Документ z0242-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.12.2012, підстава - z2012-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
09.02.2011 N 73/404
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2011 р.
за N 242/18980
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1202/1291 ( z2012-12 ) від 19.11.2012 }
Про внесення змін до Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Фізична культура і спорт" за видатками,
що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів

З метою удосконалення методологічних документів, необхідних
для складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом, відповідно до положень Концепції реформування місцевих
бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ), Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміни до Типового переліку бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України та Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту від 01.10.2010 N 1149/3438
( z0957-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.10.2010 за N 957/18252, виклавши його в новій редакції, що
додається.
2. Забезпечити доведення цього наказу для використання при
складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом: Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
(Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
місцевих фінансових органів; Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р.А.) - до Міністерства
у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, структурних
підрозділів з питань фізичної культури та спорту обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів
України (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра
України у справах сім'ї, молоді та спорту Домашенка А.В.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Комісії
з проведення реорганізації,
заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту А.В.Домашенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
01.10.2010 N 1149/3438
( z0957-10 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
09.02.2011 N 73/404)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2011 р.
за N 242/18980

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Фізична культура і спорт" за видатками,
що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів *

---------------------------------------------------------------------------------------- |Програма| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів | | | спорту | | | (код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | | | (далі - КТКВК) 130102) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Проведення | Показники затрат: | | |навчально- |кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських | | |тренувальних |видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських | | |зборів з |змагань, од.; | | |олімпійських видів|кількість регіональних змагань з олімпійських видів | | |спорту з |спорту, од.; | | |підготовки до |обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі | | |регіональних |у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, | | |змагань. |грн. | | |2. Проведення | Показники продукту: | | |навчально- |кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з | | |тренувальних |олімпійських видів спорту з підготовки до | | |зборів з |регіональних/всеукраїнських змагань, од.; | | |олімпійських видів|кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з | | |спорту з |олімпійських видів спорту, од.; | | |підготовки до |кількість спортсменів збірних команд області, які | | |всеукраїнських |братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських| | |змагань. |видів спорту, осіб. | | |3. Організація і | Показники ефективності: | | |проведення |середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних| | |регіональних |зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до | | |змагань з |регіональних/всеукраїнських змагань, грн; | | |олімпійських видів|середні витрати на один людино-день участі у регіональних | | |спорту. |змаганнях з олімпійських видів спорту, грн; | | |4. Представлення |середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд| | |спортивних |області для участі у всеукраїнських змаганнях з | | |досягнень |олімпійських видів спорту, грн. | | |спортсменами | Показники якості: | | |збірних команд |кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів | | |області на |спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону, од.; | | |всеукраїнських |кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли | | |змаганнях з |призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських | | |олімпійських видів|видів спорту, осіб; | | |спорту |збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь| | | |у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, | | | |порівняно з минулим роком, %; | | | |збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли | | | |призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських | | | |видів спорту, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма|Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл (КТКВК 130104) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Забезпечення | Показники затрат: | | |діяльності |кількість регіональних центрів з фізичної культури і | | |регіональних |спорту "Інваспорт", од.; | | |центрів з фізичної|кількість штатних працівників регіональних центрів з | | |культури і спорту |фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб; | | |"Інваспорт". |кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) | | |2. Розвиток |для інвалідів, од.; | | |здібностей |кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | |вихованців |паралімпійського резерву (далі - СДЮШПР), од.; | | |реабілітаційних |обсяг витрат на утримання ДЮСШ для інвалідів, грн; | | |дитячо-юнацьких |обсяг витрат на утримання СДЮШПР, грн; | | |спортивних шкіл |обсяг витрат на проведення у ДЮСШ для інвалідів навчально-| | |для інвалідів в |тренувальної роботи, грн; | | |обраному виді |обсяг витрат на проведення у СДЮШПР навчально-тренувальної| | |спорту |роботи, грн; | | | |обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ для | | | |інвалідів в регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШПР у | | | |регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів, осіб, | | | |у тому числі тренерів, осіб; | | | |кількість штатних працівників СДЮШПР, осіб, | | | |у тому числі тренерів, осіб. | | | | Показники продукту: | | | |середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, осіб; | | | |середньорічна кількість учнів СДЮШПР, осіб; | | | |кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у | | | |регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість учнів СДЮШПР, які взяли участь у регіональних | | | |спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для ДЮСШ для інвалідів, од.; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для СДЮШПР, од. | | | | Показники ефективності: | | | |середньомісячна заробітна плата працівника регіональних | | | |центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн; | | | |середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів, | | | |грн; | | | |середні витрати на утримання однієї СДЮШПР, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для | | | |інвалідів, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШПР, грн; | | | |середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для| | | |інвалідів у розрахунку на одного учня, грн; | | | |середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШПР у| | | |розрахунку на одного учня, грн; | | | |середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ | | | |для інвалідів у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШПР | | | |у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для | | | |інвалідів, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШПР, грн. | | | | Показники якості: | | | |кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів | | | |спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб; | | | |кількість підготовлених у СДЮШПР майстрів спорту | | | |України/кандидатів у майстри спорту України, осіб; | | | |кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові | | | |місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість учнів СДЮШПР, які здобули призові місця в | | | |регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |збільшення кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з | | | |минулим роком, %; | | | |збільшення кількості учнів СДЮШПР порівняно з минулим | | | |роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного | | | спорту (КТКВК 130105) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної | | | реабілітації інвалідів | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Проведення | Показники затрат: | | |навчально- |кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для| | |тренувальних |інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських | | |зборів з видів |змагань, од.; | | |спорту для |кількість регіональних змагань з видів спорту для | | |інвалідів з |інвалідів, од.; | | |підготовки до |кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації | | |регіональних |інвалідів, од.; | | |змагань. |обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у| | |2. Проведення |всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, | | |навчально- |грн. | | |тренувальних | Показники продукту: | | |зборів з видів |кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з | | |спорту для |видів спорту для інвалідів з підготовки до | | |інвалідів з |регіональних/всеукраїнських змагань, од.; | | |підготовки до |кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з | | |всеукраїнських |видів спорту для інвалідів, од.; | | |змагань. |кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної | | |3. Організація і |реабілітації інвалідів, од.; | | |проведення |кількість спортсменів збірних команд області, які | | |регіональних |братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту| | |змагань з видів |для інвалідів, осіб. | | |спорту для | Показники ефективності: | | |інвалідів. |середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних| | |4. Організація і |зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до | | |проведення заходів|регіональних/всеукраїнських змагань, грн; | | |з фізкультурно- |середні витрати на один людино-день участі у регіональних | | |спортивної |змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн; | | |реабілітації |середні витрати на один людино-день заходів з | | |інвалідів. |фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн; | | |5. Представлення |середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд| | |спортивних |області для участі у всеукраїнських змаганнях з видів | | |досягнень |спорту для інвалідів, грн. | | |спортсменами | Показники якості: | | |збірних команд |кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли | | |області на |призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту | | |всеукраїнських |для інвалідів, осіб; | | |змаганнях з видів |збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли | | |спорту для |участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з | | |інвалідів |видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів | | | спорту (КТКВК 130106) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Проведення | Показники затрат: | | |навчально- |кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських | | |тренувальних |видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських | | |зборів з |змагань, од.; | | |неолімпійських |кількість регіональних змагань з неолімпійських видів | | |видів спорту з |спорту, од.; | | |підготовки до |обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у| | |регіональних |всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, | | |змагань. |грн. | | |2. Проведення | Показники продукту: | | |навчально- |кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з | | |тренувальних |неолімпійських видів спорту з підготовки до | | |зборів з |регіональних/всеукраїнських змагань, од.; | | |неолімпійських |кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з | | |видів спорту з |неолімпійських видів спорту, од.; | | |підготовки до |кількість спортсменів збірних команд області, які беруть | | |всеукраїнських |участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів | | |змагань. |спорту, осіб. | | |3. Організація і | Показники ефективності: | | |проведення |середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних| | |регіональних |зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до | | |змагань з |регіональних/всеукраїнських змагань, грн; | | |неолімпійських |середні витрати на один людино-день участі у регіональних | | |видів спорту. |змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн; | | |4. Представлення |середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд| | |спортивних |області для участі у всеукраїнських змаганнях з | | |досягнень |неолімпійських видів спорту, грн. | | |спортсменами | Показники якості: | | |збірних команд |кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів | | |області на |спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону, од.; | | |всеукраїнських |кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли | | |змаганнях з |призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських | | |неолімпійських |видів спорту, осіб; | | |видів спорту |збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь| | | |у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, | | | |порівняно з минулим роком, %; | | | |збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли | | | |призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських | | | |видів спорту, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | (КТКВК 130107) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в| | | обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного | | | оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підготовка | Показники затрат: | | |спортивного |кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх | | |резерву до збірних|видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.; | | |команд України. |обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | |2. Зміцнення |у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн; | | |здоров'я |обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи | | |дітей та молоді, |дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів | | |підвищення рівня |(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн; | | |їх фізичної |обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких | | |підготовленості. |спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) | | |3. Розвиток та |у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | |вдосконалення |кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних | | |здібностей |шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб, | | |вихованців |у тому числі - тренерів, осіб. | | |дитячо-юнацьких | Показники продукту: | | |спортивних шкіл в |середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних | | |обраному виді |шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб; | | |спорту |кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі | | | |їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у | | | |регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх| | | |видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од. | | | | Показники ефективності: | | | |середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької | | | |спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, | | | |СДЮСШОР), грн; | | | |середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької| | | |спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, | | | |СДЮСШОР), грн; | | | |середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо- | | | |юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, | | | |КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня, грн; | | | |середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-| | | |юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, | | | |СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких | | | |спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР),| | | |грн. | | | | Показники якості: | | | |кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних | | | |школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів| | | |спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб; | | | |кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі| | | |їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця| | | |в регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл| | | |у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з | | | |минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Фінансова підтримка спортивних споруд (КТКВК 130110) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Збереження та підтримання в належному технічному стані існуючої мережі | | | комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для | | | проведення спортивних заходів | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Утримання в | Показники затрат: | | |належному стані |кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і | | |існуючої мережі |утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.; | | |спортивних споруд |кількість спортивних споруд, які діють на | | |комунальної форми |госпрозрахунковій основі і отримують фінансову підтримку | | |власності. |на свою діяльність, од.; | | |2. Забезпечення |обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд, | | |ефективного |грн; | | |функціонування |обсяг витрат на фінансову підтримку госпрозрахункових | | |спортивних споруд |спортивних споруд, грн; | | |для проведення |загальний обсяг споживання електроенергії/природного | | |спортивних |газу/енергоносіїв бюджетними спортивними спорудами, | | |заходів, розвитку |кВт/тис.куб.м/тонн; | | |фізичної культури |загальний обсяг споживання електроенергії/природного | | |і спорту серед |газу/енергоносіїв госпрозрахунковими спортивними | | |широких верств |спорудами, кВт/тис.куб.м/тонн; | | |населення |загальна площа будівель і споруд бюджетних спортивних | | | |споруд, кв.м; | | | |загальна площа будівель і споруд госпрозрахункових | | | |спортивних споруд, кв.м; | | | |загальна площа будівель і споруд бюджетних спортивних | | | |споруд, на яких планується провести | | | |реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв.м; | | | |загальна площа будівель і споруд госпрозрахункових | | | |спортивних споруд, на яких планується провести | | | |реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв.м; | | | |кількість штатних працівників бюджетних спортивних споруд,| | | |осіб; | | | |кількість штатних працівників госпрозрахункових спортивних| | | |споруд, осіб. | | | | Показники продукту: | | | |обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на | | | |рік, оплату за споживання якого здійснюють бюджетні | | | |спортивні споруди, кВт/тис.куб.м/тонн; | | | |обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на | | | |рік, оплату за споживання якого здійснюють | | | |госпрозрахункові спортивні споруди за рахунок коштів | | | |фінансової підтримки, кВт/тис.куб.м/тонн; | | | |площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, | | | |на якій буде здійснено реконструкцію/поточний/капітальний | | | |ремонт, кв.м; | | | |площа будівель і споруд госпрозрахункових спортивних | | | |споруд, на якій буде здійснено | | | |реконструкцію/поточний/капітальний ремонт за рахунок | | | |виділеної фінансової підтримки, кв.м. | | | | Показники ефективності: | | | |середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї | | | |бюджетної спортивної споруди, грн; | | | |середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку | | | |однієї госпрозрахункової спортивної споруди, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата одного працівника | | | |бюджетної спортивної споруди, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата одного працівника | | | |госпрозрахункової спортивної споруди, грн; | | | |середня вартість 1 тис.куб.м природного газу/1 тонни | | | |твердого палива/1 кВт електроенергії, що споживається | | | |бюджетними спортивними спорудами, грн; | | | |середня вартість 1 тис.куб.м природного газу/1 тонни | | | |твердого палива/1 кВт електроенергії, що споживається | | | |госпрозрахунковими спортивними спорудами, грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв.м | | | |будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв.м | | | |будівель і споруд госпрозрахункових спортивних споруд за | | | |рахунок коштів фінансової підтримки, грн. | | | | Показники якості: | | | |збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних | | | |зборів, змагань, проведених у поточному році на спортивних| | | |спорудах, які є бюджетними закладами і утримуються за | | | |рахунок коштів відповідного бюджету, порівняно з минулим | | | |роком, %; | | | |збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних | | | |зборів, змагань, проведених у поточному році на спортивних| | | |спорудах, які діють на госпрозрахунковій основі і | | | |отримують з відповідних бюджетів фінансову підтримку на | | | |свою діяльність, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій | | | школами вищої спортивної майстерності (КТКВК 130114) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих | | | досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підготовка | Показники затрат: | | |спортивного |кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), од.; | | |резерву до збірних|обсяг витрат на утримання ШВСМ, грн; | | |команд України. |обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної | | |2. Підготовка |роботи, грн; | | |спортсменів вищих |кількість штатних працівників ШВСМ, од., | | |категорій шляхом |у тому числі тренерів, од.; | | |проведення |середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного | | |постійно діючих |складу, од.; | | |навчально- |кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть | | |тренувальних |участь, од.; | | |зборів. |кількість навчально-тренувальних зборів, од. | | |3. Забезпечення | Показники продукту: | | |участі спортсменів|кількість людино-днів проведених у ШВСМ | | |вищих категорій у |навчально-тренувальних зборів, од.; | | |всеукраїнських |кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських | | |змаганнях |змаганнях, од.; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для ШВСМ, од. | | | | Показники ефективності: | | | |середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня | | | |навчально-тренувальних зборів, грн; | | | |середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі | | | |учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн. | | | | Показники якості: | | | |кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України/ | | | |кандидатів у майстри спорту України/ майстрів спорту | | | |міжнародного класу/ членів збірних команд України/ | | | |кандидатів до складу збірних команд України протягом року,| | | |осіб | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | | | для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (КТКВК 130201) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Підтримка та розвиток спортивного громадського руху | | | в підготовці спортивного резерву | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підтримка | Показники затрат: | | |спортивного |кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної | | |громадського руху.|спрямованості, які отримують фінансову підтримку для | | |2. Розвиток |проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи | | |резервного спорту |(в розрізі організацій), од.; | | |до збірних команд |обсяг фінансової підтримки для громадських організацій | | |України. |фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення | | |3. Підтримка |навчально-тренувальної та спортивної роботи | | |розвитку фізичної |(в розрізі організацій), грн; | | |культури і спорту |кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких | | |в регіонах серед |забезпечують громадські організації | | |різних верств |фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю| | |населення |мету фінансову підтримку, од. | | | | Показники продукту: | | | |кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на | | | |проведення яких громадські організації | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову | | | |підтримку (в розрізі організацій), од.; | | | |кількість людино-днів проведення спортивних заходів | | | |(у розрізі їх видів), на проведення яких громадські | | | |організації фізкультурно-спортивної спрямованості | | | |отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій), од.| | | | Показники ефективності: | | | |середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній | | | |громадській організації фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості на проведення навчально-тренувальної та | | | |спортивної роботи, грн; | | | |середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським| | | |організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на | | | |проведення одного спортивного заходу | | | |(в розрізі їх видів), грн; | | | |середні витрати на один людино-день проведення спортивних | | | |заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими| | | |організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, грн. | | | | Показники якості: | | | |збільшення кількості спортсменів громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх | | | |видів), які взяли участь в спортивних заходах, порівняно з| | | |минулим роком, %; | | | |збільшення кількості спортивних заходів, проведених | | | |громадськими організаціями фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості (в розрізі їх видів), порівняно з минулим | | | |роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | | | у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення (КТКВК 130202) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Залучення місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних | | | товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної | | | культури та спорту | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |Організація | Показники затрат: | | |фізкультурно- |кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної | | |оздоровчої |спрямованості, які отримують фінансову підтримку для | | |діяльності, |проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | | |проведення |(в розрізі організацій), од.; | | |масових |обсяг фінансової підтримки для громадських організацій | | |фізкультурно- |фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення | | |оздоровчих і |фізкультурно-масових заходів серед населення | | |спортивних заходів|(в розрізі організацій), грн. | | | | Показники продукту: | | | |кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх | | | |видів), на проведення яких громадські організації | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову | | | |підтримку (в розрізі організацій), од.; | | | |кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових | | | |заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких | | | |громадські організації фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості отримують фінансову підтримку | | | |(в розрізі організацій), од. | | | | Показники ефективності: | | | |середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній | | | |громадській організації фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості на проведення фізкультурно-масових заходів | | | |серед населення, грн; | | | |середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським| | | |організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на | | | |проведення одного фізкультурно-масового заходу серед | | | |населення (в розрізі їх видів), грн; | | | |середні витрати на один людино-день проведення | | | |фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), які | | | |проводяться громадськими організаціями | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості, грн. | | | | Показники якості: | | | |збільшення кількості населення регіонів, охопленого | | | |фізкультурно-масовими заходами громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх | | | |видів), порівняно з минулим роком, %; | | | |збільшення кількості фізкультурно-масових заходів серед | | | |населення, проведених громадськими організаціями | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх | | | |видів), порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних | | | товариств (КТКВК 130203) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного | | | оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підготовка | Показники затрат: | | |спортивного |кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх | | |резерву до збірних|видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, од.; | | |команд України. |обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | |2. Зміцнення |у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та | | |здоров'я дітей та |товариств, грн; | | |молоді, підвищення|обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи | | |рівня їх фізичної |дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів | | |підготовленості. |(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, грн; | | |3. Розвиток |обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких | | |здібностей |спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) | | |вихованців |та товариств у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | |дитячо-юнацьких |кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних | | |спортивних шкіл в |шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та | | |обраному виді |товариств, осіб, у тому числі тренерів, осіб. | | |спорту. | Показники продукту: | | |4. Підтримка |середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних | | |громадського |шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та | | |спортивного руху |товариств, осіб; | | | |кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі | | | |їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, що взяли | | | |участь в регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх| | | |видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, од. | | | | Показники ефективності: | | | |середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької | | | |спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)| | | |та товариств, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької| | | |спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)| | | |та товариств, грн; | | | |середні витрати на навчально-тренувальну роботу у | | | |дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів | | | |(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств у розрахунку на одного| | | |учня, грн; | | | |середні витрати на забезпечення участі одного учня | | | |дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів | | | |(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств у регіональних | | | |спортивних змаганнях, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких | | | |спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) | | | |та товариств, грн. | | | | Показники якості: | | | |кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних | | | |школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та | | | |товариств майстрів спорту України/кандидатів у майстри | | | |спорту України, осіб; | | | |кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі | | | |їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, які здобули | | | |призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл| | | |у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного | | | товариства "Колос" (КТКВК 130204) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства | | | "Колос" для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед | | | сільського населення | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |Сприяння | Показники затрат: | | |діяльності |кількість місцевих рад товариства, од.; | | |місцевих |кількість штатних працівників місцевих рад | | |організацій |товариства, од.; | | |фізкультурно- |загальна площа приміщень, у яких розміщені місцеві ради | | |спортивниго |товариства, кв.м; | | |товариства "Колос"|загальний обсяг споживання електроенергії/природного | | | |газу/енергоносіїв місцевими радами товариства, | | | |кВт/тис.куб.м/тонн. | | | | Показники продукту: | | | |кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають | | | |у сфері управління місцевих рад товариства, од.; | | | |кількість спортивних споруд, що перебувають у сфері | | | |управління місцевих рад товариства, од.; | | | |кількість організаційно-методологічних заходів, які | | | |проводяться місцевими радами товариства, од.; | | | |кількість спортивних заходів, що проводяться місцевими | | | |радами товариства, од.; | | | |кількість фізкультурно-масових заходів серед населення, що| | | |проводяться місцевими радами товариства, од. | | | | Показники ефективності: | | | |розмір фінансової підтримки з бюджету одній місцевій раді | | | |товариства, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих| | | |рад товариства, грн; | | | |середня вартість 1 тис.куб.м природного газу/ 1 тонни | | | |твердого палива/ 1 кВт електроенергії, що споживається | | | |місцевими радами товариства, грн; | | | |середні витрати на утримання 1 кв.м. площі приміщень | | | |місцевих рад товариства, грн. | | | | Показники якості: | | | |збільшення сільського населення, залученого до занять | | | |фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, %| |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма|Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям | | | фізкультурно-спортивної спрямованості (КТКВК 130205) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі | | | спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення | | | спортивних заходів | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підтримання в | Показники затрат: | | |належному стані |кількість спортивних споруд громадських організацій | | |існуючої мережі |фізкультурно-спортивної спрямованості | | |спортивних споруд.|(в розрізі організацій), од.; | | |2. Забезпечення |обсяг витрат на фінансову підтримку спортивних споруд | | |ефективного |громадських організацій фізкультурно-спортивної | | |функціонування |спрямованості (в розрізі організацій), грн; | | |спортивних споруд |загальний обсяг споживання електроенергії/природного | | |для проведення |газу/енергоносіїв спортивними спорудами громадських | | |спортивних |організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | | |заходів, розвитку |(в розрізі організацій), кВт/тис.куб.м/тонн; | | |фізичної культури |загальна площа будівель і споруд спортивних споруд | | |і спорту серед |громадських організацій фізкультурно-спортивної | | |широких верств |спрямованості (в розрізі організацій), кв.м. | | |населення | Показники продукту: | | | |обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на | | | |рік, оплату за споживання якого здійснюють спортивні | | | |споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості за рахунок коштів фінансової підтримки, | | | |кВт/тис.куб.м/тонн; | | | |площа будівель і споруд спортивних споруд громадських | | | |організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, на якій| | | |буде здійснено реконструкцію/поточний/капітальний ремонт | | | |за рахунок виділеної фінансової підтримки, кв.м. | | | | Показники ефективності: | | | |середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку | | | |однієї спортивної споруди громадської організації | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості, грн; | | | |середня вартість 1 тис.куб.м природного газу /1 тонни | | | |твердого палива/ 1 кВт електроенергії, що споживається | | | |спортивними спорудами громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості за рахунок коштів | | | |фінансової підтримки, грн; | | | |середні витрати на проведення реконструкції/поточного/ | | | |капітального ремонту 1 кв.м будівель і споруд спортивних | | | |споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості за рахунок коштів фінансової підтримки, грн.| | | | Показники якості: | | | |збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на| | | |спортивних спорудах громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим| | | |роком, %; | | | |кількість спортивних споруд громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості, які протягом року | | | |змінили свій фінансовий стан на беззбитковий або | | | |прибутковий, од. | ----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений.
Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.В.Карп
Директор Департаменту
фінансів охорони здоров'я
та соціальних програм
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Директор Департаменту економіки
та фінансів Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту Р.А.Мироненковгору