Документ z0251-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.01.2018, підстава - z0026-18

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2014  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2014 р.
за № 251/25028

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1024 від 13.12.2017}

Про затвердження Змін до наказу МВС України від 22 листопада 2012 року № 1077

Відповідно до Закону України від 10 жовтня 2013 року № 644-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини» та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом МВС України від 22 листопада 2012 року № 1077, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2109/22421, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Маркін Е.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 10 жовтня 2013 року № 644-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини», але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Заступник в.о. Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

Голова Державної міграційної служби України

Міністр оборони УкраїниВ.В. ЛутковськаВ.М. Коломієць

М.М. Ковальчук

П.В. Лебедєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
21.01.2014  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2014 р.
за № 251/25028

ЗМІНИ
до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів

1. Доповнити розділ II новими пунктами 2.10 - 2.12 такого змісту:

«2.10. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив один із батьків дитини або законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини (далі - дані), зразок яких наведено в додатку 27 до цього Порядку.

2.11. Працівник територіального підрозділу ДМС України протягом доби з дня отримання даних:

реєструє їх у Журналі обліку заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи. Дата реєстрації даних у цьому Журналі є датою реєстрації місця проживання новонародженої дитини;

заповнює відомості про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини та надсилає їх до адресно-довідкового підрозділу для внесення до графи 14 відомостей про реєстрацію місця проживання одного з батьків дитини або того із законних представників, який подав заяву для призначення допомоги при народженні дитини;

вносить дані про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини до графи 12 картки реєстрації особи, до адресної картки та до відривного корінця даних, який у п’ятиденний строк повертається до відповідного органу соціального захисту.

2.12. Якщо під час опрацювання даних буде встановлено, що місце проживання одного з батьків дитини або її законного представника не зареєстровано або в реєстрації місця проживання дитини відмовлено, про це негайно повідомляється орган соціального захисту населення».

2. Доповнити Порядок новим додатком 27, що додається.

Т.в.о. начальника Управління
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади
та органами військового
управління МВС України

Е.В. МаркінДодаток 27
до Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів
(пункт 2.10)

{Додаток № 27}вгору