Документ z0241-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2018  № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2018 р.
за № 241/31693

Про затвердження Інструкції з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України “Про попереднє ув’язнення” та з метою визначення порядку організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 07 жовтня 2014 року № 712 “Про затвердження Інструкції з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2014 року за № 1323/26100.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
генерал-лейтенант

Голова Служби
зовнішньої розвідки України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-лейтенант

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Міністр інфраструктури України

Т.в.о. Міністра внутрішніх справ України

Начальник управління
Головної військової прокуратури

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини

Л.О. Євдоченко


Є. БожокП. Демчина

У. Супрун

В. Омелян

С.А. Яровий


І. СветенкоБ.В. Крикливенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
22.01.2018 № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2018 р.
за № 241/31693

ІНСТРУКЦІЯ
з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає організацію несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба правопорядку) під час охорони засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів (далі - військовозобов’язані), які утримуються на гауптвахтах Служби правопорядку, у спеціальних палатах закладів охорони здоров’я Збройних Сил України, у кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців, а також організацію їх конвоювання до дисциплінарного батальйону, гауптвахт Служби правопорядку, прокуратур, закладів охорони здоров’я Збройних Сил України, місць проведення слідчих дій та до суду.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина Служби правопорядку - організаційна одиниця Служби правопорядку (спеціальний відділ, окремий батальйон, окрема рота тощо), що утримується на окремому штаті та підпорядковується начальнику органу управління Служби правопорядку;

конвой - група озброєних військовослужбовців підрозділу Служби правопорядку, що виконують завдання з конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців (військовозобов’язаних);

конвоювання - супроводження засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців (військовозобов’язаних) за межами гауптвахти, дисциплінарного батальйону та органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні) під охороною конвою;

підрозділ Служби правопорядку - структурний підрозділ органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні), який залучається до несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання;

підрозділ Служби правопорядку в гарнізоні - окремий штатний або тимчасово створений підрозділ (батальйон, рота, відділ, відділення, група, військова комендатура тощо) Служби правопорядку.

Терміни “гауптвахта Служби правопорядку” (далі - гауптвахта), “засуджений військовослужбовець”, “затриманий військовослужбовець” “кімната для тимчасово затриманих військовослужбовців” (далі - КТЗ), “спеціальна палата закладу охорони здоров’я Збройних Сил України” (далі - спеціальна палата) та “узятий під варту військовослужбовець” вживаються у значеннях, наведених в Інструкції про порядок і умови тримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 26 вересня 2013 року № 656, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 року за № 1775/24307 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 27 січня 2017 року № 56) (далі - Інструкція про порядок і умови тримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців).

Термін “заарештований військовослужбовець” вживається у значенні, наведеному в Інструкції про порядок і умови утримання військовослужбовців, заарештованих в адміністративному порядку, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 18 травня 2015 року № 216, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 11 червня 2015 року за № 693/27138.

3. Охорона засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті, у спеціальних палатах та КТЗ, - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення встановленого порядку відбування покарання, ізоляції і охорони засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, недопущення вчинення ними втеч та інших злочинів, запобігання проникненню на територію об’єкта, що охороняється, сторонніх осіб та предметів, заборонених для зберігання і використання.

4. Вимоги щодо обладнання приміщень гауптвахти, спеціальної палати та КТЗ визначено Інструкцією про порядок і умови тримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців.

ІІ. Чергові зміни охорони і конвоювання

1. Організація несення служби черговими змінами охорони і конвоювання

1. Для охорони осіб, яких утримують на гауптвахті, у спеціальних палатах, КТЗ, та конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців від підрозділів Служби правопорядку призначаються чергові зміни охорони і конвоювання підрозділів Служби правопорядку (далі - чергова зміна охорони і конвоювання). Чергові зміни охорони і конвоювання є внутрішніми нарядами цих підрозділів.

2. До складу чергової зміни охорони і конвоювання призначаються начальник чергової зміни охорони і конвоювання, помічник начальника чергової зміни охорони і конвоювання, вартові за кількістю постів і змін, а до складу чергових змін охорони і конвоювання, які несуть службу на гауптвахті, додатково призначаються вивідні за кількістю та категоріями засуджених (узятих під варту) військовослужбовців, начальник конвою та конвойні.

У разі потреби до складу чергової зміни охорони і конвоювання також призначаються помічник начальника чергової зміни охорони і конвоювання з технічних засобів охорони або оператор технічних засобів охорони, водії транспортних засобів.

3. Склад чергової зміни охорони і конвоювання розміщується в приміщенні чергової зміни охорони і конвоювання, примірне обладнання якого викладено в додатку 1 до цієї Інструкції. Кількість приміщень чергової зміни охорони і конвоювання та їх обладнання визначаються рішенням начальника органу управління Служби правопорядку з урахуванням особливостей території і будівлі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні), в якому вони розташовані.

4. Чергові зміни охорони і конвоювання підпорядковуються начальнику органу управління (командиру військової частини) Служби правопорядку, оперативному черговому (черговому) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, його помічникові (за умови коли помічник оперативного чергового (чергового) органу управління (військової частини) Служби правопорядку за військовим званням рівний з начальником чергової зміни або старший за нього). Чергова зміна охорони і конвоювання в підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні підпорядковуються начальнику підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні та посадовій особі, відповідальній за організацію охорони.

5. Основними функціями чергової зміни охорони і конвоювання є:

охорона засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті, у спеціальних палатах та КТЗ;

охорона засуджених військовослужбовців під час виконання ними робіт на території гауптвахти;

охорона гауптвахти та здійснення пропускного режиму на її територію;

конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців.

6. На випадок нападу, пожежі, стихійного лиха та відповідно до вимог, викладених у відповідних інструкціях, начальник чергової зміни охорони і конвоювання з числа змін вартових призначає резервні групи, які діють залежно від обставин.

7. Під час виникнення надзвичайних обставин військовослужбовці чергових змін охорони і конвоювання залучаються до виконання таких завдань:

переслідування і затримання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, які вчинили втечу або намагаються втекти з-під охорони;

відбиття нападу на гауптвахту, спеціальну палату, КТЗ, чатових, вивідних, конвойних, приміщення чергової зміни охорони і конвоювання, зміну, що прямує до постів (з постів);

припинення заворушень та виявлень групової непокори серед засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців;

припинення терористичних актів у місцях перебування засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців;

ліквідація пожеж, наслідків стихійного лиха, вибухів та аварій на гауптвахті, на об’єктах охорони чергової зміни охорони і конвоювання в закладі охорони здоров’я Збройних Сил України та в будівлі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні).

8. Документація начальника чергової зміни охорони і конвоювання на випадок оголошення тривоги містить: табель постів, схему розміщення постів, відповідну інструкцію начальника чергової зміни охорони і конвоювання, схему організації зв’язку, що зберігається в пакеті, який перебуває на інвентарному обліку, і запечатується печаткою для пакетів діловодства службовою особою відповідного штабу органу управління (військової частини) Служби правопорядку.

Також на випадок оголошення тривоги в начальника чергової зміни охорони і конвоювання повинен окремо зберігатися план посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання черговим підрозділом із пояснювальною запискою, який застосовується у разі загрози або здійснення нападу на чергову зміну охорони і конвоювання чи об’єкти, які вона охороняє.

План посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання містить:

схему військового містечка (місцевості) із зазначенням об’єктів, що охороняються, постів чергової зміни охорони і конвоювання та постів підрозділу посилення охорони, меж цих постів і заборонених зон, секторів стрільби, огороджень, маршрутів прямування змін і підрозділу посилення охорони, місць розташування спостережних вишок, окопів, захисних стінок, технічних засобів охорони, засобів зв’язку, сигналізації та пожежогасіння, постів вартових собак;

розрахунок сил і засобів підрозділу посилення охорони та бойовий розрахунок чергової зміни охорони і конвоювання.

До плану додається пояснювальна записка, у якій зазначається:

порядок застосування підрозділу посилення охорони з визначенням посадових осіб, які відповідають за виконання заходів плану, та їхніх обов’язків;

завдання чергового підрозділу та порядок його виконання;

порядок організації управління, зв’язку та взаємодії між особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання та черговим підрозділом.

План посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання перебуває на інвентарному обліку та зберігається в папці в начальника чергової зміни охорони і конвоювання.

Пакет і папка зберігаються в замкненій на ключ шухляді стола або в сейфі начальника чергової зміни охорони і конвоювання.

План посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання видається під підпис відповідним посадовим особам для проведення теоретичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання напередодні дня заступання в наряд, проведення спільних практичних занять на місцевості з особовим складом, який залучається до несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання та призначається в чергові підрозділи, з питань взаємодії та відбиття нападу на об’єкти, що охороняються.

Другий примірник зазначених документів зберігається в начальника штабу органу управління (військової частини) Служби правопорядку (начальника підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні).

Для посилення чергової зміни охорони і конвоювання, яка призначається в підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні, у разі потреби рішенням начальника гарнізону черговий підрозділ призначається від військової частини гарнізону.

Для забезпечення зв’язку між начальником чергової зміни охорони і конвоювання та черговим підрозділом в оперативного чергового (чергового) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, оперативного чергового (чергового) військової частини, від якої, згідно з рішенням начальника гарнізону, призначається черговий підрозділ, встановлюється радіостанція із встановленою заздалегідь частотою зв’язку.

2. Об’єкти охорони, особливості їх обладнання та охорони

1. Об’єкт охорони (об’єкт, що охороняється черговою зміною охорони і конвоювання) - ділянка місцевості з розташованою на ній будівлею гауптвахти; приміщення в будівлі закладу охорони здоров’я Збройних Сил України - спеціальна палата; приміщення органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні) - КТЗ.

2. Кількість постів, межі постів, межі заборонених зон, порядок обладнання постів та особливості виконання чатовими завдання щодо їх охорони визначаються рішенням начальника органу управління Служби правопорядку з урахуванням особливостей території органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні), особливостей будівлі гауптвахти, розташування спеціальної палати та КТЗ.

3. Межі постів та забороненої зони на гауптвахті, в будівлі, де розташована спеціальна палата та КТЗ, позначаються покажчиками, зразок якого наведено в Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 24 жовтня 2016 року № 553, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2016 року за № 1475/29605 (далі - Інструкція з організації вартової служби у Збройних Силах України).

4. Межею поста або забороненою зоною є:

на гауптвахті, у будівлі, де розташована спеціальна палата та КТЗ, - стіни, підлога, стеля, двері та вікна камер (коридору), медичної палати, КТЗ;

на відкритій місцевості - гранична (уявна) лінія, яку начальник чергової зміни охорони і конвоювання обов’язково вказує засудженим, узятим під варту, заарештованим та затриманим військовослужбовцям;

на транспортних засобах - стіни (борти), підлога, дах автомобіля.

5. Охорона гауптвахти ззовні здійснюється чатовим методом стеження зі спостережної вишки або іншого місця, на якому він виконує свої обов’язки, та зобов’язана забезпечити загальний контроль за об’єктом, що охороняється (блокування виходу з гауптвахти та підступів до неї).

6. Охорона засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців усередині гауптвахти здійснюється чатовими шляхом патрулювання по внутрішньому коридору гауптвахти. Чатові пересуваються за маршрутами руху зі швидкістю, що забезпечує надійну охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, роблячи короткі зупинки для спостереження через оглядові віконця за діями та поведінкою засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, які перебувають у камерах, для огляду технічних засобів охорони, а також для доповіді за допомогою засобів зв’язку начальнику чергової зміни охорони і конвоювання про хід несення служби.

7. Охорона засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, які утримуються у спеціальних палатах, а також затриманих, заарештованих військовослужбовців, які тримаються у КТЗ, здійснюється чатовим методом стеження (шляхом патрулювання по внутрішньому коридору).

3. Особливості озброєння та забезпечення спеціальними засобами особового складу чергових змін охорони і конвоювання

1. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання, віднаряджений для несення служби на гауптвахті, має бути у вартовій формі одягу, озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю (автоматами з багнетами) та спеціальними засобами (гумовими кийками, наручниками, засобами зв’язування, балончиками з препаратами сльозоточивої та дратівної дії). Начальник чергової зміни охорони і конвоювання озброюється своєю штатною зброєю.

2. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання, який здійснює охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у КТЗ або у спеціальній палаті, має бути у вартовій формі одягу та забезпечуватися спеціальними засобами (гумовими кийками, наручниками, засобами зв’язування, балончиками з препаратами сльозоточивої та дратівної дії). Начальник чергової зміни охорони і конвоювання озброюється своєю штатною зброєю. Вогнепальну зброю особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання отримує у виняткових випадках, за розпорядженням начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні.

3. Вогнепальна зброя особового складу чергової зміни охорони і конвоювання, який здійснює охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців (крім пістолетів), зберігається у ставниці зі зброєю в загальній кімнаті чергової зміни охорони і конвоювання. Спеціальні засоби під час несення служби постійно знаходяться в особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

4. Чатові, які виконують завдання щодо охорони та оборони гауптвахти, озброюються вогнепальною зброєю та спеціальними засобами.

5. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання, який здійснює охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців на гауптвахті або в спеціальній палаті, виконує службові обов’язки зі спеціальними засобами, без вогнепальної зброї:

помічник начальника чергової зміни охорони і конвоювання - під час виставлення чатових на пости або їх зміни в закладі охорони здоров’я Збройних Сил України;

чатові - під час несення служби всередині гауптвахти;

чатові - під час охорони засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, які утримуються у спеціальній палаті;

вивідні - під час охорони засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у разі здійснення їх супроводження в межах гауптвахти;

вивідні - під час охорони засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у разі супроводження їх у межах спеціальної палати та територією закладу охорони здоров’я Збройних Сил України;

особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання - під час приймання (здавання), обшуку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців;

особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання - під час огляду транспортних засобів і приміщень гауптвахти.

6. Резервні групи, які створюються з числа змін вартових, у разі сигналу тривоги прибувають на місце події, озброєні вогнепальною зброєю та спеціальними засобами, і діють згідно з бойовим розрахунком чергової зміни охорони і конвоювання.

7. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання, який здійснює охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, забезпечується боєприпасами з розрахунку: на кожний автомат і пістолет - по два споряджені магазини.

8. Боєприпаси особовому складу чергової зміни охорони і конвоювання, крім осіб, які мають на озброєнні пістолети, видаються на території містечка для проведення практичних занять чергової зміни охорони і конвоювання після проведення практичного заняття.

9. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання отримує спеціальні засоби в кімнаті для зберігання зброї (спеціальних засобів) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (військової частини Збройних Сил України, в якій зберігається зброя підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні), про що ставить підпис у відповідній книзі видачі спеціальних засобів особовому складу чергової зміни охорони і конвоювання.

10. Запас набоїв для чергової зміни охорони і конвоювання, яка здійснює охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, створюється відповідно до статті 108 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України і зберігається в металевому ящику в приміщенні чергової зміни охорони і конвоювання.

У такому самому ящику зберігаються індивідуальні перев’язувальні пакети для всього особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

11. Особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання забезпечується жилетами панцирними та шоломами кулезахисними, які зберігаються у спеціально обладнаній шафі. Шафа встановлюється в загальній кімнаті або коридорі та запечатується печаткою начальника чергової зміни охорони і конвоювання.

12. Наказом начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку на особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання створюється запас спеціальних засобів із розрахунку по одній ручній газовій гранаті на кожного вартового та електрошокових пристроїв із розрахунку по одному пристрою на начальника чергової зміни охорони і конвоювання та його помічника.

Зберігання та видача спеціальних засобів особовому складу чергових змін охорони і конвоювання здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

13. Зберігання стрілецької зброї та боєприпасів чергових змін охорони і конвоювання, заряджання та розряджання зброї здійснюються відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 червня 2005 року № 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за № 933/11213 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 20 жовтня 2015 року № 569).

4. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання

1. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання застосовує під час виконання завдань з охорони засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у виняткових випадках, передбачених законодавством.

Порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї визначено Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Законом України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” та Правилами застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 83.

2. Необхідність застосування (використання) фізичної сили, спеціальних засобів (їх вид) та вогнепальної зброї, час початку та інтенсивність їх застосування особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання та конвою визначає самостійно з урахуванням обставин, що склалися, і характеру правопорушення. Перед застосуванням (використанням) фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання та конвою обов’язково зобов’язаний попередити про намір їх застосування (використання).

3. Без попередження фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання може застосовувати у разі відбиття нападу на об’єкти охорони Служби правопорядку, чатових, вивідних, конвойних, приміщення чергової зміни охорони і конвоювання, зміну, що прямує до постів (з постів), а також у разі захоплення заручників.

4. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї не має перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на осіб чергової зміни охорони і конвоювання обов’язків. У разі заподіяння шкоди здоров’ю засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця особовий склад чергової зміни охорони і конвоювання забезпечує в найкоротший строк надання необхідної медичної допомоги потерпілому та вживає всіх заходів щодо його відправлення до закладу охорони здоров’я Збройних Сил України, а у разі його відсутності - до будь-якого іншого закладу охорони здоров’я.

5. Про застосування (використання) фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї особа, що їх застосувала (використала), негайно доповідає начальнику чергової зміни охорони і конвоювання, який своєю чергою негайно доповідає оперативному черговому (черговому) органу управління (військової частини) Служби правопорядку (посадовій особі, відповідальній за організацію охорони) та складає рапорт про застосування до засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї та спеціальних засобів (додаток 2).

5. Особливості організації несення служби особовим складом чергових змін охорони і конвоювання

1. Служба чергових змін охорони і конвоювання організовується відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України та на підставі рішення начальника органу управління Служби правопорядку, яке відображається в наказі про організацію служби військ і бойового навчання.

У Центральному управлінні Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) та територіальних управліннях Служби правопорядку розробляється наказ про організацію службової діяльності.

У військовій частині Служби правопорядку вимоги рішення начальника органу управління Служби правопорядку про організацію служби черговою зміною охорони і конвоювання відображаються окремим розділом у наказі командира військової частини Служби правопорядку про організацію служби військ і бойового навчання.

2. У наказі начальника органу управління Служби правопорядку про організацію служби військ і бойового навчання визначаються:

склад чергових змін охорони і конвоювання, їхнє озброєння та забезпечення спеціальними засобами;

час, місце і порядок проведення занять із теоретичної та практичної підготовки особового складу чергової зміни охорони і конвоювання, керівники занять і начальники служб (позаштатні інструктори та фахівці), які залучаються до їх проведення;

чисельність чергового підрозділу, порядок його виклику та озброєння;

час і місце проведення медичного огляду особового складу чергової зміни охорони і конвоювання у день заступання;

порядок та періодичність проведення спільних практичних занять на місцевості з особовим складом, який залучається до несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання та призначається у чергові підрозділи, з питань взаємодії та відбиття нападу на об’єкти, що охороняються;

час і місце підбиття підсумків з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання після зміни;

відповідальні за підтримання в належному стані об’єктів, що охороняються, та навчально-матеріальної бази підготовки і несення служби особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання;

порядок підготовки особового складу чергової зміни охорони і конвоювання в умовах недостатньої кількості особового складу підрозділу Служби правопорядку і неможливості організації несення служби трьома змінами;

час і місце проведення розводу чергових змін охорони і конвоювання;

маршрут руху чергових змін охорони і конвоювання до місця проведення розводу та несення служби;

порядок забезпечення особового складу чергових змін охорони і конвоювання харчуванням;

порядок відпочинку особового складу чергових змін охорони і конвоювання;

посадові особи, які відповідальні за організацію та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання в підрозділах Служби правопорядку в гарнізонах.

У наказі також визначається порядок організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання в безпосередньо підпорядкованих військових частинах та підрозділах Служби правопорядку в гарнізонах.

Додаток до наказу містить:

склад комісії щодо вивчення соціально-психологічних якостей та допуску військовослужбовців до несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання;

список військовослужбовців, допущених до несення служби начальниками чергових змін охорони і конвоювання, помічниками начальників чергових змін охорони і конвоювання, вивідними, конвойними та чатовими з охорони засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців.

3. Витяг із наказу про організацію службової діяльності (про організацію служби військ і бойового навчання) штаб органу управління Служби правопорядку надає до підпорядкованих військових частин та підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні.

4. На основі рішення начальника органу управління Служби правопорядку начальник штабу та посадова особа органу управління Служби правопорядку, відповідальна за організацію охорони, відпрацьовують розклад чергової зміни охорони і конвоювання, відомість добового наряду (у разі призначення чергових змін охорони і конвоювання від військових частин (підрозділів) гарнізону), табель постів, схему розміщення постів, відповідні інструкції начальнику чергової зміни охорони і конвоювання, помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання та помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання з технічних засобів охорони (оператору технічних засобів охорони), план посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання черговим або спеціально призначеним підрозділом із пояснювальною запискою, які затверджує начальник органу управління Служби правопорядку.

Зазначені документи відпрацьовуються відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

5. Щороку штаб органу управління Служби правопорядку до підпорядкованих підрозділів надає такі документи:

до військових частин Служби правопорядку, які здійснюють охорону засуджених, узятих під варту та заарештованих військовослужбовців на гауптвахті органу управління Служби правопорядку: табель постів, схему розміщення постів, відповідні інструкції начальнику чергової зміни охорони і конвоювання, помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання та помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання з технічних засобів охорони (оператору технічних засобів охорони), витяг із плану посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання черговим або спеціально призначеним підрозділом із пояснювальною запискою;

до підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні: табель постів, схему розміщення постів, відповідні інструкції начальнику чергової зміни охорони і конвоювання та помічнику начальника чергової зміни охорони і конвоювання.

Крім того, до зазначених військових частин (підрозділів) Служби правопорядку (у разі призначення чергових змін охорони і конвоювання від військових частин (підрозділів) гарнізону) щомісяця надаються витяги з відомості добового наряду.

6. У військовій частині Служби правопорядку, де знаходиться КТЗ, начальник штабу відпрацьовує відомість добового наряду, табель постів, схему розміщення постів, інструкцію начальнику чергової зміни охорони і конвоювання, план посилення охорони об’єктів чергової зміни охорони і конвоювання черговим або спеціально призначеним підрозділом із пояснювальною запискою, які затверджує командир військової частини.

7. З метою унеможливлення допуску до несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання військовослужбовців, яких віднесено до групи посиленої психологічної уваги та які за своїми морально-діловими та психологічними якостями не спроможні забезпечити якісне несення служби, спеціально призначені комісії проводять їх вивчення та добір. Порядок проведення вивчення, добору та допуску військовослужбовців до несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання визначено Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та Інструкцією з організації вартової служби у Збройних Силах України.

Заборонено допускати до несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання військовослужбовців, які не склали заліки зі знання вимог нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих наказів, відповідних обов’язків та інструкцій.

8. Офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом призначають до несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання згідно з графіком нарядів, який щомісяця складається в штабі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні) та затверджується відповідним начальником (командиром) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні.

9. Призначення особового складу для несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання здійснюється на підставі щоденного наказу начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, який видається напередодні дня заступання в наряд. Витяг із наказу доводиться до підпорядкованих підрозділів Служби правопорядку в гарнізонах.

10. Щотижня в години, визначені розпорядком дня, з офіцерами та військовослужбовцями військової служби за контрактом, які залучаються до несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання, протягом 50 хвилин у класі (місці) для підготовки чергових змін охорони і конвоювання, який (яке) обладнується відповідно до додатка 3 до цієї Інструкції, проводяться теоретичні заняття з вивчення положень статутів, особливих обов’язків чатових, матеріальної частини стрілецької зброї та заходів безпеки під час поводження з нею, відповідних інструкцій щодо застосування спеціальних засобів та заходів безпеки під час поводження з ними.

На електрифікованому макеті об’єкта, що охороняється, відпрацьовуються порядок взаємодії між чатовими і резервною групою чергової зміни охорони і конвоювання, а також особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання та черговим підрозділом у разі виникнення надзвичайних ситуацій (нападу на пост, пожежі, стихійного лиха, групової непокори та заворушень серед засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих, спроби втечі або скоєння втечі, спроби самогубства, а також у разі отримання інформації щодо підготовки втечі чи нападу на об’єкт, що охороняється тощо).

Заняття починаються з нагадування особовому складу про основні завдання чергової зміни охорони і конвоювання та особливості несення служби на даному етапі (враховуючи кількість та категорії осіб, що утримуються на гауптвахті (у спеціальній палаті або КТЗ), характер поведінки засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців тощо). Під час проведення теоретичних занять в обов’язковому порядку перевіряється рівень знань особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

Практичні заняття з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання проводяться в день заступання в добовий наряд на території містечка для проведення практичних занять.

До проведення цих занять залучаються офіцер (фахівець) служби ракетно-артилерійського озброєння, начальники фізичної підготовки і спорту (позаштатний інструктор з рукопашного бою) та служби пожежної безпеки (позаштатний командир пожежного підрозділу) або особи, які їх заміщають.

Для керівників занять на кожному навчальному місці в органі управління (військовій частині) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні) розробляється план-конспект, який затверджує відповідний начальник (командир).

На заняттях відпрацьовуються:

порядок заряджання та розряджання зброї, вивчення її матеріальної частини та заходів безпеки під час поводження з нею, інші питання, що враховують особливості практичного несення служби;

вивчення матеріальної частини спеціальних засобів та заходів безпеки під час поводження з ними;

порядок зміни чатових, приймання та здавання поста;

порядок дій чатових на посту, застосування ними зброї та спеціальних засобів, відбиття нападу на приміщення чергової зміни охорони і конвоювання, об’єкти, що охороняються, та зміну, яка прямує на пости та з постів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій на гауптвахті - стихійного лиха, групової непокори, порушення режиму тримання, заворушень серед засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, у разі спроби втечі засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця або скоєння ним втечі, спроби самогубства, у разі отримання інформації щодо підготовки до втечі або нападу на чатового, захоплення заручників;

порядок проведення огляду камер та приміщень, де утримуються засуджені, узяті під варту, заарештовані та затримані військовослужбовці;

порядок проведення обшуку засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця;

дії та порядок застосування засобів пожежогасіння;

прийоми рукопашного бою;

дії вивідного (конвойного) у разі спроби втечі засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця, спроби нападу на конвой, під час явної симуляції засудженим, узятим під варту, заарештованим та затриманим військовослужбовцем різкого погіршення стану здоров’я, вчинення ним опору та відкритої відмови виконувати законні вимоги вивідного (конвойного);

порядок конвоювання в пішому порядку та у спеціальному автомобілі;

порядок посадки та висадки засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців до/із спеціального автомобіля;

дії конвою у разі виникнення позаштатних ситуацій, у тому числі нападу на конвой і на автомобіль під час слідування, виходу його з ладу, дорожньо-транспортної пригоди.

Перед початком проведення практичних занять заступник начальника органу управління Служби правопорядку з морально-психологічного забезпечення (офіцер структур із морально-психологічного забезпечення) проводить обов’язкове тестування особового складу чергової зміни охорони і конвоювання із застосуванням методик, що використовуються у Збройних Силах України, індивідуальну бесіду з кожним військовослужбовцем, який входить до складу чергової зміни, в командира підрозділу уточнює результати, які були отримані шляхом спостереження за три останні доби.

За результатами тестування робиться остаточний висновок про допуск кожного військовослужбовця до несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання. Результати зберігаються у посадової особи, яка проводила тестування.

Теоретичні та практичні заняття з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання проводяться:

в органі управління Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні) - під керівництвом посадової особи, відповідальної за організацію охорони;

у військовій частині Служби правопорядку - під керівництвом командира роти, від якої призначено чергову зміну охорони і конвоювання;

з черговою зміною охорони і конвоювання, призначеною від військової частини, - начальником штабу військової частини або особою, яка його заміщає.

11. Підготовка військовослужбовців строкової військової служби, які залучаються до несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання, організовується та проводиться у три етапи в години, визначені розпорядком дня. Порядок підготовки визначено в Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України.

12. Облік занять здійснюється в журналі обліку проведених занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання (додаток 4). Журнал зберігається в органі управління Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні) протягом одного року після заведення нового та знищується в установленому порядку.

13. Відповідальними за організацію, несення служби черговими змінами охорони і конвоювання, рівень підготовки особового складу та його здатність виконувати завдання за призначенням є відповідні начальники (командири) органів управління (військових частин) Служби правопорядку, підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні.

14. У передбачені розпорядком дня години під час підготовки чергової зміни охорони і конвоювання до несення служби проводяться:

підготовка зовнішнього вигляду, медичний огляд особового складу, отримання зброї та спеціальних засобів, пересування до місця проведення практичних занять;

практичні заняття на території містечка для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання;

розвід особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

15. Навчально-матеріальна база для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання призначена для здобуття та удосконалення ними необхідних навичок і має забезпечувати інтенсивні тренування для досягнення позитивного результату підготовки особового складу чергової зміни охорони і конвоювання.

16. На території містечка для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання обладнуються навчальні місця, перелік яких наведено у додатку 5 до цієї Інструкції. Містечко для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання обладнується в кожному органі управління Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні, а також у військовій частині Служби правопорядку, яка дислокується окремо від органу управління Служби правопорядку).

17. У разі відсутності на гауптвахті засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців чергова зміна охорони і конвоювання призначається та залучається до несення служби у складі, визначеному пунктом 2 глави 1 цього розділу, та з озброєнням, визначеним пунктом 1 глави 3 цього розділу, при цьому чатові, які безпосередньо здійснюють охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців усередині гауптвахти, на пост не виставляються.

18. У разі відсутності затриманих та заарештованих військовослужбовців у КТЗ, а також у разі відсутності у спеціальних палатах засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців чергова зміна охорони і конвоювання призначається, але до несення служби не залучається. Чергова зміна охорони і конвоювання залучається до несення служби негайно з моменту доставлення (прибуття) до КТЗ військовослужбовця слідчим, прокурором, іншою уповноваженою особою або направлення засудженого, узятого під варту, заарештованого чи затриманого військовослужбовця для проходження стаціонарного лікування до закладу охорони здоров’я Збройних Сил України. Зазначені чергові зміни охорони і конвоювання призначаються щодоби, а виставляються за потреби за розпорядженням начальника органу управління Служби правопорядку.

19. Результати несення служби черговими змінами охорони і конвоювання відображаються окремим розділом в аналізі стану служби військ та в наказі начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку про стан служби військ за місяць, квартал, рік.

20. Аналізи стану служби військ та накази видаються з періодичністю:

у Центральному управлінні Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) та територіальних управліннях Служби правопорядку - щокварталу та в кінці року;

у зональному відділі (відділенні) та військовій частині Служби правопорядку - щомісяця та в кінці року.

21. У розділі аналізу стану служби військ відображаються:

встановлення реального стану справ у підрозділах Служби правопорядку;

результати перевірок несення служби черговими змінами охорони і конвоювання;

виявлення найбільш характерних недоліків в організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання та причин їх виникнення;

визначення заходів щодо усунення недоліків і подальшого поліпшення стану організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання;

визначення шляхів і способів наведення і підтримання в підрозділах охорони та патрульно-постової служби статутного порядку;

оцінка кожного підрозділу Служби правопорядку за результатами виконання поставлених завдань на поточний місяць (квартал, навчальний рік);

підрозділи Служби правопорядку, які досягли кращих результатів щодо організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання;

підрозділи Служби правопорядку, де організація несення служби черговими змінами охорони і конвоювання не відповідає вимогам законодавства;

пріоритетні завдання на наступний місяць (квартал, рік) щодо покращення стану організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання в органі управління (військовій частині) та підрозділах Служби правопорядку.

22. За результатами аналізу стану служби військ в органі управління (військовій частині) Служби правопорядку видаються відповідні накази. У наказі про стан служби військ на підставі розділу аналізу щодо стану організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання дається оцінка підрозділам Служби правопорядку за виконання завдань щодо покращення організації несення служби, указуються характерні порушення та основні причини недоліків, що мають місце в організаторській та практичній роботі підлеглих командирів (начальників) з питань організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання. Визначаються конкретні завдання, спрямовані на покращення стану несення служби черговими змінами охорони і конвоювання, строки їх виконання, виконавці та заходи щодо недопущення недоліків, які мали місце під час організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання.

6. Організація проведення інструкторсько-методичних занять, оглядів-конкурсів та змагань із питань організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання

1. Інструкторсько-методичні заняття з питань організації та несення служби черговими змінами охорони і конвоювання проводяться під керівництвом:

начальника Центрального управління Служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) - військового коменданта (місто Київ), начальників територіальних управлінь - з офіцерами управління, начальниками зональних відділів (відділень), командирами підпорядкованих підрозділів (військових частин) Служби правопорядку та їх заступниками, начальниками підпорядкованих підрозділів Служби правопорядку в гарнізонах - один раз протягом року;

начальників зональних відділів (відділень) та командирів військових частин Служби правопорядку - з офіцерами управління, командирами підпорядкованих підрозділів Служби правопорядку та їх заступниками, начальниками підрозділів Служби правопорядку в гарнізонах - один раз протягом року;

посадових осіб, відповідальних за організацію охорони, - з офіцерами підрозділів Служби правопорядку, військовослужбовцями військової служби за контрактом із числа сержантського (старшинського) та рядового складу, які залучаються до несення служби у складі чергових змін охорони і конвоювання та їх підготовки, - один раз на півроку.

2. Інструкторсько-методичні заняття проводяться на базі органів управління (військових частин) Служби правопорядку, які за підсумками року мають негативні показники за предметами фахової підготовки та порушення в організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання.

Звітні документи з проведення занять зберігаються в штабі органу управління Служби правопорядку.

3. Огляди-конкурси на кращу організацію і стан несення служби черговими змінами охорони та конвоювання проводять комісії зі складанням актів за їх результатами під керівництвом начальника Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) - військового коменданта (місто Київ), начальників територіальних управлінь Служби правопорядку - один раз на 2 роки.

Проведення змагань на кращий підрозділ із несення служби в черговій зміні охорони та конвоювання в органах управління Служби правопорядку організовується один раз протягом року. Під час проведення змагань оцінюються знання військовослужбовцями вимог відповідних нормативно-правових актів, матеріальної частини вогнепальної зброї, правил застосування (використання) фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, заходів безпеки під час поводження з ними, вміння діяти в різних ситуаціях залежно від обставин.

Змагання проводяться під час виконання заходів, запланованих в органі управління Служби правопорядку на рік.

7. Перевірка чергових змін охорони і конвоювання

1. Перевірку несення служби особовим складом чергових змін охорони і конвоювання здійснюють:

посадові особи Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України - під час виконання заходів повсякденної діяльності, спланованих у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України, та за дорученням начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

посадові особи органів управління Служби правопорядку - під час роботи в підпорядкованих органах управління (військових частинах, відділах) та підрозділах Служби правопорядку в гарнізоні;

начальники органів управління та командири військових частин Служби правопорядку - не менше ніж один раз на тиждень;

заступники начальників органів управління та командирів військових частин Служби правопорядку - не менше ніж один раз на тиждень;

начальники підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні та їх заступники, посадові особи, відповідальні за організацію охорони, - не менше ніж двічі на тиждень;

командири підрозділів Служби правопорядку, від яких призначено чергову зміну охорони і конвоювання, - не менше ніж двічі на добу.

2. Перевірку чергових змін охорони і конвоювання посадові особи органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні) здійснюють за графіком.

Графік складають на місяць із розрахунку здійснення перевірки кожної зміни у штабі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні), підписує начальник штабу органу управління (військової частини) Служби правопорядку (посадова особа підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні), затверджує відповідний командир (начальник).

Зберігаються графіки перевірки в штабі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні) протягом року.

3. Перевірка чергових змін охорони та конвоювання здійснюється відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, про що робиться відповідний запис у постовій відомості.

4. Перелік, зразки та порядок ведення документації чергових змін охорони і конвоювання на гауптвахті, у спеціальній палаті та у КТЗ аналогічні переліку, зразкам та порядку ведення документації гарнізонної (внутрішньої) варти.

5. У разі виявлення під час проведення перевірки недоліків у несенні служби особа, яка здійснює перевірку, зобов’язана на місці вжити заходів щодо їх усунення. За неможливості їх усунення на місці необхідно вжити заходів щодо відсторонення особового складу від несення служби та його заміни, яка здійснюється відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

6. Начальники (командири) органів управління (військових частин) Служби правопорядку, підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні здійснюють щоденний контроль за своєчасною перевіркою несення служби кожною черговою зміною охорони і конвоювання та один раз на тиждень контролюють здійснення своїми заступниками перевірок несення служби черговими змінами охорони конвоювання.

IІІ. Конвоювання

1. Організація конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців

1. Супроводження засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців за межами гауптвахти (КТЗ), спеціальної палати, дисциплінарного батальйону та органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні) здійснюється під охороною конвою.

2. Особовий склад конвою виконує завдання конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців відповідно до вимог наказу начальника (командира) органу управління Служби правопорядку (дисциплінарного батальйону).

3. Конвой підпорядковується начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону), від якого він віднаряджений.

2. Порядок призначення конвою, його склад та озброєння

1. Конвой призначається наказом начальника органу управління Служби правопорядку від підрозділу Служби правопорядку, в зоні діяльності якого розташовано військову частину, де проходить військову службу засуджений, узятий під варту або затриманий військовослужбовець.

Для конвоювання військовослужбовців, затриманих уповноваженими особами за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до суду, який розташований у місті, де розміщується військова частина Служби правопорядку або підрозділ Служби правопорядку в гарнізоні, з метою обрання ним запобіжного заходу, конвой за рішенням начальника органу управління Служби правопорядку може призначатися безпосередньо від військової частини Служби правопорядку та від підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні.

У разі затримання військовослужбовця за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та з метою подальшого його доставлення до органу досудового розслідування, розташованого поза зоною діяльності органу управління Служби правопорядку, конвой призначається безпосередньо від органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого затримано військовослужбовця.

2. Конвой призначається з розрахунку:

на одного засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця: начальник конвою - офіцер (прапорщик, сержант), два конвойних із числа військовослужбовців рядового (сержантського (старшинського)) складу;

на двох засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців: начальник конвою - офіцер (прапорщик, сержант), три конвойних із числа військовослужбовців рядового (сержантського (старшинського)) складу;

під час конвоювання від трьох до п’яти засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців чисельність конвою збільшується на одного конвойного.

3. Для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців із числа офіцерського складу призначається офіцерський конвой; для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців із числа сержантського (старшинського) складу - конвой із числа сержантів (старшин). Для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців-жінок конвойні призначаються із числа військовослужбовців-жінок.

4. Під час конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців начальник конвою озброюється 9-мм пістолетом ПМ, а конвойні - спеціальними засобами.

3. Обов’язки особового складу конвою

1. Начальник конвою зобов’язаний:

знати завдання конвою;

вимагати від особового складу конвою знання і неухильного виконання своїх обов’язків;

особисто приймати засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців за іменним списком, про що робити запис у книзі передачі засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців (додаток 6) та отримувати документи на них;

стежити за здійсненням конвойними повного обшуку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців;

суворо дотримуватися визначених цією Інструкцією норм і порядку посадки та висадки засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців до/із транспортного засобу;

перевіряти стан купе вагонів, кузовів автотранспорту, інших відокремлених приміщень на транспортному засобі, звертати при цьому увагу на цілісність стін, стелі, підлоги, ґрат і вікон;

здійснювати розподіл завдань між конвойними, виходячи з обставин, які склалися;

забезпечувати з моменту приймання і до передачі засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців повну їх ізоляцію від сторонніх осіб, розміщення у транспортних засобах, недопущення скоєння ними злочинів та інших правопорушень, суворе і неухильне виконання порядку конвоювання;

давати дозвіл на допуск до приміщень, де перебуває особовий склад конвою та засуджені, узяті під варту, заарештовані та затримані військовослужбовці, лише особам, які мають на це право;

стежити за тим, щоб конвойні у взаємовідносинах із засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями не принижували їх честь і гідність, зверталися до них за військовим званням;

вести записи в постовій відомості про зміну конвойних, перевірку та застосування зброї і спеціальних засобів;

забезпечувати неухильне додержання засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями військової дисципліни та правопорядку;

організовувати своєчасне приймання їжі особовим складом конвою та засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями;

не передавати нікому ключів від наручників;

доповідати начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону) про порушення правил перевезення, надзвичайні події та затримання в дорозі, поломку транспортного засобу;

забезпечувати вжиття заходів щодо підтримання військової дисципліни та правопорядку серед особового складу конвою;

суворо стежити за дотриманням заходів безпеки особовим складом конвою на шляху слідування;

передавати в установленому порядку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців службовим особам гауптвахти, дисциплінарного батальйону, слідчому, прокурору або іншій уповноваженій службовій особі після прибуття (повернення) до пункту призначення.

2. Начальнику конвою заборонено:

відлучатися з місця виконання обов’язків, крім випадків зміни конвойних, перевірки виконання обов’язків конвойними або за їх викликом;

передавати ключі від камер, дверей транспортних засобів іншим особам (крім випадків передачі ключів конвойному біля камер під час посадки та висадки засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців до/із спеціального автомобіля);

допускати перебування сторонніх осіб у купе вагонів, кузовах автотранспорту, інших відокремлених приміщеннях на транспортних засобах, де перебувають особовий склад конвою і засуджені, узяті під варту, заарештовані та затримані військовослужбовці;

безпідставно застосовувати наручники під час конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців;

тримати засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у наручниках під час справляння ними природних потреб;

передавати зброю, боєприпаси будь-яким особам;

спілкуватися із сторонніми особами і приймати від них будь-які предмети та речі;

використовувати не за призначенням транспортні засоби, виділені для конвоювання.

3. Конвойний зобов’язаний:

знати кількість засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, які перебувають під його охороною;

пильно охороняти засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців та не допустити їх втечі, спроби самогубства;

не відволікатися нічим, не залишати спеціальні засоби й нікому не передавати їх;

стежити за тим, щоб засуджені, узяті під варту, заарештовані та затримані військовослужбовці не порушували визначених для них правил поведінки;

не дозволяти засудженим, узятим під варту, заарештованим та затриманим військовослужбовцям розмовляти із сторонніми особами, читати, писати, псувати обладнання;

охороняти за наказом начальника конвою засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців під час проведення ранкового, вечірнього туалету, справляння природних потреб;

не допускати під час зупинок транспорту до місць перебування конвою, засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців нікого без дозволу начальника конвою.

4. Конвойному заборонено:

відволікатися від виконання службових обов’язків;

вступати в розмову із засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями, будь-що брати від них або передавати їм;

мати будь-які не викликані інтересами служби відносини із засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями й іншими особами, користуватися їх послугами;

перебувати без спеціальних засобів під час виконання службових обов’язків;

відповідати на запитання будь-кого, крім начальника конвою та осіб, які прибули з ним для перевірки.

5. Під час здійснення конвоювання транспортом особовий склад конвою відпочиває по черзі, яку встановлює начальник конвою.

4. Особливості організації конвоювання

1. Конвоювання організовується на підставі рішення начальника органу управління Служби правопорядку, яке відображається окремим розділом у наказі начальника органу управління Служби правопорядку про організацію службової діяльності (про організацію служби військ і бойового навчання).

Також з метою організації конвоювання в органі управління Служби правопорядку відпрацьовуються відповідні інструкції начальнику конвою і конвойним, табель постів та бойовий розрахунок чергової зміни.

2. У розділі наказу з питань організації конвоювання визначаються:

склад конвою, його озброєння та забезпечення спеціальними засобами;

час, місце, порядок проведення інструктажу та особи, які залучаються до його проведення;

час і місце проведення медичного огляду особового складу конвою;

час і місце проведення розводу конвоїв;

порядок забезпечення особового складу конвою харчуванням;

порядок відпочинку особового складу конвою;

час, місце та порядок проведення підбиття підсумків виконання завдання щодо конвоювання;

склад комісії для вивчення соціально-психологічних якостей та допуску особового складу до виконання завдання у складі конвою;

порядок організації контролю за здійсненням конвоювання.

Додаток до наказу містить списки військовослужбовців, допущених до виконання завдання у складі конвою (начальниками конвоїв та конвойними).

3. Перед початком навчального року витяг із наказу про організацію службової діяльності (про організацію служби військ і бойового навчання), інструкції начальнику конвою і конвойним, табель постів штаб органу управління Служби правопорядку надає до підпорядкованих військових частин Служби правопорядку та підрозділів Служби правопорядку в гарнізонах.

4. Планування відправлення конвоїв здійснюється так, щоб виключити їх вибуття у передвихідні, вихідні, передсвяткові, святкові та неробочі дні, а також прибуття їх у ці дні до гауптвахти та дисциплінарного батальйону.

Доставлення військовослужбовців, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до органу досудового розслідування здійснюється у строки, визначені Кримінальним процесуальним кодексом України.

Начальник органу управління Служби правопорядку, який відправляє конвой, відповідальний за організацію взаємодії з відповідним начальником (командиром) органу управління Служби правопорядку (дисциплінарного батальйону), куди конвой вибуває, щодо часу прибуття та вибуття конвою, його розміщення, забезпечення тощо.

5. Підготовка конвою, який віднаряджається безпосередньо від органу управління Служби правопорядку, для доставлення засуджених військовослужбовців до гауптвахти та дисциплінарного батальйону проводиться у передбачені розпорядком дня години та розпочинається не пізніше ніж за дві доби до запланованого часу відбуття конвою.

6. У разі доставлення військовослужбовця, затриманого за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до органу досудового розслідування, доставлення затриманого військовослужбовця на підставі складеного слідчим або прокурором протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, та доставлення узятого під варту військовослужбовця до суду, розташованого у населеному пункті, де розміщується підрозділ Служби правопорядку в гарнізоні або окрема військова частина Служби правопорядку, підготовка конвою здійснюється в порядку, визначеному в пункті 7 цієї глави, безпосередньо перед відправленням конвою.

7. Підготовка конвою, який віднаряджається від підрозділу Служби правопорядку органу управління Служби правопорядку, проводиться в передбачені розпорядком дня години. За добір особового складу конвою та його підготовку до несення служби відповідальний начальник органу управління Служби правопорядку.

Під час підготовки конвою начальник органу управління Служби правопорядку зобов’язаний:

надати начальнику конвою відповідні інструкції, табель постів;

організувати проведення добору та розподілу особового складу конвою згідно з табелем постів;

провести інструктаж особового складу перед відправленням конвою;

забезпечити конвой автомобільним транспортом, вчасне його прибуття до місця прийому засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, а також до станції відправлення;

забезпечити особовий склад конвою та засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців квитками на транспорт, яким здійснюється їх перевезення до місця дислокації гауптвахти, дисциплінарного батальйону чи органу досудового розслідування;

підготувати та вручити начальнику конвою пакет документів на засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця;

не пізніше ніж за добу до вибуття конвою повідомити телеграмою (телефонограмою) начальника Служби правопорядку (через управління організації охорони, патрульно-постової служби та розшуку), командира дисциплінарного батальйону, начальника органу управління Служби правопорядку, куди вибуває конвой, чисельність засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, військові звання, прізвища та ініціали начальника конвою, конвойних і засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, озброєння конвою, маршрут руху, дату, час відправлення та дату і час прибуття транспорту із зазначенням номера поїзда, вагона, рейсу авіатранспорту, водного транспорту;

до відправлення засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців організувати їх медичний огляд, у тому числі й тих, які утримувалися у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, про що зробити відповідний запис у медичній книжці;

у день відправлення конвою провести огляд конвою, під час якого перевірити його забезпеченість, проінструктувати начальника конвою про порядок і особливості виконання поставленого завдання, про що зробити запис у постовій відомості конвою;

забезпечити своєчасне вибуття конвою.

8. У разі тримання засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця на гауптвахті, у спеціальній палаті або в КТЗ командир військової частини, в якій він проходив військову службу, зобов’язаний до початку конвоювання надати (надіслати) начальнику органу управління Служби правопорядку за місцем його тримання особову справу (для військовослужбовців строкової військової служби - обліково-послужну картку); службову картку; службову характеристику; медичну книжку; атестат на продовольство; речовий та грошовий атестати (розрахункову книжку); військову форму одягу (за сезоном); особисті речі, предмети туалету тощо.

9. На засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців начальник конвою отримує в начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні такі документи:

супровідний лист;

військові перевізні документи до місця призначення (на кожного військовослужбовця);

вирок суду з печаткою суду та розпорядження про його виконання, а в разі зміни вироку - і копію апеляційної (касаційної) ухвали (вироку, постанови) суду, завірену печаткою суду, або ж постанову відповідного органу;

особову справу та медичну книжку;

службову картку, фотокартку розміром 9 х 12 см;

документи, які засвідчують особу (посвідчення офіцера, прапорщика або мічмана, військовий квиток);

продовольчий, речовий та грошовий атестати (на кожного військовослужбовця);

особисті речі, предмети туалету та опис особистих речей засудженого в двох примірниках.

10. Перед відправленням начальник конвою отримує від начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні:

портфель (папку) для службових документів конвою;

посвідчення про відрядження (у разі конвоювання за межі зони діяльності органу управління Служби правопорядку);

посвідчення начальника конвою (додаток 7);

вогнепальну зброю, боєприпаси на себе та спеціальні засоби на особовий склад конвою;

відомість передачі зброї, боєприпасів та спеціальних засобів конвою на тимчасове зберігання (додаток 8);

постову відомість конвою (додаток 9);

інструкцію начальнику конвою;

табель постів конвою (додаток 10);

військові перевізні документи для проїзду особового складу (на кожного військовослужбовця) до місця призначення та у зворотному напрямку (у разі конвоювання за межі зони діяльності органу управління Служби правопорядку);

загальновійськовий набір сухих продуктів на дорогу в обидва кінці та продовольчий атестат (на кожного військовослужбовця) (у разі слідування до місця призначення строком до 6 годин військовослужбовці загальновійськовим набором сухих продуктів не забезпечуються);

медичну аптечку.

11. Під час проведення начальником (командиром) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні інструктажу конвою обов’язково мають бути присутні: службова особа, відповідальна за організацію охорони, заступник начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку з морально-психологічного забезпечення (офіцер структур з морально-психологічного забезпечення) та медичний працівник (фельдшер або санітарний інструктор).

12. Після прийому начальником конвою засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців начальник (командир) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону) забезпечує конвой транспортним засобом до станції відправлення та у зворотному напрямку.

5. Порядок конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців

1. Конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців здійснюється:

пішим порядком;

спеціальним автомобілем, який виділяється від органу управління Служби правопорядку;

залізничним транспортом (у купейному вагоні пасажирського поїзда з виділенням окремого купе);

водним транспортом (в окремій каюті);

повітряним транспортом.

2. Після прибуття залізничного (водного, повітряного) транспорту на станцію (у порт, аеропорт) призначення конвой після виходу цивільних осіб здійснює висадку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців та подальше їх конвоювання у спеціальному автомобілі, який виділяється від дисциплінарного батальйону або органу управління Служби правопорядку, до місця відбування покарання (органу досудового розслідування).

3. Конвоювати засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців пішки в населених пунктах, через місця значного скупчення людей, а також їхати із засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями в громадському транспорті забороняється.

4. Літаком дозволяється конвоювати не більше одного засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця.

6. Конвоювання у спеціальному автомобілі

1. Кузов спеціального автомобіля обладнується відгородженою камерою з місцями для сидіння засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців та місцем для особового складу конвою, а також освітленням, опаленням (у холодну пору року), вентиляцією, звуковою та світловою сигналізацією з виведенням до водія, засобами зв’язку з начальником конвою та забезпечується засобами пожежогасіння. Двері камер мають забезпечувати спостереження за особами, які конвоюються. Двері кузова та камер замикаються однотипними замками, які відмикаються одним ключем. Труба автомобіля для відпрацьованих газів має виступати за межі кузова на 20 см. Під час перевезення до трьох осіб норма площі камери (норма посадки) для осіб, які конвоюються, має становити не менше 2 м-2, до шести осіб - не менше 3,5 м-2. Перевищення встановлених норм посадки не допускається.

2. Посадка прийнятих для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців здійснюється в такому порядку:

засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців колоною по одному підводять до автомобіля;

начальник конвою перебуває біля дверей кузова і направляє засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців по одному до камер, рахуючи їх уголос;

конвойний у кузові автомобіля розміщує засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, замикає двері камер і передає ключ від них начальнику конвою.

3. Після закінчення посадки засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців до спеціального автомобіля начальник конвою зобов’язаний:

перевірити кількість засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців і міцність зачинення дверей камер;

довести до засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців встановлений для них режим тримання і призначити старших по камерах для підтримання в них порядку;

перевірити наявність спеціальних засобів у кожного конвойного;

замкнути двері транспортного засобу;

перевірити готовність конвойних, знання водієм маршруту конвоювання;

визначити порядок руху автомобіля та підтримання зв’язку в дорозі.

Для зайняття особовим складом конвою місць в автомобілі, запуску двигуна і початку руху начальник конвою послідовно подає такі команди: “На місця!”, “Заводь”, “Руш”.

4. У дорозі начальник конвою перебуває в кабіні автомобіля. Він має при собі портфель (папку) зі службовими документами конвою.

5. У разі перебування в дорозі понад 6 годин під час здійснення конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців начальник конвою зобов’язаний здійснити не менше двох зупинок спеціального автомобіля для огляду його кузова та справляння засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями природних потреб. Проміжок між прийомами їжі засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями під час їх перевезення не повинен перевищувати 7 годин.

6. Пункти зупинок передбачаються завчасно, як правило, у місцях розташування органів управління (підрозділів) Служби правопорядку, а у разі їх відсутності - на місцевості, яка дозволяє забезпечити надійну охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців.

7. Про вимушені затримки в дорозі начальник конвою доповідає начальнику органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні), від якого призначено конвой.

8. Після прибуття до кінцевого пункту призначення начальник конвою зупиняє спеціальний автомобіль і негайно організовує його огляд та охорону на стоянці.

9. Висадка засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців з автомобіля здійснюється в такому порядку:

начальник конвою подає команду “На місця!” і стежить за тим, щоб усі конвойні самостійно зайняли визначені місця;

начальник конвою повідомляє конвойному черговість висадки засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців і передає йому ключі від камер;

під час висадки засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців з автомобіля начальник конвою стежить, щоб конвойний у кузові випускав засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців із камер по одному, перераховуючи їх уголос, та направляв їх до місця шикування;

після закінчення висадки з автомобіля всіх засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців начальник конвою контролює дії конвойного в кузові щодо огляду камер;

начальник конвою спостерігає за тим, щоб конвойний ретельно оглянув усі камери, переконався у відсутності в них засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців і речей, що їм належать, замкнув камери і доповів про це;

заслухавши доповідь конвойного, начальник конвою приймає від нього ключі від камер і уточнює порядок конвоювання пішки засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців.

7. Порядок проведення огляду спеціального обладнання транспортних засобів і місць несення служби конвоєм

1. Транспортні засоби, які використовуються для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, повинні мати відповідне спеціальне обладнання, призначене для підвищення надійності охорони і створення найбільш сприятливих умов несення служби особовим складом конвою. Щоб пересвідчитись у справності цього обладнання, начальник конвою зобов’язаний організувати його огляд.

2. Огляд спеціального обладнання транспортних засобів, виділених конвою, здійснюється в період їх приймання, а також перед посадкою в них і після висадки з них засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців. Огляд здійснюється з внутрішнього і зовнішнього боків транспортних засобів.

3. Під час візуального (за потреби - за допомогою технічних засобів) огляду спеціального обладнання особливу увагу слід звертати на стан камер і приміщень, призначених для розміщення засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, справність дверей і замків, на виявлення прорізів (проломів), тріщин та інших ознак, які вказують на недостатню надійність підлоги, стін, перегородок і стелі. Під час перевірки місць, які важко проглядаються, а також в темний час доби використовуються електроліхтарі або переносні електролампи. Виявлені під час огляду камер та інших приміщень предмети вилучаються, а написи на стінах, стелях та інших місцях стираються або зафарбовуються.

4. З метою виявлення пошкоджень слід оглянути вікна та ґрати в транспортних засобах, виділених для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, звернувши особливу увагу на справність запорів і ґрат. Усі оглянуті приміщення замкнути.

5. Під час перевірки освітлення слід звернути увагу на наявність у всіх патронах (плафонах) справних електроламп, які в темний час доби забезпечують достатнє спостереження за засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями. На пристроях освітлення, розташованих у камерах, перевіряється наявність і справність захисних металевих сіток (ґрат).

6. Під час огляду іншого обладнання спеціальних автомобілів слід перевірити справність вогнегасників, переговорних пристроїв, опалення кузова (у холодну пору року), підіймачів скла і замків у дверях кузова та кабіни.

7. Огляд місць для розміщення засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у салоні літака (каюті корабля) здійснюється безпосередньо перед посадкою. Обов’язково слід оглянути багажні полиці, місця зберігання рятувальних засобів і попільниці. У літаку перевірити справність прив’язних пасів.

8. У разі виявлення несправності в обладнанні транспортного засобу (пошкодження транспортного засобу) начальник конвою зобов’язаний:

викласти свої зауваження службовим особам, відповідальним за справність транспортного засобу та його обладнання;

доповісти про недоліки в обладнанні транспортного засобу до органу управління Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону) та надалі діяти за командою начальника (командира) органу управління Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону).

9. Забороняється конвоювати засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у несправних транспортних засобах та в транспортних засобах із несправним спеціальним обладнанням.

8. Приймання та обшук засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців

1. Для приймання та обшуку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців виділяються добре освітлені приміщення, в яких мають бути столи, стільці, лави, халати для особового складу, килимки на підлозі біля лав, бачок з питною водою і кухоль, умивальник, дезінфекційні засоби, мило, рушники та інструменти, необхідні для огляду речей і продуктів.

2. Про послідовність приймання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців начальник конвою повідомляє начальника (командира) гауптвахти (дисциплінарного батальйону) для супроводження з камер до місця їх приймання конвоєм. Виведення засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців здійснюється по одному, при цьому кожен з них зобов’язаний зупинитися на відстані 1 - 1,5 м від начальника конвою.

Начальник конвою здійснює зовнішній огляд і опитування. Залежно від результатів огляду, опитування і правильності оформлення документів він вказує начальнику (командиру) гауптвахти (дисциплінарного батальйону) на недоліки, які необхідно усунути.

3. Забороняється конвоювати засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців із неправильно оформленими документами, хворих (за висновком лікаря про неможливість здійснення конвоювання), які не пройшли медичного огляду та одягнених не за сезоном.

4. У разі надходження під час прийому заяви засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця про його хворобу начальник конвою пропонує провести повторний медичний огляд і залежно від його результатів після узгодження з медичним працівником (фельдшером або санітарним інструктором) органу управління Служби правопорядку (дисциплінарного батальйону) відповідно до його довідки приймає рішення про прийом засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця для подальшого конвоювання.

5. Засуджені, узяті під варту, заарештовані та затримані військовослужбовці, які приймаються для конвоювання, підлягають повному обшуку (за потреби - за допомогою технічних засобів) особою тієї самої статі, що й обшукуваний, а їх особисті речі та продукти - ретельному огляду з метою виявлення та вилучення всіх заборонених до зберігання предметів, які можуть бути використані ними для підготовки втечі, здійснення нападу чи інших злочинів.

До заборонених для зберігання предметів належать:

будь-яка зброя, набої, вибухові речовини, а також спеціальні засоби;

будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна та будь-які інші будівельні інструменти та матеріали;

радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, засоби зв’язку та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку зв’язку, пейджери, роутери тощо);

усі види алкогольних напоїв, парфуми, одеколон та інші вироби на спиртовій основі;

гроші, цінні речі та цінні папери;

будь-які вироби з дорогоцінних металів;

бритви (крім електричних, механічних та безпечних із касетною головкою) та інші гострорізальні та колючі предмети;

фотоапарати, фотоматеріали, хімікати;

лакофарбові речовини, розчинники тощо;

топографічні карти, компаси;

кольорові ручки та олівці, фарби, копіювальний папір (крім узятих під варту та затриманих військовослужбовців);

музичні інструменти;

будь-яке спортивне знаряддя, у тому числі для заняття бойовими мистецтвами, а також виготовлене власноруч (боксерські рукавички та груші, рукавички для заняття рукопашним боєм, маківари, гирі, гантелі, штанги тощо);

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, предмети медичного призначення (шприци, голки, джгути тощо), медичні препарати (крім тих, що визначені лікарем);

будь-які документи (крім документів та записів, що стосуються кримінального провадження, а також бланків поштових відділень та опису речей, зданих на зберігання);

оптичні прилади (крім окулярів).

6. Під час проведення обшуку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців начальник конвою зобов’язаний:

призначити конвойних для обшуку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців та визначити їм відповідні завдання;

довести до конвойних заходи безпеки щодо виключення можливості нападу на склад конвою під час проведення обшуку та контролювати їх дотримання;

стежити за тим, щоб під час обшуку конвойні необґрунтовано не псували одягу і взуття засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців;

здійснювати контроль за якістю проведення обшуку та огляду продуктів харчування та особистих речей.

7. Під час проведення обшуку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців конвойний зобов’язаний:

запропонувати засудженому, узятому під варту, заарештованому та затриманому військовослужбовцю перед початком обшуку здати речі і предмети, заборонені до зберігання, зняти взуття, верхній одяг, а у разі проведення повного обшуку, крім того, роздягнутися до натільної білизни;

здійснювати огляд продуктів на столі, вкритому білою тканиною;

користуватися окремим ножем (шилом) під час огляду продуктів, мила та інших предметів, які мають специфічний запах;

промацувати поверх білизни тіло засудженого, оглядати міжпальцеві проміжки рук і ніг, вушні раковини;

здійснювати огляд гіпсових та інших пов’язок тільки за участю медичного працівника;

перевіряти кишені, промацувати латки, шви, манжети, комірці, пояси і підкладки;

ретельно оглядати взуття як із зовнішнього боку, так і всередині;

звертати увагу під час перевірки валіз, скриньок, книжок та інших об’ємних предметів на виявлення подвійних стінок, кришок, днищ і вирізів, у яких можуть зберігатися заборонені предмети;

перевіряти після закінчення обшуку засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця наявність у нього всіх речей, продуктів харчування, які йому належать.

Після проведення обшуку засуджений, узятий під варту, заарештований або затриманий військовослужбовець підписує акт у двох екземплярах про наявність або повернення йому особистих речей у повному обсязі. Один примірник акта залишається у начальника конвою, інший - у особи, яку обшукували.

8. Про вилучення в засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця заборонених до зберігання предметів начальник (командир) гауптвахти (дисциплінарного батальйону) складає протокол проведення обшуку та вилучення заборонених предметів (додаток 11), який підписує сам та начальник конвою.

Заборонені предмети та протокол зберігаються у кімнаті начальника гауптвахти в металевому сейфі.

9. Порядок застосування особовим складом конвою зброї, фізичної сили та спеціальних засобів

1. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальна зброя особовий склад конвою застосовує (використовує) під час виконання завдань із конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у виняткових випадках, передбачених законодавством.

Порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї визначено Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Законом України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” та Правилами застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 83.

2. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначає начальник конвою з урахуванням обставин, що склалися, характеру злочину або правопорушення та особи, яка їх вчинила.

3. Наручники до осіб, які конвоюються, застосовуються за наказом начальника конвою у разі:

вчинення фізичного опору військовослужбовцям Служби правопорядку;

відмови йти під охороною;

спроби самогубства або заподіяння собі каліцтва;

нападу на інших військовослужбовців, які утримуються під охороною, та інших осіб;

конвоювання після затримання військовослужбовця, який утримувався під охороною і вчинив втечу.

Наручники знімаються за розпорядженням особи, яка дала наказ про їх застосування, або старшого начальника у разі відсутності потреби в подальшому їх застосуванні, на час харчування, справляння природних потреб, а також у разі виникнення загрози життю осіб, які утримуються під охороною, чи раптового їх захворювання. Якщо начальник конвою прийняв рішення щодо доцільності подальшого їх застосування, він зазначає про це у рапорті про застосування до засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї та спеціальних засобів.

У разі застосування наручників начальник конвою зобов’язаний періодично (не рідше ніж через 2 години) перевіряти відповідно стан фіксації замків чи вузлів (за потреби - здійснити послаблення фіксації), стан здоров’я особи, до якої вони застосовані, а також доцільність подальшого їх застосування, про що робить запис до постової відомості конвою.

4. Рішення про застосування спеціальних засобів приймає начальник конвою з метою припинення заворушень серед засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, непокори та інших протиправних дій, які безпосередньо загрожують життю та здоров’ю особового складу конвою, інших військовослужбовців чи цивільних осіб.

5. Спеціальні засоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії особовий склад конвою застосовує як крайній захід з урахуванням їхніх тактико-технічних можливостей та після попередження про намір їх застосування у випадках:

звільнення заручників, яких захопили;

відбиття групового нападу на конвой.

Про кожний випадок застосування спеціальних засобів з препаратами сльозоточивої та дратівної дії слід терміново доповідати начальнику органу управління Служби правопорядку.

6. Застосування спеціальних засобів забороняється:

до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку та осіб з вираженими ознаками інвалідності, неповнолітніх, крім випадків учинення ними групового нападу, збройного нападу на особовий склад конвою, а також дій, що реально загрожують життю і здоров’ю цивільного населення та військовослужбовців Служби правопорядку;

у місцях значного скупчення людей, де можуть постраждати сторонні особи.

7. У кожному випадку застосування спеціальних засобів начальник конвою робить запис у постовій відомості.

8. Військовослужбовець Служби правопорядку у разі виконання обов’язків у складі конвою за перевищення своїх повноважень під час застосування спеціальних засобів, а також його безпосередній начальник, якщо військовослужбовець діяв за його наказом, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

9. У кожному випадку застосування спеціальних засобів особовий склад конвою зобов’язаний надавати потерпілим у разі екстреної потреби першу медичну (долікарську) допомогу, а також у найкоротший строк забезпечити їх необхідною допомогою з інформуванням медичного працівника про спеціальний засіб, який застосовувався в цьому випадку.

10. Дії особового складу конвою під час виникнення надзвичайних обставин

1. Службова особа, відповідальна за організацію охорони, відпрацьовує та затверджує у відповідного начальника (командира) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону) бойовий розподіл на випадок виникнення надзвичайних обставин під час здійснення конвоювання.

2. У разі втечі засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця начальник конвою зобов’язаний:

організувати переслідування;

доповісти начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, начальнику підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону);

посилити охорону інших засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців.

Про втечу засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця начальник (командир) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону) негайно інформує органи Національної поліції України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України (у разі виникнення події в контрольованому прикордонному районі), а також повідомляє відповідного прокурора.

3. Військовослужбовець зі складу конвою, який першим помітив втечу (ознаки втечі), подає сигнал “Втеча”, а якщо засуджений, узятий під варту, заарештований та затриманий військовослужбовець, який здійснив втечу, у полі зору, негайно розпочинає переслідування втікача і вживає всіх заходів для його затримання, а за потреби - застосовує в установленому порядку зброю та спеціальні засоби. Решта складу конвою діє відповідно до бойового розподілу. Переслідуванням і затриманням втікача начальник конвою керує особисто.

4. У разі втечі засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця зі спеціального автомобіля начальник конвою зупиняє автомобіль, забезпечує охорону решти засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців і направляє групу для безпосереднього переслідування та затримання втікача.

5. У разі втечі засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця з поїзда начальник конвою повідомляє про втечу начальника поїзда і клопоче перед ним щодо екстреної зупинки поїзда. Після зупинки поїзда організовує переслідування втікача.

6. У разі втечі засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця під час конвоювання пішки начальник конвою, прийнявши сигнал “Втеча” від конвою, за допомогою частини сил організовує охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців на місці, а решту складу конвою направляє на переслідування втікача і перекриття напрямків для запобігання виходу втікача в багатолюдні місця.

7. У разі втечі засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця, який конвоюється водним транспортом, начальник конвою негайно повідомляє про це капітана судна і після узгодження з ним силами конвою і команди судна організовує розшук втікача у вантажних, пасажирських і службових приміщеннях. Якщо втікач кинувся у воду, за рішенням капітана судно зупиняється. Для переслідування і затримання втікача начальник конвою висилає групу переслідування на шлюпці (катері). Переслідування засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця, який утік, плавом військовослужбовцями зі складу конвою забороняється. Якщо втікач досягне берега, переслідування його продовжується на суші.

У разі втечі засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у порту (на пристані) затримання судна не допускається. Для розшуку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, які втекли, начальник конвою призначає групу переслідування.

8. У разі втечі засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців зі зброєю начальник конвою, прийнявши сигнал “Втеча” від конвою, за допомогою частини сил організовує охорону засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців на місці, а решту складу конвою направляє на переслідування втікачів і перекриття напрямків (рубежів) для запобігання виходу втікачів у багатолюдні місця.

У разі оголошення сигналу “Кільце” начальник конвою та конвой переходять у підпорядкування начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого сталася втеча зі зброєю засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, та виконує його розпорядження і команди.

Основними засобами дій під час проведення спеціальних заходів є пошук, переслідування, оточення, блокування, затримання (захоплення) озброєних правопорушників. Для затримання військовослужбовців, які переховуються в зачиненому приміщенні, можуть застосовуватися спеціальні засоби.

9. У разі нападу засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців на особовий склад конвою начальник конвою зобов’язаний:

організувати відбиття нападу;

викликати допомогу (за потреби та за можливості);

доповісти начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону).

10. Під час нападу засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців на особовий склад конвою конвойний, який першим це помітив, подає сигнал “Напад” і вживає заходів до відбиття нападу, застосовуючи фізичну силу, спеціальні засоби в установленому порядку. Начальник конвою негайно вживає рішучих заходів до відбиття силами конвою нападу, недопущення втечі або насильного звільнення засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, організовує надання медичної допомоги потерпілим і доповідає начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону). Засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, які вчинили напад на конвой, начальник конвою утримує під посиленою охороною, а за потреби - застосовує до них наручники.

11. Під час групової непокори засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців начальник конвою з’ясовує її причини і вживає заходів до її усунення. За потреби особовий склад конвою ізолює активних учасників непокори від решти засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців.

12. У разі скоєння аварії під час конвоювання на спеціальному автомобілі (поїзді, кораблі) начальник конвою зобов’язаний:

вивести (за потреби) засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців у безпечне місце, організувати їх охорону;

організувати (за можливості) усунення наслідків аварії особовим складом конвою;

забезпечити особовим складом конвою надання медичної допомоги потерпілим;

доповісти про подію начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону).

13. У разі поломки (аварії) спеціального автомобіля, якщо він не може рухатися своїм ходом, начальник конвою негайно доповідає начальнику (командиру) органу управління (військової частини) Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні (дисциплінарного батальйону), який своєю чергою вживає заходів щодо негайного направлення начальнику конвою іншого автомобіля.

Після прибуття автомобіля начальник конвою організовує пересадку до нього засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців і продовжує конвоювання їх до місця призначення.

14. У разі виникнення пожежі на транспортних засобах, що використовуються для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, конвойний, який першим це помітив, подає сигнал “Пожежа” і за можливості вживає заходів щодо її гасіння.

Начальник конвою залучає до гасіння пожежі необхідну кількість конвойних, використовуючи всі засоби пожежогасіння. Автомобіль у разі пожежі негайно зупиняється. Поїзд у разі неможливості ліквідувати пожежу у вагоні силами конвою зупиняється стоп-краном.

За потреби начальник конвою проводить висадку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців із вагона (автомобіля), організовує їх охорону в зручному місці та вживає заходів для врятування документів, спеціальних засобів і майна конвою.

15. Під час стихійного лиха (повінь, землетрус, буревій тощо) начальник конвою організовує переведення до більш безпечного місця засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, надання медичної допомоги потерпілим (за потреби) та вживає заходів для підтримання встановленого порядку.

Начальник
Військової служби
правопорядку
у Збройних Силах України -
начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор


І.Л. Криштун


Додаток 1
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 3 глави 1 розділу ІІ)

ПРИМІРНЕ ОБЛАДНАННЯ
приміщення чергової зміни охорони і конвоювання

1. У загальній кімнаті мають бути:

стіл і стільці для зміни, яка не спить;

ставниця для зброї із сигналізацією, виведеною на пульт начальника чергової зміни охорони і конвоювання;

вішалки для верхнього та постового одягу;

шафа для особистих і туалетних речей;

табелі постів;

телевізор і радіоприймач;

газети й журнали;

картини або плакати із зазначенням правил несення служби черговими змінами охорони і конвоювання, зміни чатових, приймання і здавання поста, обов’язків посадових осіб чергової зміни охорони і конвоювання;

статути Збройних Сил України;

шахи і шашки;

годинник;

ліхтарі;

медична аптечка та індивідуальні пакети;

термометри внутрішній та зовнішній;

урни для сміття.

2. У кімнаті начальника чергової зміни охорони і конвоювання та його помічника мають бути:

опис документів, що їх приймає начальник чергової зміни охорони і конвоювання;

опис обладнання, інвентарю та майна;

інструкція начальнику чергової зміни охорони і конвоювання;

схема розміщення постів, табель постів;

зразки зліпків із печаток (відбитків пломб);

зразок разового посвідчення на право перевірки чергової зміни охорони і конвоювання;

ключі від камер гауптвахти;

статути Збройних Сил України;

телефони, засоби сигналізації;

запас боєприпасів та спеціальних засобів, індивідуальні перев’язочні пакети в металевих ящиках із замками і ключами до них;

металевий ящик для збереження вогнепальної зброї начальника конвою (на гауптвахті);

стіл із ящиком, який замикається, або сейф і два стільці;

письмове приладдя;

карафа для води і склянки;

акумуляторний ліхтар;

вішалка;

урна для сміття;

кушетка для відпочинку;

аварійне освітлення.

3. У кімнаті технічних засобів охорони мають бути:

інструкції помічника начальника чергової зміни охорони і конвоювання з технічних засобів охорони або оператора технічних засобів охорони;

схема розміщення постів із технічними засобами охорони;

технічні засоби охорони з комплектами запасних частин, інструмент радіомайстра та необхідна для обслуговування документація;

засоби електроживлення апаратури;

радіостанція;

аварійне освітлення;

діелектричні рукавиці;

стіл і два стільці;

акумуляторний ліхтар;

годинник;

карафа для води й склянки;

кушетка для відпочинку;

вуглекислотний вогнегасник;

урна для сміття.

4. У кімнаті для зміни, яка відпочиває, мають бути напівм’які кушетки для відпочинку з подушками для складу зміни, яка відпочиває, і наволочками для всього складу чергової зміни охорони і конвоювання.

5. У їдальні мають бути:

столи і стільці з розрахунку на дві третини складу чергової зміни охорони і конвоювання;

шафи для посуду та харчових продуктів;

комплект посуду і столових приборів для всього особового складу чергової зміни охорони і конвоювання;

бак для питної води;

електрична або газова плита для підігрівання їжі;

чайник для приготування окропу, заварний чайник;

мийка для посуду;

відповідна документація (меню-розкладка, плакат із нормами забезпечення тощо);

холодильник (на гауптвахті).

6. У місцях для вмивання, чищення зброї і взуття, куріння мають бути стіл для чищення зброї, скринька для ганчірок, мастило, лавки, урни для сміття, приладдя для чищення взуття.

7. У кімнаті для попередньої чергової зміни охорони і конвоювання мають бути стіл і стільці для особового складу чергової зміни охорони і конвоювання, ставниця для зброї із сигналізацією, виведеною до пульту начальника чергової зміни охорони і конвоювання, радіоприймач, урна для сміття.

8. У тамбурі має бути освітлення основне та аварійне.

9. Приміщення чергової зміни охорони і конвоювання обладнується запасним виходом, що замикається зсередини, та забезпечується електричним (резервним) джерелом освітлення за кількістю кімнат, а також засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочкою з водою, відрами та інвентарем (лопатами, сокирами, ломами, гаками).

10. Територія, що прилягає до приміщення чергової зміни охорони і конвоювання, має бути з огорожею заввишки не менше двох метрів.

11. Перед входом до приміщення чергової зміни охорони і конвоювання має бути обладнання для чищення взуття від бруду. Поблизу приміщення чергової зміни охорони і конвоювання встановлюють контейнер для сміття.

12. Приміщення чергової зміни охорони і конвоювання забезпечується засобами освітлення (лампи, гас, ліхтар) та інвентарем для прибирання, що зберігається в коморі.Додаток 2
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ)

РАПОРТ
про застосування до засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї та спеціальних засобівДодаток 3
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 10 глави 5 розділу ІІ)

ОБЛАДНАННЯ
класу (місця) для підготовки чергових змін охорони і конвоювання

Клас (місце) для підготовки чергових змін охорони та конвоювання повинен мати таке обладнання:

електрифікований макет об’єктів, що охороняються, із зображенням ділянки місцевості, на якій вони розташовані;

дошка, указка, крейда;

картини або плакати з наочним зображенням правил несення служби черговими змінами охорони і конвоювання, зміни чатових, приймання і здавання поста, обов’язками посадових осіб чергової зміни охорони і конвоювання;

витяги з Кримінального кодексу України;

плакат з текстом Військової присяги;

статути Збройних Сил України або витяги з них (за кількістю осіб, що навчаються);

стенди з фотографіями військовослужбовців, які досягли кращих результатів під час несення служби у складі чергової зміни охорони і конвоювання;

інструкції для особового складу чергової зміни охорони і конвоювання (для всього особового складу чергової зміни охорони і конвоювання);

стенди зі зразками документів (постові відомості, зразки допусків, перепусток, разового посвідчення, зліпки з печаток тощо);

табелі постів або витяги з них на кожний пост (для всього особового складу чергової зміни охорони і конвоювання);

стенди із зображеннями будови штатної зброї та переліком заходів безпеки під час поводження з нею;

журнал обліку проведених занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання.Додаток 4
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 12 глави 5 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку проведених занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання

_________________________________________________________
(найменування органу управління Служби правопорядку)

№ з/п

Підрозділ, від якого призначено особовий склад

Дата проведення

Військове звання, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, яка проводить заняття

Військове звання, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, яка контролює проведення заняття

1

2

3

4

5


Додаток 5
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 16 глави 5 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
навчальних місць, які обладнуються на території містечка для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання

Навчальне місце № 1: “Порядок заряджання та розряджання зброї, перевірка стану спеціальних засобів. Дотримання заходів безпеки під час поводження зі зброєю та спеціальними засобами”.

На навчальному місці мають бути:

місце для заряджання та розряджання зброї, обладнане кулеуловлювачем, навісом, що захищає від дощу та снігу, стендом, на якому відображено порядок заряджання та розряджання зброї (за правилами, зазначеними в порадниках зі стрілецької зброї, та заходами безпеки під час поводження з нею);

стенд із визначенням порядку перевірки стану спеціальних засобів, загальною характеристикою та принципами дії речовин сльозоточивої та дратівної дії та заходами безпеки під час поводження з ними;

стіл для спорядження магазинів, обладнаний чарунками для виключення втрат патронів. Над столом встановлюється навіс для захисту від дощу та снігу. Стіл повинен добре освітлюватися.

Навчальне місце № 2: “Порядок приймання та здавання поста, дії чатового за різних обставин”.

На навчальному місці мають бути:

викладена цегляна стіна з дверима камери, обладнаними оглядовим віконцем, накладним замком для камер та технічними засобами охорони (автономна сигналізація, умовно виведена на пульт начальника чергової зміни охорони і конвоювання);

засоби зв’язку та оповіщення, які є на посту (по одному комплекту).

Навчальне місце № 3: “Дії чергової зміни під час гасіння пожежі, застосування засобів пожежогасіння”.

На навчальному місці мають бути:

пожежний щит, обладнаний трьома вогнегасниками, трьома гаками, ящиком із піском (пісок у целофанових пакетах по п’ять кілограмів), двома сокирами, двома лопатами, двома ломами, покривалом із негорючого теплоізоляційного матеріалу;

дві діжки з водою місткістю 200 літрів (влітку);

навчальна точка для тренування гасіння пожежі будівлі;

два стенди, на яких зазначено технічну характеристику вогнегасників і порядок їх застосування.

Навчальне місце № 4: “Відпрацювання прийомів рукопашного бою, способів застосування спеціальних засобів”.

На навчальному місці мають бути:

майданчик (розміром 5 х 5 м) з піском (тирсою) для відпрацювання прийомів рукопашного бою, по периметру обкладений мішками з тирсою;

макети (опудало, груша, розрізані і вставлені на металеві підставки шини) для відпрацювання прийомів нападу та самозахисту, використання зброї та спеціальних засобів;

дерев’яні макети автоматів та пістолетів, гумові ножі (по 4 - 5 штук кожного зазначеного найменування);

гумові кийки, наручники, використані балончики з-під речовин сльозоточивої та дратівної дії (по 4 - 5 штук кожного зазначеного найменування);

2 - 3 стенди, на яких зображено порядок виконання прийомів рукопашного бою та способи застосування спеціальних засобів.

Навчальне місце № 5: “Дії вивідного (конвойного) щодо охорони, супроводження (конвоювання) засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців. Дії вивідного (конвойного) за різних обставин. Порядок конвоювання у спеціальному автомобілі та в пішому порядку. Порядок проведення огляду приміщень та обшуку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців”.

На навчальному місці мають бути:

обладнаний кузов (або макет кузова) спеціального автомобіля для відпрацювання порядку посадки та висадки засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців;

стенд із визначеними особливостями несення служби вивідним (конвойним) чергової зміни охорони і конвоювання, діями конвою під час посадки у спеціальний автомобіль та висадки з нього, порядком проведення огляду кузова автомобіля та обшуку засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців.

Перед входом на територію містечка встановлюється покажчик “Містечко для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання”.

На місці шикування чергової зміни охорони і конвоювання на території містечка для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання оформлюється стенд “Схема навчальних місць та порядок заміни на них під час проведення практичних занять”.

Усі покажчики та стенди виготовляються відповідно до вимог Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України.

Містечко для проведення практичних занять з особовим складом чергової зміни охорони і конвоювання обладнується в кожному органі управління (кожній військовій частині) Служби правопорядку (кожному підрозділі Служби правопорядку в гарнізоні, дисциплінарному батальйоні).Додаток 6
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ)

КНИГА
передачі засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців

№ з/п

Час, число, місяць, рік передачі

Розписка про прийняття засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця*

Підпис начальника гауптвахти (начальника чергової зміни охорони і конвоювання)

1

2

3

4

__________
*Зразок розписки про прийняття засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця:
“Я, начальник конвою (військове звання, прізвище, ім’я, по батькові), отримав із гауптвахти (військове звання, прізвище, ім’я, по батькові) для конвоювання його в дисциплінарний батальйон. Зброя, спеціальний автомобіль, конвой, спеціальні засоби наявні. Про порядок конвоювання проінструктований (дата, підпис)”.Додаток 7
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 10 глави 4 розділу ІІІ)

ПОСВІДЧЕННЯ
начальника конвоюДодаток 8
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 10 глави 4 розділу ІІІ)

ВІДОМІСТЬ
передачі зброї, боєприпасів та спеціальних засобів конвою на тимчасове зберіганняДодаток 9
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 10 глави 4 розділу ІІІ)

ПОСТОВА ВІДОМІСТЬДодаток 10
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 10 глави 4 розділу ІІІ)

ТАБЕЛЬ ПОСТІВДодаток 11
до Інструкції з організації
несення служби черговими
змінами охорони і конвоювання
підрозділів Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України
та конвоювання засуджених,
узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців
(пункт 8 глави 8 розділу ІІІ)

ПРОТОКОЛ
проведення обшуку та вилучення заборонених предметіввгору