Документ z0238-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.08.2019, підстава - z0810-19

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2008  № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2008 р.
за № 238/14929

Про встановлення Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
№ 1183 від 25.09.2008
Наказами Міністерства інфраструктури
№ 634 від 22.12.2011
№ 635 від 24.10.2012
№ 414 від 19.06.2013
№ 21 від 16.01.2018
№ 208 від 08.05.2018
№ 507 від 01.11.2018
№ 208 від 25.03.2019
№ 512 від 05.07.2019}

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та з метою більш повного відшкодування витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, багажу та вантажобагажу у міжнародному сполученні, НАКАЗУЮ:

1. Встановити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з 01.04.2008, крім пункту 5 Тарифів, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01.09.2008.

3. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Мельничук В.О.):

3.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.2. Забезпечити своєчасне введення у дію цих Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу проїзних документів.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту та зв'язку України, перелік яких наведено у додатку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В.Ф.

Міністр

Й. Вінський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економіки України

Голова Ради профспілки залізничників
і транспортних будівельників України

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Перший заступник Керівника Спільного
представницького органу профспілокБ. Данилишин


В. ТкачовК.О. Ващенко


Г.В. ОсовийДодаток
до наказу Міністерства транспорту
та зв'язку України
19.03.2008 № 306

ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства транспорту та зв'язку України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 16 вересня 2005 року № 559 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2005 року за № 1133/11413 (крім пункту 5 Тарифів, затверджених зазначеним наказом, який втрачає чинність з 1 вересня 2008 року).

2. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 26 квітня 2006 року № 394 "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 червня 2006 року за № 651/12525.

3. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 29 березня 2007 року № 246 "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2007 року за № 292/13559.

Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. ДемчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку України
19.03.2008 № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2008 р.
за № 238/14929

ТАРИФИ
на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні

1. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів, перевезення багажу і вантажобагажу територією України під час поїздок із (до) країн СНД, а також Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, Грузії лініями залізниць, включених у постійну експлуатацію (таблиці 1-7 та 9).

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 635 від 24.10.2012}

2. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані в залежності від відстані поїздки, категорії поїзда і вагона.

3. Тарифи затверджені в тарифній валюті (швейцарський франк). Під час їх розрахунку застосовується офіційний курс гривні до швейцарського франка, що діє на дату оплати послуг, встановлений Національним банком України.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 634 від 22.12.2011}

4. Вартість квитка та плацкарти у нефірмовому поїзді, що визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного за відповідними таблицями, на коефіцієнт індексації до базової вартості квитка та плацкарти міждержавного пасажирського тарифу за календарними періодами, зазначений у таблиці 8, заокруглюється до цілих сантимів і множиться на курс швейцарського франка до гривні, установлений Національним банком України, та заокруглюється до цілих копійок.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1183 від 25.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 414 від 19.06.2013, № 208 від 25.03.2019}

5. Вартість квитка у фірмовому поїзді (вагоні) дорівнює вартості квитка у нефірмовому поїзді.

Вартість плацкарти у фірмовому поїзді (вагоні), що визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного за відповідними таблицями, на коефіцієнт фірмовості для поїзда (вагона), заокруглюється і множиться на курс швейцарського франка до гривні, установлений Національним банком України.

Коефіцієнт фірмовості може мати значення від 1,50 до 4,00. Фірмовість та коефіцієнт фірмовості поїзда встановлюється згідно з положенням про фірмовий поїзд залежно від рівня комфорту та послуг що надаються.

6. Вартість проїзду пасажирів, перевезення багажу та вантажобагажу встановлена без урахування податку на додану вартість та страхового збору.

7. Вартість перевезення багажу та вантажобагажу визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного за відповідними таблицями, на коефіцієнт індексації - 1,0, заокруглюється і множиться на курс швейцарського франка до гривні, установлений Національним банком України.

8. Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих та спеціальних багажних вагонах установлюється в розмірі 0,65 швейцарського франка за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона.

9. Вартість квитка (без плацкарти) на проїзд пасажирів у поїздах міжнародного сполучення визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного відповідно до пункту 4 цих Тарифів, на коефіцієнт 0,5 - для поїзда № 853/854 Чернігів-Гомель та 0,4 - для поїзда № 855/856 Щорс-Гомель.

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 634 від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 414 від 19.06.2013}

10. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го, 3-го класів поїздів міжнародного сполучення № 816/815 Харків-Бєлгород-Харків та № 817/818 Бєлгород-Харків-Бєлгород визначається за тарифами відповідно до жорсткого вагона із 4-місними купе, місцем для лежання (купейний), жорсткого вагона, місцем для лежання (плацкартний) та жорсткого вагона, місцем для сидіння (загальний) швидкого поїзда із застосуванням коефіцієнтів індексації: для 1-го класу - 0,39, 2-го - 0,49, 3-го - 0,52.

{Пункт 11 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 634 від 22.12.2011}

11. Вартість квитка (без плацкарти) для дизель-поїздів, що належать державному підприємству «Железная дорога Молдовы», на маршруті Кишинів - Одеса - Кишинів визначається шляхом множення вартості проїзду у жорсткому вагоні з місцями для сидіння міждержавного пасажирського тарифу, визначеного за таблицями 1, 2, на коефіцієнт індексації 1,7, округлення до цілих сантимів і множення на курс швейцарського франка до гривні, установлений Національним банком України, та округлення до цілих копійок.

{Тарифи доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 21 від 16.01.2018; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 512 від 05.07.2019}

12. Вартість квитка (без плацкарти) на проїзд пасажирів у поїзді міжнародного сполучення Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига визначається шляхом множення тарифу, визначеного за таблицями 1, 2, на коефіцієнт індексації до базової вартості квитка 2,0, округлення до цілих сантимів і множення на курс швейцарського франка до гривні, установлений Національним банком України, та округлення до цілих копійок.

Вартість плацкарти на проїзд пасажирів у поїзді міжнародного сполучення Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига на відрізку шляху від Вільнюса до Риги та зворотно визначається шляхом множення тарифу, визначеного за таблицею 3, на коефіцієнт індексації до базової вартості плацкарти 0,4, округлення до цілих сантимів і множення на курс швейцарського франка до гривні, установлений Національним банком України, та округлення до цілих копійок.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 507 від 01.11.2018}

{Тарифи доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 208 від 08.05.2018}

Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. ДемчукТаблиця 1
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні

ВАРТІСТЬ
повного квитка на залізницях у міжнародному сполученні (повний квиток, шв. фр.)

Номер тарифного поясу

Відстань,км (від - до)

Пасажирський поїзд

жорсткий вагон, місце для сидіння

жорсткий вагон, місце для лежання

жорсткий вагон із 4-місними купе, місце для лежання

м'який вагон із 2-місними купе (СВ)

1

2

3

4

5

6

01

1-10

1,10

1,20

1,80

3,63

02

11-20

1,18

1,30

1,95

3,88

03

21-30

1,25

1,38

2,08

4,15

04

31-40

1,33

1,48

2,20

4,40

05

41-50

1,38

1,55

2,33

4,68

06

51-60

1,45

1,65

2,48

4,93

07

61-70

1,53

1,73

2,60

5,20

08

71-80

1,58

1,80

2,73

5,45

09

81-90

1,65

1,90

2,85

5,73

10

91-100

1,73

1,98

3,00

5,98

11

101-110

1,80

2,08

3,13

6,25

12

111-120

1,85

2,15

3,25

6,50

13

121-130

1,93

2,25

3,38

6,78

14

131-140

2,00

2,33

3,50

7,03

15

141-150

2,08

2,43

3,65

7,28

16

151-160

2,13

2,50

3,78

7,55

17

161-170

2,20

2,60

3,90

7,80

18

171-180

2,28

2,68

4,03

8,08

19

181-190

2,33

2,78

4,18

8,33

20

191-200

2,40

2,85

4,30

8,60

21

201-250

2,60

3,13

4,68

9,38

22

251-300

2,95

3,55

5,35

10,70

23

301-350

3,30

3,98

6,00

12,00

24

351-400

3,63

4,43

6,65

13,30

25

401-450

3,98

4,85

7,30

14,63

26

451-500

4,33

5,28

7,95

15,93

27

501-550

4,65

5,73

8,60

17,23

28

551-600

5,00

6,15

9,25

18,55

29

601-650

5,33

6,58

9,90

19,85

30

651-700

5,68

7,03

10,55

21,15

31

701-800

6,18

7,68

11,55

23,13

32

801-900

6,88

8,53

12,85

25,75

33

901-1000

7,55

9,40

14,15

28,35

34

1001-1100

8,23

10,28

15,45

30,98

35

1101-1200

8,93

11,13

16,75

33,60

36

1201-1300

9,60

12,00

18,08

36,20

37

1301-1400

10,28

12,88

19,38

38,83

38

1401-1500

10,95

13,73

20,68

41,45

39

1501-1600

11,65

14,60

21,98

44,08

40

1601-1700

12,33

15,48

23,30

46,68

41

1701-1900

13,35

16,78

25,25

50,60

42

1901-2100

14,70

18,50

27,85

55,85

43

2101-2300

16,08

20,25

30,48

61,08

44

2301-2500

17,43

21,98

33,08

66,33

45

2501-2700

18,80

23,70

35,70

71,55

46

2701-2900

20,15

25,45

38,30

76,78

47

2901-3100

21,53

27,18

40,93

82,03

48

3101-3300

22,88

28,90

43,53

87,25

49

3301-3500

24,25

30,65

46,15

92,50

50

3501-3700

25,63

32,38

48,75

97,73

51

3701-4000

27,33

34,55

52,03

104,28

52

4001-4300

29,35

37,15

55,93

112,13

53

4301-4600

31,40

39,75

59,85

119,98

54

4601-4900

33,45

42,35

63,78

127,83

55

4901-5200

35,50

44,95

67,68

135,68

56

5201-5500

37,55

47,55

71,60

143,53

57

5501-5800

39,58

50,15

75,53

151,38

58

5801-6100

41,63

52,75

79,43

159,25

59

6101-6400

43,68

55,35

83,35

167,10

60

6401-6700

45,73

57,98

87,28

174,95

61

6701-7100

48,10

61,00

91,83

184,10

62

7101-7500

50,83

64,48

97,05

194,58

63

7501-7900

53,55

67,93

102,28

205,05

64

7901-8300

56,28

71,40

107,50

215,53

65

8301-8700

59,00

74,88

112,73

225,98

66

8701-9100

61,75

78,35

117,95

236,45

67

9101-9500

64,48

81,80

123,18

246,93

68

9501-9900

67,20

85,28

128,40

257,40

69

9901-10300

69,93

88,75

133,63

267,88

70

10301-10700

72,65

92,23

138,83

278,35

71

10701-11100

75,38

95,68

144,05

288,80

72

11101-11500

78,10

99,15

149,28

299,28

73

11501-11900

80,83

102,63

154,50

309,75

74

11901-12300

83,55

106,10

159,73

320,23

Номер тарифного поясу

Відстань,км (від - до)

Швидкий поїзд

жорсткий вагон, місце для сидіння

жорсткий вагон, місце для лежання

жорсткий вагон із 4-місними купе, місце для лежання

м'який вагон із 2-місними купе (СВ)

1

2

3

4

5

6

01

1-10

1,25

1,38

2,05

4,13

02

11-20

1,35

1,48

2,23

4,43

03

21-30

1,43

1,58

2,38

4,73

04

31-40

1,50

1,68

2,50

5,03

05

41-50

1,58

1,78

2,65

5,33

06

51-60

1,65

1,88

2,83

5,63

07

61-70

1,75

1,98

2,98

5,93

08

71-80

1,80

2,05

3,10

6,23

09

81-90

1,88

2,18

3,25

6,53

10

91-100

1,98

2,25

3,43

6,80

11

101-110

2,05

2,38

3,58

7,13

12

111-120

2,10

2,45

3,70

7,40

13

121-130

2,20

2,58

3,85

7,73

14

131-140

2,28

2,65

4,00

8,00

15

141-150

2,38

2,78

4,15

8,30

16

151-160

2,43

2,85

4,30

8,60

17

161-170

2,50

2,98

4,45

8,90

18

171-180

2,60

3,05

4,60

9,20

19

181-190

2,65

3,18

4,75

9,50

20

191-200

2,73

3,25

4,90

9,80

21

201-250

2,98

3,58

5,33

10,68

22

251-300

3,38

4,05

6,10

12,20

23

301-350

3,75

4,53

6,85

13,68

24

351-400

4,13

5,05

7,58

15,15

25

401-450

4,53

5,53

8,33

16,68

26

451-500

4,93

6,03

9,08

18,15

27

501-550

5,30

6,53

9,80

19,63

28

551-600

5,70

7,00

10,55

21,15

29

601-650

6,08

7,50

11,28

22,63

30

651-700

6,48

8,00

12,03

24,10

31

701-800

7,05

8,75

13,18

26,38

32

801-900

7,83

9,73

14,65

29,35

33

901-1000

8,60

10,73

16,13

32,33

34

1001-1100

9,38

11,73

17,63

35,30

35

1101-1200

10,18

12,68

19,10

38,30

36

1201-1300

10,95

13,68

20,60

41,28

37

1301-1400

11,73

14,68

22,08

44,25

38

1401-1500

12,48

15,65

23,58

47,25

39

1501-1600

13,28

16,65

25,05

50,25

40

1601-1700

14,05

17,65

26,55

53,20

41

1701-1900

15,23

19,13

28,78

57,68

42

1901-2100

16,75

21,10

31,75

63,68

43

2101-2300

18,33

23,08

34,75

69,63

44

2301-2500

19,88

25,05

37,70

75,60

45

2501-2700

21,43

27,03

40,70

81,58

46

2701-2900

22,98

29,03

43,65

87,53

47

2901-3100

24,55

30,98

46,65

93,50

48

3101-3300

26,08

32,95

49,63

99,48

49

3301-3500

27,65

34,95

52,60

105,45

50

3501-3700

29,23

36,90

55,58

111,40

51

3701-4000

31,15

39,38

59,30

118,88

52

4001-4300

33,45

42,35

63,75

127,83

53

4301-4600

35,80

45,33

68,23

136,78

54

4601-4900

38,13

48,28

72,70

145,73

55

4901-5200

40,48

51,25

77,15

154,68

56

5201-5500

42,80

54,20

81,63

163,63

57

5501-5800

45,13

57,18

86,10

172,58

58

5801-6100

47,45

60,13

90,55

181,55

59

6101-6400

49,80

63,10

95,03

190,50

60

6401-6700

52,13

66,10

99,50

199,45

61

6701-7100

54,83

69,55

104,68

209,88

62

7101-7500

57,95

73,50

110,63

221,83

63

7501-7900

61,05

77,43

116,60

233,75

64

7901-8300

64,15

81,40

122,55

245,70

65

8301-8700

67,25

85,35

128,50

257,60

66

8701-9100

70,40

89,33

134,48

269,55

67

9101-9500

73,50

93,25

140,43

281,50

68

9501-9900

76,60

97,23

146,38

293,43

69

9901-10300

79,73

101,18

152,33

305,38

70

10301-10700

82,83

105,13

158,25

317,33

71

10701-11100

85,93

109,08

164,23

329,23

72

11101-11500

89,03

113,03

170,18

341,18

73

11501-11900

92,15

117,00

176,13

353,13

74

11901-12300

95,25

120,95

182,08

365,05

Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. ДемчукТаблиця 2
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні

ВАРТІСТЬ
дитячого квитка на залізницях у міжнародному сполученні (дитячий квиток, шв. фр.)

Номер тарифного поясу

Відстань,км (від - до)

Пасажирський поїзд

жорсткий вагон, місце для сидіння

жорсткий вагон, місце для лежання

жорсткий вагон із 4-місними купе, місце для лежання

м'який вагон із 2-місними купе (СВ)

1

2

3

4

5

6

01

1-10

,38

,43

,63

1,28

02

11-20

,40

,45

,68

1,35

03

21-30

,45

,48

,73

1,45

04

31-40

,48

,53

,78

1,55

05

41-50

,48

,55

,83

1,63

06

51-60

,50

,58

,88

1,73

07

61-70

,53

,60

,90

1,83

08

71-80

,55

,63

,95

1,90

09

81-90

,58

,68

1,00

2,00

10

91-100

,60

,70

1,05

2,10

11

101-110

,63

,73

1,10

2,20

12

111-120

,65

,75

1,15

2,28

13

121-130

,68

,80

1,18

2,38

14

131-140

,70

,83

1,23

2,45

15

141-150

,73

,85

1,28

2,55

16

151-160

,75

,88

1,33

2,65

17

161-170

,78

,90

1,38

2,73

18

171-180

,80

,93

1,40

2,83

19

181-190

,83

,98

1,45

2,93

20

191-200

,85

1,00

1,50

3,00

21

201-250

,90

1,10

1,63

3,28

22

251-300

1,03

1,25

1,88

3,75

23

301-350

1,15

1,40

2,10

4,20

24

351-400

1,28

1,55

2,33

4,65

25

401-450

1,40

1,70

2,55

5,13

26

451-500

1,53

1,85

2,78

5,58

27

501-550

1,63

2,00

3,00

6,03

28

551-600

1,75

2,15

3,25

6,50

29

601-650

1,88

2,30

3,48

6,95

30

651-700

1,98

2,45

3,70

7,40

31

701-800

2,15

2,68

4,05

8,10

32

801-900

2,40

2,98

4,50

9,00

33

901-1000

2,65

3,30

4,95

9,93

34

1001-1100

2,88

3,60

5,40

10,85

35

1101-1200

3,13

3,90

5,85

11,75

36

1201-1300

3,35

4,20

6,33

12,68

37

1301-1400

3,60

4,50

6,78

13,60

38

1401-1500

3,83

4,80

7,23

14,50

39

1501-1600

4,08

5,10

7,70

15,43

40

1601-1700

4,33

5,43

8,15

16,33

41

1701-1900

4,68

5,88

8,85

17,70

42

1901-2100

5,15

6,48

9,75

19,55

43

2101-2300

5,63

7,10

10,68

21,38

44

2301-2500

6,10

7,70

11,58

23,23

45

2501-2700

6,58

8,30

12,50

25,05

46

2701-2900

7,05

8,90

13,40

26,88

47

2901-3100

7,53

9,50

14,33

28,70

48

3101-3300

8,00

10,13

15,23

30,55

49

3301-3500

8,50

10,73

16,15

32,38

50

3501-3700

8,98

11,33

17,05

34,20

51

3701-4000

9,58

12,10

18,20

36,50

52

4001-4300

10,28

13,00

19,58

39,25

53

4301-4600

11,00

13,90

20,95

42,00

54

4601-4900

11,70

14,83

22,33

44,75

55

4901-5200

12,43

15,73

23,68

47,48

56

5201-5500

13,15

16,55

25,05

50,23

57

5501-5800

13,85

17,55

26,43

52,98

58

5801-6100

14,58

18,45

27,80

55,75

59

6101-6400

15,28

19,38

29,18

58,48

60

6401-6700

16,00

20,30

30,55

61,23

61

6701-7100

16,83

21,35

32,15

64,43

62

7101-7500

17,80

22,58

33,98

68,10

63

7501-7900

18,75

23,78

35,80

71,78

64

7901-8300

19,70

25,00

37,63

75,43

65

8301-8700

20,65

26,20

39,45

79,10

66

8701-9100

21,60

27,43

41,28

82,75

67

9101-9500

22,58

28,63

43,10

86,43

68

9501-9900

23,53

29,85

44,95

90,10

69

9901-10300

24,48

31,05

46,78

93,75

70

10301-1070

25,43

32,28

48,60

97,43

71

10701-1110

26,38

33,48

50,43

101,08

72

11101-1150

27,33

34,70

52,25

104,75

73

11501-1190

28,30

35,93

54,08

108,40

74

11901-1230

29,25

37,13

55,90

112,08

Номер тарифного поясу

Відстань,км (від - до)

Швидкий поїзд

Жорсткий вагон, місце для сидіння

Жорсткий вагон, місце для лежання

Жорсткий вагон із 4-місними купе, місце для лежання

М'який вагон із 2-місними купе (СВ)

1

2

3

4

5

6

01

1-10

,43

,48

,73

1,45

02

11-20

,45

,53

,78

1,55

03

21-30

,50

,55

,83

1,65

04

31-40

,55

,60

,88

1,78

05

41-50

,55

,63

,95

1,85

06

51-60

,58

,65

1,00

1,98

07

61-70

,60

,68

1,03

2,08

08

71-80

,63

,73

1,08

2,18

09

81-90

,65

,78

1,15

2,28

10

91-100

,68

,80

1,20

2,40

11

101-110

,73

,83

1,25

2,50

12

111-120

,75

,85

1,30

2,60

13

121-130

,78

,90

1,35

2,70

14

131-140

,80

,95

1,40

2,80

15

141-150

,83

,98

1,45

2,90

16

151-160

,85

1,00

1,50

3,03

17

161-170

,88

1,03

1,58

3,10

18

171-180

,90

1,05

1,60

3,23

19

181-190

,95

1,10

1,65

3,33

20

191-200

,98

1,15

1,70

3,43

21

201-250

1,03

1,25

1,85

3,73

22

251-300

1,18

1,43

2,13

4,28

23

301-350

1,30

1,60

2,40

4,80

24

351-400

1,45

1,78

2,65

5,30

25

401-450

1,60

1,95

2,90

5,85

26

451-500

1,73

2,10

3,18

6,35

27

501-550

1,85

2,28

3,43

6,88

28

551-600

2,00

2,45

3,70

7,40

29

601-650

2,13

2,63

3,95

7,93

30

651-700

2,25

2,80

4,23

8,43

31

701-800

2,45

3,05

4,63

9,23

32

801-900

2,73

3,40

5,13

10,25

33

901-1000

3,03

3,75

5,65

11,33

34

1001-1100

3,28

4,10

6,15

12,38

35

1101-1200

3,55

4,45

6,68

13,40

36

1201-1300

3,83

4,80

7,20

14,45

37

1301-1400

4,10

5,13

7,73

15,50

38

1401-1500

4,35

5,48

8,25

16,53

39

1501-1600

4,65

5,83

8,78

17,58

40

1601-1700

4,93

6,18

9,30

18,60

41

1701-1900

5,33

6,70

10,08

20,18

42

1901-2100

5,88

7,38

11,13

22,28

43

2101-2300

6,43

8,10

12,18

24,38

44

2301-2500

6,95

8,78

13,20

26,48

45

2501-2700

7,50

9,45

14,25

28,55

46

2701-2900

8,03

10,15

15,28

30,63

47

2901-3100

8,58

10,83

16,33

32,73

48

3101-3300

9,13

11,55

17,35

34,83

49

3301-3500

9,70

12,23

18,40

36,90

50

3501-3700

10,23

12,90

19,45

39,00

51

3701-4000

10,93

13,80

20,75

41,60

52

4001-4300

11,73

14,83

22,33

44,75

53

4301-4600

12,55

15,85

23,88

47,88

54

4601-4900

13,35

16,90

25,45

51,03

55

4901-5200

14,18

17,93

27,00

54,13

56

5201-5500

15,00

18,98

28,55

57,25

57

5501-5800

15,80

20,00

30,13

60,40

58

5801-6100

16,63

21,03

31,70

63,55

59

6101-6400

17,43

22,08

33,25

66,68

60

6401-6700

18,25

23,15

34,83

69,80

61

6701-7100

19,18

24,35

36,65

73,45

62

7101-7500

20,30

25,73

38,73

77,63

63

7501-7900

21,38

27,10

40,80

81,83

64

7901-8300

22,45

28,50

42,90

85,98

65

8301-8700

23,55

29,88

44,98

90,18

66

8701-9100

24,63

31,28

47,05

94,33

67

9101-9500

25,73

32,63

49,13

98,53

68

9501-9900

26,83

34,03

51,25

102,73

69

9901-10300

27,90

35,40

53,33

106,88

70

10301-1070

28,98

36,80

55,40

111,08

71

10701-1110

30,08

38,18

57,48

115,23

72

11101-1150

31,15

39,55

59,58

119,43

73

11501-1190

32,25

40,95

61,65

123,58

74

11901-1230

33,35

42,33

63,73

127,78

Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. ДемчукТаблиця 3
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні

ВАРТІСТЬ
плацкарти на залізницях у міжнародному сполученні (повна плацкарта, шв. фр.)

Номер тарифного поясу

Відстань,км (від - до)

Жорсткий вагон, місце для сидіння

Жорсткий вагон, місце для лежання

Жорсткий вагон із 4-місними купе, місце для лежання

М'який вагон із 2-місними купе (СВ)

1

2

3

4

5

6

01

1 - 10

,55

1,28

2,45

5,15

02

11 - 20

,55

1,30

2,53

5,28

03

21 - 30

,58

1,33

2,58

5,40

04

31 - 40

,58

1,38

2,65

5,50

05

41 - 50

,60

1,40

2,70

5,63

06

51 - 60

,60

1,43

2,75

5,75

07

61 - 70

,63

1,48

2,83

5,88

08

71 - 80

,63

1,50

2,88

5,98

09

81 - 90

,65

1,53

2,93

6,10

10

91 - 100

,68

1,58

3,00

6,23

11

101 - 110

,68

1,60

3,05

6,35

12

111 - 120

,70

1,63

3,10

6,45

13

121 - 130

,70

1,68

3,18

6,58

14

131 - 140

,73

1,70

3,23

6,70

15

141 - 150

,73

1,73

3,28

6,83

16

151 - 160

,75

1,78

3,35

6,93

17

161 - 170

,78

1,80

3,40

7,05

18

171 - 180

,78

1,83

3,45

7,18

19

181 - 190

,80

1,88

3,53

7,30

20

191 - 200

,80

1,90

3,58

7,40

21

201 - 250

,85

2,00

3,75

7,75

22

251 - 300

,93

2,18

4,05

8,35

23

301 - 350

1,00

2,35

4,35

8,95

24

351 - 400

1,05

2,50

4,65

9,55

25

401 - 450

1,13

2,68

4,93

10,13

26

451 - 500

1,20

2,85

5,23

10,73

27

501 - 550

1,28

3,00

5,53

11,33

28

551 - 600

1,35

3,18

5,83

11,90

29

601 - 650

1,40

3,35

6,10

12,50

30

651 - 700

1,48

3,53

6,40

13,10

31

701 - 800

1,58

3,78

6,85

13,98

32

801 - 900

1,73

4,10

7,43

15,15

33

901 - 1000

1,88

4,45

8,03

16,35

34

1001 - 1100

2,00

4,78

8,63

17,53

35

1101 - 1200

2,15

5,10

9,20

18,73

36

1201 - 1300

2,30

5,45

9,80

19,90

37

1301 - 1400

2,43

5,78

10,38

21,08

38

1401 - 1500

2,58

6,13

10,98

22,28

39

1501 - 1600

2,73

6,45

11,55

23,45

40

1601 - 1700

2,85

6,80

12,15

24,63

41

1701 - 1900

3,08

7,30

13,03

26,40

42

1901 - 2100

3,35

7,98

14,20

28,78

43

2101 - 2300

3,63

8,65

15,38

31,15

44

2301 - 2500

3,90

9,30

16,58

33,53

45

2501 - 2700

4,20

9,98

17,75

35,88

46

2701 - 2900

4,48

10,65

18,93

38,25

47

2901 - 3100

4,75

11,33

20,10

40,63

48

3101 - 3300

5,03

12,00

21,28

42,98

49

3301 - 3500

5,33

12,68

22,45

45,35

50

3501 - 3700

5,60

13,35

23,63

47,73

51

3701 - 4000

5,95

14,18

25,10

50,68

52

4001 - 4300

6,38

15,20

26,88

54,23

53

4301 - 4600

6,80

16,20

28,63

57,78

54

4601 - 4900

7,23

17,20

30,40

61,35

55

4901 - 5200

7,65

18,23

32,18

64,90

56

5201 - 5500

8,08

19,23

33,93

68,45

57

5501 - 5800

8,48

20,23

35,70

72,00

58

5801 - 6100

8,90

21,25

37,48

75,55

59

6101 - 6400

9,33

22,25

39,23

79,10

60

6401 - 6700

9,75

23,25

41,00

82,65

61

6701 - 7100

10,25

24,43

43,05

86,80

62

7101 - 7500

10,80

25,78

45,43

91,53

63

7501 - 7900

11,38

27,13

47,78

96,28

64

7901 - 8300

11,93

28,48

50,13

101,00

65

8301 - 8700

12,50

29,80

52,48

105,75

66

8701 - 9100

13,05

31,15

54,83

110,48

67

9101 - 9500

13,63

32,50

57,20

115,20

68

9501 - 9900

14,20

33,85

59,55

119,95

69

9901-10300

14,75

35,18

61,90

124,68

70

10301-10700

15,33

36,53

64,25

129,43

71

10701-11100

15,88

37,88

66,60

134,15

72

11101-11500

16,45

39,23

68,98

138,90

73

11501-11900

17,00

40,55

71,33

143,63

74

11901-12300

17,58

41,90

73,68

148,35

Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. ДемчукТаблиця 4
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні

ВАРТІСТЬ
дитячої плацкарти на залізницях у міжнародному сполученні (дитяча плацкарта, шв. фр.)

Номер тарифного поясу

Відстань, км (від - до)

Жорсткий вагон, місце для сидіння

Жорсткий вагон, місце для лежання

Жорсткий вагон із 4-місними купе, місце для лежання

М'який вагон із 2-місними купе (СВ)

1

2

3

4

5

6

01

1-10

,20

,45

,85

1,80

02

11-20

,20

,45

,88

1,85

03

21-30

,20

,48

,90

1,90

04

31-40

,20

,48

,93

1,93

05

41-50

,20

,50

,95

1,98

06

51-60

,20

,50

,95

2,00

07

61-70

,23

,53

1,00

2,05

08

70-80

,23

,53

1,00

2,10

09

81-90

,23

,53

1,03

2,13

10

91-100

,23

,55

1,05

2,18

11

101-110

,23

,55

1,08

2,23

12

111-120

,25

,58

1,08

2,25

13

121-130

,25

,58

1,10

2,30

14

131-140

,25

,60

1,13

2,35

15

141-150

,25

,60

1,15

2,40

16

151-160

,25

,63

1,18

2,43

17

161-170

,28

,63

1,20

2,48

18

171-180

,28

,65

1,20

2,50

19

181-190

,28

,65

1,23

2,55

20

191-200

,28

,68

1,25

2,60

21

201-250

,30

,70

1,30

2,70

22

251-300

,33

,75

1,43

2,93

23

301-350

,35

,83

1,53

3,13

24

351-400

,38

,88

1,63

3,35

25

401-450

,40

,93

1,73

3,55

26

451-500

,43

1,00

1,83

3,75

27

501-550

,45

1,05

1,93

3,98

28

551-600

,48

1,10

2,05

4,18

29

601-650

,50

1,18

2,13

4,38

30

651-700

,53

1,23

2,25

4,58

31

701-800

,55

1,33

2,40

4,90

32

801-900

,60

1,43

2,60

5,30

33

901-1000

,65

1,55

2,80

5,73

34

1001-1100

,70

1,68

3,03

6,13

35

1101-1200

,75

1,78

3,23

6,55

36

1201-1300

,80

1,90

3,43

6,98

37

1301-1400

,85

2,03

3,63

7,38

38

1401-1500

,90

2,15

3,85

7,80

39

1501-1600

,95

2,25

4,05

8,20

40

1601-1700

1,00

2,38

4,25

8,63

41

1701-1900

1,08

2,55

4,55

9,25

42

1901-2100

1,18

2,80

4,98

10,08

43

2101-2300

1,28

3,03

5,38

10,90

44

2301-2500

1,38

3,25

5,80

11,73

45

2501-2700

1,48

3,50

6,20

12,55

46

2701-2900

1,58

3,73

6,63

13,40

47

2901-3100

1,65

3,98

7,03

14,23

48

3101-3300

1,75

4,20

7,45

15,05

49

3301-3500

1,88

4,43

7,85

15,88

50

3501-3700

1,95

4,68

8,28

16,70

51

3701-4000

2,08

4,95

8,78

17,73

52

4001-4300

2,23

5,33

9,40

18,98

53

4301-4600

2,38

5,68

10,03

20,23

54

4601-4900

2,53

6,03

10,65

21,48

55

4901-5200

2,68

6,38

11,25

22,73

56

5201-5500

2,83

6,73

11,88

23,95

57

5501-5800

2,98

7,08

12,50

25,20

58

5801-6100

3,13

7,45

13,13

26,45

59

6101-6400

3,28

7,80

13,73

27,68

60

6401-6700

3,40

8,15

14,35

28,93

61

6701-7100

3,60

8,55

15,08

30,38

62

7101-7500

3,78

9,03

15,90

32,03

63

7501-7900

3,98

9,50

16,73

33,70

64

7901-8300

4,18

9,98

17,55

35,35

65

8301-8700

4,38

10,43

18,38

37,00

66

8701-9100

4,58

10,90

19,20

38,68

67

9100-9500

4,78

11,38

20,03

40,33

68

9501-9900

4,98

11,85

20,85

41,98

69

9901-10300

5,15

12,30

21,68

43,63

70

10301-10700

5,38

12,78

22,50

45,30

70

10701-11100

5,55

13,25

23,30

46,95

71

11101-11500

5,75

13,73

24,15

48,63

72

11500-11900

5,95

14,20

24,98

50,28

73

11901-12300

6,15

14,68

25,78

51,93

Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. ДемчукТаблиця 5
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні

ПЛАТА
за перевезення багажу на залізницях у міжнародному сполученні (шв. фр.)

Номер тарифного поясу

Відстань, км (від - до)

Вартість перевезення 10 кг багажу

Номер тарифного поясу

Відстань, км (від - до)

Вартість перевезення 10 кг багажу

1

2

3

1

2

3

1

1 - 10

00,02

38

1401-1500

02,05

2

11 - 20

00,05

39

1501-1600

02,15

3

21 - 30

00,07

40

1601-1700

02,25

4

31 - 40

00,10

41

1701-1900

02,35

5

41 - 50

00,12

42

1901-2100

02,45

6

51 - 60

00,15

43

2101-2300

02,55

7

61 - 70

00,17

44

2301-2500

02,65

8

71 - 80

00,20

45

2501-2700

02,75

9

81 - 90

00,22

46

2701-2900

02,85

10

91 - 100

00,25

47

2901-3100

02,95

11

101 - 110

00,27

48

3101-3300

03,05

12

111 - 120

00,30

49

3301-3500

03,15

13

121 - 130

00,32

50

3501-3700

03,25

14

131 - 140

00,35

51

3701-4000

03,40

15

141 - 150

00,37

52

4001-4300

03,55

16

151 - 160

00,40

53

4301-4600

03,70

17

161 - 170

00,42

54

4601-4900

03,85

18

171 - 180

00,45

55

4901-5200

04,00

19

181 - 190

00,47

56

5201-5500

04,15

20

191 - 200

00,50

57

5501-5800

04,30

21

201 - 250

00,57

58

5801-6100

04,45

22

251 - 300

00,65

59

6101-6400

04,60

23

301 - 350

00,72

60

6401-6700

04,75

24

351 - 400

00,80

61

6701-7100

04,90

25

401 - 450

00,87

62

7101-7500

05,05

26

451 - 500

00,95

63

7501-7900

05,20

27

501 - 550

01,02

64

7901-8300

05,35

28

551 - 600

01,10

65

8301-8700

05,50

29

601 - 650

01,17

66

8701-9100

05,65

30

651 - 700

01,25

67

9101-9500

05,80

31

701 - 800

01,35

68

9501-9900

05,95

32

801 - 900

01,45

69

9901-10300

06,10

33

901-1000

01,55

70

10301-10700

06,25

34

1001-1100

01,65

71

10701-11100

06,40

35

1101-1200

01,75

72

11101-11500

06,55

36

1201-1300

01,85

73

11501-11900

06,70

37

1301-1400

01,95

74

11901-12300

06,85

Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. ДемчукТаблиця 6
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні

ПЛАТА
за перевезення вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні (шв. фр.)

Номер тарифного поясу

Відстань, км (від - до)

Вартість перевезення 10 кг вантажобагажу

1

2

3

1

1 - 10

00,05

2

11 - 20

00,10

3

21 - 30

00,15

4

31 - 40

00,20

5

41 - 50

00,25

6

51 - 60

00,30

7

61 - 70

00,35

8

71 - 80

00,40

9

81 - 90

00,45

10

91 - 100

00,50

11

101 - 110

00,55

12

111 - 120

00,60

13

121 - 130

00,65

14

131 - 140

00,70

15

141 - 150

00,75

16

151 - 160

00,80

17

161 - 170

00,85

18

171 - 180

00,90

19

181 - 190

00,95

20

191 - 200

01,00

21

201 - 250

01,15

22

251 - 300

01,30

23

301 - 350

01,45

24

351 - 400

01,60

25

401 - 450

01,75

26

451 - 500

01,90

27

501 - 550

02,05

28

551 - 600

02,20

29

601 - 650

02,35

30

651 - 700

02,50

31

701 - 800

02,70

32

801 - 900

02,90

33

901 - 1000

03,10

34

1001 - 1100

03,30

35

1101 - 1200

03,50

36

1201 - 1300

03,70

37

1301 - 1400

03,90

38

1401 - 1500

04,10

39

1501 - 1600

04,30

40

1601 - 1700

04,50

41

1701 - 1900

04,70

42

1901 - 2100

04,90

43

2101 - 2300

05,10

44

2301 - 2500

05,30

45

2501 - 2700

05,50

46

2701 - 2900

05,70

47

2901 - 3100

05,90

48

3101 - 3300

06,10

49

3301 - 3500

06,30

50

3501 - 3700

06,50

51

3701 - 4000

06,80

52

4001 - 4300

07,10

53

4301 - 4600

07,40

54

4601 - 4900

07,70

55

4901 - 5200

08,00

56

5201 - 5500

08,30

57

5501 - 5800

08,60

58

5801 - 6100

08,90

59

6101 - 6400

09,20

60

6401 - 6700

09,50

61

6701 - 7100

09,80

62

7101 - 7500

10,10

63

7501 - 7900

10,40

64

7901 - 8300

10,70

65

8301 - 8700

11,00

66

8701 - 9100

11,30

67

9101 - 9500

11,60

68

9501 - 9900

11,90

69

9901 - 10300

12,20

70

10301-10700

12,50

71

10701-11100

12,80

72

11101-11500

13,10

73

11501-11900

13,40

74

11901-12300

13,70

Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. ДемчукТаблиця 7
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні

ВАРТІСТЬ
за оголошену цінність багажу та вантажобагажу у міжнародному сполученні (шв. фр.)

Відстань, км (від - до)

Оголошена цінність, 10 шв.фр.

Відстань, км (від - до)

Оголошена цінність, 10 шв.фр.

1

2

1

2

1 - 100

00,01

6201 - 6300

00,63

101 - 200

00,02

6301 - 6400

00,64

201 - 300

00,03

6401 - 6500

00,65

301 - 400

00,04

6501 - 6600

00,66

401 - 500

00,05

6601 - 6700

00,67

501 - 600

00,06

6701 - 6800

00,68

601 - 700

00,07

6801 - 6900

00,69

701 - 800

00,08

6901 - 7000

00,70

801 - 900

00,09

7001 - 7100

00,71

901 - 1000

00,10

7101 - 7200

00,72

1001 - 1100

00,11

7201 - 7300

00,73

1101 - 1200

00,12

7301 - 7400

00,74

1201 - 1300

00,13

7401 - 7500

00,75

1301 - 1400

00,14

7501 - 7600

00,76

1401 - 1500

00,15

7601 - 7700

00,77

1501 - 1600

00,16

7701 - 7800

00,78

1601 - 1700

00,17

7801 - 7900

00,79

1701 - 1800

00,18

7901 - 8000

00,80

1801 - 1900

00,19

8001 - 8100

00,81

1901 - 2000

00,20

8101 - 8200

00,82

2001 - 2100

00,21

8201 - 8300

00,83

2101 - 2200

00,22

8301 - 8400

00,84

2201 - 2300

00,23

8401 - 8500

00,85

2301 - 2400

00,24

8501 - 8600

00,86

2401 - 2500

00,25

8601 - 8700

00,87

2501 - 2600

00,26

8701 - 8800

00,88

2601 - 2700

00,27

8801 - 8900

00,89

2701 - 2800

00,28

8901 - 9000

00,90

2801 - 2900

00,29

9001 - 9100

00,91

2901 - 3000

00,30

9101 - 9200

00,92

3101 - 3100

00,31

9201 - 9300

00,93

3101 - 3200

00,32

9301 - 9400

00,94

3201 - 3300

00,33

9401 - 9500

00,95

3301 - 3400

00,34

9501 - 9600

00,96

3401 - 3500

00,35

9601 - 9700

00,97

3501 - 3600

00,36

9701 - 9800

00,98

3601 - 3700

00,37

9801 - 9900

00,99

3701 - 3800

00,38

9901 - 10000

01,00

3801 - 3900

00,39

10001 - 10100

01,01

3901 - 4000

00,40

10101 - 10200

01,02

4001 - 4100

00,41

10201 - 10300

01,03

4101 - 4200

00,42

10301 - 10400

01,04

4201 - 4300

00,43

10401 - 10500

01,05

4301 - 4400

00,44

10501 - 10600

01,06

4401 - 4500

00,45

10601 - 10700

01,07

4501 - 4600

00,46

10701 - 10800

01,08

4601 - 4700

00,47

10801 - 10900

01,09

4701 - 4800

00,48

10901 - 11000

01,10

4801 - 4900

00,49

11101 - 11100

01,11

4901 - 5000

00,50

11101 - 11200

01,12

5001 - 5100

00,51

11201 - 11300

01,13

5101 - 5200

00,52

11301 - 11400

01,14

5201 - 5300

00,53

11401 - 11500

01,15

5301 - 5400

00,54

11501 - 11600

01,16

5401 - 5500

00,55

11601 - 11700

01,17

5501 - 5600

00,56

11701 - 11800

01,18

5601 - 5700

00,57

11801 - 11900

01,19

5701 - 5800

00,58

11901 - 12000

01,20

5801 - 5900

00,59

12001 - 12100

01,21

5901 - 6000

00,60

12101 - 12200

01,22

6001 - 6100

00,61

12201 - 12300

01,23

6101 - 6200

00,62Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. ДемчукТаблиця 8
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні

КОЕФІЦІЄНТИ ІНДЕКСАЦІЇ
до базової вартості квитка та плацкарти міждержавного пасажирського тарифу за календарними періодами року

Період відправлення поїзда

Тип вагона

жорсткий вагон: місце для сидіння (загальний); місце для лежання (плацкартний)

жорсткий вагон з 4-місним купе, місце для лежання (купейний)

м’який вагон з 2-місним купе (СВ)

м’який вагон з 2-місним купе типу М (люкс)

Квиток

01.01 - 14.01

5,03

5,28

4,79

2,18

15.01 - 29.02

4,34

4,58

4,14

1,88

01.03 - 25.04

4,37

4,67

4,23

1,95

26.04 - 09.05

4,53

4,76

4,32

1,98

10.05 - 10.06

4,65

4,91

4,44

2,03

11.06 - 09.07

4,67

4,97

4,50

2,10

10.07 - 05.08

5,03

5,28

4,79

2,18

06.08 - 31.08

5,06

5,36

4,86

2,25

01.09 - 10.11

4,34

4,58

4,14

1,88

11.11 - 21.11

4,01

4,28

3,87

1,80

22.11 - 30.12

5,06

5,36

4,86

2,25

31.12

3,35

3,38

3,06

1,65

Плацкарта

Протягом року

1,80

2,00

2,20

2,20

{Таблиця 8 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1183 від 25.09.2008, Наказів Міністерства інфраструктури № 634 від 22.12.2011, № 635 від 24.10.2012, № 414 від 19.06.2013, № 208 від 25.03.2019}

Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І. Демчук

{Таблицю 9 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку 1183  від 25.09.2008}Таблиця 9
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні

ВАРТІСТЬ
повного квитка та плацкарти на залізницях у міжнародному сполученні (шв. фр.)

Номер тарифного поясу

Відстань, км (від - до)

Вартість повного квитка у м'якому вагоні з 2-місними купе (люкс)

Вартість повної плацкарти у м'якому вагоні з 2-місними купе (люкс)

у пасажирському поїзді

у швидкому поїзді

1

1-10

8,10

9,23

11,03

2

11-20

8,78

10,04

11,39

3

21-30

9,36

10,71

11,61

4

31-40

9,90

11,25

11,93

5

41-50

10,49

11,93

12,15

6

51-60

11,16

12,74

12,38

7

61-70

11,70

13,41

12,74

8

71-80

12,29

13,95

12,96

9

81-90

12,83

14,63

13,19

10

91-100

13,50

15,44

13,50

11

101-110

14,09

16,11

13,73

12

111-120

14,63

16,65

13,95

13

121-130

15,21

17,33

14,31

14

131-140

15,75

18,00

14,54

15

141-150

16,43

18,68

14,76

16

151-160

17,01

19,35

15,08

17

161-170

17,55

20,03

15,30

18

171-180

18,14

20,70

15,53

19

181-190

18,81

21,38

15,89

20

191-200

19,35

22,05

16,11

21

201-250

21,06

23,99

16,88

22

251-300

24,08

27,45

18,23

23

301-350

27,00

30,83

19,58

24

351-400

29,93

34,11

20,93

25

401-450

32,85

37,49

22,19

26

451-500

35,78

40,86

23,54

27

501-550

38,70

44,10

24,89

28

551-600

41,63

47,48

26,24

29

601-650

44,55

50,76

27,45

30

651-700

47,48

54,14

28,80

31

701-800

51,98

59,31

30,83

32

801-900

57,83

65,93

33,44

33

901-1000

63,68

72,59

36,14

34

1001-1100

69,53

79,34

38,84

35

1101-1200

75,38

85,95

41,40

36

1201-1300

81,36

92,70

44,10

37

1301-1400

87,21

99,36

46,71

38

1401-1500

93,06

106,11

49,41

39

1501-1600

98,91

112,73

51,98

40

1601-1700

104,85

119,48

54,68

41

1701-1900

113,63

129,51

58,64

42

1901-2100

125,33

142,88

63,90

43

2101-2300

137,16

156,38

69,21

44

2301-2500

148,86

169,65

74,61

45

2501-2700

160,65

183,15

79,88

46

2701-2900

172,35

196,43

85,19

47

2901-3100

184,19

209,93

90,45

48

3101-3300

195,89

223,34

95,76

49

3301-3500

207,68

236,70

101,03

50

3501-3700

219,38

250,11

106,34

51

3701-4000

234,14

266,85

112,95

52

4001-4300

251,69

286,88

120,96

53

4301-4600

269,33

307,04

128,84

54

4601-4900

287,01

327,15

136,80

55

4901-5200

304,56

347,18

144,81

56

5201-5500

322,20

367,34

152,69

57

5501-5800

339,89

387,45

160,65

58

5801-6100

357,44

407,48

168,66

59

6101-6400

375,08

427,64

176,54

60

6401-6700

392,76

447,75

184,50

61

6701-7100

413,24

471,06

193,73

62

7101-7500

436,73

497,84

204,44

63

7501-7900

460,26

524,70

215,01

64

7901-8300

483,75

551,48

225,59

65

8301-8700

507,29

578,25

236,16

66

8701-9100

530,78

605,16

246,74

67

9101-9500

554,31

631,94

257,40

68

9501-9900

577,80

658,71

267,98

69

9901-10300

601,34

685,49

278,55

70

10301-10700

624,74

712,13

289,13

71

10701-11100

648,23

739,04

299,70

72

11101-11500

671,76

765,81

310,41

73

11501-11900

695,25

792,59

320,99

74

11901-12300

718,79

819,36

331,56

Директор Департаменту
державної політики у галузі
залізничного транспортуС. Сєроштан

{Тарифи доповнено таблицею 9 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 635  від 24.10.2012}

{Таблицю 10 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку 1183  від 25.09.2008}

{Таблицю 10 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 208 від 25.03.2019}вгору