Документ z0242-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2007, підстава - z0256-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 33 від 05.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2001 р.
за N 242/5433

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 199 ( z0256-07 ) від 05.03.2007 }
Про затвердження Порядку надання дозволів на
експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення

Відповідно до статті 19 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів мовлення (додається). 2. Начальнику Центру "Укрчастотнагляд" щоквартально
забезпечити надання Держкомзв'язку України (УРВР) інформації про
видані дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держкомзв'язку України Баранова О.А.
Голова О.Б.Шевчук

Затверджено
Наказ Державного комітету
зв'язку та інформатизації
України
05.03.2001 N 33
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2001 р.
за N 242/5433
Порядок
надання дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів мовлення
1. Загальні положення
Цей Порядок визначає особливості надання дозволів на
експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення (далі - РЕЗМ)
телерадіоорганізаціям незалежно від форм власності РЕЗМ.
2. Терміни та їх визначення
У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: радіоелектронний засіб мовлення - передавач, розташований у
визначеному місці для здійснення радіомовної служби; дозвіл на експлуатацію РЕЗМ - дозвіл на використання
конкретної радіочастоти відповідним РЕЗМ у визначених умовах, який
надає Український державний центр радіочастот та нагляду за
зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд").
3. Порядок надання дозволів на експлуатацію РЕЗМ
3.1. Дозвіл на експлуатацію РЕЗМ (далі - дозвіл) видається
Центром "Укрчастотнагляд" за результатами розгляду заяви про
надання дозволу (далі - заява, додатки 1, 2). 3.2. Заява до Центру "Укрчастотнагляд" подається
телерадіоорганізацією - користувачем каналу мовлення, яка планує
експлуатацію РЕЗМ і отримала ліцензію Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення на право користування каналом
мовлення та ліцензію Держкомзв'язку України на використання
радіочастотного ресурсу України. 3.3. Заява повинна містити найменування заявника, його
місцезнаходження, банківські реквізити та ідентифікаційний код,
номери контактних телефонів та факсів, номер дозволу на придбання
(будівництво) РЕЗМ, тип обладнання, технічні характеристики РЕЗМ,
спосіб подання програм для мовлення, висновки регіональної
Державної інспекції електрозв'язку (далі - ДІЕ) та іншу
інформацію, визначену в додатках 1, 2 до цього Порядку. До заяви
додаються документи, перелік яких наведено в додатку 3 до цього
Порядку. На вимогу Центру "Укрчастотнагляд" заявники подають додаткову
інформацію щодо технічних характеристик РЕЗМ, яка необхідна для
визначення електромагнітної сумісності заявлених РЕЗМ. 3.4. При отриманні заяви про надання дозволу на експлуатацію
РЕЗМ, Центр "Укрчастотнагляд" протягом одного місяця розглядає
заяву з урахуванням вимог Статуту ( 995_099 ), Конвенції
( 995_100 ) і Адміністративного регламенту Міжнародного союзу
електрозв'язку, Національної таблиці розподілу смуг радіочастот
України, Плану використання радіочастот радіосистемами в Україні,
інших нормативно-правових документів щодо використання
радіочастотного ресурсу України і, за умови забезпечення
електромагнітної сумісності заявлених РЕЗМ, видає заявнику дозвіл
за формою, наведеною в додатках 4, 5 до цього Порядку, або
мотивовану відмову в його видачі. 3.5. Термін дії дозволу не може перевищувати терміну дії
ліцензії Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення на право користування каналом мовлення та терміну
дії ліцензії Держкомзв'язку України на використання
радіочастотного ресурсу України. 3.6. Дозволи підписуються начальником і засвідчуються
печаткою Центру "Укрчастотнагляд". Дозволи вносяться до реєстру
виданих дозволів, який ведеться Центром "Укрчастотнагляд". 3.7. Дозволи не підлягають передачі іншим фізичним або
юридичним особам. 3.8. Роботи (послуги), які виконуються (надаються) Центром
"Укрчастотнагляд" при наданні дозволів, здійснюються на платній
основі за тарифами, встановленими Держкомзв'язку України. 3.9. Експлуатація (використання) РЕЗМ без наявності дозволу
забороняється.
Начальник управління
радіотехнологій та
використання радіочастот
Держкомзв'язку України С.П.Глотов
Додаток 1
до пункту 3.1 Порядку надання
дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
мовлення
Форма 3-Р
Заява
про надання дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу мовлення
ДВЧ ЧМ радіостанції
N реєстрації
------------------------------------ ------------------------------------ (заповняються оператором бази даних)
1. Відомості про заявника ------------------------------------------------------------------ |Назва організації _________________________|Ідентифікаційний код| |___________________________________________|____________________| |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне/небюджетне) | |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| | (місцезнаходження юридичної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: Поточн. рах. N ___________________________| |МФО_______________ ЄДРПОУ_____________________ | |Банк____________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Керівник організації____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс________________| Адреса елек. пошти | | | |_____________________| |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа ____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право користування | |каналом мовлення N______ від "__"_____________ р.| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на використання | |радіочастотного ресурсу України N______ від "__"_____________ р.| ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про організацію, яка буде здійснювати технічне
обслуговування радіостанції
------------------------------------------------------------------ |Назва організації__________________________|Ідентифікаційний код| |___________________________________________|____________________| |----------------------------------------------------------------| |________________________________________________________________| | (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання | | фізичної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Керівник організації____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа_____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право технічного обслуговування мереж теле-, радіо- | |і проводового мовлення в межах промислової експлуатації | | N________ від "__"_______________ р.| ------------------------------------------------------------------
3. Відомості про радіостанцію 3.1. Місце встановлення передавача
Місцезнаходження_________________________________________________
Географічні координати:
широта (північна) ______град. _______ мінути _______сек.
довгота (східна) ______град. _______ мінути _______сек.

3.2. Характеристики передавача
------------------------------------------------------------------ |Тип передавача ______________________|Заводський номер__________| |----------------------------------------------------------------| |Виробник _______________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Сертифікат відповідності | Потужність передавача | |N_______ від "__" ___________ р. | ______кВт | |----------------------------------------------------------------| |Частота_______МГц | Відхилення | Рівень побічних | | | частоти_____Гц | випромінювань_____ МВт | |----------------------------------------------------------------| |Система передачі _________________|Клас випромінювання__________| ------------------------------------------------------------------
3.3. Характеристики антено-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота підвісу антени |Висота основи антенної опори| |над рівнем землі____________м |над рівнем моря____________м| |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени|Довжина фідера____м|Втрати у фідері______дБ/м| |(Г/В)____ | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість випромінювання |Азимут максимального | |антени (НС/С)___________________|випромінювання _____________рад| ------------------------------------------------------------------
Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, град. | 0 |10 |20 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90 |100|110 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Азимут, град. |120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Азимут, град. |240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3.4. Максимальна ефективна випромінювана потужність
(ЕВП) _______ дБВт 3.5. Час роботи передавача __________________________________
4. Спосіб подання програми (кабель, РРЛ, ефір, супутник)_____
Для ретрансляторів: ------------------------------------------------------------------ | Приймання | Область | Пункт | Частота | | з ефіру |-----------------+----------------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
5. Дозвіл на придбання (будівництво) N____ від "__"___________ р.
Заявник
"__"____________ р. _____________________________
(П.І.Б., підпис) М.П.
Акт приймання радіостанції в експлуатацію
N____ від "__"________ р.
(зберігається в регіональній Державній інспекції електрозв'язку)
Висновки Державної інспекції електрозв'язку
про відповідність радіостанції технічним характеристикам
та нормативним документам
________________________________________________________________ ________________________________________________________________
Начальник регіонального
підрозділу Державної
інспекції електрозв'язку
"__"_________________ р. _______________________.
(П.І.Б., підпис) М.П.
Додаток 2
до пункту 3.1 Порядку надання
дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів мовлення
Форма 3-Т
Заява
про надання дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу мовлення
ТВ радіостанції
N реєстрації ------------------------------------ ------------------------------------ (заповняються оператором бази даних)
1. Відомості про заявника ------------------------------------------------------------------ |Назва організації _________________________|Ідентифікаційний код| |___________________________________________|____________________| |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне/небюджетне) | |________________________________________________________________| | (місцезнаходження юридичної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: Поточн. рах. N ___________________________| |МФО_______________ ЄДРПОУ_____________________ | |Банк____________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Керівник організації____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа ____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право користування | |каналом мовлення N____ від "__" _____________ р.| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на використання | |радіочастотного ресурсу України N____ від "__" ______________ р.| ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про організацію, яка буде здійснювати технічне
обслуговування радіостанції
------------------------------------------------------------------ |Назва організації__________________________|Ідентифікаційний код| |___________________________________________|____________________| |----------------------------------------------------------------| |________________________________________________________________| | (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання | | фізичної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Керівник організації ___________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа ____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право технічного обслуговування мереж теле-, радіо- | |і проводового мовлення в межах промислової експлуатації | | N______ від "__" _______________ р.| ------------------------------------------------------------------
3. Відомості про радіостанцію 3.1. Місце встановлення передавача
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Географічні координати: | | широта (північна) ______град. ______ мінути ______сек.| | довгота (східна) ______град. ______ мінути ______сек.| ------------------------------------------------------------------
3.2. Характеристики передавача
------------------------------------------------------------------ |Тип передавача________________________|Заводський номер ________| |----------------------------------------------------------------| |Виробник________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Сертифікат відповідності | Телевізійний канал | |N_____ від "__" _____________ р. |_________________________| |--------------------------------------+-------------------------| |Потужність передавача: | Стандарт/система | |відео_____Вт, звук_____ Вт | ___________/___________ | |--------------------------------------+-------------------------| |Клас випромінювання: |Зміщення несійной частоти| |відео__________ звук_____________ | _____кГц | |--------------------------------------+-------------------------| |Рівень побічних випромінювань_____МВт |Відхилення частоти____ Гц| ------------------------------------------------------------------
3.3. Характеристики антено-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота підвісу антени |Висота основи антенної опори| |над рівнем землі____________м |над рівнем моря____________м| |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени|Довжина фідера____м|Втрати у фідері______дБ/м| |(Г/В)____ | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість випромінювання |Азимут максимального | |антени (НС/С)___________________|випромінювання _____________рад| ------------------------------------------------------------------
Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, град. | 0 |10 |20 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90 |100|110 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Азимут, град. |120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Азимут, град. |240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3.4. Максимальна ефективна випромінювана потужність
(ЕВП) _______ дБВт 3.5. Час роботи передавача __________________________________
4. Спосіб подання програми (кабель, РРЛ, ефір, супутник)_____
Для ретрансляторів: ------------------------------------------------------------------ | Приймання | Область | Пункт | Частота | | з ефіру |-----------------+----------------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
5. Дозвіл на придбання (будівництво) N_____від "__"___________ р.
Заявник
"__"____________ р. _____________________________
(П.І.Б., підпис) М.П.
Акт приймання радіостанції в експлуатацію
N____ від "__"________ р.
(зберігається в регіональній Державній інспекції електрозв'язку)
Висновки Державної інспекції електрозв'язку
про відповідність радіостанції технічним характеристикам
та нормативним документам
________________________________________________________________ ________________________________________________________________
Начальник регіонального
підрозділу Державної
інспекції електрозв'язку
"__"_________________ р. _______________________.
(П.І.Б., підпис) М.П.
Додаток 3
до пункту 3.3 Порядку надання
дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
мовлення
Перелік
документів, що додаються до заяви про надання дозволу
на експлуатацію РЕЗМ
1. Викопійовка з карти масштабу М 1:200 000, із зазначенням
місця встановлення РЕЗМ, яка завірена керівником регіональної
Державної інспекції електрозв'язку Центру "Укрчастотнагляд". 2. Нотаріально засвідчені копії ліцензій Держкомзв'язку
України і Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, які визначені пунктом 3.2 Порядку. 3. Нотаріально засвідчена згода організації, яка буде
здійснювати технічне обслуговування РЕЗМ, на технічне
обслуговування РЕЗМ заявника (не потрібна, якщо заявник сам буде
здійснювати технічне обслуговування РЕЗМ). 4. Копії сертифікатів відповідності на обладнання РЕЗМ,
виготовлені відповідно до ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації
УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис", видані Органом із
сертифікації техніки зв'язку Державного комітету зв'язку та
інформатизації України або, за згодою Держкомзв'язку України,
іншим органом із сертифікації, акредитованим в Системі
сертифікації УкрСЕПРО.
Додаток 4
до пункту 3.4 Порядку надання
дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів мовлення
Форма ДР
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ
(Центр "Укрчастотнагляд")
ДОЗВІЛ N ДВЧ-_____
на експлуатацію ДВЧ ЧМ радіостанції
Дійсний до "__"_________ 20__ р.
1. Відомості про заявника ------------------------------------------------------------------ |Назва організації _________________________|Ідентифікаційний код| |___________________________________________|____________________| |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне/небюджетне) | |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| | (місцезнаходження юридичної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: Поточн. рах. N ___________________________| |МФО_______________ ЄДРПОУ_____________________ | |Банк____________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Керівник організації____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа ____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право користування | |каналом мовлення N______ від "__"_____________ р.| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на використання | |радіочастотного ресурсу України N______ від "__"_____________ р.| ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про організацію, яка буде здійснювати технічне
обслуговування радіостанції
------------------------------------------------------------------ |Назва організації__________________________|Ідентифікаційний код| |___________________________________________|____________________| |----------------------------------------------------------------| |________________________________________________________________| | (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання | | фізичної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Керівник організації____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа_____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право технічного обслуговування мереж теле-, радіо- | |і проводового мовлення в межах промислової експлуатації | | N________ від "__"_______________ р.| ------------------------------------------------------------------
3. Відомості про радіостанцію 3.1. Місце встановлення передавача
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Географічні координати: | | широта (північна) ______град. _______ мінути ______сек.| | довгота (східна) ______град. _______ мінути ______сек.| ------------------------------------------------------------------
3.2. Характеристики передавача
------------------------------------------------------------------ |Тип передавача ______________________| Заводський номер_________| |----------------------------------------------------------------| |Виробник _______________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Сертифікат відповідності | Потужність передавача | |N_______ від "__" ___________ р. | ______кВт | |----------------------------------------------------------------| |Частота_______МГц | Відхилення | Рівень побічних | | | частоти_____Гц | випромінювань_____ МВт | |----------------------------------------------------------------| |Система передачі _________________|Клас випромінювання__________| ------------------------------------------------------------------
3.3. Характеристики антено-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота підвісу антени |Висота основи антенної опори| |над рівнем землі____________м |над рівнем моря____________м| |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени|Довжина фідера____м|Втрати у фідері______дБ/м| |(Г/В)____ | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість випромінювання |Азимут максимального | |антени (НС/С)___________________|випромінювання _____________рад| ------------------------------------------------------------------
Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, град. | 0 |10 |20 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90 |100|110 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Азимут, град. |120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Азимут, град. |240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3.4. Максимальна ефективна випромінювана потужність
(ЕВП) _______ дБВт 3.5. Час роботи передавача __________________________________
4. Спосіб подання програми (кабель, РРЛ, ефір, супутник)_____
Для ретрансляторів: ------------------------------------------------------------------ | Приймання | Область | Пункт | Частота | | з ефіру |-----------------+----------------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Умови дії дозволу ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
Начальник _____________________
(П.І.Б., підпис) М.П.
Дата видачі "__" _________ 20__ р.
Додаток 5
до пункту 3.4 Порядку надання
дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів мовлення
Форма ДТ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ
(Центр "Укрчастотнагляд")
ДОЗВІЛ N ТБ -____
на експлуатацію ТВ радіостанції
Дійсний до "__"_________ 20__ р.
1. Відомості про заявника ------------------------------------------------------------------ |Назва організації _________________________|Ідентифікаційний код| |___________________________________________|____________________| |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне/небюджетне) | |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| | (місцезнаходження юридичної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: Поточн. рах. N ___________________________| |МФО_______________ ЄДРПОУ_____________________ | |Банк____________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Керівник організації____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа ____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право користування | |каналом мовлення N______ від "__"_____________ р.| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на використання | |радіочастотного ресурсу України N______ від "__"_____________ р.| ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про організацію, яка буде здійснювати технічне
обслуговування радіостанції
------------------------------------------------------------------ |Назва організації__________________________|Ідентифікаційний код| |___________________________________________|____________________| |----------------------------------------------------------------| |________________________________________________________________| | (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання | | фізичної особи) | |----------------------------------------------------------------| |Керівник організації____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа_____________________________________________| | (посада, П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон______________|Факс_________________| Адреса елек. пошти | | | |____________________| |----------------------------------------------------------------| |Ліцензія на право технічного обслуговування мереж теле-, радіо- | |і проводового мовлення в межах промислової експлуатації | | N________ від "__"_______________ р.| ------------------------------------------------------------------
3. Відомості про радіостанцію 3.1. Місце встановлення передавача
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Географічні координати: | | широта (північна) ______град. _______ мінути ______сек.| | довгота (східна) ______град. _______ мінути ______сек.| ------------------------------------------------------------------
3.2. Характеристики передавача
------------------------------------------------------------------ |Тип передавача ______________________|Заводський номер__________| |----------------------------------------------------------------| |Виробник _______________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Сертифікат відповідності | Телевізійний канал | |N_______ від "__" ___________ р. | ______________________| |--------------------------------------+-------------------------| |Потужність передавача: | Стандарт/система | |відео_____Вт, звук_____ Вт | ___________/___________ | |--------------------------------------+-------------------------| |Клас випромінювання: |Зміщення несійной частоти| |відео__________ звук_____________ | _____кГц | |--------------------------------------+-------------------------| |Рівень побічних випромінювань_____МВт |Відхилення частоти____ Гц| ------------------------------------------------------------------
3.3. Характеристики антено-фідерної системи
------------------------------------------------------------------ |Висота підвісу антени |Висота основи антенної опори| |над рівнем землі____________м |над рівнем моря____________м| |----------------------------------------------------------------| |Поляризація антени|Довжина фідера____м|Втрати у фідері______дБ/м| |(Г/В)____ | | | |----------------------------------------------------------------| |Направленість випромінювання |Азимут максимального | |антени (НС/С)___________________|випромінювання _____________рад| ------------------------------------------------------------------
Діаграма спрямованості антени
------------------------------------------------------------------ |Азимут, град. | 0 |10 |20 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90 |100|110 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Азимут, град. |120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Азимут, град. |240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350 | |---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Коеф. під. дБ | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3.4. Максимальна ефективна випромінювана потужність
(ЕВП) _______ дБВт 3.5. Час роботи передавача __________________________________
4. Спосіб подання програми (кабель, РРЛ, ефір, супутник)_____
Для ретрансляторів: ------------------------------------------------------------------ | Приймання | Область | Пункт | Частота | | з ефіру |-----------------+----------------+-----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Умови дії дозволу ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
Начальник _____________________
(П.І.Б., підпис) М.П.
Дата видачі "__" _________ 20__ р.вгору