Документ z0252-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.12.2012, підстава - z1975-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 256 від 25.08.94 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
14 жовтня 1994 р.
за N 252/462
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 1249 ( z1975-12 ) від 06.11.2012 }
Про затвердження Положення про дисциплінарну кімнату
спеціальної загальноосвітньої школи та спеціального
професійного училища для дітей і підлітків, які
потребують особливих умов виховання

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
13 жовтня 1993 р. N 859 ( 859-93-п ) "Про організацію діяльності
спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які
потребують особливих умов виховання" Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Положення про дисциплінарну кімнату спеціальної
загальноосвітньої школи і спеціального професійного училища для
дітей і підлітків, які потребують особливих умов
виховання/додається. 2. Міністерству освіти Республіки Крим, управлінням освіти
виконкомів обласних, Київської міської Рад народних депутатів,
управлінню по підготовці та перепідготовці трудових ресурсів
виконкому Донецької обласної Ради народних депутатів довести до
відома всіх спеціальних шкіл і спеціальних професійних училищ дане
Положення і забезпечити належний контроль за його додержанням. 3. Визнати такими, що не застосовуються, Положення про
дисциплінарну кімнату спеціальної загальноосвітньої школи для
дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання,
затвердженого наказом Міністерства освіти СРСР від 17.01.79 р.
N Iдск, та пункт 8 Інструкції про режим утримання учнів
спеціальних професійно-технічних училищ, затвердженої наказом
Державного комітету СРСР по професійно-технічній освіті від
21 листопада 1984 р. N 167.
В.о.міністра В.П. Шепотько
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти
України від 23.08.94 N 256
ПОЛОЖЕННЯ
про дисциплінарну кімнату спеціальної загальноосвітньої
школи та спеціального професійного училища для дітей і
підлітків, які потребують особливих умов виховання *
———————————————————————————————————————————————————— * Надалі - "спеціальна школа", "спеціальне училище". ————————————————————————————————————————————————————
1. Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню
школу для дітей і підлітків, які потребують особливих умов
виховання, і Положення про спеціальне професійне училище для
підлітків, які потребують особливих умов виховання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 року
N 859 ( 859-93-п ) "Про організацію діяльності спеціальних
навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують
особливих умов виховання, у вказанних закладах створюється
дисциплінарна кімната для тимчасового поміщення до неї учнів
спеціальних шкіл, які допустили грубі порушення режиму, та учнів
спеціальних училищ, які допустили грубі порушення режиму і правил
поведінки. До дисциплінарної кімнати учні поміщаються не пізніше 5 діб з
дня скоєння провини або з дня, коли стало відомо про їхню вину у
скоєнні провини. 2. Дисциплінарна кімната повинна знаходитися у приміщенні
прохідної, бути сухою, теплою і мати: площу в межах 4-5 кв.м на одного учня, висоту стелі не менш
2,5-3 метрів; дерев'яну підлогу і вікно розміром 1 м x 80 см, що
знаходиться у верхній частині стіни, розташованої напроти вхідних
дверей, з міцними подвійними рамами і кватиркою, без грат, але
затягнуту між рамами металевою сіткою; металеве ліжко, закріплене до підлоги або бокової стіни,
постільну приналежність; приліжкову тумбочку і табуретку, прикріплені до підлоги; вхідні двері без внутрішньої ручки, які відкриваються в
коридор, з оглядовим вікном і зовнішнім засовом; санітарний вузол (туалет, умивальник); шафа для зберігання одягу учнів, що находяться у кімнатному
приміщенні; електричне освітлення (10 ватт на 1 кв.м площі підлоги),
розміщене в недоступному для учнів місці, ізольване металевою
сіткою. Температура повітря у дисциплінарній кімнаті повинна бути не
нижче 18 градусів. 3. Поміщення учнів до дисциплінарної кімнати є крайньою мірою
покарання, що застосовується за вчиненням ними злісних порушень у
тих випадках, коли інші заходи виховного впливу не дали позитивних
наслідків. Відповідно до положень про спеціальну школу і спеціальне
училище учні можуть утримуватися в дисциплінарній кімнаті не більш
як 2 доби. Директор спеціальної школи (спеціального училища) має право
виходячи з педагогічних міркувань, прийняти рішення про дострокове
звільнення учня з дисциплінарної кімнати. Дострокове звільнення
проводиться на підставі письмового наказу директора. 4. Учні спеціальної школи (спеціального училища)
направляються до дисциплінарної кімнати лише за мотивованим
письмовим наказом директора, або особи, яка за наказом виконує
його обов'язки, після всебічного з'ясування ними вини учня у
скоєнні провини і обов'язкового проведення особистих бесід з таким
учнем. У виключних випадках поміщення учнів до дисциплінарної
кімнати в нічний час допускається також старшим черговим з режиму
до прибуття у спеціальну школу (спеціальне училище) директора або
особи, що виконує його обов'язки. 5. Рішення про поміщення до дисциплінарної кімнати
оголошується учневі директором спеціальної школи (спеціального
училища), його заступниками, а при їх відсутності - старшим
черговим з режиму. До дисциплінарної кімнати поміщаються лише здорові діти,
попередньо обстежені медичним працівником. На випадок хвороби учня
під час перебування його в дисциплінарній кімнаті подальше
відбуття ним покарання відмінюється, і учень переводиться в
медичний ізолятор. Результати медичних оглядів фіксуються
відповідно до наказу директора згідно з формою 1 (додаток N 1) і в
книзі обліку відвідувань згідно з формою 3 (додаток N 2). 6. Під час перебування учнів у дисциплінарній кімнаті вони не
звільнюються від виконання домашніх завдань, прибирання
дисциплінарної кімнати і роботи на території закладу. Їм не
дозволяється спати в непередбачений час, співати, кричати, мати
побачення з рідними, близькими родичами та іншими особами і
одержання посилок або яких-небудь інших речей. Учням дозволяється
читати програмову і художню літературу, журнали, газети. 7. Учні, які поміщені до дисциплінарної кімнати, повинні бути
одягнуті у повсякденний одяг. Від них забираються всі предмети, що
можуть бути використані учнями на шкоду своєму здоров'ю або
заподіяння собі яких-небудь пошкоджень, вчинення нападу на
працівників спеціальної школи, спеціального училища (металеві
предмети, ремінці, шнурки, зубний порошок та інше). 8. Харчування дітей у дисциплінарній кімнаті здійснюється за
загальними нормами, встановленими для учнів спеціальних шкіл і
спеціальних училищ. Вживання їжі проводиться безпосередньо в
дисциплінарній кімнаті. Роздача їжі покладається на працівників
їдальні після вживання її всіма учнями спеціальної школи,
спеціального училища. 9. Учні, поміщені до дисциплінарної кімнати, перебувають під
пильним наглядом працівників служби режиму. У супроводі
працівників служби режиму учні виводяться в туалет, для прибирання
території закладу і на прогулянку. Тривалість прогулянок і роботи
по благоустрою території закладу повинна бути в межах 4-5 годин на
день. Відповідальність за дотримання правил утримання учнів у
дисциплінарній кімнаті несуть помічники директора з режиму. 10. Відомості про учнів, які перебувають у дисциплінарній
кімнаті, фіксуються у книзі обліку згідно з формою 2 (додаток N 3)
помічником директора з режиму або черговим з режиму, книга обліку
зберігається у помічника директора спеціальної школи (спеціального
училища) з режиму, а наказ директора про поміщення учнів до
дисциплінарної кімнати - в їх особових справах. 11. Директор, його помічник з режиму, лікар або медична
сестра забов'язані щоденно відвідувати дисциплінарну кімнату і
перевіряти правильність утримання в ній учнів, розглядати їхні
скарги і заяви і в разі необхідності вживати необхідних заходів. У дисциплінарну кімнату можуть допускатися особи,які вивчають
роботу спеціальної школи (спеціального училища), заступники
директора, помічник директора, старший черговий і черговий з
режиму, вчителі та вихователі, медичний працівник. Відвідування
дисциплінарної кімнати іншими особами допускається лише з дозволу
директора спеціальної школи (спеціального училища). Про своє відвідування дисциплінарної кімнати і вжиті заходи
директор, його помічник з режиму і медичний працівник забов'язані
зробити відповідні записи у книзі обліку відвідування згідно з
формою 3, що знаходиться у чергового з режиму. 12. Після закінчення строку утримання учнів у дисциплінарній
кімнаті з ними повинна проводитися бесіда директором або його
заступниками.
Додаток N1
до Положення про дисциплінарну
кімнату спеціальної
загальноосвітньої школи та
спеціального професійного
училища для дітей і підлітків,
які потребують особливих умов
виховання
Форма 1
НАКАЗ
Директора ________________________________________________________
(назва спеціальної школи, спеціального училища) спеціальної школи або спеціального училища про поміщення до
дисциплінарної кімнати учня ______________________________________
(прізвище та ім'я) "___"___________ 199 __ р. Учень ____________________________________________________________
(прізвище та ім'я) _________________________________________________________________
(зміст провини) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
за _______________________________________________________________ _________________________________________________________________ __________________________________________________ помістити учня _______________________________________ до дисциплінарної кімнати
(прізвище, ім'я) строком на ____________ доби, з ____________ до __________ 199 р.
Підлягає звільненню ______________________________________________
(дата, години)
Дата Підпис директора спеціальної
школи (спеціального училища)
За станом здоров'я учень___________________ може утримуватися в дисциплінарній кімнаті (не може, причина) ________________ _____________________________________________________________
Підпис медичного працівника
Дата, години
Учень ______________ прийнятий в дисциплінарну кімнату черговим з режиму ___________________________________________
(прізвище та ініціали чергового) о ______________ годині
____________________
(дата) Черговий з режиму (підпис)
Учень __________________ звільнений з дисциплінарної кімнати
черговий режиму ____________________________ о _______ годині
___________ Черговий з режиму (підпис)
(дата)
Додаток N2
до Положення про дисциплінарну
кімнату спеціальної
загальноосвітньої школи та
спеціального професійного
училища для дітей і підлітків,
які потребують особливих умов
виховання
Форма 3
КНИГА
обліку відвідувань дисциплінарної кімнати
адміністрацією спеціальної школи (спеціального
училища), помічником директора з режиму,
медичними працівниками, особами, які вивчають
роботу закладу
————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Дата і|Посада і|Зміст |Скарги|Вжиті |Відмітка про пп|час |прізвище |зауважень |учня |заходи |виконання |відвідув-|особи, |особи, яка| |стосовно|зауважень |ання |яка |відвідала | |скарги |відповідаль- | |відвідала|дисциплі- | | |ної | |дисциплі-|нарну | | |особи і | |нарну |кімнату | | |підпис | |кімнату | | | | ———+—————————+—————————+——————————+——————+————————+—————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N3
до Положення про дисциплінарну
кімнату спеціальної
загальноосвітньої школи та
спеціального професійного
училища для дітей і підлітків,
які потребують особливих умов
виховання
Форма 2
КНИГА
обліку учнів, які перебувають у
дисциплінарній кімнаті _______________________________
(назва спеціальної школи, _______________________________
спеціального училища)
спеціальної школи або спеціального
училища
————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Дата і час | Прізвище, | Рік | Строк | Характер пп | поміщення | ім'я |народження | (діб) | провини | учня | | |утримання | | | | | | ————+————————————+————————————+———————————+——————————+——————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 —————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | Прізвище | Дата і час | Прізвище вилучених | чергового, | випуску учня | чергового, речей | який прийняв | | який звільнив | учня | | учня ———————————————+———————————————+———————————————+————————————————— 7 | 8 | 9 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————вгору