Документ z0231-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2018. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

01.02.2018  № 313


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2018 р.
за № 231/31683

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до частини третьої статті 6, пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А.Я.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
01.02.2018 № 313


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2018 р.
за № 231/31683

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У заголовку та пункті 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 листопада 2015 року № 199 «Про затвердження Порядку дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2015 року за № 1451/27896, слово «Порядок» у всіх відмінках замінити словами «Інструкція про порядок» у відповідних відмінках.

2. У Порядку дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 листопада 2015 року № 199, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2015 року за № 1451/27896 (із змінами):

1) у заголовку слово «Порядок» замінити словами «Інструкція про порядок»;

2) у тексті слова «цей Порядок» у всіх відмінках замінити словами «ця Інструкція» у відповідних відмінках.

3. У заголовку та пункті 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 лютого 2016 року № 138 «Про затвердження Порядку здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2016 року за № 353/28483, слово «Порядок» у всіх відмінках замінити словами «Положення про порядок» у відповідних відмінках.

4. У Порядку здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 лютого 2016 року № 138, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 березня 2016 року за № 353/28483 (із змінами):

1) у заголовку слово «Порядок» замінити словами «Положення про порядок»;

2) у тексті слова «цей Порядок» у всіх відмінках замінити словами «це Положення» у відповідних відмінках.

5. У пунктах 1, 4 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825 «Щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 874/29004, слово «Порядок» замінити словами «Інструкція про порядок» у відповідних відмінках.

6. У Порядку здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 874/29004 (із змінами):

1) у заголовку слово «Порядок» замінити словами «Інструкція про порядок»;

2) у пункті 1 розділу I слова «Цей Порядок, розроблений» замінити словами «Ця Інструкція, розроблена»;

3) у тексті слова «цей Порядок» у всіх відмінках замінити словами «ця Інструкція» у відповідних відмінках;

4) відмітку до додатка викласти в такій редакції:


«Додаток
до Інструкції про порядок
здійснення Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб захисту прав
та охоронюваних законом
інтересів вкладників
(підпункт 2 пункту 2 розділу III)».

7. У заголовку та пункті 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 826 «Про затвердження Порядку виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2016 року за № 863/28993, слово «Порядок» у всіх відмінках замінити словами «Інструкція про порядок» у відповідних відмінках.

8. У Порядку виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 826, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 червня 2016 року за № 863/28993:

1) у заголовку слово «Порядок» замінити словами «Інструкція про порядок»;

2) у пункті 1 розділу I слова «цей Порядок» у всіх відмінках замінити словами «ця Інструкція» у відповідних відмінках.

9. У заголовку та пункті 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 вересня 2017 року № 4313 «Про затвердження Порядку фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами та визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 грудня 2016 року № 2697», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2017 року за № 1254/31122, слово «Порядок» у всіх відмінках замінити словами «Інструкція про порядок» у відповідних відмінках.

10. У Порядку фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 вересня 2017 року № 4313, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2017 року за № 1254/31122:

1) у заголовку слово «Порядок» замінити словами «Інструкція про порядок»;

2) у пункті 1 слова «Цей Порядок, який» замінити словами «Ця Інструкція, яку»;

3) у пункті 2 слова «цьому Положенні» замінити словами «цій Інструкції»;

4) в абзаці п’ятому пункту 5 слова «цього Порядку» замінити словами «цієї Інструкції»;

5) у відмітці до додатка слово «Порядку» замінити словами «Інструкції про порядок».

Начальник
відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення
Н.О. Лапаєвавгору