Документ z0249-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.02.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2014  № 41/101/250/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2014 р.
за № 249/25026

Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» та з метою створення ефективних механізмів проставлення апостиля НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 5 грудня 2003 року № 237/803/151/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за № 1151/8472, такі зміни:

1) у пункті 6:

абзац третій викласти в такій редакції:

«документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Оплата послуги з проставлення апостиля здійснюється шляхом перерахування коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.»;

2) в абзаці третьому пункту 14 слова «видані державними органами реєстрації актів громадянського стану» замінити словами «видані органами державної реєстрації актів цивільного стану»;

3) пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. Реєстраційні журнали щодо надання послуги з проставлення апостиля зберігаються 25 років, документи про оплату цієї послуги - 3 роки.».

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України


Р. Демченко

Міністр освіти і науки
України


Д. Табачник

Міністр юстиції України

О. Лукашвгору