Документ z0243-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2019  № 74


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2019 р.
за № 243/33214

Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Відповідно до пункту 3 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 року № 252, з метою поліпшення обслуговування громадян під час користування залізничним транспортом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 грудня 2006 року № 1196, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за № 310/13577, що додаються.

2. Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного
комітету України

Міністр соціальної політики України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Виконавчий директор Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

В.о. Голови Державної регуляторної
служби України
Ю. Терентьєв

А. РеваВ. Лапа
Н. Скрипка


В. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
01 лютого 2019 року № 74


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2019 р.
за № 243/33214

ЗМІНИ
до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

1. У пункті 1.7 розділу 1:

після абзацу двадцять дев’ятого доповнити новим абзацом тридцятим такого змісту:

«Маршрут проїзду узгоджений - проїзд пасажира поїздами з пересадками, погодженими з представником перевізника під час оформлення проїзду або обраними самостійно, за одним із маршрутів, запропонованих системою під час оформлення проїзду через канали самообслуговування, з урахуванням часу, необхідного на безпечну пересадку.».

У зв’язку з цим абзаци тридцятий - вісімдесят п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять першим - вісімдесят шостим;

абзац сорок дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятдесятий - вісімдесят шостий вважати відповідно абзацами сорок дев’ятим - вісімдесят п’ятим;

абзац п’ятдесят перший викласти в такій редакції:

«Приміський квиток - проїзний документ, що засвідчує укладання договору між перевізником і пасажиром на проїзд або перевезення ручної поклажі, живих тварин, рослин в приміському сполученні на визначений проміжок часу. Приміські квитки бувають повними - для проїзду дорослого пасажира за повну вартість та пільговими - для проїзду окремих категорій пасажирів, що мають право на пільги та знижки, встановлені законодавством (безоплатні, дитячі, студентські тощо), відповідно до затверджених тарифів.».

2. У розділі 2:

1) пункті 2.13 слово «Держспоживстандарту» замінити словами «Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

2) пункт 2.18 після слів «начальник поїзда» в усіх відмінках доповнити словами «(старший стюард)» у відповідних відмінках;

3) пункт 2.20 викласти в такій редакції:

«2.20. У період масового виїзду пасажирів (початок чи кінець літнього сезону, передсвяткові чи післясвяткові дні тощо) рішенням перевізника може вводитись цілодобовий прийом пасажирів та облік осіб, які не оформили проїзд.»;

4) абзац сьомий пункту 2.25 викласти в такій редакції:

«Залежно від внутрішнього облаштування та конструкції зазначені вагони можуть визначатись як вагони підвищеного комфорту, економ-класу або фірмові з рівнем сервісного обслуговування класу «комфорт», «стандарт» та «економ» тощо.»;

5) у пункті 2.34:

в абзаці першому слово «кіосків» замінити словами «автоматів самообслуговування (кіосків)»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«За зверненням пасажира роздруківка електронного проїзного документа на бланку встановленого зразка здійснюється за додаткову плату, встановлену перевізником, у порядку, що не суперечить законодавству про захист економічної конкуренції.»;

6) у пунктах 2.21, 2.22, 2.46 слова «інвалід», «цього інваліда» в усіх відмінках замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «ця особа з інвалідністю» у відповідних відмінках;

3. У розділі 3:

1) у пункті 3.1:

підпункти «д»-«є» викласти в такій редакції:

«д) особи з інвалідністю внаслідок війни I, II і III груп з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, та особи, до них прирівняні;

е) учасники Другої світової війни;

є) особи з інвалідністю внаслідок війни I, II і III груп та прирівняні до них особи;»;

підпункт «з» викласти в такій редакції:

«з) особи з інвалідністю I і II груп, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують;»;

у підпункті «ї» слово «міліції» замінити словом «поліції»;

підпункт «м» викласти в такій редакції:

«м) особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та рятувальники;»;

підпункт «р» виключити.

У зв’язку з цим підпункт «с» вважати підпунктом «р»;

2) у пункті 3.2 літеру «, «р» виключити;

3) у підпункті «є» пункту 3.3 слово «інваліди» замінити словами «особи з інвалідністю».

4. Пункт 5.8 розділу 5 викласти в такій редакції:

«5.8. Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю, можуть користуватись пільгою тільки під час супроводження осіб з інвалідністю.

Дозволяється оформлення пільгового проїзного документа тільки для супровідника, якщо вік дитини з інвалідністю менше 6 років і дитина прямує із супровідником без зайняття окремого місця.

Оформлення проїзних документів для супровідника особи з інвалідністю I групи чи дитини з інвалідністю здійснюється із зазначенням шифру, прийнятого в автоматизованій системі керування пасажирськими перевезеннями для супровідника відповідної категорії особи з інвалідністю, та прізвища й імені особи з інвалідністю, яку супроводжують.».

5. У розділі 7:

1) у пункті 7.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7.2. Посадка в поїзд осіб, що здійснюють поїздку за повними, пільговими, у тому числі безплатними та груповими, проїзними документами, здійснюється за умови наявності проїзного документа та документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа для виїзду за кордон особи, яку визнано біженцем, та особи, яка потребує додаткового захисту, довідки про звернення за захистом в Україні, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, картки мігранта, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, паспортного документа іноземця та особи без громадянства), для пасажирів пільгових категорій - додатково оригіналу документа, що підтверджує право на пільговий проїзд.»;

в абзаці другому слова «проїзного документа дитини» замінити словами «паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

2) пункт 7.3 викласти в такій редакції:

«7.3. Провідник (стюард) вагона зобов’язаний перед подачею поїзда для посадки пасажирів вивісити трафарет та порядковий номер вагона, а після зупинки вагона - своєчасно відкрити двері та розпочати посадку пасажирів, перевіряючи проїзні документи, їх відповідність даті відправлення поїзда, номеру поїзда і вагона, відповідність ваги і розмірів ручної поклажі встановленим нормам, а в разі потреби - перевізні документи про оплату ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром.

Перевіряється також наявність оригіналів документів на право пільгового або безплатного проїзду.

Пасажири без проїзних документів чи з недійсними проїзними документами, з прізвищем та іменем у проїзному документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу (за винятком допущених описок не більше трьох знаків), без документів, що посвідчують особу, з ручною поклажею більше встановлених норм та з перевищенням розмірів, установлених для ручної поклажі, у вагон не допускаються.

У разі виявлення під час перевірки у поїзді пасажира без проїзного документа та документів, які посвідчують особу, а також документів, що підтверджують право на пільговий проїзд, пасажира з недійсним проїзним документом, з прізвищем та іменем (за винятком допущених описок не більше трьох знаків) у проїзному документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу, він уважається безквитковим і повинен сплатити штраф та оплатити проїзд від станції посадки до станції призначення. У разі відмови від сплати штрафу та вартості проїзду пасажир повинен залишити поїзд на найближчій станції для подальшого оформлення вартості проїзду та протоколу про адміністративне правопорушення в установленому порядку із залученням представників правоохоронних органів.

При проїзді в поїзді категорії «Інтерсіті+» (ІС+) перевірка проїзних та перевізних документів, документів, що посвідчують особу, та документів, що надають право на пільги, може здійснюватися після посадки пасажирів у поїзд.

Під час групових перевезень пасажири з документами, що посвідчують особу, дані яких не відповідають завіреним квитковою касою спискам, у вагон не допускаються.»;

3) пункт 7.6 викласти в такій редакції:

«7.6. У разі продажу двох проїзних документів на одне місце, у тому числі оформлених через електронні канали зв’язку, начальник поїзда (старший стюард) і провідник (стюард) вагона зобо-в’язані допустити пасажира у вагон і вжити заходів для надання йому місця в поїзді.

У такому випадку начальник поїзда (старший стюард) в обов’язковому порядку складає акт (довільної форми) у трьох примірниках, перший з яких надає пасажиру, другий направляє до виробничого підрозділу перевізника для проведення службової перевірки, третій залишає у себе.»;

4) пункт 7.7 після слів «начальник поїзда» в усіх відмінках доповнити словами «(старший стюард)» у відповідних відмінках;

5) абзац четвертий пункту 7.9 замінити двома абзацами такого змісту:

«Проїзні документи пасажирів, які слідують у вагонах з місцями для лежання, зберігаються у провідника вагона, крім проїзних документів, інформація про які зберігається на електронних носіях.

Проїзні документи пасажирів, які прямують у вагонах з місцями для сидіння, зберігаються у пасажирів і пред’являються на вимогу осіб, які здійснюють контроль.».

6. У розділі 8:

1) пункт 8.21 викласти в такій редакції:

«8.21. Переоформлення дитячого проїзного документа на проїзний документ повної вартості дозволяється тільки в разі, якщо на дату відправлення поїзда дитині виповнилося 14 років. Зміна прізвища та імені не допускається.»;

2) пункт 8.25 викласти в такій редакції:

«8.25. Не здійснюється переоформлення проїзного документа (повного, пільгового, дитячого чи групового) зі зміною станції призначення (відправлення), оформленого за безготівковим розрахунком, сплаченого з використанням платіжної картки, оформленого через Інтернет.»;

3) у пункті 8.27 слова «погодженого поїзда» замінити словами «поїзда, зазначеного у проїзному документі, оформленому за узгодженим маршрутом проїзду»;

4) пункт 8.32 після слів «начальник поїзда» доповнити словами «(старший стюард)»;

5) у пункті 8.34 слово «інвалідам» замінити словами «особам з інвалідністю».

7. У розділі 10:

1) у пункті 10.4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«У спеціально обладнаних вагонах для осіб з інвалідністю, які використовують для пересування крісло колісне, вартість проїзду для таких осіб сплачується за тарифом купейного нефірмового вагона з 4-місними купе незалежно від того, в якому купе вони їдуть. Перевезення засобів для пересування в цьому вагоні здійснюється безоплатно.»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Оформлення та справляння провізної плати за кожний замовлений спеціальний вагон-салон здійснюються за тарифом м’якого вагона з 2-місними купе типу «М» («СВ») відповідної категорії поїзда з оплатою вартості проїзду 12 дорослих пасажирів таким чином:

оформлення проїзду здійснюється на одному бланку проїзного документа;

не надаються пільги та знижки, не здійснюється оформлення дитячих проїзних документів, не оформлюється проїзд за службовими і разовими квитками працівників залізничного транспорту;

часткове повернення місць та переоформлення проїзних документів не проводиться;

платні послуги (комісійний збір) стягуються відповідно до пункту 12.1 цих Правил за кожне оформлене місце;

з одним дорослим пасажиром допускається безоплатне перевезення однієї дитини віком до шести років.

У вагонах із купе закритого типу, що обладнані меблями, які трансформуються, категорія вагона встановлюється залежно від використання полиць (місць) у вагоні.

Залежно від категорії вагона застосовуються тарифи для:

двох нижніх полиць - м’якого вагона з двомісними купе «СВ»;

чотирьох полиць - жорсткого купейного вагона;

чотирьох місць для сидіння - вагона 1-го класу денних поїздів категорії «Регіональний поїзд», денних швидкісних поїздів категорій «Регіональний експрес», «Інтерсіті» та «Інтерсіті +»;

шести місць для сидіння - вагона 2-го класу денних поїздів категорії «Регіональний поїзд», денних швидкісних поїздів категорій «Регіональний експрес», «Інтерсіті» та «Інтерсіті +».»;

2) у пункті 10.6 слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»;

3) у пункті 10.7 слова «інваліда першої групи по зору» замінити словами «особу з інвалідністю І групи з порушеннями зору»;

4) абзац другий пункту 10.14 викласти в такій редакції:

«Перевезення собак-поводирів, що супроводжують осіб з інвалідністю з порушеннями зору, не оплачується.».

8. У розділі 12:

1) пункт 12.1 викласти в такій редакції:

«12.1. Перевізники, що здійснюють оформлення проїзних та перевізних документів, повернення вартості невикористаних проїзних та перевізних документів, встановлюють ціни на послуги (комісійний збір), пов’язані з перевезенням пасажирів, багажу та вантажобагажу, в порядку, що не суперечить законодавству про захист економічної конкуренції, як правило, за такі послуги:

оформлення проїзного (перевізного) документа;

оформлення посадочного (перевізного) документа через електронні канали обслуговування;

резервування місць за заявками для групових перевезень пасажирів;

повернення платежів за невикористаний повністю чи частково проїзний документ, у тому числі оформлений через електронні канали обслуговування;

роздруківка електронного проїзного документа на бланку встановленого зразка;

переоформлення проїзного документа;

поновлення пошкодженого проїзного документа;

оформлення проїзного документа начальником поїзда;

оформлення проїзного документа у спеціалізованій касі;

оформлення проїзного документа в бюро замовлень із подальшою доставкою за адресою, зазначеною замовником;

оформлення замовлення в бюро замовлень з викупом проїзних документів пасажиром у касі.»;

2) пункт 12.2 викласти в такій редакції:

«12.2. Плата за послуги (комісійний збір) з оформлення (переоформлення) проїзних документів не стягується, якщо вартість проїзду (сума квитка і плацкарти), у тому числі пільгового, є меншою від розміру плати за послуги з оформлення або переоформлення.»;

3) у пункті 12.7 слова «(вхід) у сервіс-центрі та» замінити літерою «в».

9. У розділі 13:

1) пункт 13.6 викласти в такій редакції:

«13.6. За пробіг вагонів, не пристосованих для перевезення пасажирів (пасажирські вагони з ремонту та в ремонт, а також нові вагони від заводу до місця приписки, багажні вагони в порожньому стані та інші спеціалізовані вагони, крім вагонів-ресторанів), у складі пасажирського поїзда станцією відправлення оформлюється комплект перевізних документів (форми ЛУ-12В) згідно із даними, зазначеними у заявці відправника, за наявності дозволу на включення до складу поїзда та використання вагонів.

При оформленні комплекту перевізних документів за пробіг вагонів, не пристосованих для перевезення пасажирів, стягується плата як за пробіг вагонів у порожньому стані та вартість проїзду обслуговуючого персоналу за фактичною кількістю зайнятих місць за тарифом купейного вагона відповідної категорії поїзда. Перевезення ручної поклажі, багажу та вантажобагажу здійснюється на умовах, визначених у цих Правилах.

Прямування у складі поїзда вагонів-ресторанів, включених відповідно до встановленої схеми формування цього поїзда, здійснюється безплатно. Умови перевезення вагонів-ресторанів у складі спеціальних поїздів визначаються умовами договору.»;

2) пункт 13.8 викласти в такій редакції:

«13.8. За заявками фізичних та юридичних осіб перевізник може включити до складу поїзда спеціальний вагон-салон, плата за перевезення в якому здійснюється окремо в напрямку «туди» і «назад» за тарифом для вагона типу «М» («СВ») відповідної категорії поїзда.

У спеціальному вагоні-салоні перевізник за бажанням пасажира може надавати платні додаткові сервісні послуги, перелік та вартість яких визначаються перевізником.».

10. Пункт 14.4 розділу 14 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Плата за послуги (комісійний збір) стягується за оформлений перевізний документ незалежно від фактичної кількості осіб, що прямуватимуть.».

11. У розділі 15:

1) пункт 15.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Ручна поклажа розміщується:

у пасажирських купейних, плацкартних та спальних вагонах:

пасажирів, які займають нижні місця,- в рундуках купе;

пасажирів, які займають верхні місця,- на третіх полицях плацкартних вагонів, у нішах купейних вагонів, на верхніх спеціальних полицях спальних вагонів;

у пасажирських загальних вагонах:

пасажирів, які займають непарні місця,- в рундуках під сидіннями;

пасажирів, які займають парні місця та місця з літерою «а»,- на третіх полицях купе;

у поїздах категорій «Регіональний поїзд», «Регіональний експрес», «Інтерсіті» та «Інтерсіті+»:

під сидіннями та на боковій верхній полиці вагона;

на спеціально обладнаних місцях для ручної поклажі.

Забороняється розміщення ручної поклажі в тамбурах вагона, коридорі салону та проходах купе.»;

2) пункти 15.4, 15.5 викласти в такій редакції:

«15.4. Пасажир має право перевозити ручну поклажу в усіх категоріях вагонів та поїздів загальною вагою до 50 кг. Ручна поклажа до 36 кг включно перевозиться безплатно, перевищення до 14 кг оплачується за тарифом перевезення багажу.

Ручна поклажа, загальна вага якої перевищує 50 кг, до перевезення у пасажирських вагонах не допускається.

15.5. Кожний пасажир має право безоплатно перевозити при собі понад установлену норму ручної поклажі портфель, дамську сумку, лижі та палиці до них, сноуборд, вудлища, фотоапарат, відеокамеру та інші дрібні речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі.

Дозволяється перевозити при собі за рахунок норми ручної поклажі пасажира дитячі коляски (при проїзді дитини), велосипеди в розібраному та впакованому стані (не більше одного).

Перевезення велосипедів у купейних та плацкартних вагонах нічних швидких та пасажирських поїздів здійснюється у розібраному та впакованому стані за умови, що вони можуть вільно розміщуватись на місцях, передбачених для перевезення ручної поклажі.

У вагонах регіональних поїздів на місцях, спеціально обладнаних для розміщення велосипедів, перевезення велосипедів здійснюється з обов’язковою оплатою як за 20 кг багажу, що оформлюється квитанцією за формою ЛУ-12а чи перевізним документом, оформленим електронним способом.

Пасажир забезпечує збереження велосипедів під час перевезення.

У поїздах категорій «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» перевезення велосипедів не дозволяється за відсутності технічних умов (місць) для їх розташування у вагоні.»;

3) пункт 15.7 викласти в такій редакції:

«15.7. Пасажир має право перевозити при собі дрібних кімнатних тварин, які не створюють загрозу оточуючим (собак малих порід, котів, птахів тощо), у поїздах та вагонах усіх категорій (крім вагонів типів «СВ» та «М») у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, ємність або інша тара жорсткої конструкції), що унеможливлюють пошкодження чи забруднення вагона. Перевезення має здійснюватися на місцях, передбачених для розміщення ручної поклажі (у вагонах нічних поїздів - під полицею або на полиці поруч з пасажиром, у вагонах з місцями для сидіння - на руках у пасажира або під місцями для сидіння).

Перевезення дрібних кімнатних тварин без спеціальних засобів для перевезення не допускається.

Собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці) за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив’язки) перевозяться в окремому купе купейного вагона не більше двох особин. При цьому пасажир зобов’язаний оплатити вартість проїзних документів за кількістю незайнятих місць у купе за повним тарифом, крім випадків, якщо цей пасажир належить до осіб, пільги яких визначено законодавством України.

Перевезення дрібних кімнатних тварин, які не створюють загрозу оточуючим (собак малих порід, котів, птахів тощо), у вагонах більш високого класу типу «СВ» та «М» дозволяється за умови викупу усіх незайнятих місць та розміщення тварини у спеціальних засобах для перевезення.

У разі відсутності у перевізника можливості оформити проїзд в окремому купе для перевезення тварин таке перевезення не дозволяється.

У регіональних поїздах собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці) перевозяться в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супровідника, а дрібні кімнатні тварини розміщуються у спеціальних засобах для перевезення (не більше двох особин) на місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або під місцями для сидіння.

Дрібні кімнатні тварини та кімнатні декоративні птахи (не більше двох особин) перевозяться в ящиках, корзинах, клітках або контейнерах із водонепроникним абсорбуючим дном (не більше одного місця ручної поклажі), розміщуються на місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або під місцями для сидіння.

Собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці, не більше одного) перевозяться за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив’язки).

Свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) допускається до перевезення лише в загальних вагонах місцевих поїздів та в регіональних поїздах у спеціальних засобах для переміщення (не більше одного місця ручної поклажі), розміри яких не перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі.

Наявність оформленого належним чином ветеринарного документа для собак, дрібних кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів є обов’язковою.

Плата за перевезення живих тварин (собак, котів та птахів) при пасажирі у пасажирських вагонах сплачується за особину чи місце за тарифом на перевезення багажу як за 20 кг, оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією.

Особам з інвалідністю з порушеннями зору у разі пред’явлення документа, що посвідчує право на пільгу, дозволяється провозити із собою собаку-поводиря у вагонах усіх категорій без додаткової оплати, при цьому власник собаки-поводиря має забезпечити наявність намордника. Собака-поводир повинен знаходитись поруч з пасажиром, якого супроводжує, та утримуватись на короткому повідку (ланцюжку або ремінній прив’язці).

В усіх випадках пасажир забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час перевезення тварин, у разі порушення яких забезпечує їх усунення.

У разі виникнення непередбачуваних ситуацій, пов’язаних із перевезенням тварин та птахів, перевізник уживає необхідних заходів для їх урегулювання.».

12. У розділі 17:

1) в абзаці першому пункту 17.1 слова «ПАТ «Укрзалізниця» замінити словами «залізничної колії»;

2) абзац другий пункту 17.1, пункти 17.3, 17.5 після слів «начальник поїзда» у всіх відмінках доповнити словами «(старший стюард)» у відповідних відмінках.

13. Пункт 18.1 розділу 18 викласти в такій редакції:

«18.1. Контроль за перевезенням та обслуговуванням пасажирів здійснюється службовими та посадовими особами перевізника в межах наданих їм повноважень лише під час виконання ними службових обов’язків.».

14. У розділі 19:

1) абзац перший пункту 19.1 викласти в такій редакції:

«19.1. Повернення платежів за невикористані проїзні документи проводиться у будь-якому пункті продажу проїзних документів перевізника за умови надання до каси повернення платежів проїзного документа та документа, що посвідчує особу, визначеного у пункті 7.2 розділу 7 цих Правил.»;

2) пункт 19.6 викласти в такій редакції:

«19.6. Повернення платежів за проїзні документи, оплачені у безготівковому порядку юридичними особами, проводиться перевізником в претензійному порядку за умови попереднього погашення проїзних документів у касі повернення платежів з відміткою про повернення місць для продажу.

Повернення платежів за невикористані проїзні/перевізні документи, оформлені через електронні канали зв’язку, здійснюється:

пасажиром самостійно через електронні канали зв’язку до відправлення поїзда, зазначеного у проїзному/перевізному документі;

після відправлення поїзда, але не пізніше однієї години з моменту його відправлення через квиткові каси пунктів відправлення.

В інших випадках розгляд питання про повернення платежів за невикористані проїзні/перевізні документи, оформлені через електронні канали зв’язку, здійснюється перевізником у претензійному порядку.

Кошти за невикористані проїзні/перевізні документи повертаються на рахунок власника платіжної картки.

Повернення платежів за електронні проїзні/перевізні документи, збережені на електронних носіях, у квиткових касах здійснюється після їх роздруківки пасажиром на паперовому носії.»;

3) доповнити новим пунктом 19.19 такого змісту:

«19.19. У разі переривання поїздки на шляху прямування з вини перевізника та відмови пасажира скористатися поїздом (вагоном) іншої категорії повернення платежів за непрослідувану відстань здійснюється перевізником у пункті переривання поїздки або у претензійному порядку за заявою пасажира як різниця тарифної вартості, зазначеної у проїзному документі, пропорційно прослідуваній пасажиром у поїзді (вагоні) відстані.».

15. У розділі 21:

1) абзац перший пункту 21.1 викласти в такій редакції:

«21.1. Якщо пасажир пред’явив проїзний документ, у тому числі електронний, інформація в якому не відповідає встановленим вимогам, не сприймається автоматизованою системою і який викликає підозру в дійсності такого документа, або пред’явив до повернення посадочний документ, щодо якого системою надано відповідь, що цей документ має статус «використаний, погашений, повернений», розгляд питання щодо повернення вартості таких платежів здійснюється перевізником у претензійному порядку.»;

2) пункт 21.14 викласти в такій редакції:

«21.14. Повернення платежів за невикористані проїзні документи, сплачені із застосуванням платіжних карток, здійснюється, як правило, на рахунок власника платіжної картки, якою виконано оплату послуги.

Повернення платежів на рахунок власника платіжної картки відбувається автоматично у квиткових касах, які обладнані платіжними терміналами.

Повернення платежів за невикористані проїзні документи, оплачені із застосуванням платіжних карток, з виконанням операції формування акта про повернення здійснюється у квиткових касах:

у разі якщо квиткові каси не обладнані платіжними терміналами;

за відсутності у пасажира платіжної картки, якою здійснювалася оплата послуг, або строк дії картки, якою здійснювалася оплата послуг, скінчився;

через технічні причини.

Для отримання коштів пасажир має право протягом 180 днів з дня повернення місць у продаж пред’явити перевізнику, пункт продажу якого здійснив операцію повернення, оригінали бланків проїзних документів із допоміжним бланком повернення та активованим актом про повернення;

3) у пункті 21.15 слово «використаного» замінити словом «пред’явленого».

16. У розділі 32:

1) пункт 32.4 викласти в такій редакції:

«32.4. Оформлення повних квитків приміського сполучення як в залізничних касах, так і в приміських поїздах здійснюється без пред’явлення паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу.

Пільгові квитки оформлюються на підставі оригіналів документів, що посвідчують право на пільги та є дійсними на дату здійснення поїздки:

у квиткових касах - всім особам, які мають право на пільговий проїзд, крім пільгової категорії «діти віком від 6 до 14 років»;

у приміських поїздах - всім особам, які мають право на пільговий проїзд.»;

2) пункт 32.8 викласти в такій редакції:

«32.8. Дитячі абонементні квитки продаються для дітей віком від 6 до 14 років за пред’явленням документа, що посвідчує вік дитини (свідоцтва про народження дитини, нотаріально завіреної копії свідоцтва про народження дитини, паспорта одного із батьків, у якому є запис про дитину, паспорта громадянина України для виїзду за кордон).»;

3) після пункту 32.9 доповнити новим пунктом 32.10 такого змісту:

«32.10. Рішення щодо запровадження реалізації абонементних квитків приймається перевізником.».

У зв’язку з цим пункти 32.10-32.35 вважати відповідно пунктами 32.11-32.36;

4) в абзаці другому пункту 32.14 та пункті 32.19 слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»;

5) у пункті 32.32 слова «Квитки «вихідного дня» замінити словами «Абонементні квитки «вихідного дня»;

6) пункт 32.33 викласти в такій редакції:

«32.33. Поїздка пасажира має розпочатися від станції, зазначеної у квитку, або на одній з проміжних станцій за маршрутом прямування пасажира.

У приміських поїздах контроль наявності у пасажирів квитків та строків їх дії, як правило, здійснюється на шляху прямування поїзда.

За рішенням перевізника контроль наявності та строків дії квитків може здійснюватися посадковими бригадами з числа працівників перевізника на вокзалах, станціях та зупинкових пунктах, на яких працюють квиткові каси, під час посадки у вагон, входу/виходу пасажирів на/з перон(у), у місцях встановлення технічних систем контролю.

Контроль наявності та строків дії квитків може здійснюватися автоматизованими (або механізованими) засобами контролю, у тому числі під час входу/виходу на/з перон(у).»;

7) пункт 32.34 викласти в такій редакції:

«32.34. Під час посадки та проїзду в приміському поїзді, який обслуговується поїзними бригадами, пасажир зобов’язаний пред’являти працівнику поїзної бригади квиток.

Пасажир, який здійснює поїздку за пільговим квитком, зобов’язаний пред’являти квиток та оригінал документа, що підтверджує право на такий проїзд.».

17. У розділі 34:

1) у пункті 34.4 слово «пільгового» виключити;

2) пункти 34.7, 34.8 викласти в такій редакції:

«34.7. Вартість перевезення надлишку ручної поклажі в приміському поїзді (не більше 14 кг) дорівнює вартості повного квитка.

34.8. Вартість перевезення собаки великої породи і собак малих порід (крім однієї особини); дрібних кімнатних тварин, кімнатних декоративних птахів, свійської птиці (крім одного місця); велосипеда у розібраному та впакованому вигляді за рахунок надлишку ручної поклажі становить половину вартості повного квитка за кожну особину чи місце.»;

3) пункт 34.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 34.10-34.20 вважати відповідно пунктами 34.9-34.19;

4) після пункту 34.9 доповнити новим пунктом 34.10 такого змісту:

«34.10. Вартість перевезення велосипеда у зібраному вигляді (на ходу); засобу для пересування особи з інвалідністю (крісло колісне тощо) як ручної поклажі пасажиром, що не є особою з інвалідністю; дитячої коляски, розмір якої перевищує встановлену норму ручної поклажі, пасажиром, який не є супровідником дитини, дорівнює вартості повного квитка.

Вартість перевезення одного з найменувань (компактного засобу переміщення з електродвигуном, рослини, електронної, побутової апаратури, в тому числі разом з іншими речами) за рахунок надлишку ручної поклажі дорівнює вартості повного квитка.».

У зв’язку з цим пункти з 34.10-34.19 вважати відповідно пунктами 34.11-34.20;

5) пункт 34.12 викласти в такій редакції:

«34.12. Дозволяється оформлення пільгового квитка тільки для особи, що супроводжує дитину з інвалідністю у період з 01 жовтня по 15 травня, якщо вік дитини з інвалідністю на дату здійснення поїздки є менше ніж 6 років.».

18. Розділ 35 викласти в такій редакції:

«Розділ 35. Перевезення ручної поклажі та живих тварин у приміському сполученні

35.1. Кожний пасажир має право безплатно перевозити із собою у вагоні ручну поклажу, вага якої за нормою перевезення не перевищує 36 кг та розмір якої за сумою трьох вимірів (висота, ширина, довжина), зроблених відповідно до трьох проекцій в місцях максимальної довжини, не перевищує 200 см.

Крім того, у приміських поїздах кожний пасажир має право перевезти за окрему плату надлишок ручної поклажі вагою не більше 14 кг.

Загальна вага ручної поклажі разом з її надлишком не повинна перевищувати 50 кг.

Загальний розмір ручної поклажі разом з її надлишком не повинен перевищувати 200 см.

У поїздах приміського сполучення ручна поклажа, в тому числі її надлишок, розміщується:

під сидінням, на боковій верхній полиці, на підлозі першого купе вагона поїзда, що обслуговується моторвагонним рухомим складом;

на верхніх полицях чи в рундуках під нижньою полицею у поїздах, сформованих з пасажирських вагонів.

Забороняється розміщувати ручну поклажу та її надлишок в проходах салонів вагонів та на міжвагонних перехідних майданчиках.

Збереження ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром, під час перевезення, завантаження та вивантаження у/з вагон(а) забезпечує її власник.

35.2. Не дозволяється перевозити ручну поклажу, загальний розмір якої за сумою трьох вимірів перевищує 200 см, крім велосипедів у зібраному вигляді (на ходу), засобів для пересування осіб з інвалідністю, дитячих колясок.

35.3. Кожний пасажир має право перевозити безоплатно при собі понад установлену норму ручної поклажі портфель, дамську сумку, лижі та палиці до них, сноуборд, вудлища, фотоапарат, відеокамеру та інші дрібні речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі, дрібних кімнатних тварин у спеціальних засобах для перевезення (не більше одного місця ручної поклажі); свійську птицю у спеціальних засобах для перевезення (не більше одного місця ручної поклажі); одного собаку малої породи; два місця ручної поклажі сільськогосподарських знарядь праці.».

35.4. Особа з інвалідністю має право перевозити безоплатно як надлишок ручної поклажі технічний або інший засіб реабілітації, без якого не може обійтися.

35.5. Дозволяється перевозити при собі безоплатно дитячу коляску (у разі проїзду дитини) разом з речами, які за своїми розмірами та вагою відповідають надлишку ручної поклажі, норму якого встановлено цими Правилами.».

35.6. Дозволяється безоплатне перевезення за рахунок норми ручної поклажі одного з найменувань (два місця ручної поклажі кімнатних декоративних птахів; велосипеда в розібраному та впакованому вигляді) за умови, що його розмір відповідає нормі ручної поклажі, встановленій цими Правилами.

35.7. Велосипед в розібраному та впакованому вигляді допускається до перевезення за умови, що його можна розмістити у місці, призначеному для перевезення ручної поклажі.

Велосипед в зібраному вигляді (на ходу) перевозиться як надлишок ручної поклажі в тамбурі вагона (не більше одного на тамбур) або у місцях, обладнаних для розміщення велосипедів.

Перевезення велосипедів у зібраному вигляді (на ходу) у вагонах приміських поїздів з малими тамбурами, де відсутня можливість перевезення велосипеда в зібраному вигляді (на ходу), не допускається, такі вагони позначаються спеціальними піктограмами.

35.8. Компактний засіб переміщення з електродвигуном (електроскутер, моноколесо, самокат тощо), який не містить легкозаймистих речовин, допускається до перевезення безоплатно за рахунок норми ручної поклажі або разом з іншими речами за умови, що його розмір та вага відповідають нормі ручної поклажі, встановленій цими Правилами.

Перевезення компактного засобу переміщення з електродвигуном за рахунок надлишку ручної поклажі, в тому числі разом з іншими речами, допускається за умови, що загальний розмір і вага відповідають вимогам пункту 35.1 цього розділу.

35.9. Рослини (саджанці, кущі тощо) з обв’язаною кроною та упакованими кореневищами допускаються до перевезення безоплатно за рахунок норми ручної поклажі або разом з іншими речами за умови, що розмір та вага такого перевезення відповідають нормі ручної поклажі, встановленій цими Правилами.

Вага рослини (одне місце) не повинна перевищувати 18 кг, висота - 1,5 м.

Перевезення рослин за рахунок надлишку ручної поклажі, в тому числі разом з іншими речами, допускається за умови, що загальний розмір та вага такого перевезення відповідають вимогам пункту 35.1 цього розділу.

35.10. Електронна, побутова апаратура (телевізор, відеокамера, радіоприймач, комп’ютер, пилосос, мікрохвильова піч тощо) допускається до перевезення безоплатно за рахунок норми ручної поклажі або разом з іншими речами за умови, що її розмір та вага відповідають нормі ручної поклажі, встановленій цими Правилами.

Перевезення електронної, побутової апаратури за рахунок надлишку ручної поклажі, в тому числі разом з іншими речами, допускається за умови, що загальний розмір та вага такого перевезення відповідають вимогам пункту 35.1 цього розділу.

35.11. Собаки великих порід (вище 45 см в холці) допускаються до перевезення у тамбурі вагона поїзда (не більше одного собаки в тамбурі) у наморднику на металевій чи міцній шкіряній прив’язці під наглядом супровідника.

Собаки малих порід допускаються до перевезення у кількості не більше двох за умови, що можуть розміститися на руках або під сидінням власника.

Дозволяється перевезення собаки великої або малої породи з будь-яким іншим найменуванням ручної поклажі за умови, що загальний розмір, вага та кількість ручної поклажі без урахування собаки великої або малої породи відповідають вимогам, встановленим цими Правилами.

Особі з інвалідністю з порушеннями зору за документом, що посвідчує право на пільгу, дозволяється провозити із собою у вагоні обов’язково у наморднику собаку-поводиря без додаткової оплати. Собака-поводир перевозиться поруч з пасажиром, якого супроводжує, та утримується на короткому повідку (ланцюжку або ремінній прив’язці).

Виконання вимог щодо порядку утримання собак або інших тварин, що перевозяться разом з пасажиром, під час перевезення, завантаження та вивантаження у/з вагон(а) покладається на пасажира відповідно до законодавства.

Наявність оформленого належним чином ветеринарного документа при перевезенні дрібних кімнатних тварин та собак є обов’язковою.

35.12. Дрібні кімнатні тварини (не більше двох особин), свійська птиця, кімнатні декоративні птахи допускаються до перевезення у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, ємність або інша тара жорсткої конструкції) за умови, що загальний розмір спеціального засобу для перевезення відповідає розміру норми ручної поклажі.

У разі перевезення одного з найменувань (дрібних кімнатних тварин (не більше двох особин), свійської птиці, кімнатних декоративних птахів) у спеціальному засобі для перевезення разом з іншими речами розмір спеціального засобу для перевезення для тварин визначається без урахування розміру норми ручної поклажі.

35.13. Сільськогосподарські знаряддя праці, загальний розмір яких не перевищує розміру, передбаченого для норми ручної поклажі, допускаються до перевезення безоплатно (не більше двох місць ручної поклажі на одного пасажира) за умови упакування їх колючих та ріжучих частин гумовими, дерев’яними чи пластиковими накладками або чохлами.

35.14. До перевезення в ручній поклажі не допускаються:

речі, стан яких не відповідає санітарним нормам;

легкозаймисті (бензин, гас, ацетон тощо), самозаймисті, вибухові, радіоактивні, їдкі та отруйні речовини, вогнепальна зброя, бойові припаси;

газові балони, що були у вжитку.».

19. Абзац другий пункту 36.2 розділу 36 виключити.

20. У розділі 37:

1) у пункті 37.3:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«надавати безоплатну допомогу під час посадки у вагон, перебування у вагоні, на вокзалі та під час виходу з вагона, перенесення ручної поклажі особам з інвалідністю, що переміщуються за допомогою технічного або іншого засобу реабілітації (крісла колісного, ходунків, милиць, палиць тощо), особам з інвалідністю з порушеннями зору та супровідникам дітей з інвалідністю, що потребують сторонньої допомоги;»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:вгору