Документ z0237-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.04.2013, підстава - z0445-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Н А К А З
20.02.2006 N 37
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2006 р.
за N 237/12111
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 460/5 ( z0445-13 ) від 18.03.2013 }
Про затвердження Змін до наказу
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
від 20.09.2000 N 192
та нормативно-правових актів,
що ним затверджені

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ), Закону України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ), Європейської угоди про осіб, які беруть участь у
процесі Європейського суду з прав людини ( 994_324 ),
ратифікованої Україною 23.06.2004 ( 1846-15 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу Державного департаменту України
з питань виконання покарань (далі - Департамент) від 20.09.2000
N 192 ( z0751-00 ) "Про затвердження нормативно-правових актів з
питань тримання і поведінки осіб, узятих під варту, і засуджених у
слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань
виконання покарань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27.10.2000 за N 751/4972 (із змінами), Правил тримання
осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах
Державного департаменту України з питань виконання покарань,
затверджених наказом Департаменту від 20.09.2000 за N 192,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за
N 751/4972 (із змінами), Правил поведінки в слідчих ізоляторах
осіб, узятих під варту, і засуджених, затверджених наказом
Департаменту від 20.09.2000 N 192 ( z0752-00 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за N 752/4973, що
додаються.
2. Управлінню з керівництва діяльністю слідчих ізоляторів
Департаменту (Федорук О.О.) подати цей наказ в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Начальникам територіальних органів управління Департаменту
забезпечити вивчення вимог цього наказу персоналом органів,
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Департаменту полковника внутрішньої служби
Лагоду А.С., управління з керівництва діяльністю слідчих
ізоляторів (Федорук О.О.) та начальників територіальних органів
управління Департаменту.
5. Наказ оголосити персоналу органів, установ виконання
покарань та слідчих ізоляторів.
Голова В.В.Кощинець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту України
з питань виконання покарань
20.02.2006 N 37
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2006 р.
за N 237/12111

ЗМІНИ
до наказу Державного департаменту України
з питань виконання покарань від 20.09.2000 N 192
( z0751-00 ) "Про затвердження нормативно-правових
актів з питань тримання і поведінки осіб, узятих
під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах
Державного департаменту України з питань
виконання покарань", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 27.10.2000
за N 751/4972 (із змінами), Правил тримання
осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих
ізоляторах Державного департаменту України
з питань виконання покарань, затверджених
наказом Департаменту від 20.09.2000 N 192,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
27.10.2000 за N 751/4972 (із змінами), Правил
поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих
під варту, і засуджених, затверджених наказом
Департаменту від 20.09.2000 N 192 ( z0752-00 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
27.10.2000 за N 752/4973

1. У пунктах 2.1 і 2.2 наказу Державного департаменту України
з питань виконання покарань (далі - Департамент) від 20.09.2000
N 192 ( z0751-00 ) слова "і тюрем" виключити.
2. У Правилах тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у
слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань
виконання покарань:
2.1. У розділі 1: у пункті 1.1 та підпункті 1.5.4 слова "Виправно-трудового
кодексу України ( 3325-07 )" замінити словами
"Кримінально-виконавчого кодексу України" ( 1129-15 ); у підпункті 1.4.6 слова "виправно-трудові установи" у всіх
відмінках замінити словами "установи виконання покарань" у
відповідному відмінку; підпункт 1.4.9 викласти в такій редакції: "1.4.9. Особи, яким відповідно до статей 94-96 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) судом призначено примусові заходи
медичного характеру або примусове лікування у спеціальних
лікувальних закладах"; підпункт 1.5.4 доповнити абзацом такого змісту: "можливість реалізації прав осіб, взятих під варту,
установлених Законом України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ) та іншими нормативно-правовими актами"; пункт 1.5 доповнити підпунктом 1.5.5 такого змісту: "1.5.5. Працівники слідчих ізоляторів у межах повноважень,
наданих Законом України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) та
іншими законодавчими актами, самостійно приймають рішення і несуть
за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи
кримінальну відповідальність, у тому числі за невиконання або
неналежне виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими
нормативно-правовими актами, порушення прав осіб, взятих під
варту"; перше речення підпункту 1.6.2 викласти в такій редакції: "Комплексне інспектування слідчих ізоляторів здійснюється
один раз на два роки. Через рік після проведення комплексної
інспекторської перевірки проводиться контрольна перевірка стану
усунення виявлених під час інспектування недоліків".
2.2. У розділі 2: другий абзац підпункту 2.1.1 викласти в такій редакції: "вмотивована постанова судді чи ухвала суду про обрання як
запобіжного заходу взяття під варту, винесене відповідно до
Кримінального ( 2341-14 ) і Кримінально-процесуального кодексів
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 )"; підпункт 2.1.3 викласти в такій редакції: "2.1.3. Засуджені, тимчасово залишені в слідчому ізоляторі
або переведені до нього з арештного дому, виправного центру,
дисциплінарного батальйону або колонії згідно із статтею 90
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ), тримаються в
ньому на підставах, зазначених у цьому Кодексі та в Законі України
"Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ); у підпункті 2.1.5 слово "двох" замінити словом "трьох"; у підпункті 2.2.1 слова та цифри "статтею 20
Виправно-трудового кодексу України ( 3325-07 )" замінити словами
та цифрами "статтею 87 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 )", а слова "виправно-трудових установ для відбування
покарання" замінити словами "установ виконання покарань"; підпункти 2.2.2 і 2.2.3 викласти в такій редакції: "2.2.2. Начальник слідчого ізолятора зобов'язаний негайно
звільнити з-під варти обвинуваченого, щодо якого постанова судді
про продовження строку тримання під вартою на день закінчення
строку тримання під вартою, передбаченого частинами першою, другою
і шостою статті 156 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1002-05 ), не надійшла. При цьому він надсилає
повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває справа,
та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за розслідуванням. 2.2.3. Звільнення осіб з-під варти в разі скасування або
зміни цього запобіжного заходу провадить начальник слідчого
ізолятора на підставі постанови органу дізнання або слідчого, які
провадять досудове розслідування у справі, прокурора, судді,
вироку чи ухвали суду"; другий абзац підпункту 2.3.2 викласти в такій редакції: "Їм забороняється мати при собі гроші, а також цінні речі,
предмети та папери. Вилучені в них гроші та цінності (за винятком
прихованих або одержаних шляхом обману) зараховуються на особові
рахунки, а цінні речі, предмети та папери в установленому порядку
здаються на зберігання, про що у трьох примірниках складається
акт. При цьому перший примірник видається особі, другий -
передається в бухгалтерію слідчого ізолятора, а третій - додається
до особової справи. Будь-які виправлення в таких актах не
дозволяються".
2.3. У розділі 3: друге речення підпункту 3.2.1 викласти в такій редакції: "Ізольовано від інших тримаються засуджені до довічного
позбавлення волі; засуджені, яким покарання у виді смертної кари
замінено довічним позбавленням волі; засуджені, яким покарання у
виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк у порядку помилування або
амністії; особи, заарештовані або засуджені за особливо тяжкі
злочини"; у другому абзаці підпункту 3.2.2 слова "виду режиму
виправно-трудової установи, встановленого вироком суду" замінити
словами "визначеного їм рівня безпеки установи виконання
покарань"; у підпункті 3.2.5 слова "камер та карцерів можуть
установлюватись щити-жалюзі" замінити словами "встановлюються
додаткові технічні засоби виявлення"; підпункт 3.3.2 після слова "тяжкими" доповнити словами "та
особливо тяжкими".
2.4. У розділі 4: у підпункті 4.2.4 слова "чи тюрмі" виключити, а слова
"виправно-трудової установи, в якому вони за вироком суду повинні
відбувати покарання" замінити словами "виправної колонії, що
визначений їм Департаментом відповідно до Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ) та нормативно-правових актів
Департаменту"; підпункт 4.3.1 викласти в такій редакції: "4.3.1. Будь-які продукти харчування (за винятком продуктів з
простроченим терміном реалізації, консервованих продуктів із
м'яса, риби, овочів, фруктів, виготовлених у домашніх умовах,
продуктів, що потребують додаткового приготування шляхом термічної
обробки, та ті, що необхідно зберігати при температурі 2-4 град. С
протягом 72 годин, а також спиртних напоїв та пива) та без
обмежень тютюнові вироби фабричного розфасування, сигарети та чай. Особи, взяті під варту, і засуджені можуть зберігати при собі
в камері чай - без обмежень, тютюнові вироби - не більше 30 пачок
цигарок або махорки (решта здається на склад для зберігання),
сірники - не більше 10 коробок"; примітку підпункту 4.3.3 доповнити реченням такого змісту:
"Загальна вага предметів і речей, які належать особі, взятій під
варту, у всіх випадках не повинна перевищувати 50 кг (з
урахуванням тих, що містяться на складі)"; у підпункті 4.4.1 слова та цифру "вагою до 8 кг" виключити та
доповнити його реченнями такого змісту: "Максимальна вага однієї
посилки або бандеролі визначається діючими поштовими правилами.
Вага однієї передачі не може перевищувати встановленої ваги
посилки"; у підпункті 4.4.3 слова "виправно-трудових установ" замінити
словами "установ виконання покарань", а слова "Виправно-трудовим
кодексом України для виду режиму виправно-трудової колонії,
призначеного їм за вироком, ухвалою або постановою суду" замінити
словами "Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ) для
визначеного їм виду установи виконання покарань"; у першому абзаці підпункту 4.4.6 слова "встановленої цими
Правилами методики" замінити словами "встановленого цими Правилами
порядку"; у підпункті 4.4.9: перший абзац викласти в такій редакції: "Посилки та бандеролі приймаються від поштових відділень на
ім'я осіб, які тримаються у слідчому ізоляторі"; абзаци другий та третій виключити; третій абзац підпункту 4.4.10 викласти в такій редакції: "Виявлені в посилках, бандеролях чи листах гроші
зараховуються на особовий рахунок особи, якій вони призначені, а
цінні речі і предмети здаються на зберігання. Гроші та цінні речі,
одержані шляхом обману або джерело яких не встановлено,
передаються в дохід держави за мотивованою постановою начальника
слідчого ізолятора, санкціонованою прокурором, про що
повідомляється адресату"; у підпункті 4.4.11 слова "Правил користування послугами
поштового зв'язку" замінити словами "діючих поштових правил"; у підпункті 4.4.12 слова "виправно-трудових установ" замінити
словами "установ виконання покарань"; у підпунктах 4.5.2 і 4.6.1 слова "Виправно-трудовим кодексом
України" замінити словами "Кримінально-виконавчим кодексом України
( 1129-15 )"; у підпункті 4.5.6: третій абзац після слова "ув'язнених" доповнити словом
"жінок"; у четвертому абзаці слово "державних" виключити, а слова
"особливо небезпечних рецидивістів" замінити словами "засуджених
до довічного позбавлення волі, у тому числі вироки щодо яких не
набрали законної сили"; підпункт 4.5.7 доповнити абзацом такого змісту: "Адміністрація слідчого ізолятора повинна забезпечити умови
для проведення побачень, у тому числі які виключають при побаченні
із захисником можливість третіх осіб мати доступ до інформації, що
надається в процесі побачення"; у підпункті 4.8.1 слова "Виправно-трудового кодексу України"
замінити словами "Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 )"; у підпункті 4.8.2 слова "виправно-трудової установи" замінити
словами "установи виконання покарань"; другий абзац підпункту 4.8.4 викласти в такій редакції: "Листування осіб, взятих під варту, і засуджених з
"повноваженим Верховної Ради України з прав людини, Європейським
судом з прав людини, іншими відповідними органами міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженими
особами таких міжнародних організацій та прокурором, перегляду не
підлягає та не пізніше як у добовий термін надсилається за
належністю або вручається особам, взятим під варту, і засудженим.
Таке листування адміністрація слідчого ізолятора приймає від осіб,
взятих під варту, і засуджених та вручає їм у запечатаному вигляді
(конверті)".
2.5. У розділі 5: у підпункті 5.1.2 слова "заґратованими вікнами і дверима
тюремного типу" замінити словами "дверима і вікнами камерного
типу"; у підпункті 5.2.1: перший абзац викласти в такій редакції: "5.2.1. Відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про
попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) та статті 89
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) засуджені до
позбавлення волі можуть бути залишені з їх письмової згоди в
слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування"; у другому та третьому абзацах слова "чи благоустрою"
виключити; у підпункті 5.2.2 слова "виправно-трудовій колонії загального
і посиленого режиму" замінити словами "виправній колонії
мінімального із загальними умовами тримання та середнього рівнів
безпеки"; у підпункті 5.2.3 у першому абзаці слова "чи благоустрою" та
другий абзац виключити.
2.6. У розділі 6: у пункті 6.1: підпункт 6.1.4 викласти в такій редакції: "6.1.4. Взятим під варту молодим громадянам (віком від 14 до
35 років) надається можливість отримувати психолого-педагогічну
допомогу від спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді в порядку, передбаченому підпунктом 4.5.1"; підпункт 6.1.6 викласти в такій редакції: "6.1.6. Із засудженими, залишеними для роботи з
господарського обслуговування, соціально-виховна робота,
загальноосвітнє і професійно-технічне навчання здійснюється у
порядку, установленому главою 19 Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ) та відповідними нормативно-правовими актами
Департаменту"; пункт 6.2 доповнити підпунктом 6.2.4 такого змісту: "6.2.4. Книжковий фонд бібліотеки повинен бути забезпечений у
достатній кількості текстами Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод ( 995_004 ), Кримінального ( 2341-14 ),
Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ),
Кримінально-виконавчого ( 1129-15 ), Цивільного ( 435-15 ),
Цивільного процесуального кодексів України ( 1618-15 ), Законів
України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ), "Про міліцію"
( 565-12 ), "Про порядок відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ), іншими
нормативно-правовими актами, що визначають статус та повноваження
правоохоронних органів, права та обов'язки осіб, взятих під варту,
порядок тримання під вартою, порядок відшкодування збитків,
завданих неправомірними діями або бездіяльністю працівників
правоохоронних органів та місць попереднього ув'язнення"; у підпункті 6.3.2 слова "виховно-трудових" замінити словом
"виховних", а слова "засуджених до відбування покарання у
виховно-трудових колоніях посиленого режиму від засуджених до
відбування покарання у виховно-трудових колоніях загального
режиму" виключити; у підпункті 6.3.3 слова "виховно-трудових" замінити словом
"виховних".
2.7. У розділі 7: у підпункті 7.1.1 слова "Виправно-трудовим кодексом України
( 3325-07 )" замінити словами "Кримінально-виконавчим кодексом
України ( 1129-15 )"; у підпункті 7.1.3: у першому абзаці слова "виправно-трудових установ" замінити
словами "установ виконання покарань"; у другому абзаці слова та цифри "статтями 65-71
Виправно-трудового ( 3325-07 )" замінити словами та цифрами
"статтями 130-135 Кримінально-виконавчого ( 1129-15 )"; третій абзац викласти в такій редакції: "Стягнення у вигляді поміщення до дисциплінарного ізолятора
засуджені відбувають у карцері. На них відповідно поширюються
умови тримання засуджених у дисциплінарному ізоляторі виправних і
виховних колоній, установлені Кримінально-виконавчим кодексом
України ( 1129-15 ) та чиними нормативно-правовими актами
Департаменту"; у другому реченні підпункту 7.2.2 слова "позбавлення права
купувати продукти харчування і одержувати чергові передачі
(посилки)" виключити; у другому реченні підпункту 7.2.3 слова "поміщених до
карцеру, штрафного і дисциплінарного ізоляторів" замінити словами
"які відбувають стягнення у вигляді поміщення у карцер чи
дисциплінарний ізолятор".
2.8. У розділі 8: другий абзац підпункту 8.1.1 викласти в такій редакції: "Кожній особі, узятій під варту, і засудженому надаються
індивідуальне спальне місце і постільні речі: матрац, подушка,
наволочка, два простирадла, ковдра і рушник"; підпункт 8.3.2 викласти в такій редакції: "8.3.2. З часу надходження до слідчого ізолятора вироку суду
щодо засудження особи до довічного позбавлення волі ця особа
забезпечується одягом спеціального зразка та переводиться до
сектору максимального рівня безпеки. Переміщення такої особи на
території установи та за її межами (крім участі у судовому
засіданні) в іншому одязі заборонено"; у підпункті 8.3.3 слова "чи благоустрою" виключити, а слова
"виправно-трудових установ" замінити словами "установ виконання
покарань"; у підпункті 8.3.4 слова "виправно-трудової установи" замінити
словами "установи виконання покарань".
2.9. У розділі 9: у першому реченні підпункту 9.2.4 слово "щотижня" замінити
словом "щоденно".
2.10. У розділі 10: у підпункті 10.3.1 слова "Інструкцією про роботу відділів
(відділень, груп) спеціального обліку слідчих ізоляторів і тюрем"
замінити словами "чинними нормативно-правовими актами
Департаменту".
2.11. У додатку 2: у пункті 1: у підпункті "б " слово та цифри "стаття 71" замінити словом
та цифрами "стаття 12"; доповнити пункт 1 підпунктом "г" такого змісту: "г) у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачена
статтями 173-177, 200-235 Кримінального кодексу України
( 2341-14 )"; пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Підозрювані й обвинувачені жінки: а) які раніше не відбували покарання в місцях позбавлення
волі; б) які раніше відбували покарання у виправних колоніях
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання; в) які раніше відбували покарання у виправних колоніях
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання; г) які раніше відбували покарання у виправних колоніях
середнього рівня безпеки; ґ) жінки з дітьми, а також вагітні жінки (із строком
вагітності понад п'ять місяців); д) у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачена
статтями 173-177, 200-235 Кримінального кодексу України
( 2341-14 )"; у пункті 3: підпункт "б" викласти в такій редакції: "б) у тяжких та особливо тяжких злочинах"; у підпункті "в" слова "виховно-трудових" замінити словом
"виховних"; підпункт "а" пункту 4 викласти в такій редакції: "а) до відбування покарання у виправних колоніях: 1) мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання; 2) мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання; 3) середнього рівня безпеки; 4) максимального рівня безпеки"; підпункти "а", "б" і "в" пункту 5 викласти в такій редакції: "а) які раніше трималися у виправних колоніях мінімального
рівня безпеки із загальними умовами тримання; б) які раніше відбували покарання у виправних колоніях
середнього рівня безпеки; в) засуджені за злочини проти основ національної безпеки
України та особливо тяжкі злочини"; пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Засуджені неповнолітні до відбування покарання у виховних
колоніях"; у примітках: у пункті 2 слова та цифри "в скоєнні особливо небезпечних
державних злочинів (статті 56-65 КК України ( 2341-14 )" замінити
словами "у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки
України, а також особливо тяжких злочинів"; у пункті 3 слова "виховно-трудових" замінити словом
"виховних"; у пункті 4 слово "містяться" замінити словом "зберігаються".
2.12. У додатку 6 слова "Методика огляду продуктових і
речових передач та посилок" замінити словами "Порядок огляду
посилок та передач".
2.13. У додатку 8 слова "шляхом накидання розчину під "шубу"
замінити словами "гладкою цементною сумішшю та біляться".
2.14. У додатку 9 слово "(тюрми)" виключити.
2.15. У додатку 10 слова "штрафний", "штрафного" та "(тюрми)"
виключити, а слова та цифри "ст.67 Виправно-трудового ( 3325-07 )"
замінити словами та цифрами "статтею 132 Кримінально-виконавчого
( 1129-15 )".
2.16. Третє речення абзацу першого додатка 12 викласти в
такій редакції: "Двері камерного типу зі спеціальним замком обладнуються
оглядовим вічком, кватиркою для подачі їжі, із зовнішнього боку
якої встановлюється накладний або навісний замок". У другому абзаці цього додатка слова "з щитом-жалюзями із
зовнішнього боку" замінити словами "обладнане металевими звареними
ґратами, що унеможливлюють доступ до скла, та заблоковане
охоронно-тривожною сигналізацією".
3. У Правилах поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під
варту, і засуджених ( z0752-00 ):
3.1. У пункті 1 слова "тюрмі, щодо яких як запобіжний захід
обрано взяття під варту" замінити словами "установах виконання
покарань, що виконують функції слідчих ізоляторів".
3.2. У пункті 5: абзац другий викласти в такій редакції: "на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою
захисника з моменту затримання або взяття під варту, а також на
повідомлення під час взяття під варту підстав та мотивів взяття
під варту, оскаржувати їх у суді, за особистою письмовою заявою
отримати в друкованому вигляді роз'яснення положень статей 28, 29,
55, 56, 59, 62 та 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та інших
прав затриманих або взятих під варту, встановлених законом, у тому
числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто
або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття
під варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень
або свідчень до прибуття захисника"; в абзаці п'ятому слова "вагою до восьми кілограмів" та "без
обмежень" виключити; в абзаці чотирнадцятому слово "двох" замінити словом "трьох".
3.3. У пункті 10: абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції: "чай - без обмежень, тютюнові вироби - не більше 30 пачок
цигарок або махорки (решта здається на склад для зберігання),
сірники - не більше 10 коробок"; у примітці слова "виправно-трудових установах відповідного
виду режиму" замінити словами "відповідних установах виконання
покарань" та доповнити її пунктом 4 такого змісту: "4. Загальна вага предметів і речей, які належать особі,
взятій під варту, в усіх випадках не повинна перевищувати 50 кг
(з урахуванням тих, що містяться на складі)".
3.4. В абзаці першому пункту 11 слова "виправно-трудових
установ" замінити словами "установ виконання покарань";
3.5. В абзаці другому та четвертому пункту 11, пунктах 12, 13
та 14 слова "виправно-трудових установах відповідного виду режиму"
замінити словами "відповідних установах виконання покарань".
3.6. Абзац четвертий пункту 17 виключити.
3.7. Абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції: "18. За зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці до
засуджених, які залишені в слідчому ізоляторі для роботи з
господарського обслуговування, можуть застосовуватися заходи
заохочення, передбачені статтею 130 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 )".
3.8. Пункт 19 викласти в такій редакції: "19. За порушення порядку відбування покарання до засуджених,
які залишені в слідчому ізоляторі для роботи з господарського
обслуговування, можуть застосовуватися заходи стягнення,
передбачені статтею 132 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ). Стягнення у вигляді поміщення до дисциплінарного ізолятора
засуджені відбувають у карцері".
3.9. Абзац четвертий пункту 20 викласти в такій редакції: "Особи, поміщені до карцеру, тримаються по одному. Під час
тримання у карцері їм не дозволяється відправляти листи,
придбавати продукти харчування та предмети першої потреби,
користуватися настільними іграми і курити. Посилки, передачі і
бандеролі вручаються таким особам після закінчення строку їх
перебування у карцері".
Заступник начальника управління
з керівництва діяльністю слідчих
ізоляторів Департаменту
майор внутрішньої служби О.О.Федоруквгору