Документ z0239-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.12.2016, підстава - z1589-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2011 N 60
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2011 р.
за N 239/18977
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 1041 ( z1589-16 ) від 05.10.2016 }
Про удосконалення надання медичної допомоги особам,
які потребують зміни (корекції) статевої належності

Відповідно до статті 51 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) та з метою впорядкування та
регламентації медичних втручань при здійсненні зміни (корекції)
статевої належності, посилення контролю за видачею висновків про
необхідність зміни (корекції) статевої належності, наданням
медичної, психологічної, правової та соціальної допомоги особам,
які потребують зміни (корекції) статевої належності,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Медико-біологічні і соціально-психологічні показання для
зміни (корекції) статевої належності, що додаються.
1.2. Положення про Комісію з питань зміни (корекції) статевої
належності, що додається ( z0240-11 ).
1.3. Порядок обстеження осіб, які потребують зміни (корекції)
статевої належності, що додається ( z0241-11 ).
2. Створити Комісію з питань зміни (корекції) статевої
належності (далі - Комісія) на базі Спеціалізованої
медико-санітарної частини N 11.
3. Начальнику Спеціалізованої медико-санітарної частини N 11
Кнерцеру А.Ю. забезпечити необхідні умови для роботи Комісії.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:
4.1. Довести цей наказ до відома підвідомчих закладів охорони
здоров'я.
4.2. Покласти координацію організації обстеження та надання
медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої
належності, на лікарів-сексопатологів підвідомчих закладів охорони
здоров'я.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 15.03.96 N 57 ( z0279-96, z0280-96,
z0281-96, z0282-96 ) "Про надання медичної допомоги особам, що
потребують зміни (корекції) статевої належності", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 10.06.96 за N 279/1304.
6. Департаменту розвитку медичної допомоги у встановленому
порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Аніщенка О.В.
8. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр І.М.Ємець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
03.02.2011 N 60
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2011 р.
за N 239/18977

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПОКАЗАННЯ
для зміни (корекції) статевої належності

1. Медико-біологічними і соціально-психологічними показаннями
для зміни (корекції) статевої належності є неможливість соціальної
та психологічної адаптації пацієнта у суспільстві за умови
збереження статі, зафіксованої при народженні, і сприятливий
прогноз для адаптації при зміні (корекції) статевої належності.
2. Зазначені показання можуть бути встановлені за умови: наявності порушень формування статевої самосвідомості у віці
до 3-4 років; наявності стійко сформованої трансформації статевої
самосвідомості, підтвердженої при клінічному психіатричному
обстеженні діагнозом "Транссексуалізм"; відсутності психічної патології, що може проявлятись бажанням
змінити стать (за результатами обстеження як мінімум протягом
місяця у стаціонарних умовах психіатричного закладу); відсутності гомосексуалізму, трансвестизму або сексуальних
розладів як провідного мотиву для зміни (корекції) статевої
належності; наявності перспективи достатнього рівня соціальної адаптації
в нових умовах життя в майбутньому (за висновком психолога у
довільній формі); наявності соціальної зрілості для прийняття рішення щодо
зміни (корекції) статевої належності, а також здатності
адекватного проходження подальшої соціальної адаптації; відсутності делінквентної поведінки; достатньої наявності і ступеня вираженості ендокринних,
морфологічних, нейрофізіологічних, психологічних і фізичних ознак
бажаної статі; динамічного спостереження у лікаря-сексопатолога за місцем
проживання не менше одного року.
3. Медико-біологічними та соціально-психологічними
протипоказаннями для зміни (корекції) статевої належності є: невідповідність хоча б одній з умов, зазначених у пункті 1; вік до 18 років; наявність дітей віком до 18 років; перебування пацієнта у шлюбі на час розгляду Комісією його
заяви; наявність ендогенного захворювання з фасадом
транссексуалізму; гомосексуалізм, трансвестизм на фоні трансформації статевої
ролі; сексуальні розлади як провідний мотив для зміни (корекції)
статевої належності; наявність будь-яких сексуально-перверзних тенденцій; грубі порушення соціальної адаптації (відсутність роботи,
постійного місця проживання, алкоголізм, наркоманія, антисоціальна
поведінка тощо); психологічні особливості, які ускладнюють
(або унеможливлюють) соціально-психологічну адаптацію у бажаній
громадянській статі; ступені дезадаптації, які потребують для корекції поведінки
застосування психотропних препаратів; морфологічні особливості, які ускладнюють
(або унеможливлюють) адаптацію у бажаній статі (гермафродитизм,
порушення розвитку статевих органів тощо); неможливість проведення ендокринної або хірургічної зміни
(корекції) статевої належності у зв'язку з наявністю важких
соматичних захворювань; виражене зниження інтелекту для адекватної оцінки можливих
ускладнень; незгода особи, яка потребує зміни (корекції) статевої
належності, із обсягом діагностично-лікувальних заходів щодо зміни
(корекції) статевої належності, що рекомендовані Комісією.
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.К.Хобзейвгору