Документ z0238-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.05.2001, підстава - z0421-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 27/131 від 31.03.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 квітня 1999 р.
vd990331 vn27/131 за N 238/3531
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Держпідприємництва
N 68/178 ( z0421-01 ) від 26.04.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з видобування
дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів та контроль за
їх дотриманням

Відповідно до Законів України "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), Указу Президента
України від 03.08.98 N 841/98 ( 841/98 ) "Про Положення про
Державний департамент золотовидобувної та золотопереробної
промисловості", згідно з Кодексом України "Про надра"
( 132/94-ВР ), на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування
підприємницької діяльності" та відповідно до Положення про
Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента України
від 16.07.97 N 648/97 ( 648/97 ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з видобування
дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів та контроль за їх
дотриманням (додається).
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати (Єфремов О.В.) та Державному департаменту золотовидобувної
та золотопереробної промисловості Міністерства промислової
політики України (Грищенко С.Г.): 2.1. Подати цей наказ у п'ятиденний термін на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників управлінь та самостійних
відділів Ліцензійної палати, представництв Ліцензійної палати в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
працівників Держдепартаменту золотовидобувної та золотопереробної
промисловості Міністерства промислової політики України Інструкцію
про умови і правила провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінних каменів та контроль за їх дотриманням.
3. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і
реєстрації Ліцензійної палати (Апатенко О.П.) та Державному
департаменту золотовидобувної та золотопереробної промисловості
Міністерства промислової політики України (Грищенко С.Г.)
передбачити в планах-графіках роботи перевірки діяльності
суб'єктів підприємництва щодо дотримання умов і правил провадження
підприємницької діяльності. 4. Державному департаменту золотовидобувної та
золотопереробної промисловості Міністерства промислової політики
України (Грищенко С.Г.) забезпечити публікацію Інструкції про
умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) з видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів
та контроль за їх дотриманням у засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та Голову
Державного департаменту золотовидобувної та золотопереробної
промисловості, Заступника міністра промислової політики Грищенка
С.Г.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Міністр промислової політики
України В.М.Гуреєв
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України,
Міністерства промислової політики
України 31.03.99 N 27/131
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 1999 р.
за N 238/3531
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінних каменів та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про державне регулювання
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ), Указу Президента України від 03.08.98 N 841/98
( 841/98 ) "Про Положення про Державний департамент
золотовидобувної та золотопереробної промисловості", згідно з
Кодексом України "Про надра" ( 132/94-ВР ) та постановою Кабінету
Міністрів України від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності". 1.2. Інструкція є обов'язковою для суб'єктів підприємницької
діяльності всіх форм власності, які провадять діяльність з
видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каменю та
здійснюють свою господарську діяльність згідно з чинним
законодавством України. 1.3. Діяльність з видобування дорогоцінних металів та
дорогоцінних каменів, що ліцензується, включає такі види робіт: видобування дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння з
мінеральної сировини взагалі; окремі операції, що є елементами технології видобування і
пов'язані зі зміною вмісту або фізичного стану дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння у будь-яких речовинах і
матеріалах під час їх видобування, виробництва та використання
(всі види збагачення руди, гідрометалургійний переділ, видобування
у чистому вигляді, афінаж). Видобування дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних
металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або
металургійного виробництва (хвости збагачення, відвали, шлаки,
шлами, недогарки) усіма можливими способами. Видобування дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного
каміння - вилучення дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння з
гірських порід усіма можливими способами. 1.4. Органом, що видає ліцензії, є Міністерство промислової
політики України. 1.5. Провадженням справ з ліцензування займається Державний
департамент золотовидобувної та золотопереробної промисловості
Міністерства промислової політики України. 1.6. Ліцензія на видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння є документом, що дає право суб'єкту
підприємництва на здійснення конкретного виду або всіх видів
робіт, передбачених п.1.3, в разі дотримання ним умов та правил
здійснення цієї діяльності в межах території України.
2. Вимоги до здійснення діяльності
2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності з видобування
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зобов'язані
дотримуватися вимог: державних будівельних норм (далі - ДБН) "Склад і зміст
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при
проектуванні і будівництві підприємств, будинків, споруд. Основні
положення проектування. ДБН А.2.2-1-95"; ДБН "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження
проектної документації для будівництва. ДБН А.2.2-3-97"; державного стандарту України (далі - ДСТУ) 2250-93 Брухт та
відходи дорогоцінних металів і сплавів. Терміни та визначення; ДСТУ 2964-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів.
Загальні технічні умови; ДСТУ 2827-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів.
Відбір та підготовка проб; ДСТУ 2829.0-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і
сплавів. Загальні вимоги до методів аналізу. 2.2. Діяльність з видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінних каменів може здійснюватися на підставі
техніко-економічного обґрунтування, проекту здійснення
видобування, складеного організацією, яка має ліцензію на
виконання подібних робіт. 2.3. При виконанні робіт, що потребують отримання дозволу
Держнаглядохоронпраці, наявність дозволу є обов'язковим.
3. Здійснення природоохоронних заходів, які сприяють
зменшенню викликаних виробництвом негативних дій на
навколишнє середовище, за рахунок коштів підприємств
Для забезпечення екологічної безпеки видобування дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, проведення окремих операцій,
пов'язаних з видобуванням дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, слід: здійснювати контроль за всіма викидами, включаючи виявлення
хлорорганічних сполук у пилогазових викидах пірометалургійних
переробок; запровадити у виробництво обладнання для знешкодження
пилогазових та рідинних викидів; організувати належний контроль за місцями розміщення брухту й
відходів виробництва; забезпечити безпеку робіт та охорону навколишнього
середовища.
4. Права та обов'язки суб'єктів
підприємницької діяльності
4.1. Суб'єкти підприємницької діяльності мають право: провадити діяльність з видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння на підставі ліцензії Міністерства
промислової політики України в разі дотримання ними умов та правил
здійснення конкретного виду робіт у межах території України; одержувати в установленому законодавством порядку інформацію,
роз'яснення від Ліцензійної палати України та Міністерства
промислової політики України з питань ліцензування; оскаржувати рішення Міністерства промислової політики України
про зупинення дії ліцензії, її анулювання чи відмову в її видачі в
судовому порядку. 4.2. Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані: допускати для перевірок представників Мінпромполітики та
Ліцензійної палати та надавати їм потрібну інформацію за наявності
в останніх письмового розпорядження із зазначенням питань та
термінів проведення перевірки; зупиняти роботу з видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння за рішенням відповідних органів, що
здійснюють контроль, до усунення порушень; повідомляти Міністерство промислової політики України в
термін, визначений законодавством України, про зміни свого
місцезнаходження, зміни інших відомостей, зазначених у виданій
ліцензії, а також у разі втрати ліцензії; здійснювати дослідження якості сировини та кінцевого
продукту, визначення вмісту дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння; забезпечувати технологічно можливий збір відходів і брухту
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння власного виробництва; вести журнал обліку видобутих дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння за формою, встановленою Міністерством
промислової політики України; забезпечувати охорону об'єктів, що підлягають обов'язковій
охороні, підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві
внутрішніх справ відповідно до чинного законодавства; зберігати дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння відповідно
до вимог, установлених Інструкцією про порядок одержання,
використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, затвердженою наказом Міністерства фінансів
України від 06.04.98 N 84 ( z0271-98 ) та зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 271/2711; реалізовувати дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння за
умови наявності на них сертифіката або іншого супровідного
документа; дотримувати строки та порядок складання і подання звітності
за встановленими Держкомстатом України формами.
5. Умови здійснення діяльності
5.1. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією
суб'єкт підприємницької діяльності повинен дотримуватись вимог
чинного законодавства України. 5.2. Суб'єкт підприємницької діяльності здійснює видобування
і реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за таких
умов: дотримання вимог чинного законодавства щодо кваліфікації
спеціалістів, які виконують видобування дорогоцінних металів; забезпечення утилізації, пакування та транспортування,
застосування засобів вимірювальної техніки та аналітичного
обладнання; забезпечення устаткуванням та обладнанням,
технологіями, складськими приміщеннями, ваговим господарством,
аналітичним обладнанням, пристосуванням та пристроями,
транспортом, нормативно-технічною документацією; наявності технічно й економічно обґрунтованих норм вилучення,
норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, щорічного
їх перегляду і затвердження Міністерством фінансів України.
6. Контроль за дотриманням умов і правил провадження
підприємницької діяльності
6.1. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької
діяльності умов і правил видобування дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння здійснюють: Міністерство промислової
політики України та його органи на місцях, Ліцензійна палата
України та її представництва. 6.2. Міністерство промислової політики України та Ліцензійна
палата здійснюють перевірку діяльності суб'єктів підприємництва
один раз на рік. 6.3. Уповноважені на проведення контролю представники
Мінпромполітики та Ліцензійної палати під час проведення перевірки
можуть: оглядати робочі місця, робочі та допоміжні приміщення, місця
постійного або тимчасового зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, відходів і брухту, що їх містять; здійснювати відбирання проб продукції (матеріалів) з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, проб відходів і
брухту цих цінностей (ДСТУ 2827-94) для перевірки і проведення
аналізу в лабораторіях, акредитованих у встановленому порядку
Держстандартом України; в разі виявлення порушень умов та правил здійснення
підприємницької діяльності приймати рішення щодо зупинення чи
анулювання ліцензії до усунення порушень згідно з чинним
законодавством. 6.4. Міністерство промислової політики України має право
зупинити дію ліцензії в разі: порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних
умов; невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений
термін розпоряджень Ліцензійної палати України або органу, який
видав ліцензію, щодо дотримання ліцензійних умов. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії доводиться у
письмовій формі до відома суб'єкта підприємницької діяльності в
5-денний термін. Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається до
податкового органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької
діяльності для прийняття відповідного рішення. У разі своєчасного усунення порушень, що призвели до
зупинення дії ліцензії, Міністерство промислової політики України
приймає рішення про поновлення її дії. 6.5. Міністерство промислової політики України має право
анулювати ліцензію в разі: виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії
чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов. Ліцензія вважається анульованою від дати прийняття рішення
про її анулювання або дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. Мотивоване рішення про анулювання дії ліцензії доводиться у
письмовій формі до відома суб'єкта підприємницької діяльності в
5-денний термін. Копія рішення про анулювання дії ліцензії або про поновлення
її дії надсилається до податкового органу за місцезнаходженням
суб'єкта підприємницької діяльності для прийняття відповідного
рішення. 6.6. Результати перевірки оформлюються актом, що складається
в довільній формі, у трьох примірниках. В акті дається оцінка
стану дотримання умов і правил здійснення діяльності, загальний
висновок про можливість подальшого здійснення підприємницької
діяльності, термін усунення порушень тощо. Перший примірник акта
направляється в Мінпромполітики, другий примірник - надсилається
суб'єкту підприємницької діяльності, третій - зберігається
органом, що здійснював перевірку. 6.7. Особи, винні в порушенні порядку видобування,
використання й реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, несуть цивільно-правову, адміністративну й кримінальну
відповідальність відповідно до законодавчих актів України.вгору