Документ z0236-97, поточна редакція — Прийняття від 05.05.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 25.06.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N ЛП-9 від 05.05.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 червня 1997 р.
vd970505 vnЛП-9 за N 236/2040

Про внесення змін та доповнень до Положення про
порядок та умови видачі інформації з Єдиного
ліцензійного реєстру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27.03.96 N 364 ( 364-96-п ) "Про Єдиний ліцензійний реєстр" і з
метою упорядкування правил та умов видачі інформації з Єдиного
ліцензійного реєстру Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок та
умови видачі інформації з Єдиного ліцензійного реєстру,
затвердженого наказом Ліцензійної палати від 15.11.96 N ЛП-37
( z0693-96 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.11.96 за N 693/1718 (додаються).
2. Відділу ведення Єдиного державного ліцензійного реєстру
(Завадському В.А.) провести реєстрацію доповнень до зазначеного
Положення у встановленому порядку в Міністерстві юстиції України і
забезпечити дотримання цього наказу при видачі інформації. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Третьякова С.І.
Заступник Міністра економіки,
Голова Ліцензійної палати В.І.Маринін
Офіційний вісник України N 26, стор.101
Затверджено
наказом Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки України
від 05.05.97 N ЛП-9
Зміни та доповнення
до Положення про порядок та умови видачі інформації
з Єдиного ліцензійного реєстру ( z0693-96 )
1. Пункт 4.3 викласти в новій редакції: "4.3. На підставі розпорядження Голови або Першого заступника
Голови Ліцензійної палати запит розглядається Відповідальним на
предмет інформаційної можливості його задоволення. Термін вивчення
запиту не повинен перевищувати десяти календарних днів. Після
вказаного терміну Користувачу повідомляють про форму задоволення
запиту або причину відмови. Найменший об'єм інформації, що може бути надана Користувачу,
складається з чотирьох записів, а саме: - повне найменування; - адреса; - телефон або телефакс; - вид діяльності. Задоволення запиту здійснюється не пізніше 5 робочих днів
після пред'явлення документа, що підтверджує оплату за послуги". 2. Пункт 4.4 викласти в новій редакції: "4.4. Інформація надається безпосередньо Користувачу або його
представнику і передається в роздрукованому вигляді на папері чи в
електронному вигляді на дискеті або через електронний зв'язок за
наявності такого запиту". 3. Пункт 4.9 викласти в новій редакції: "4.9. Облік виданої інформації повинен вестися за формою,
встановленою додатком до Положення про порядок та умови видачі
інформації з Єдиного ліцензійного реєстру, у спеціальному журналі,
який знаходиться у підвідділі ведення Єдиного державного
ліцензійного реєстру Ліцензійної палати".
Додаток
до Положення про порядок
та умови видачі
інформації з Єдиного
ліцензійного реєстру
Журнал обліку інформації, виданої з Єдиного
ліцензійного реєстру
————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Дата над-|Найменува-|Короткий |Номер |Дата на-|Підпис ко- | |п/п|ходження |ння корис-|зміст за-|квита- |дання |ристувача | | |запиту |тувача |питу |нції за|інформа-|або відміт-| | | | | |оплату |ції |ка про ви- | | | | | | | |дачу | |———+—————————+——————————+—————————+———————+————————+———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————вгору