; 2.5-2.11, ГОСТ 29120-91, пункт 25"; з пункту 21.6.2 з графи 3 слово та цифри "ГОСТ 23465-79"; з пункту 21.6.2 з графи 4 слова та цифри "ГОСТ 23465-79,
пункти 1.6; 1.7; 1.16"; з пункту 21.6.15 з графи 3 слово та цифри "ГОСТ 3940-84"; з пункту 21.6.15 з графи 4 слова та цифри "ГОСТ 3940-84,
пункти 1.1-1.5; 1.7-1.9; 1.13; 1.17; 1.21; 1.23; 1.24.2".
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Управлінню технічного регулювання (Сердюков О.Я.) у
п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в
черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика
"Стандарти".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Л.В.Лосюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Міністр транспорту та зв'язку
України Й.Вінський
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Заступник Міністра
промислової політики України С.Г.Грищенко
Заступник Голови Державної
митної служби України О.О.Федоров
Заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду А.П.Дєньгінвгору