Документ z0238-97, поточна редакція — Редакція від 31.03.1998, підстава - z0216-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
КОРПОРАЦІЯ "УКРАВТОДОР"
Н А К А З
N 130/106 від 10.06.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 червня 1997 р.
vd970610 vn130/106 за N 238/2042

Про затвердження Механізму управління коштами, що згідно із законодавством надходять до Державного та місцевих бюджетів на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням
автомобільних доріг загального користування України
( Дію Наказу продовжено на 1998 рік згідно з Наказом Мінфіну
N 60/46 ( z0216-98 ) від 13.03.98 )

На виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.97 N 466 ( 466-97-п ) "Про фінансування дорожнього
господарства в 1997 році" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Механізм управління коштами, що згідно із
законодавством надходять до Державного та місцевих бюджетів на
фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування
України (додається). 2. Управлінню фінансів транспорту, зв'язку і сфери послуг та
Юридичному управлінню Мінфіну в установленому порядку подати
Механізм управління коштами, що згідно із законодавством надходять
до Державного та місцевих бюджетів на фінансування витрат,
пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням
автомобільних доріг загального користування України, на реєстрацію
в Міністерство юстиції України.
Міністр І.О.Мітюков
Голова корпорації В.О.Герасимчук
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України та корпорації
"Укравтодор" від 10 червня
1997 року N 130/106
Механізм управління коштами, що згідно із законодавством надходять до Державного та місцевих бюджетів на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг загального користування України
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
20 травня 1997 року N 466 ( 466-97-п ) "Про фінансування
дорожнього господарства в 1997 році" відрахування та збори на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг
загального користування провадяться платниками на рахунки
відповідних дорожніх організацій та корпорації "Укравтодор".
Зазначені організації використовують ці кошти відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 року N 83
( 83-93-п ) "Про Порядок збору та використання коштів для
фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального
користування", про що подається щомісячна звітність Головному
управлінню Державного казначейства України, Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, обласним і Севастопольському міському
фінансовим управлінням. Кошти, що надходять на покриття витрат дорожнього
господарства, згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку в
банках України (лист Національного банку України від 22.03.95
N 240 ( v0240500-95 ) з урахуванням доповнень до нього)
обліковуються на балансових рахунках 141 "Поточні рахунки установ
та організацій, що утримуються з державного бюджету" та 142
"Поточні рахунки установ та організацій, що утримуються з місцевих
бюджетів" по кожному виду відрахувань та зборів окремо на поточних
субрахунках і використовуються з цих рахунків корпорацією
"Укравтодор" і відповідними дорожніми організаціями.
1. До джерел фінансування дорожнього господарства, які
враховуються за доходами і видатками Державного бюджету,
відносяться: 1.1. Кошти, що можуть бути виділені з Державного бюджету.
1.2. Відрахування та збори на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування: 1.2.1. 15 відсотків відрахувань коштів підприємствами і
господарськими організаціями (відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 04.02.97 N 70-р ( 70-97-р ) ці кошти
перераховуються корпорації "Укравтодор" відповідними дорожніми
організаціями). 1.2.2. Збір від продажу пально-мастильних матеріалів
(відповідно до абзацу першого п.8 "Порядку ...", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. N 83)
( 83-93-п ). 1.2.3. Відрахування від доходів від експлуатації
автомобільного транспорту. 1.2.4. Збір за проїзд автомобільними дорогами транспортних
засобів іноземних держав, а також великовагових та негабаритних
транспортних засобів, якщо маршрут проходить по території двох і
більше областей України. 1.2.5. Інші надходження.
2. До джерел фінансування дорожнього господарства, які
враховуються за доходами і видатками місцевих бюджетів,
відносяться: 2.1. Кошти, що виділяються з місцевого бюджету.
2.2. Відрахування та збори на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування: 2.2.1. 85 відсотків відрахувань коштів підприємствами і
господарськими організаціями. 2.2.2. Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів
(відповідно до абзацу другого п.8 "Порядку ...", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. N 83). 2.2.3. Збір за проїзд автомобільними дорогами великовагових
та негабаритних транспортних засобів, якщо маршрут проходить в
межах однієї області. 2.2.4. Інші надходження.
Корпорація "Укравтодор" до 10-го числа наступного за звітним
місяцем подає Головному управлінню Державного казначейства України
звіт (додаток N 1), а дорожні організації подають звіт
(додаток N 2) Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим,
обласним та Севастопольському міському фінансовим управлінням. На основі цієї звітності Головне управління Державного
казначейства України, Міністерство фінансів Автономної Республіки
Крим, обласні та Севастопольське міське фінансові управління
відображають в обліку виконання державного та місцевого бюджетів
як надходження до доходів відрахувань та зборів на фінансування
витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг загального користування, та
проведені видатки на фінансування дорожнього господарства. Цей механізм передбачає відображення в доходах та видатках
Державного і місцевого бюджетів сум, що надійшли після 26 травня
1997 року.
Додаток N 1
до Механізму управління коштами
для фінансування дорожнього
господарства
Звіт
про надходження відрахувань та зборів на фінансування
витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального
користування, та їх використання для фінансування
дорожнього господарства, що враховуються в доходах і
видатках Державного бюджету станом на 1 _____________
1997 року (подається корпорацією "Укравтодор")
(тис.грн.) —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Всього з початку року| —————————————————————————————————————————————————————————————————— I. Надійшло:
Кошти, що виділяються з Державного бюджету
15 відсотків відрахувань коштів підприєм-
ств і господарських організацій
Збір від продажу пально-мастильних мате-
ріалів (відповідно до абзацу першого п.8
"Порядку ...", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 2 лютого
1993 р. N 83)
Відрахування від доходів від експлуатації
автомобільного транспорту
Збір за проїзд автомобільними дорогами
транспортних засобів іноземних держав, а
також великовагових та негабаритних тран-
спортних засобів, якщо маршрут проходить
по території двох і більше областей Укра-
їни
Інші надходження (з розшифровкою)
Всього
II. Спрямовано:
На дорожнє господарство
Інші витрати (з розшифровкою)
Всього
Керівник _______________________________
Начальник уравління фінансів _______________________________
Додаток N 2
до Механізму управління коштами
для фінансування дорожнього
господарства
Звіт
про надходження відрахувань та зборів на фінансування
витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального
користування, та їх використання для фінансування
дорожнього господарства, що враховуються в доходах і
видатках місцевого бюджету станом на 1 ______________
1997 року (подається Кримавтодором, облавтодорами та
Севастопольським упрдором)
(тис.грн.) —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Всього з початку року| —————————————————————————————————————————————————————————————————— I. Надійшло:
Кошти, що виділяються з місцевого бюджету
85 відсотків відрахувань коштів підприєм-
ств і господарських організацій
Збір від продажу пально-мастильних мате-
ріалів (відповідно до абзацу другого п.8
"Порядку ...", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 2 лютого
1993 р. N 83)
Збір за проїзд автомобільними дорогами
області великовагових та негабаритних
транспортних засобів
Інші надходження (з розшифровкою)
Всього
II. Спрямовано:
На дорожнє господарство
Інші витрати (з розшифровкою)
Всього
Керівник ______________________________________
Головний бухгалтер ______________________________________
"Офіційний вісник України", N 26, стор.93вгору