Зміни до деяких наказів АРМА
НА управління активами; Наказ від 15.02.201938
Документ z0249-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними  від корупційних
та інших злочинів
15 лютого 2019 року № 38


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2019 р.
за № 249/33220

ЗМІНИ
до деяких наказів АРМА

1. У Положенні про порядок винесення приписів про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, затвердженому наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15 лютого 2018 року № 43, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2018 року за № 250/31702:

1) в абзаці першому пункту 2 розділу II слова «відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» замінити словами «державною мовою»;

2) пункт 3 розділу III після слів «Національного агентства» доповнити словами «або його територіального управління»;

3) у додатку 1 до Положення слова та цифри «Про результати виконання припису повідомити
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

за адресою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: 01601, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1» замінити словами «Про результати виконання припису повідомити уповноважену особу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за адресою:
______________________________________________________________________________
                                                          (місцезнаходження центрального апарату
______________________________________________________________________________
                  Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
________________________________________________________________________________ _________
                   одержаними від корупційних та інших злочинів, або його територіального управління)

».

2. У Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженому наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15 лютого 2018 року № 44, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2018 року за № 251/31703:

1) у розділі II:

в абзаці першому пункту 2 слова «відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» замінити словами «державною мовою»;

пункти 7, 8 виключити;

2) у розділі III:

пункт 1 після слів «Національного агентства» доповнити словами «або його територіальним управлінням»;

у пункті 3:

абзац третій після слів «Національного агентства» доповнити словами «або його територіального управління»;

в абзаці четвертому слова «Національного агентства» замінити словами «центрального апарату Національного агентства або його територіального управління»;

у пункті 4 слова «Національному агентстві» замінити словами «центральному апараті Національного агентства або його територіальному управлінні»;

3) у розділі IV:

пункт 1 після слів «Національного агентства» доповнити словами «або його територіальним управлінням»;

пункт 2 після слів «в судах України» доповнити словами «, або його територіальним управлінням».

Начальник
Юридичного управління


А.О. Потьомкінвгору