Документ z0239-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.03.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2019  № 283


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2019 р.
за № 239/33210

Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти

Відповідно до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 275, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1046 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Установити дату проведення письмового іспиту у тестовій формі українською мовою з фундаментальних медичних наук, а саме міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM Basic Science Exam (IFOM BSE)) (далі - Іспит) у закладах вищої освіти України, які здійснюють освітню діяльність за спеціальністю 222 «Медицина» (далі - ЗВО) згідно з додатком до цього наказу, для студентів четвертих курсів за спеціальністю 222 «Медицина» в межах міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від підпорядкування та форми власності,- 15 березня 2019 року.

2. Державній організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» забезпечити належне проведення Іспиту.

3. Керівникам ЗВО забезпечити належний перебіг освітнього процесу у день проведення Іспиту.

4. Встановити, що:

персональні результати Іспиту не підлягають оприлюдненню і розголошенню та надаються лише на запит особи, яка склала цей Іспит;

за результатами Іспиту оцінки не виставляються;

результати Іспиту не впливають на академічну успішність студента.

5. Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людиниЛ. ГриневичЛ. ЛевшунДодаток
до наказу Міністерства охорони
здоров’я України
01 лютого 2019 року № 283

ПЕРЕЛІК
закладів вищої освіти - учасників міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти

1. Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет».

2. Вінницький національний медичний університет iмені М.І. Пирогова.

3. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я».

4. Донецький національний медичний університет.

5. Запорізький державний медичний університет.

6. Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет».

7. Державний заклад «Луганський державний медичний університет».

8. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

9. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

10. Одеський національний медичний університет.

11. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».

12. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія».

13. Харківський національний медичний університет.

14. Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет».

15. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

16. Сумський державний університет.

17. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

18. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини».

19. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини».

20. ТзОВ «Львівський медичний інститут».

В.о. генерального
директора Директорату
науки, інновацій,
освіти та кадрів
О. Ковальчуквгору