Документ z0232-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2019. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2019  № 85


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 березня 2019 р.
за № 232/33203

Про внесення змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 року № 6 «Про внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», а також з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 березня 2018 року № 151, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 404/31856 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

в абзаці восьмому пункту 4 слова і цифри «інвалідами з дитинства I або II групи або інвалідами I групи» замінити словами і цифрами «особами з інвалідністю з дитинства I або II групи або особами з інвалідністю I групи»;

в абзаці другому пункту 7 слово «дитину-інваліда» замінити словами «дитину з інвалідністю»;

2) у розділі III:

пункт 1 глави 2 викласти в такій редакції:

«1. Військовослужбовцям у межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення, установлюється надбавка за особливості проходження служби у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов’язків за посадою.»;

у главі 3:

пункт 1 після слів «які проходять службу в умовах режимних обмежень» доповнити словами «(крім військовослужбовців, зазначених у пункті 3 цієї глави)»;

після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Військовослужбовцям, які перебувають на посадах в режимно-секретних органах, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості»,- 60 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно»,- 50 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно»,- 30 відсотків.».

У зв’язку з цим пункти 3-6 вважати відповідно пунктами 4-7;

у пункті 4 слова «режимно-секретним підрозділом» замінити словами «режимно-секретним органом».

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики УкраїниА. Ревавгору