Документ z0233-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.03.2008 N 9
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2008 р.
за N 233/14924

Про затвердження Змін до Положення про проведення
атестації працівників підприємств, установ,
організацій та закладів галузі культури

Відповідно до статті 20 Основ законодавства України про
культуру ( 2117-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про проведення атестації
працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі
культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму
України від 16.07.2007 N 44 ( z1023-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за N 1023/14290, що
додаються.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра О.Г.Бенч.
Міністр В.В.Вовкун
ПОГОДЖЕНО:
Голова ЦК профспілки
працівників культури України Л.Ф.Перелигіна
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України П.Розенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
03.03.2008 N 9
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2008 р.
за N 233/14924

ЗМІНИ
до Положення про проведення атестації працівників
підприємств, установ, організацій та закладів
галузі культури
( z1023-07 )

1. Пункт 1.4 розділу 1 Положення ( z1023-07 ) доповнити новим
абзацом такого змісту: " - працівники, які мають почесні звання "народний артист
України", "народний художник України", "лауреат Національної
премії України імені Тараса Шевченка"
2. Розділ 3 Положення ( z1023-07 ) доповнити пунктом такого
змісту: "3.3. Атестація працівників закладів культури, які входять до
складу атестаційної комісії, передує атестації інших працівників".
3. Пункт 4.5 розділу 4 Положення ( z1023-07 ) викласти в
такій редакції: "4.5. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй
матеріали і заслуховує повідомлення керівника структурного
підрозділу, а за відсутності структурного підрозділу - керівника
закладу культури про роботу працівника, який атестується, а також
заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на
засіданні атестаційної комісії без поважних причин комісія вправі
провести атестацію без нього. В обов'язковому порядку щодо кожного працівника, який
атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії
(додаток 3). Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає подані
матеріали та заслуховує звіт працівника, який атестується(*). Звіт працівника має включати відомості: про виконаний у
звітному періоді репертуар, інформацію про участь у конкурсах і
фестивалях, гастрольних заходах, видання аудіо- та відеозаписів за
його участю, професійне навчання, стажування, педагогічну
діяльність у звітному періоді тощо(*). На підтвердження відомостей, поданих у звіті, працівник, який
атестується, може подавати до атестаційної комісії відповідні
документи(дипломи конкурсів, копії документів про присвоєння
почесних звань мистецьких премій тощо)(*). У разі потреби атестаційна комісія має ознайомитися з творчим
доробком працівника, який атестується, за звітній період шляхом
прослуховування (перегляду) його творчого звіту(*). _______________
(*) - Стосується атестації тільки художнього та артистичного
персоналу."
4. Додаток 1 до Положення ( z1023-07 ) викласти в новій
редакції, що додається.
Директор департаменту мистецтва
і регіональної політики В.Й.Бачинський

Додаток 1
до Положення про проведення
атестації працівників
підприємств, установ,
організацій та закладів
галузі культури
( z1023-07 )
(у редакції наказу МКТ
від 03.03.2008 N 9)

ПЕРЕЛІК
посад (професій) працівників,
які підлягають атестації

Театри, концертні організації, цирки
Головний бухгалтер. Заступник головного бухгалтера. Головний адміністратор. Старший адміністратор, адміністратор. Старший інспектор, інспектор з кадрів. Лікар ветеринарної медицини. Інженер з охорони праці.
Художній персонал Керівник художній. Головний режисер. Головний балетмейстер. Головний хормейстер. Головний диригент. Головний художник. Режисер-постановник. Балетмейстер-постановник. Художник-постановник. Диригенти всіх категорій. Режисер, режисер театралізованих заходів та свят. Хормейстер. Балетмейстер. Художники всіх спеціальностей. Керівник літературно-драматургічної частини. Завідувач художньо-постановочної частини. Керівник музичної частини. Помічники керівника художнього (головних: режисера, диригента
балетмейстера, хормейстера). Концертмейстер з класу вокалу (балету). Репетитор з вокалу (балету, техніки мови). Шапітмейстер. Асистент диригента. Асистент режисера (хормейстера, балетмейстера). Звукорежисер: вищої категорії, I категорії, II категорії. Звукооператор. Помічники: диригента, хормейстера, балетмейстера. Репетитор циркових номерів.
Артистичний персонал Артисти-вокалісти (солісти, оперні, камерні,
солісти-бандуристи): провідні майстри сцени, вищої категорії,
I категорії, II категорії. Артисти-солісти-інструменталісти; бандуристи-інструменталісти: вищої категорії, I категорії,
II категорії. Артисти балету (солісти): вищої категорії, I категорії,
II категорії. Артисти-вокалісти (солісти, музичної комедії, естради): вищої
категорії, I категорії, II категорії. Артисти, що ведуть концерти: вищої категорії, I категорії,
II категорії. Артисти естрадно-спортивного, ілюзійного та інших
оригінальних естрадних жанрів: вищої категорії, I категорії,
II категорії. Лектори (музикознавці, мистецтвознавці): вищої категорії,
I категорії, II категорії. Артисти симфонічного (камерного) оркестру: вищої категорії,
I категорії, II категорії. Артисти естрадно-симфонічного оркестру: вищої категорії,
I категорії, II категорії. Артисти духового оркестру: вищої категорії, I категорії,
II категорії. Артисти оркестру (ансамблю) народних інструментів: вищої
категорії, I категорії, II категорії. Артисти хорового колективу (академічного): вищої категорії,
I категорії, II категорії. Артисти народного хору, хору ансамблю пісні й танцю: вищої
категорії, I категорії, II категорії. Артисти танцювального колективу, балету ансамблю пісні й
танцю: вищої категорії, I категорії, II категорії. Артисти камерного ансамблю (академічного): вищої категорії,
I категорії, II категорії. Акомпаніатори, концертмейстери: вищої категорії, I категорії,
II категорії. Артисти розмовного жанру: вищої категорії, I категорії, II
категорії. Артисти естрадного оркестру (ансамблю) вищої категорії, I
категорії, II категорії. Артисти допоміжного складу. Клоуни, коміки циркові (артисти цирку жанру "килимні"). Артисти-канатоходці (артисти цирку жанру "еквілібр"). Артисти на трапеції. Повітряні гімнасти (артисти цирку жанру "повітряні
гімнасти"): вищої категорії, I категорії, II категорії. Акробати циркові (артисти цирку спортивно-акробатичного
жанру): вищої категорії, I категорії, II категорії. Артисти-дресирувальники хижих звірів, дресирувальники диких
тварин, приборкувачі диких тварин усіх видів: вищої категорії,
I категорії, II категорії. Артисти-дресирувальники тварин усіх видів: вищої категорії,
I категорії, II категорії. Артисти цирку (кінного жанру): вищої категорії, I категорії,
II категорії. Гіпнотизери, ілюзіоністи, фокусники (артисти цирку ілюзійного
жанру). Жонглери (артисти цирку жанру жонглювання). Артисти цирку (музичного жанру). Імітатори (артисти цирку розмовного жанру) та інші: вищої
категорії, I категорії, II категорії. Артисти цирку (балетного жанру): вищої категорії,
I категорії, II категорії. Артисти оркестру (цирку): вищої категорії, I категорії,
II категорії. Інспектори манежу (що ведуть виставу): вищої категорії,
I категорії, II категорії. Асистенти циркового номера, колективу (асистенти в номерах з
хижими звірами). Асистенти циркового номера, колективу (асистенти в інших
номерах).
Музеї, заклади музейного типу,
виставки, панорами
Заступник генерального директора (директора). Завідувач філіалу музею, учений секретар. Головний зберігач фондів, головний художник, архітектор,
інженер. Головний бухгалтер. Заступник головного бухгалтера. Завідувач: майстерні реставраційної, відділу реставрації,
виставки (пересувної), лабораторії (освіта), сектору. Начальник (завідувач) відділу. Зберігач фондів усіх категорій. Провідний, старший, молодший науковий співробітник, науковий
співробітник. Лектор, екскурсовод, палеограф, археограф; організатор
подорожей (екскурсій). Старший музейний доглядач, музейний доглядач. Художник - реставратор, реставратор декоративно-художніх
фарбувань, реставратор пам'яток дерев'яної архітектури,
реставратор пам'яток кам'яної архітектури, реставратор художніх
виробів та декоративних предметів, реставратор тканин, гобеленів
та килимів.
Бібліотеки, централізовані
бібліотечні системи
Заступник генерального директора (директора) бібліотеки. Заступник генерального директора (директора) централізованої
бібліотечної системи. Завідувач бібліотеки, завідувач філіалу бібліотеки,
централізованої бібліотечної системи. Головний бухгалтер. Заступник головного бухгалтера. Головний інженер. Учений секретар. Завідувач відділу, сектору. Головні: бібліотекар, бібліограф. Провідні: бібліотекар, бібліограф. Методист культурно-освітнього закладу (бібліотечна справа). Бібліотекар, бібліограф, методист (без категорії, II та
I категорії). Редактор, художник (без категорії, II та I категорії,
провідний).
Клубні заклади, центри культури і дозвілля,
парки культури і відпочинку, зоопарки,
науково-методичні центри,
будинки народної творчості
Директор (завідувач). Заступник директора (завідувача). Керівник художній. Головний бухгалтер. Заступник головного бухгалтера. Головні: режисер, балетмейстер, художник, хормейстер,
диригент, інженер. Головний адміністратор, старший адміністратор, адміністратор. Завідувач центру (молодіжного). Начальник (завідувач) відділу, сектора, майстерні,
лабораторії, виставки (пересувної), зоологічної пересувної. Методист культурно-освітнього закладу. Інструктор культурно-освітнього закладу. Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер,
художник-постановник, завідувач частини (художньої), артист (у
культосвітніх закладах). Керівник студії за видами мистецтва та художньої творчості,
любительського об'єднання, клуба за інтересами та ін. Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та
ін.). Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва). Організатор культурно-дозвільної діяльності. Розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек. Акомпаніатор, концертмейстер. Асистенти: режисера, хормейстера, диригента, балетмейстера.
Централізовані бухгалтерії
Головний бухгалтер. Керівник групи обліку.
Посади (професії),
загальні для всіх закладів культури
Фахівці та професіонали всіх категорій. Інженер, інженер-електроник, інженер-програміст,
юрисконсульт, соціолог, психолог, бухгалтер, інструктор з
протипожежної профілактики всіх категорій. Провідні: інженер, інженер-електроник, інженер-програміст,
юрисконсульт, соціолог, психолог, бухгалтер, інструктор з
протипожежної профілактики. Завідувачі: архіву, бюро перепусток, каси (квиткової), бюро,
господарства, гуртожитку, експедиції, зоосекції, камери схову,
канцелярії, копіювально-розмножувального бюро, костюмерної,
пральні, пункту прокату, фотолабораторії, фільмотеки, фонотеки,
центрального складу (складу). Старші: диспетчер, інспектор, касир, табельник. Контролер квитків, касир квитковий. Інші фахівці та технічні службовці: стенографістка,
архіваріус, агент з постачання, друкарка, диктор, діловод,
експедитор, комендант, копіювальник, секретар-друкарка, обліковець
з реєстрації бухгалтерських даних, паспортист, інспектор з кадрів,
секретар, статистик, товарознавець, черговий по гуртожитку.
Директор департаменту мистецтва
і регіональної політики В.Й.Бачинськийвгору