Документ z0240-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
09.03.2010 N 252
( z0239-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2010 р.
за N 240/17535

ПОРЯДОК
застосування нормативів забезпеченості
населення побутовими послугами

I. Загальні положення
1. Нормативи забезпеченості населення побутовими послугами
відображають кількість робочих місць за видами побутових послуг
для регіонів (міст, сільської місцевості) незалежно від форм
власності у розрахунку на 1000 осіб, де робоче місце - це місце,
призначене для виконання роботи (надання побутової послуги)
відповідно до певного технологічного процесу.
2. Нормативи забезпеченості населення побутовими послугами
встановлюють основні види соціально значущих побутових послуг і є: індикатором рівня розвитку побутового обслуговування; орієнтиром для перспективного планування мережі побутового
обслуговування з урахування потреби і видів побутових послуг; показником раціонального територіального розташування
об'єктів побутового обслуговування, територіальної оптимізації
структури з урахуванням видів побутових послуг.
3. Ці нормативи можуть бути використані при проектуванні
підприємств побутового обслуговування, при формуванні регіональних
(або територіальних) програм розвитку побутових послуг, при
проведенні моніторингу застосування державних соціальних
стандартів щодо забезпеченості населення побутовими послугами, а
також підприємствами як елемент маркетингового планування.
4. Універсальний характер використання нормативів
забезпечується їх диференціацією за територіальним розміщенням
суб'єктів підприємницької діяльності побутового обслуговування та
їх функціональним призначенням, урахуванням у них особливостей
надання послуг, коефіцієнтів доходів населення та охоплення
населення побутовими послугами, що були встановлені шляхом
вибіркового опитування населення у різних регіонах України.
5. Порядок розрахунку нормативів забезпеченості населення
побутовими послугами за їх видами та нормативною потребою
забезпеченості населення у робочих місцях з надання побутових
послуг призначений, зокрема, для місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької
діяльності побутового обслуговування.
II. Порядок розрахунку та застосування нормативів
забезпеченості населення побутовими послугами
1. Нормативи забезпеченості населення побутовими послугами
застосовуються при формуванні загальнодоступної мережі побутового
обслуговування з урахуванням потреб населення країни в цих
послугах.
2. Норматив забезпеченості населення побутовими послугами за
їх видами для регіонів (міст, сільської місцевості) розраховується
за формулою
N = N x K x K ,
pm m D
де: N - норматив кількості робочих місць на 1000 осіб
рм міського (сільського) населення;
К - коефіцієнт міграції міського (сільського) населення m відповідної території, який розраховується як відношення наявної
кількості до постійної кількості міського (сільського) населення
по регіону; К - коефіцієнт координації доходів населення відповідної D території, який розраховується як відношення середньорічного
доходу населення на одну особу у регіоні до середньорічного доходу
населення на одну особу в цілому по Україні. Приклад. Норматив забезпеченості населення послугами ремонту
та перероблення одягу та головних уборів для міського населення
Донецької області з нормативом кількості робочих місць за
послугами з ремонту та перероблення одягу та головних уборів по
містам (2,23), коефіцієнтом міграції міського населення (1,004),
коефіцієнтом координації доходів населення (1,17) визначається за
формулою
N = N x K x K = 2,23 x 1,004 x 1,17 = 2,62
pm m D
Норматив забезпеченості міського населення Донецької області
послугами ремонту та перероблення одягу та головних уборів
становить 2,62 робочих місця на 1000 осіб населення.
3. Для регіонів України, які відносяться до загальнокурортних
зон, нормативи забезпеченості населення побутовими послугами
повинні бути підвищенні відповідно до коефіцієнта збільшення
нормативів забезпеченості населення побутовими послугами для
загальнокурортних територій.
4. Плани розвитку і розміщення об'єктів побутового
обслуговування є прерогативою місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування і служать основною підставою для
розширення мережі суб'єктів підприємницької діяльності побутового
обслуговування, відведення земельних ділянок під забудову нових
об'єктів побутового обслуговування тощо. При виконанні функцій регулювання розвитку суб'єктів
підприємницької діяльності побутового обслуговування в населеному
пункті місцевим органам виконавчої влади необхідно знати потребу
забезпеченості міського або сільського населення у робочих місцях
з надання побутових послуг.
5. Нормативна потреба забезпеченості міського (сільського)
населення у робочих місцях з надання побутових послуг регіону
розраховується за формулою
N = N x f x K ,
3рм o
де: N - норматив забезпеченості населення побутовими
послугами за їх видами для регіону (міста, сільської місцевості); f - кількість міського (сільського) населення відповідного
регіону; К - коефіцієнт охоплення міського (сільського) населення o побутовими послугами.
Приклад. Нормативна потреба забезпеченості міського населення
Донецької області у робочих місцях з надання послуг ремонту та
перероблення одягу та головних уборів з коефіцієнтом охоплення
міського населення послугами ремонту та перероблення одягу та
головних уборів (0,75), кількістю постійного міського населення
(4034,559 тис. осіб), а також з розрахованим нормативом
забезпеченості міського населення послугами ремонту та
перероблення одягу та головних уборів (2,62) визначається за
формулою
N = N x f x K = 2,62 x 4030,559 x 0,75 = 7931,97
3рм o
Нормативна потреба забезпеченості міського населення
Донецької області у робочих місцях з надання послуг ремонту та
перероблення одягу та головних уборів становить 7932 робочих
місця.
Директор департаменту внутрішньої
торгівлі та споживчого ринку С.В.Литвиненковгору