Документ z0232-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.02.2005, підстава - z0143-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
05.02.2004 N 46
( z0229-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2004 р.
за N 232/8831

{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції
N 11 ( z0143-05 ) від 19.01.2005 }

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення ліцензій на експорт
окремих категорій текстильної продукції походженням
з України до країн - членів Європейського Союзу
у 2004 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 195 ( z0697-04 ) від 20.05.2004 )

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення ліцензій на
експорт товарів, зазначених у додатку 6 до постанови Кабінету
Міністрів України від 24.12.2003 N 1996 ( 1996-2003-п ) "Про
переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і
на які встановлено квоти у 2004 році".
2. Ліцензія на експорт окремих категорій текстильної
продукції (далі ліцензія) повинна відповідати зразку (додаток 1 до
цієї Інструкції), дійсна щодо експорту зазначеного в ній товару
походженням з України до країни - члена Європейського Союзу.
3. Ліцензія може використовуватися для експорту в країну
призначення однієї або більше партій зазначеного в ній товару.
4. Ліцензія та її копії оформлюються згідно з цією
Інструкцією. Вони заповнюються англійською мовою. Розміри бланків ліцензії - 210 мм х 297 мм. Для виготовлення бланка ліцензії використовується білий
письмовий папір зазначених розмірів без механічних включень та
вагою не менше 25 г на 1 кв. м. За наявності декількох примірників
документів тільки перший примірник, який є оригіналом, має бути
надрукований з фоном візерунка "гільош". Цей примірник має бути
чітко позначений як "ORIGINAL", а інші примірники - з поміткою
"COPY".
5. Кожний документ повинен мати стандартизований серійний
номер, друкований або ні, за допомогою якого він може бути
ідентифікований. Цей номер складається з таких елементів: дві літери, що вказують країну-експортера (UA); дві літери, що вказують країну-імпортера, у якій
передбачається здійснити митне оформлення товару (класифікатор
країн - членів Європейського Союзу, наведений у додатку 2); однозначний номер, що відповідає останній цифрі року
експорту, наприклад 2 для 2002 року; двозначний номер 01, який означає, що ліцензію видано
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України; п'ятизначний порядковий номер від 00001 до 99999, призначений
країні-імпортеру, де передбачено здійснити митне оформлення
товару.
6. Ліцензії можуть видаватися після відвантаження продукції,
якої вони стосуються. У цих випадках у них має бути напис: "issued
retrospectively".
7. Якщо ліцензію на експорт викрадено, загублено або вона
зробилася непридатною, то експортер може звернутися до
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
з проханням видати дублікат, який заповнюється на підставі раніше
поданих документів, що зберігаються в архіві Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України. Заява про
видачу дубліката має супроводжуватися документом, що підтверджує
факт крадіжки чи втрати ліцензії, та повідомленням про фактичне
відвантаження продукції за виданою ліцензією. Дублікат будь-якої
такої ліцензії, виданий таким чином, матиме напис у пункті 9
зразка ліцензії: "duplicata" або "duplicate" і буде дійсним для
митного оформлення. Про факт видачі дубліката Міністерство
економіки та з питань європейської інтеграції України повідомляє
Державну митну службу України та уповноважений орган
країни-імпортера.
8. Дублікат має дату та номер оригіналу ліцензії на експорт.
9. У ліцензії повинна бути зазначена така інформація: у пункті 1 - повна назва експортера продукції та його
місцезнаходження; у пункті 2 - номер ліцензії; у пункті 3 - квотовий рік експорту; у пункті 4 - категорія товару; у пункті 5 - назва фірми, яка буде одержувати товар, та її
місцезнаходження. Якщо за дорученням покупця товару одержувачем
товару буде інша фірма, то в пункті 9 ліцензії зазначаються назва
фірми-покупця та її місцезнаходження; у пункті 6 - країна походження товару; у пункті 7 - країна призначення; у пункті 8 - місце і дата відвантаження та засоби
транспортування; у пункті 9 - термін дії ліцензії на території України, номер
контракту, за яким здійснюється експорт, та додаткова інформація; у пункті 10 - опис категорії товару, що експортується,
вартість послуг з переробки давальницької сировини; у пункті 11 - кількість товару в одиницях виміру, визначених
для зазначеного товару відповідними угодами та Комбінованою
номенклатурою; у пункті 12 - контрактна вартість продукції, що експортується
на умовах, зазначених у контракті, згідно з INCOTERMS у чинній
редакції; у пункті 13 - уповноважена особа Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України, яка підписує ліцензію та
ставить дату її оформлення, що засвідчується відповідною печаткою; у пункті 14 - повна назва та місцезнаходження Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України.
10. Заявка на одержання ліцензії оформлюється суб'єктом
підприємницької діяльності згідно із зразком ліцензії (додаток 1)
та вимогами пункту 9, за винятком підпунктів 2 і 14 пункту 9 цієї
Інструкції. У підпункті 13 пункту 9 ставляться підпис керівника й
дата, що засвідчуються печаткою суб'єкта підприємницької
діяльності.
Заступник директора департаменту
державної політики у сфері
зовнішньої торгівлі, торговельних
обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю -
начальник управління нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 1
до пункту 2 Інструкції про
порядок заповнення ліцензій
на експорт окремих категорій
текстильної продукції
походженням з України до
країн - членів Європейського
Союзу у 2004 році

ЗРАЗОК
ліцензії на експорт окремих категорій
текстильної продукції походженням з України
до країн - членів Європейського Союзу

------------------------------------------------------------------ |1. Exporter |ORIGINAL |2. No | | (name, full address, country)|-------------+-----------------| | |3. Quota year|4. Category | | | | number | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Consignee | EXPORT LICENCE | | (name, full address, country)| (Textile products) | | |-------------------------------| | |6. Country |7. Country of | | | of origin | destination | |--------------------------------+-------------------------------| |8. Place and date of |9. Supplementary details | | shipment-Means of transport | | |--------------------------------+-------------------------------| |10. Marks and numbers - Number |11. Quantity |12. FOB Value (2)| | and kind of packages - | (1) | | | DESCRIPTION OF GOODS | | | |----------------------------------------------------------------| |13. CERTIFICATION BY THE COMPLEMENT AUTHORITY - | | I, the undersigned, certify that the goods described above | | have been charged against the quantitative limit established| | for the year shown in box No 3 in respect of the category | | shown No 4 by the provisions regulating trade in textile | | products with the European Economic Community | |---------------------------------- | |14. Competent authority | At ___________, on __________| | (name, full address, country)| | | | (Signature) (Stamp) | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту
державної політики у сфері
зовнішньої торгівлі, торговельних
обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю -
начальник управління нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 2
до пункту 5 Інструкції про
порядок заповнення ліцензій
на експорт окремих категорій
текстильної продукції
походженням з України до
країн - членів Європейського
Союзу у 2004 році
(у редакції наказу
Міністерства економіки та з
питань європейської
інтеграції України
від 20.05.2004 N 195
( z0697-04 )

КЛАСИФІКАТОР
країн - членів Європейського Союзу

AT - Австрія BL - країни Бенілюксу DE - Федеративна Республіка Німеччина DK - Данія EL - Греція ES - Іспанія FI - Фінляндія FR - Франція GB - Об'єднане Королівство Великобританії та Північної
Ірландії IE - Ірландія IT - Італія PT - Португалія SE - Швеція CZ - Чеська Республіка EE - Естонська Республіка CY - Республіка Кіпр LV - Латвійська Республіка LT - Литовська Республіка HU - Угорська Республіка MT - Республіка Мальта PL - Польська Республіка SI - Республіка Словенія SK - Словацька Республіка
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 195 ( z0697-04 ) від 20.05.2004 )
Заступник директора департаменту
державної політики у сфері
зовнішньої торгівлі, торговельних
обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю -
начальник управління нетарифного
регулювання В.Богдановвгору