Документ z0243-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2019. Подивитися в історії? )


«вживати заходів для створення особам з інвалідністю, що переміщуються за допомогою засобів для пересування, особам з інвалідністю з порушеннями зору та слуху, супровідникам дітей з інвалідністю, що потребують сторонньої допомоги, безпечних умов для користування вокзалами (залами очікування, кімнатами відпочинку, квитковими касами, камерами схову, таксофонами, туалетами, транспортними засобами тощо), привокзальними територіями, переходами через залізничні колії.»;

2) у пункті 37.4:

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«відмовити в посадці у поїзд у разі порушення пасажиром вимог щодо перевезення ручної поклажі, живих тварин і птахів, передбачених цими Правилами;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«встановлювати особливий режим роботи касових залів, залів очікування та станційних приміщень у нічний час, на період технологічної перерви в русі пасажирських та приміських поїздів понад 3 години.».

21. Розділ 38 викласти в такій редакції:

«Розділ 38. Особливості обслуговування осіб з інвалідністю на вокзалах та в поїздах.

38.1. Обслуговування осіб з інвалідністю регулюється Угодою про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року, Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», іншими нормативно-правовими актами, в тому числі цими Правилами.

Перевезення осіб з інвалідністю, які використовують засоби для пересування, здійснюється перевізником у спеціальних вагонах, обладнаних технічними засобами, призначеними для обслуговування осіб такої категорії.

38.2. Для здійснення перевезення осіб з інвалідністю, які використовують технічний або інший засіб реабілітації (крісло колісне, ходунки, милиці, палиці тощо), перевізник вживає необхідних заходів для забезпечення доступу до інформації, поїздів та інших об’єктів з обслуговування пасажирів (квиткових кас, довідково-інформаційних служб, залів очікування, кімнат відпочинку, камер схову та багажних відділень) безоплатно та створює належні умови для зручного й безпечного користування приміщеннями вокзалів та поїздами.

На позакласних вокзалах та першого - третього класу можуть виділятись окремі працівники, відповідальні за обслуговування осіб з інвалідністю, які використовують технічний або інший засіб реабілітації (крісло колісне, ходунки, милиці, палиці тощо), про що розміщується інформація у доступних місцях у приміщеннях вокзалів (кас) та на офіційному сайті перевізника.

38.3. За заявкою особи з інвалідністю, яка використовує крісло колісне, або її законного представника перевізник за можливості здійснює причеплення спеціального вагона, що має обладнання для посадки (висадки) особи з інвалідністю в(з) поїзд(а) та спеціалізоване купе для проїзду.

Заявка на включення до складу поїзда спеціального вагона для перевезення осіб з інвалідністю, які використовують крісла колісні, подається письмово (телефоном або електронними каналами зв’язку) перевізнику у строк від 45 до 5 діб до відправлення поїзда.

38.4. Перевізник надає послугу з бронювання місць та продажу проїзних документів у разі замовлення пасажирського вагона із спеціалізованим купе або вагона зі спеціально обладнаними місцями.

Перевізник надає інформацію заявнику щодо виконання заявки на включення спеціального вагона до складу поїзда не пізніше ніж за дві доби до відправлення поїзда засобами зв’язку (телефоном, на електронну адресу).

За відсутності у перевізника технічної можливості виконати заявку на включення спеціального вагона заявнику пропонуються інші можливі варіанти проїзду.

38.5. У разі групових перевезень осіб з інвалідністю вагони причіплюються однією групою.

38.6. Особи з інвалідністю, які використовують технічний або інший засіб реабілітації (крісло колісне, ходунки, милиці, палиці тощо), за потреби у наданні допомоги під час переміщення територією станції (вокзалу), пасажирськими платформами та рухомим складом інформують перевізника в установленому порядку про наміри здійснити таку поїздку не менше ніж за 48 годин до відправлення поїзда, зазначеного у проїзному документі.

У разі недотримання цих умов та за відсутності супроводжуючого персоналу на вокзалі або у поїзді перевізник вживає всіх можливих заходів щодо надання допомоги під час організації перевезення особи з інвалідністю, яка використовує технічний або інший засіб реабілітації (крісло колісне, ходунки, милиці, палиці тощо).

38.7. Перевізник визначає спосіб, за допомогою якого особа з інвалідністю, яка використовує технічний або інший засіб реабілітації (крісло колісне, ходунки, милиці, палиці, тощо), повідомляє про прибуття на станцію відправлення (прибуття).

Допомога надається перевізником за умови попереднього погодження з особою з інвалідністю місця та часу.

38.8. Під час посадки/висадки та проїзду у вагоні провідник (стюард) за потреби надає безоплатну допомогу особам з інвалідністю, які використовують технічний або інший засіб реабілітації (крісло колісне, ходунки, милиці, палиці тощо), та з порушеннями зору щодо:

посадки/висадки особи, яка використовує крісло колісне, разом із зазначеним засобом пересування у/з вагон(а);

доставки ручної поклажі під час посадки/висадки у/з вагон(а) до/від місця, зазначеного у проїзному документі;

розташування технічного або іншого засобу реабілітації (крісло колісне, ходунки, милиці, палиці тощо) у спеціалізованих купе та на спеціально виділених місцях;

доставки та застилання постільних речей у вагонах з місцями для лежання у разі сплати за бажанням пасажира їх вартості;

замовлення продуктів харчування за наявності в поїзді вагона-ресторану чи буфету.

38.9. Перевізник забезпечує для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та слуху наявність інформації з використанням звукових та візуальних систем повідомлення.

За зверненням осіб з інвалідністю з порушеннями зору та слуху перевізник зобов’язаний усно і безоплатно надавати інформацію, що стосується придбання проїзного документа, перевезення у вагоні, розміщення у кімнатах відпочинку, роботи камер схову та багажних відділень тощо, а за потреби - безоплатно надати необхідну допомогу.

38.10. Якщо особа з інвалідністю в поїзді захворіла і потребує термінової висадки з поїзда, обов’язок щодо виклику невідкладної медичної допомоги покладається на працівників перевізника. Під час висадки особи з інвалідністю з поїзда працівники перевізника повинні забезпечити збереження ручної поклажі, що знаходилась з нею, а після одужання особи з інвалідністю - оформити проїзні документи та забезпечити її відправку.».

22. У розділі 39:

1) пункт 39.3 після слів «вагонів 3-го класу» доповнити словами «та вагонів з місцями для лежання типу «купе» та «плацкарт»;

2) у пункті 39.4 слова та цифри «2-го та 3-го класу з можливим включенням вагонів 1-го класу» замінити словами та цифрами «1-го та 2-го класів з можливим включенням вагонів 3-го класу та вагонів з місцями для лежання типу «купе» та «плацкарт»;

3) пункт 39.5 після слова «класу» доповнити словами «з можливим включенням вагонів із місцями для лежання типу «купе» та «плацкарт»;

4) пункти 39.8-39.10 викласти в такій редакції:

«39.8. Нічний експрес (НЕ) - нічний швидкісний поїзд, який курсує у внутрішньому сполученні складом вагонів з місцями для лежання категорій «СВ», «купе» з можливим включенням вагонів з місцями для сидіння 1-го класу (вимоги: маршрутна швидкість 70 км/год і більше за допустимої швидкості до 200 км/год).

39.9. Нічний швидкий (НШ) - нічний швидкий поїзд, який курсує у внутрішньому сполученні складом вагонів з місцями для лежання категорій «СВ», «купе», «плацкарт» з можливим включенням вагонів з місцями для сидіння 1-го класу (вимоги: маршрутна швидкість 50 км/год і більше за допустимої швидкості до 140 км/год).

39.10. Нічний пасажирський (НП) - нічний поїзд, який курсує у внутрішньому сполученні складом вагонів з місцями для лежання категорій «купе», «плацкарт» з можливим включенням вагонів з місцями для сидіння 2-го та 3-го класу (вимоги: маршрутна швидкість до 50 км/год за допустимої швидкості до 140 км/год).»;

5) абзац одинадцятий пункту 39.16 викласти в такій редакції:

«вагон зі спеціалізованими купе (місцями) для перевезення осіб з інвалідністю, які переміщуються за допомогою технічних або інших засобів реабілітації (крісел колісних, ходунків, милиць, палиць тощо);»;

6) доповнити новим пунктом 39.17 такого змісту:

«39.17. На рухомому складі приміських поїздів має зазначатися сполучення поїзда:

в електропоїздах, дизель-поїздах - на маршрутних вказівниках кабін машиністів головного та хвостового вагонів;

у приміських поїздах з локомотивною тягою - на вагонах або у вікнах вагонів.

Піктограмами позначаються:

місця для пасажирів з дітьми;

місця для осіб з інвалідністю;

місця для осіб похилого віку;

заборона паління;

вагон з кондиціюванням повітря;

вагон з місцями для перевезення велосипедів;

вагон із забороною перевезення велосипедів у зібраному вигляді (на ходу);

вагон з наданням послуг Wi-Fі.».

23. Додатки 2, 5, 6 до Правил викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
державної політики
в галузі залізничного
транспорту
О. ФедоренкоДодаток 2
до Правил перевезення пасажирів,
багажу, вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України
(пункт 5.6 розділу 5)

ПЕРЕЛІК
категорій громадян, які користуються пільгами на залізничному транспорті

№ з/п

Перелік пільгових категорій

Зміст пільги та застосування норми

Назва документа, згідно з яким оформлюється безплатний та пільговий проїзд

Підстава для надання пільги

1

2

3

4

5

У внутрішньому (міжнародному) сполученні

1.1

Герої Радянського Союзу

Безплатний проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») у м’якому вагоні з двомісними купе «СВ» швидкого поїзда у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД

«Книжка Героя Советского Союза и книжка талонов на право получения бесплатного проездного билета»*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.2

Особи, нагороджені орденами Слави трьох ступенів

Безплатний проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») у м’якому вагоні з двомісними купе «СВ» швидкого поїзда у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД

«Орденская книжка и книжка талонов»*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.3

Інваліди Великої Вітчизняної війни I, II груп

Безплатний проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД у купейному вагоні швидкого поїзда. При прямуванні у м’якому вагоні з двомісними купе «СВ» різниця сплачується у розмірі 50 %

«Удостоверение инвалида Отечественной войны и лист талонов».*
«Удостоверение инвалида о праве на льготы и лист талонов»*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

50 % знижки в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД

«Удостоверение инвалида Отечественной войны».*
«Удостоверение инвалида о праве на льготу»*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.4

Супровідник інваліда Великої Вітчизняної війни I групи (не більше одного)

При супроводженні в період з 01 жовтня до 15 травня - 50 % знижки без обмеження числа поїздок у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД

«Удостоверение инвалида Отечественной войны I группы»*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

При супроводженні інваліда, який прямує за безплатним проїзним документом, 50 % знижки вартості проїзду 1 раз на рік («туди» і «назад») або безплатний проїзд 1 раз на два роки («туди» і «назад») у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД

«Удостоверение инвалида о праве на льготу I группы и лист талонов для сопровождающего»*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.5

Інваліди Великої Вітчизняної війни III групи та прирівняні до них особи

50 % знижки вартості проїзду 1 раз на рік («туди» і «назад») або безплатний проїзд 1 раз на два роки («туди» і «назад») у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД.
50 % знижки в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД

«Удостоверение инвалида Отечественной войны и лист талонов».*
«Удостоверение инвалида о праве на льготы и лист талонов»*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.6

Учасники Великої Вітчизняної війни та особи, прирівняні за пільгами до них

50 % знижки вартості проїзду 1 раз на рік («туди» і «назад») або безплатний проїзд 1 раз на два роки («туди» і «назад») у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД

«Удостоверение участника войны и лист талонов».*
«Удостоверение о праве на льготы и лист талонов»*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.7

Батьки і дружини військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, одержаного під час захисту колишнього СРСР, або при виконанні інших обов’язків військової служби чи внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті

50 % знижки вартості проїзду 1 раз на рік («туди» і «назад») або безплатний проїзд 1 раз на два роки («туди» і «назад») у міжнародному сполученнях з країнами СНД

Посвідчення про право на пільги та лист талонів

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.8

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда)

50 % знижки вартості проїзду у період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні

Пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію «дитина-інвалід» (для дітей).
Довідка для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».
Наказ Міністерства соціальної політики України від 21 вересня 2015 року № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2015 року за № 1198/27643

1.9

Особи з інвалідністю внаслідок війни I, II груп. Особи з інвалідністю внаслідок війни II, III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років та більше. Учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років та більше

Безплатний проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») у внутрішньому сполученні. 50 % знижки в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у внутрішньому сполученні

Посвідчення інваліда війни з бланком-вкладкою до посвідчення інваліда війни I–II груп та лист талонів.
Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з бланком-вкладкою до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни І-III груп та лист талонів.
Посвідчення інваліда війни з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни II–III груп з числа учасників бойових дій у період
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилось 85 років і більше, та лист талонів.
Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років і більше, та лист талонів.
Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилось 85 років і більше, та лист талонів.
Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років і більше, та лист талонів

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 року № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 632 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 і від 02 січня 1995 р. № 1»

1.10

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи

Безплатний проїзд 1 раз на два роки («туди» і «назад») або проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») з 50 % знижкою вартості проїзду у внутрішньому сполученні

Посвідчення інваліда війни з бланком-вкладкою до посвідчення інваліда війни III групи та лист талонів.
Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з бланком-вкладкою до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та лист талонів

-//-

50 % знижки в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у внутрішньому сполученні

Посвідчення інваліда війни з бланком-вкладкою до посвідчення інваліда війни III групи.
Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з бланком-вкладкою до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни III групи

-//-

1.11

Супровідники осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше одного) та супровідники учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни II, III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни віком 85 років і більше, яким встановлено I групу інвалідності

50 % знижки вартості проїзду 1 раз на рік («туди» і «назад») у разі спільної поїздки у внутрішньому сполученні.
50 % знижки в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у разі спільної поїздки у внутрішньому сполученні

Посвідчення інваліда війни з бланком-вкладкою до посвідчення інваліда війни I групи.
Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з бланком-вкладкою до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни I групи.
Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилось 85 років і більше.
Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років і більше


1.12

Учасники бойових дій

Безплатний проїзд 1 раз на два роки («туди» і «назад») або проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») з 50 % знижкою вартості проїзду у внутрішньому сполученні

Посвідчення учасника бойових дій та лист талонів.
Посвідчення «Постраждалий учасник революції Гідності» та лист талонів

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності»

1.13

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби

Безплатний проїзд 1 раз на два роки («туди» і «назад») або проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») з 50 % знижкою вартості проїзду у внутрішньому сполученні

Посвідчення члена сім’ї військовослужбовця та лист талонів

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року № 379 «Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби»

1.14

Діти віком від 6 до 14 років

25 % знижки вартості проїзду у внутрішньому сполученні

Оформлюється без подання документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 976 «Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом»

1.15

Студенти закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності

50 % знижки у загальних, плацкартних вагонах, вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій поїздів та всіх вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні

Студентський квиток або квиток учня денної (очної) форми навчання

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1999 року № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України»

2. Приміське сполучення

2.1

Інваліди Великої Вітчизняної війни I, II, III груп та особи, які до них прирівняні

Безплатний проїзд у приміському сполученні незалежно від місця проживання

«Удостоверение инвалида Отечественной войны»* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року.
«Удостоверение инвалида о праве на льготы»* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

2.2

Супровідник інваліда Великої Вітчизняної війни I групи та особи, прирівняної до інваліда (не більше одного)

Безплатний проїзд у приміському сполученні незалежно від місця проживання (тільки при супроводі)

«Удостоверение инвалида Отечественной войны I группы»* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року.
«Удостоверение инвалида о праве на льготы I группы»* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

2.3

Учасники Великої Вітчизняної війни, бойових операцій щодо захисту колишнього СРСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та установах, що входили до складу діючої армії, та колишні партизани, колишні учасники антифашистського Руху Опору

Безплатний проїзд у приміському сполученні незалежно від місця проживання

«Удостоверение участника войны»* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року.
Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

2.4

Особи з інвалідністю внаслідок війни I, II, III груп та особи, прирівняні за пільгами до них

Безплатний проїзд залізничним транспортом у приміському сполученні незалежно від місця проживання

Посвідчення інваліда війни з бланком-вкладкою до посвідчення інваліда війни I групи.
Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з бланком-вкладкою до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни I групи.
Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилось 85 років і більше.
Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років і більше

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 632 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 і від 02 січня 1995 р. № 1».
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 року № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

2.5

Супровідники осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше одного) та супровідники учасників бойових дій у період Другої світової війни віком 85 років і більше, яким встановлено I групу інвалідності

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання у разі спільної поїздки з інвалідом

Посвідчення інваліда війни I групи.


Посвідчення інваліда війни II, III груп з бланком-вкладкою.

-//-

Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою

-//-

Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою особи з інвалідністю внаслідок війни II-III групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років


2.6

Учасники бойових дій

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення учасника бойових дій.
Посвідчення «Постраждалий учасник революції Гідності»

-//-

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності»

2.7

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення члена сім’ї військовослужбовця

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року № 379 «Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби»

2.8

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю)

Для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання.
Для осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю,
50 % знижки вартості проїзду у період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок у приміському сполученні

Пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію «дитина з інвалідністю» (для дітей).
Довідка для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування».
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року № 555 «Про поширення чинності постанови від 17 травня 1993 року № 354».
Наказ Міністерства соціальної політики України від 21 вересня 2015 року № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2015 року за № 1198/27643

2.9

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї категорії 1.
Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2.

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 серії «А» з вкладкою зі штампом «Перереєстровано».
Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» синього кольору категорії 1 серії «А».
Посвідчення «Учасник ліквідації ядерних аварій» синього кольору категорії 1 серії «Я».
Посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» синього кольору категорії 1 серії «Б».
Посвідчення «Потерпілий від радіаційного опромінювання» синього кольору категорії 1 серії «Я».
Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 198__ році» категорії 2 синього кольору серії «А» зі штампом «Перереєстровано».
Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19___ році» категорії 2 синього кольору серії «А»

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 « Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551 «Деякі питання видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян»

2.10

Неповнолітні діти, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи та яким водночас встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення «Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи» з вкладкою серії «Д» жовтого кольору

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551 «Деякі питання видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян»

2.11

Діти віком від 6 до 14 років

25 % знижки вартості проїзду

Оформлення без подання документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 976 «Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом»

2.12

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних закладах або інтернатних закладах

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Єдиний квиток

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

2.13

Діти з багатодітних сімей

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від відстані та місця проживання

Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї

Закон України «Про охорону дитинства».
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї» (із змінами)

2.14

Пенсіонери за віком

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Пенсійне посвідчення з відміткою «за віком»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»

2.15

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення «Ветеран військової служби»

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1601 «Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран військової служби».

Посвідчення «Ветеран органів внутрішніх справ».

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2002 року № 742 «Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран органів внутрішніх справ».

Посвідчення «Ветеран податкової міліції».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1320 «Про затвердження зразка та опису посвідчення і нагрудного знака «Ветеран податкової міліції».

Посвідчення «Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 року № 1226 «Про посвідчення і нагрудний знак «Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України».

Посвідчення «Ветеран служби цивільного захисту».

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 542 «Про посвідчення і нагрудний знак «Ветеран служби цивільного захисту».

Посвідчення «Ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»

Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 905 «Про посвідчення і нагрудний знак «Ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»

2.16

Студенти закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності

50 % знижки вартості проїзду

Студентський або учнівський квиток денної (очної) форми навчання

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1999 року № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України»вгору