Документ z0236-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2009, підстава - z1056-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.02.2004 N 53/76
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2004 р.
за N 236/8835
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
промислової політики
N 626/1091 ( z1056-08 ) від 03.10.2008 }
Про внесення змін
до Інструкції про порядок виготовлення,
замовлення, застосування і зберігання бланків
документів суворого обліку форми N СЯ-1
"Експортний сертифікат якості"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про металобрухт"
від 5 травня 1999 року N 619-XIV ( 619-14 ), із змінами і
доповненнями, унесеними Законами України від
16 листопада 2000 року N 2114-III ( 2114-14 ),
від 25 грудня 2002 року N 359-IV ( 359-15 ), з метою запобігання
експорту продуктів (напівфабрикатів) металургійної переробки
брухту кольорових металів та їх сплавів у формі зливків, чушок та
пластин без належного оформлення "Експортного сертифіката якості"
форми N СЯ-1 Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміни до Інструкції про порядок виготовлення,
замовлення, застосування і зберігання бланків документів суворого
обліку форми N СЯ-1 "Експортний сертифікат якості", затвердженої
спільним наказом Державного комітету промислової політики України
та Державної митної служби України від 16.03.2000 N 31/138
( z0367-00 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
23 червня 2000 року за N 367/4588, із змінами, унесеними спільним
наказом Державного комітету промислової політики України та
Державної митної служби України від 6 лютого 2001 року N 50/51
( z0170-01 ) "Про внесення змін до нормативно-правових актів",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року
за N 170/5361 (далі - Інструкція):
1.1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Ця
Інструкція, розроблена відповідно до статті 9 Закону України "Про
металобрухт" від 5 травня 1999 року N 619-XIV ( 619-14 ), із
змінами й доповненнями, унесеними Законами України
від 16 листопада 2000 року N 2114-III ( 2114-14 ),
від 25 грудня 2002 року N 359-IV ( 359-15 ), визначає порядок
виготовлення, замовлення, застосування, зберігання та заповнення
бланків документів суворого обліку, які застосовуються в процесі
оформлення експортних операцій продуктів (напівфабрикатів)
металургійної переробки брухту кольорових металів та їх сплавів у
формі зливків, чушок та пластин".
1.2. У пункті 1.2 слова "незалежно від форм власності, що
експортують зливки кольорових металів та їх сплавів" замінити на
слова "що пройшли атестацію в порядку, установленому центральним
органом виконавчої влади з питань промислової політики, які
здійснюють експорт продуктів (напівфабрикатів) металургійної
переробки брухту кольорових металів та їх сплавів у формі зливків,
чушок та пластин".
1.3. У пункті 1.5 слова "та двох цифр, які вказують
порядковий номер серії" замінити на слова "та двох букв, які
визначають серію".
1.4. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Бланки
документа заповнюються в трьох примірниках, що позначені однією
серією та номером: перший примірник надається митниці; другий примірник надається одержувачу продуктів
(напівфабрикатів) металургійної переробки брухту кольорових
металів та їх сплавів у формі зливків, чушок та пластин; третій примірник залишається у спеціалізованому
металургійному переробному підприємстві".
2. Доповнити Інструкцію новим пунктом 2.4 такого змісту:
"2.4. Другий примірник бланка N СЯ-1 "Експортний сертифікат
якості", що надається одержувачу продуктів (напівфабрикатів)
металургійної переробки брухту кольорових металів та їх сплавів у
формі зливків, чушок та пластин, може заповнюватися також текстом
англійською мовою, автентичним українському тексту на вимогу
одержувача".
3. Наказ набирає чинності через 10 днів після його реєстрації
в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра промислової політики України В.В.Зубарєва.
Міністр промислової
політики України О.Л.Неустроєв
Голова Державної митної
служби України М.М.Каленськийвгору