Про внесення змін і доповнень до Постанови від 14.01.93 N 29/п-2/6 та Положення про Український центр інвалідного спорту "Інваспорт"
Мінмолодьспорт України, ФПУ, Федерація спорту інвалідів; Наказ від 19.09.199428/П-15-10Г
Документ z0239-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.06.1999, підстава - z0379-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ І СПОРТУ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 28/П-15-10Г від 19.09.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 жовтня 1994 р.
vd940919 vn28/П-15-10Г за N 239/449

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомспорту
N 1133 ( z0379-99 ) від 28.05.99 )
Про внесення змін і доповнень до Постанови
від 14.01.93 N 29/п-2/6 та Положення про
Український центр інвалідного спорту
"Інваспорт"

Результати фінансово-господарської діяльності Українського
центру інвалідного спорту та Національного комітету спорту
інвалідів України свідчать про серйозні порушення фінансової
дисципліни цими громадськими організаціями, які фінансуються з
державного бюджету. З метою посилання контролю за використанням державних коштів
для розвитку інвалідного спорту, Міністерство України у справах
молоді і спорту, Федерація професійних спілок України та
Національний комітет (Федерація) спорту інвалідів України
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Внести зміни і доповнення до Положення про Український
центр інвалідного спорту "Інваспорт" (Додаються). 2. Пункт 5 Постанови N 29/п-2/6 ( z0001-93 ) від 14.01.93
викласти у такій редакції: "Керівництво роботою Українського центру інвалідного спорту
"Інваспорт" здійснює Міністерство України у справах молоді і
спорту, методичне керівництво - Національний комітет спорту
інвалідів України".
Міністр України у справах
молоді і спорту В.П.Борзов
Заступник голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовий
Президент Національного комітету
спорту інвалідів України О.І.Погорілов
Затверджено
Постановою Мінмолодьспорту,
Федерацією професійних спілок
України та Національним
комітетом спорту інвалідів
України від 19.09.94 р.
N 28/П-15-10Г
Доповнення до зміни до Положення про Український
центр інвалідного спорту ("Інваспорт")
( z0001-93 )
I. Загальне положення
Пункт 2 викласти у такій редакції: "Центр є юридичною особою,
має розрахунковий і валютний рахунки, фірмовий бланк, печатку і
штамп, підпорядковується Міністерству України у справах молоді і
спорту".
II. Мета, завдання та основні функції Центру
Абзац 2 пункту 5 викласти у такій редакції: "Координація
роботи обласних центрів інвалідного спорту щодо використання
фізичної культури і спорту для соціальної і фізичної реабілітації,
організації здорового відпочинку інвалідів". Абзаци 3, 4, 8, 9 пункту 6 виключити. В останньому реченні абзацу 11 пункту 6 після слів:"...
команд України" поставити крапку. Пункт 10 викласти у такій редакції: "Начальник центру, його
заступник та головний бухгалтер призначаються і звільняються
Міністерством України у справах молоді і спорту за погодженням з
виконкомом НКСІУ".
III. Фінансово-господарська діяльність
У пункті 11 в кінці абзацу після слова:
"...затверджується..." записати "Міністерством України у справах
молоді і спорту за погодженням з виконкомом НКСІУ". Пункт 13 викласти у такій редакції: "Український центр
"Інваспорт" може вести власну виробничу, господарську і комерційну
діяльність, яка спрямована на отримання коштів для розвитку
фізкультурно-оздоровчої роботи і спорту інвалідів, підготовки
збірних команд України і спортивних резервів". В пункті 15 вилучити слова: "...власний бланк, печатку,
штамп, розрахунковий рахунок". Другий абзац пункту 17 на початку першого речення додати
"Міністерство України у справах молоді і спорту спільно з ..." і
далі за текстом.вгору