Документ z0239-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.03.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.01.2014  № 46


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2014 р.
за № 239/25016

Про внесення змін до Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пункту 37-1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 24 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2011 року № 716, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2011 року за № 1045/19783, такі зміни:

1) у пункті 3 слова та цифри «Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за № 35/13302 (зі змінами)» замінити словами та цифрами «Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (зі змінами)»;

2) в абзаці дев’ятому пункту 6 слово «депозитарієм» замінити словами «особою, яка провадить клірингову діяльність»;

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Зупинення та призупинення торгів на фондових біржах можуть здійснюватися державним представником відповідно до вимог законодавства.»;

4) у пункті 14 слова «при винесенні рішення щодо наявності факту маніпулювання» виключити;

5) пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. При виявленні ознак маніпулювання уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснює заходи відповідно до законодавства України.»;

6) у тексті цього Порядку слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у всіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках;

7) у тексті цього Порядку слова «біржові угоди» у всіх відмінках замінити словами «біржові контракти (договори)» у відповідних відмінках.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарасенка О.О.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

М.Ю. Бродський


С.Г. Гуржій


Протокол засідання Комісії
від 22.01.2014 № 3вгору