Документ z0243-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.04.2016, підстава - z0469-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.03.2003 N 25/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2003 р.
за N 243/7564
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 873/5 ( z0469-16 ) від 25.03.2016}
Про затвердження Порядку та розмірів плати
за надання права доступу, користування та
одержання інформації з інформаційного фонду
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції
N 788/5 ( z0364-11 ) від 16.03.2011 }
Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }

Відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996
року N 468 ( 468/96 ) "Про Єдиний державний реєстр нормативних
актів", постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001
року N 376 ( 376-2001-п ) "Про затвердження Порядку ведення
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та
користування ним" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок та розміри плати за надання права
доступу, користування та одержання інформації з інформаційного
фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
(додається).
2. Департаменту систематизації законодавства та
інформатизації (Пушенко О.Г.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади".
2.2. Довести цей наказ до відома громадян, підприємств,
установ та організацій, Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
та Севастопольського міських управлінь юстиції.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністра юстиції
України від 2 квітня 1997 року N 126/7 ( z0106-97 ) "Про
затвердження тарифів на користування даними Єдиного державного
реєстру нормативних актів", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 2 квітня 1997 року за N 106/1910.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Горбунову Л. М.
Міністр О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
31.03.2003 N 25/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2003 р.
за N 243/7564

ПОРЯДОК ТА РОЗМІРИ ПЛАТИ
за надання права доступу, користування та
одержання інформації з інформаційного фонду
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Цей Порядок регулює питання справляння плати за надання права
доступу, користування та одержання інформації з інформаційного
фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі -
Реєстр) на електронних чи паперових носіях відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376
( 376-2001-п ) "Про затвердження Порядку ведення Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним"
та Інструкції про порядок та умови одержання інформації з
інформаційного фонду Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України від 26 червня 2002 року N 57/5 ( z0546-02 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року
за N 546/6834.
1. Загальні положення
1.1. Розмір плати за інформацію, одержану з інформаційного
фонду Реєстру, установлюється за одиницю виміру текстової
інформації (один кілобайт) і залежить від способу одержання
інформації (на паперових носіях, у вигляді окремого комп'ютерного
файла чи шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду
Реєстру). У разі використання одержаної інформації для подальшого
тиражування (розповсюдження) розмір плати за одиницю виміру
текстової інформації встановлюється з підвищувальним коефіцієнтом.
2. Порядок розрахунків за одержання інформації
на паперових носіях чи у вигляді окремого
комп'ютерного файла
{ Пункт 2.1 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
2.2. Інформація з інформаційного фонду Реєстру на паперових
носіях чи у вигляді окремого комп'ютерного файла надається
користувачеві після внесення ним плати за інформацію, яка буде
надана з інформаційного фонду Реєстру.
2.3. У разі бажання користувача отримувати замовлену
інформацію через пошту вартість послуг оператора поштового зв'язку
з пересилання поштового відправлення не входить у розмір плати за
одержану інформацію і сплачується користувачем окремо.
2.4. Звільняються від плати за одержання інформації на
паперових носіях бюджетні установи, які в установленому порядку
звільнені від сплати державного мита, у разі наявності запиту суду
щодо надання відповідного нормативно-правового акта.
3. Порядок розрахунків у разі одержання інформації
шляхом безпосереднього доступу до
інформаційного фонду Реєстру
3.1. Розрахунки за одержання інформації шляхом
безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру
здійснюються шляхом сплати користувачем авансу за користування
інформаційним фондом Реєстру.
3.2. За перегляд кожного тексту нормативно-правового акта з
користувача автоматично стягується плата згідно з установленими
розмірами шляхом зменшення авансу користувача на суму, пропорційну
розміру переглянутого тексту.
3.3. Після вичерпання сплаченого авансу користувач замовляє в
адміністратора Реєстру відповідний рахунок-фактуру для сплати
наступного авансового платежу. Після надходження коштів від
користувача адміністратор Реєстру надає користувачеві новий код
авторизації та новий унікальний програмно-технічний
ключ-ідентифікатор.
4. Розміри плати за надання права доступу,
користування та одержання інформації з
інформаційного фонду Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів
------------------------------------------------------------------ | Форма надання інформації|Одиниця | Тариф для | Тариф для | | |виміру | юридичних | фізичних | | | | осіб, грн. | осіб, грн.| |-------------------------+----------+--------------+------------| |На паперових носіях |1 кбайт | 0,50 | 0,30 | |-------------------------+----------+--------------+------------| |У вигляді окремого | | | | |комп'ютерного файла |1 кбайт | 0,40 | 0,20 | |-------------------------+----------+--------------+------------| |Шляхом безпосереднього |1 кбайт | 0,20 | 0,10 | |доступу до | | | | |інформаційного фонду | | | | |Реєстру | | | | ------------------------------------------------------------------
{ Абзац другий розділу 4 скасовано на підставі Розпорядження
КМ N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
{ Абзац третій розділу 4 скасовано на підставі Розпорядження
КМ N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
{ Розділ 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 788/5 ( z0364-11 ) від 16.03.2011 }
Директор Департаменту
систематизації законодавства
та інформатизації О.Г.Пушенковгору