Документ z0239-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2018  № 224


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2018 р.
за № 239/31691

Про затвердження Переліку установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів

Відповідно до статті 9 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та абзацу чотирнадцятого підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів, що додається.

2. Управлінню громадського здоров’я (Півень Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
Степан Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
09.02.2018 № 224


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2018 р.
за № 239/31691

ПЕРЕЛІК
установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів

1. Державна установа «Український науково-дослідний інститут промислової медицини» (ідентифікаційний номер юридичної особи 02011798).

2. Запорізький державний медичний університет (ідентифікаційний номер юридичної особи 02010741).

3. Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»  (ідентифікаційний номер юридичної особи 02011858).

4. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (ідентифікаційний номер юридичної особи 02010787).

5. Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України» (ідентифікаційний номер юридичної особи 01898233).

6. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ідентифікаційний номер юридичної особи 02010793).

7. Харківський національний медичний університет (ідентифікаційний номер юридичної особи 01896866).

8. Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» (ідентифікаційний номер юридичної особи 02012125).

9. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту академії технологічних наук України»  (ідентифікаційний номер юридичної особи 23151351).

10. Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України» (ідентифікаційний номер юридичної особи 01897914).

11. Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (ідентифікаційний номер юридичної особи 22946309).

12. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості Міністерства охорони здоров’я України» (ідентифікаційний номер юридичної особи 04242160).

13. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» (ідентифікаційний номер юридичної особи 02010681).

14. Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України»  (ідентифікаційний номер юридичної особи 02012131).

15. Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України»  (ідентифікаційний номер юридичної особи 40524109)

В.о. начальника Управління
громадського здоров’я


І. Руденковгору