Документ z0253-00, поточна редакція — Редакція від 16.10.2007, підстава - z1150-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 195 від 27.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 квітня 2000 р.
vd20000427 vn195 за N 253/4474

Про внесення змін та доповнень до Правил плавання і
лоцманського проведення суден у північно-західній
частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському
та Херсонському морських каналах
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства транспорту N 69
( z0212-98 ) від 06.03.98, до якого вносились зміни }

У зв'язку із створенням державного підприємства "Морська
державна адміністрація Дніпро-Бузького морського порту" та
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.98
N 2098 ( 2098-98-п ) "Питання безпеки судноплавства України"
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил плавання і лоцманського проведення суден
у північно-західній частині Чорного моря,
Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морських каналах,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 6 березня
1998 р. N 69 ( z0212-98 ) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 30 березня 1998 р. за N 212/2652, такі зміни та
доповнення: у підпункті 1.2 пункту 1 слова "Державним департаментом
морського і річкового транспорту України (надалі - Укрморрічфлот)"
замінити словами "Головною державною інспекцією України з безпеки
судноплавства"; у пункті 4: підпункт 4.1.5 вилучити; у зв'язку з цим підпункти 4.1.6 - 4.1.9 вважати відповідно
підпунктами 4.1.5 - 4.1.8; підпункт 4.1.5 після слів "лоцманських служб портів і ДП
"Дельта-лоцман" через" доповнити словами "Держфлотінспекцію
України та". 2. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Логінова
Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра транспорту Севрюкова В.В.
Міністр Л.М.Костюченковгору