Документ z0230-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - z0770-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.02.2006 N 46/55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2006 р.
за N 230/12104
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 547/526 ( z0770-12 ) від 07.05.2012 }
Про затвердження Положення про порядок
звільнення від сплати податку на додану
вартість операцій платників податку
з поставки товарів, що здійснюються
на митній території України за кошти
Уряду Японії відповідно до Угоди
між Урядом України та Урядом Японії
про технічне співробітництво та грантову
допомогу від 10.06.2004

З метою реалізації положень Угоди між Урядом України та
Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу
( 392_024 ) від 10.06.2004 Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок звільнення від сплати
податку на додану вартість операцій платників податку з поставки
товарів, що здійснюються на митній території України за кошти
Уряду Японії відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом
Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу
( 392_024 ) від 10.06.2004, що додається.
2. Міністерству економіки України здійснити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
Міністр економіки України А.Яценюк
Голова Державної податкової
адміністрації України О.Кірєєв
ПОГОДЖЕНО:
Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України В.М.Кальник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України,
Державної податкової
адміністрації України
06.02.2006 N 46/55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2006 р.
за N 230/12104

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок звільнення від сплати податку
на додану вартість операцій платників податку
з поставки товарів, що здійснюються на митній
території України за кошти Уряду Японії
відповідно до Угоди між Урядом України
та Урядом Японії про технічне співробітництво
та грантову допомогу від 10.06.2004

Це Положення встановлює єдиний порядок звільнення від податку
на додану вартість (далі - ПДВ) операцій платників податку з
поставки обладнання, механізмів, матеріалів, транспортних засобів,
що здійснюються на митній території України за кошти Уряду Японії
відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Японії про
технічне співробітництво та грантову допомогу ( 392_024 ) від
10.06.2004 (далі - Угода).
I. Загальні положення
1. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке
значення: донор - Уряд Японії та/або вповноважені Урядом Японії органи,
що надають Україні міжнародну технічну допомогу відповідно до
положень Угоди ( 392_024 ); виконавець - будь-яка фізична або юридична особа Японії, що
має письмову угоду з донором або вповноваженою донором особою та
забезпечує реалізацію проекту (програми) міжнародної технічної
допомоги; JICA - Японське Агентство міжнародного співробітництва, яке
відповідно до чинного законодавства Японії здійснює за власний
рахунок форми технічного співробітництва, визначені
Угодою ( 392_024 ); реципієнт - Уряд України, резидент (фізична або юридична
особа), визначений Урядом України, що безпосередньо одержує
міжнародну технічну допомогу відповідно до положень
Угоди ( 392_024 ); експерти - японські фізичні особи, що відряджаються JICA до
України; старші волонтери - японські волонтери (фізичні особи), які
відряджаються JICA до України; представництво - закордонне представництво JICA в Україні; представник - японська фізична особа, керівник закордонного
представництва JICA в Україні, відряджений з Японії; персонал - японські фізичні особи, працівники закордонного
представництва JICA в Україні, відряджені з Японії; члени місії - японські фізичні особи, що відряджаються до
України.
II. Звільнення від ПДВ
1. Звільнення від ПДВ здійснюється на підставі
довідки-підтвердження за формою згідно з додатком, яку видає
Міністерство економіки України (далі - Мінекономіки).
2. Для видачі відповідної довідки-підтвердження про
звільнення від ПДВ згідно з пунктами 1.(1) (с) статті V та
2.(1) (с) статті IX Угоди ( 392_024 ) виконавцем до Мінекономіки
подається клопотання донора, яке має містити інформацію про
відсутність факту ввезення транспортних засобів на територію
України та про таке: а) для експертів, старших волонтерів і членів їхніх сімей -
про відрядження до України відповідного експерта, старшого
волонтера, ім'я та прізвище експерта, старшого волонтера та членів
їхніх сімей, що перебувають з ними, які здійснюють придбання в
Україні транспортних засобів; б) для представника, персоналу та членів їхніх сімей - ім'я
та прізвище представника, члена персоналу, члена сім'ї
представника, члена сім'ї персоналу, відряджених з Японії, які
здійснюють придбання в Україні транспортних засобів. До клопотання донора в обов'язковому порядку додається
рахунок-фактура продавця та/або копія контракту на придбання
відповідних транспортних засобів.
3. Для видачі відповідної довідки-підтвердження про
звільнення від ПДВ згідно з пунктами 1.(2), 2.(3) статті VII та
2.(2)(b) статті IX Угоди ( 392_024 ) в разі придбання в Україні
обладнання, механізмів, транспортних засобів і матеріалів до
Мінекономіки подається клопотання донора, яке містить інформацію
про таке: а) для представництва - необхідність такого придбання для
діяльності представництва; б) для експертів, старших волонтерів і членів місій: необхідність такого придбання JICA для належного виконання
експертами, старшими волонтерами та членами місій їхніх
обов'язків; ім'я та прізвище експертів, старших волонтерів та членів
місій; в) для реципієнта - придбання та надання JICA такого
обладнання, механізмів і матеріалів.
До клопотання донора в обов'язковому порядку додається
рахунок-фактура та/або копія контракту з продавцем на придбання
відповідного обладнання, механізмів, транспортних засобів і
матеріалів. Клопотання донора повинно засвідчувати, що придбання
обладнання, механізмів, матеріалів та/або транспортних засобів,
указаних у рахунку-фактурі, здійснюється за рахунок міжнародної
технічної допомоги (далі - МТД) та буде використовуватися виключно
для потреб програми (проекту) МТД. У клопотанні слід вказати
перелік товарів, операції з поставки яких підлягають звільненню
від оподаткування ПДВ, номер рахунку-фактури, контракту, інших
відповідних документів. Клопотання також повинно містити посилання
на положення Угоди, згідно з якими відбувається звільнення від
ПДВ. 4. У разі, якщо обладнання, механізми, матеріали та
транспортні засоби, операції з поставки яких були звільнені від
ПДВ згідно з Угодою, продаються або передаються на території
України фізичним або юридичним особам, що не мають права на
звільнення від ПДВ, такі операції підлягають оподаткуванню ПДВ у
порядку, установленому законодавством України.
5. Експерти, старші волонтери і члени їхніх сімей,
представник, персонал і члени їхніх сімей, члени місій,
представництво надають продавцю товарів (платнику податку)
оригінал довідки-підтвердження. Товари відвантажуються платником
податку на підставі зазначеної довідки, при цьому оригінал довідки
як підстава для звільнення операцій з товарами від оподаткування
ПДВ залишається у платника податку.
6. Платник податку складає в установленому порядку податкову
накладну щодо відвантаження товарів з поміткою: "Без ПДВ". У
податковій накладній вказується підстава для звільнення (номер і
дата довідки).
7. Платники податку ведуть облік операцій, що звільняються
від оподаткування ПДВ. У терміни, передбачені чинним
законодавством України, платники податку подають до органу
державної податкової служби за місцем реєстрації податкову
декларацію з ПДВ, у якій у відповідних розділах зазначаються
операції, що звільняються від оподаткування. До декларації
додається копія довідки-підтвердження, виданої та засвідченої
Мінекономіки.
8. Відповідальність за правильність обчислення ПДВ
покладається на платника податку.
9. Мінекономіки розглядає подане клопотання протягом десяти
робочих днів, починаючи від дня надходження повного комплекту
документів і приймає рішення щодо видачі довідки-підтвердження.
10. Мінекономіки надає підтвердження пільг щодо оподаткування
ПДВ лише за зареєстрованими в Мінекономіки програмами (проектами)
МТД згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002
N 153 ( 153-2002-п ) "Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".
11. У разі відмови у видачі довідки-підтвердження
Мінекономіки повідомляє про це донора в письмовій формі, указуючи
на причину такої відмови.
12. Довідка-підтвердження підписується Міністром або
уповноваженою особою Мінекономіки та скріплюється гербовою
печаткою Мінекономіки.
13. Мінекономіки щомісяця інформує Державну податкову
адміністрацію України про надані довідки-підтвердження.
14. Органи державної податкової служби здійснюють перевірки
правильності застосування звільнення від оподаткування ПДВ
операцій, указаних у цьому Положенні.
Директор департаменту координації
міжнародної технічної допомоги
Міністерства економіки України О.Ю.Бродський
Начальник Управління міжнародних
зв'язків Державної податкової
адміністрації України Ю.В.Гладун

Додаток
до Положення про порядок
звільнення від сплати
податку на додану вартість
операцій платників податку
з поставки товарів,
що здійснюються на митній
території України за кошти
Уряду Японії відповідно
до Угоди між Урядом України
та Урядом Японії
про технічне
співробітництво та грантову
допомогу від 10.06.2004

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
N______ від _________
про звільнення від сплати податку
на додану вартість операцій
платників податку з поставки товарів,
що здійснюються на митній території
України за кошти Уряду Японії відповідно
до Угоди між Урядом України та Урядом Японії
про технічне співробітництво та грантову
допомогу від 10.06.2004

Назва програми (проекту) МТД ________________________________
Донор _______________________________________________________
Державний реєстраційний номер програми (проекту) МТД ________
_________________________________________________________________
Виконавець __________________________________________________
Номер та дата рахунку-фактури _______________________________
Номер та дата контракту _____________________________________
Орган державної податкової служби за місцем реєстрації
платника податку _________________________________________________
Сума, що підлягає звільненню від оподаткування (літерами) ___
__________________________________________________________________
Додаток: рахунок-фактура, копія контракту
Міністр економіки України
(або вповноважена особа
Мінекономіки) __________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М П
Директор департаменту координації
міжнародної технічної допомоги
Міністерства економіки України О.Ю.Бродський
Начальник Управління міжнародних
зв'язків Державної податкової
адміністрації України Ю.В.Гладунвгору