Document z0229-14, valid, current version — Adoption on January 20, 2014
( Last event — Entry into force, gone March 11, 2014. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2014  № 94


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2014 р.
за № 229/25006

Про затвердження Правил спортивних змагань з Шотокан карате-до С.К.І.Ф.

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 21 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, з урахуванням пропозицій Федерації Шотокан Карате-до України С.К.І.Ф. та з метою забезпечення належної організації та проведення всеукраїнських змагань з Шотокан карате-до С.К.І.Ф. НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з Шотокан карате-до С.К.І.Ф., що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Артем'єв О.К.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Правила спортивних змагань з Шотокан карате-до (Версія SKIF), затверджені Заступником Голови Держкоммолодьспорттуризму України Тищенком М.В. 15 жовтня 2001 року.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С.В.

Міністр молоді та спорту

Р.С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

Президент Федерації
Шотокан Карате-до України – С.К.І.Ф.
С.А. Денисенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
20.01.2014  № 94


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2014 р.
за № 229/25006

ПРАВИЛА
спортивних змагань з Шотокан карате-до С.К.І.Ф.

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з Шотокан карате-до С.К.І.Ф., що проводяться на території України.

2. Ці Правила розроблені відповідно до вимог правил Міжнародної Федерації Шотокан Карате-до (SKIF).

3. В основу цих Правил покладені Правила суддівства змагань з карате-до, затверджені Міжнародною Федерацією Шотокан Карате-до (SKIF).

4. Федерація Шотокан Карате-до України С.К.І.Ф. (далі - Федерація) може в установленому порядку надавати пропозиції Міністерству молоді та спорту України щодо внесення змін до цих Правил.

ІІ. Програма, ранг і характер змагань

1. Розділи змагань

Змагання з Шотокан карате-до С.К.І.Ф. (далі - змагання) проводяться з таких дисциплін:

Куміте (особисті та командні). Kуміте - умовний спортивний бій двох суперників, де використовується техніко-тактичний арсенал карате-до;

Ката (особисті та командні). Kата - формальний технічний комплекс, що склався традиційно, містить в собі ідею реального бою з декількома супротивниками і являє стандартну комбінацію технічних прийомів, яка виконується у визначеній траєкторії та у певній послідовності.

2. Рівні та види змагань

1. Змагання залежно від завдань, що на них покладаються, поділяються на:

1) за рівнем:

офіційні (чемпіонати першості, кубки);

традиційні;

показові;

матчеві зустрічі;

відбіркові;

класифікаційні;

2) за територією, яку охоплюють змагання:

міжнародні;

національні;

регіональні;

місцеві;

3) за складом учасників:

за територіальним представництвом;

стильові,

відкриті (міжстильові, міжверсійні);

для різних вікових груп.

4) За характером проведення змагання можуть бути:

особистими;

командними;

особисто-командними.

2. Змагання проводяться на підставі відповідного положення (далі - Положення), затвердженого організатором заходу та погодженого з Федерацією, в якому визначаються вид та характер змагань, строки та місце проведення, вікові категорії учасників та інші умови, яким керуються суддівська колегія та спортсмени під час змагань.

3. Способи проведення змагань

1. Залежно від часу, відведеного на змагання, кількості учасників (команд) і цілей, що переслідують певні змагання, використовуються такі способи проведення змагань з Куміте:

1) з вибуванням після однієї поразки і додаткових зустрічей учасник (команда), що переміг, виходить у наступне коло змагань. У фіналі зустрічаються два учасники (команди), що не програли жодного бою (зустрічі) та розігрують 1-е і 2-е місця. Додаткова зустріч за 3-є місце проводиться між учасниками (командами), що програли фіналістам у півфіналі;

2) по круговій системі кожен учасник (команда) певної категорії по черзі зустрічається з усіма іншими учасниками (командами) певної категорії. Змагання по круговій системі може бути використане у разі невеликої кількості учасників (команд).

2. Спосіб проведення змагань зазначається в Положенні. Особисті змагання для учасників певної вагової категорії та командні змагання з Куміте проводяться протягом одного дня.

3. Змагання з Ката можуть проводитись:

1) по системі Ко-хаку - змагання проводяться таким чином: на попередньому етапі (до виявлення 8 фіналістів) спортсмени змагаються парами. Переможець пари виходить у наступне коло. У фіналі спортсмени виступають індивідуально, їх виступ оцінюється за бальною системою;

2) по коловій системі - змагання проводяться в три кола. За результатами першого кола визначаються 16 кращих учасників (команд), другого - 8 кращих учасників (команд), у третьому колі визначаються переможці, призери й остаточно розподіляються місця інших учасників (команд). Колова система використовується в командних та особистих змаганнях у разі малої кількості учасників.

4. Якщо у змаганнях беруть участь 16 і менше учасників (команд), змагання проводяться у два кола. Кожен вид змагань з Ката проводиться протягом одного дня.

4. Програма змагань

1. Програма змагань з Куміте включає:

1) змагання за правилами "Санбон-шобу" (до трьох "Іппонів" чи шести "Ваза-арі");

2) змагання за правилами "Іппон-хан-шобу" (до півтора "Іппoна" або трьох "Ваза-арі");

3) змагання за правилами "Іппон-шобу" (до одного "Іппoна" або двох "Ваза-арi");

4) змагання за правилами "Дзю-іппон куміте" та "Якусоку куміте".

2. Програма змагань з Ката включає:

1) змагання за обов'язковою програмою ("Шітей-ката") по системі "Ко-хаку" - два учасники виконують оголошене рефері Ката, а переможець визначається по "Хантей";

2) змагання за довільною програмою ("Токуй-ката") - учасники виступають по одному і переможець визначається за балами;

3) змагання за змішаною програмою - попередні змагання проводяться за обов'язковою програмою "Ко-хаку" (учасники (команди) виконують Ката з офіційного списку SKIF. Перелік Ката, обов'язкових для кожного кола змагань, повинен бути включений до Положення про ці змагання), а півфінал та фінал - за довільною програмою за бальною системою (учасники (команди) виконують будь-які Ката з офіційного списку SKIF за своїм вибором).

ІІІ. Учасники змагань

1. Вікові групи учасників змагань

1. Змагання проводяться у таких вікових групах:

1) з Куміте:

діти - 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років;

юнаки - 12-13 років, 14-15 років;

юніори - 16-17 років, 18-19 років;

дорослі - 20-39 років;

ветерани - 40-44 роки, 45-49 років, 50-54 роки, 55-59 років, старші 60 років.

Тільки ветерани можуть брати участь в командних змаганнях з "Якусоку куміте".

2) з Ката:

діти - 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років;

юнаки - 12-13 років, 14-15 років;

юніори - 16-17 років, 18-19 років;

дорослі - 20-39 років;

ветерани - 40-44 роки, 45-49 років, 50-54 роки, 55-59 років, старші 60 років.

Ветерани можуть брати участь в змаганнях з Ката у віковій групі 20-39 років.

2. Вік учасників усіх груп визначається на день проведення змагань за датою народження.

3. У групі дорослих змагання з Куміте можуть проводитись як в абсолютній ваговій категорії, так і з поділом на окремі вагові категорії.

4. За вагою учасники змагань поділяються на такі категорії:

1) чоловіки: легка - до 65 кг, середня - до 75 кг, важка - понад 75 кг;

2) жінки: легка - до 60 кг, важка - понад 60 кг.

5. У змаганнях з великою кількістю учасників допускається поділ на вагові категорії в групі юнаків та групі юніорів:

1) юніори (чоловіки): легка - до 65 кг, середня - до 75 кг, важка - понад 75 кг;

2) юніори (жінки): легка - до 55 кг, важка - понад 55 кг;

3) юнаки (хлопці): легка - до 60 кг, середня - до 70 кг, важка - понад 70 кг;

4) юнаки (дівчата): легка - до 50 кг, важка - понад 50 кг.

6. Вага учасників визначається на день проведення змагань у певній категорії шляхом контрольного зважування.

2. Допуск учасників до змагань

1. Умови допуску учасників до змагань, їх кваліфікація, вік, а також перелік документів, що подаються до мандатної комісії, обумовлюються Положенням.

2. Допуск учасників до змагань здійснює мандатна комісія, призначена Головною суддівською колегією Федерації (далі - ГСК).

3. До складу мандатної комісії входять:

головний суддя або його заступник;

інспектор змагань;

головний секретар;

головний лікар;

члени комісії, що перевіряють відповідність заявок і документів учасників вимогам Положення.

4. За допуск учасників до змагань відповідає Голова мандатної комісії.

5. До участі в змаганнях з Шотокан карате-до С.К.І.Ф. допускаються спортсмени, заявлені офіційною організацією, за наявності документа, що посвідчує особу, кваліфікаційної книжки спортсмена, будо-паспорта встановленого Федерацією зразка і довідки про проходження медичного огляду не раніше ніж за 5 днів до початку змагань.

6. Для допуску до змагань представник команди (особи) подає до мандатної комісії іменну командну заявку встановленого зразка, підписану керівником організації та лікарем і завірену відповідними печатками (додаток).

7. Учасник може виступати тільки в тих видах програми змагань, у яких він заявлений, а також в тих категоріях, до яких він відноситься за віком, вагою та кваліфікацією. Заміна одного учасника іншим забороняється.

8. Допускається виступ молодших учасників в наступній віковій категорії за наявності заяви самого спортсмена, спеціального допуску, підписаного тренером та спортивним лікарем, завірених печатками відповідних організацій. У такому випадку спортсмен вже не може виступати у своїй віковій категорії.

9. Учасник чи команда, що не прибули до місця змагань до закінчення роботи мандатної комісії, не надали усіх необхідних документів або надали неправильно оформлені документи, не допускаються до участі в цих змаганнях.

10. До змагань будь-якого рангу не допускаються спортсмени, що представляють незаконно діючі секції і підготовлені особами, які не мають права на проведення занять з Шотокан карате-до С.К.І.Ф.

11. За великої кількості учасників різної кваліфікації в дитячих та юнацьких групах може бути проведений поділ на підгрупу "А" та підгрупу "Б" за рівнем підготовки. Критерії поділу на підгрупи обумовлюються попередньо і включаються до Положення. При цьому вказується кількість учасників в групі, за якої відбувається поділ, а також граничні показники Кю (спортивних розрядів), за якими відбувається розподіл.

3. Жеребкування

1. Після закінчення роботи мандатної комісії проводиться жеребкування в усіх категоріях. За рішенням суддівської колегії жеребкування може проводитись вручну або за допомогою комп'ютера.

2. Види жеребкування учасників у змаганнях, проведених за способом з вибуванням після однієї поразки і додаткових зустрічей:

1) загальне жеребкування - порядкові номери учасників (команд) визначаються безпосередньо жеребом. Учасники, які одержали непарні номери, складають гілку "А", а учасники з парними номерами - гілку "Б". Переможці змагання в кожній гілці зустрічаються у фіналі, де розігрують між собою 1-е і 2-е місця. У випадку, коли від однієї команди заявлено два або більше учасників, жеребкування повинно забезпечити розсіювання таких учасників;

2) жеребкування з попереднім розсіюванням найсильніших учасників (команд) - при такому жеребкуванні найсильніші учасники виділяються в окрему команду і розсіюються. При цьому розсіювання учасників однієї команди може не бути абсолютним.

3. При жеребкуванні учасників (команд) у змаганнях, що проводяться за коловою системою, порядкові номери учасників (команд) визначаються безпосередньо за жеребом.

4. Порядковий номер учасника, визначений жеребкуванням для певного виду змагань, заноситься до протоколу жеребкування і зберігається за ним на весь час змагань.

5. Спосіб жеребкування визначається ГСК після звіту й обговорення протоколу мандатної комісії і залежить від рівня змагань, їх цілей і завдань, кількості і складу учасників. Дата, час і місце проведення, а також спосіб жеребкування визначаються Положенням.

6. Жеребкування проводить суддівська колегія під керівництвом головного судді змагань.

7. Протокол жеребкування підписується головним суддею і головним секретарем змагань. Жодні заміни, перестановки і виправлення не допускаються.

4. Обов'язки і права учасника змагань

1. Учасник змагань зобов'язаний:

1) знати і дотримуватись цих Правил та Положення;

2) виконувати усі вимоги офіційних осіб, суддів і свого представника (тренера);

3) дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки, поводитися коректно відносно всіх учасників, суддів, глядачів та осіб, що проводять і обслуговують змагання;

4) у змаганнях з Куміте мати індивідуальні засоби захисту, а в змаганнях, що проводяться в дитячих та юнацьких групах, також мати накладки на кисті рук, що відповідають вимогам цих Правил;

5) бути готовим до змагань за 5 хвилин до початку поєдинку з Куміте чи виступу з Ката;

6) за викликом рефері вийти на татамі;

7) вести чесні змагання, не допускаючи навмисного програшу;

8) якщо з будь-яких причин не може продовжити змагання, повинен повідомити про це суддівську колегію не пізніше ніж за 10 хвилин до початку виступу через свого представника;

9) привітати свого суперника за традицією перед початком і після закінчення виступу;

10) перебувати у складі учасників певного кола в особистих чи командних змаганнях при шикуванні перед початком кола чи командної зустрічі і після їх закінчення для виконання офіційних ритуалів змагань.

2. Учасник змагань має право:

1) звертатися до суддівської колегії через свого представника чи тренера команди;

2) виступати з емблемою організації, яку він представляє;

3) відпочивати не менше 5 хвилин між виступами.

3. Учаснику змагань заборонено:

1) вступати в суперечки із суддями і суперниками;

2) впливати на прийняття суддівського рішення за результатами виступу;

3) ображати своєю поведінкою (словом чи жестом) суддів, суперників, офіційних осіб і глядачів;

4) залишати татамі без дозволу рефері;

5) без дозволу рефері переривати поєдинок.

5. Костюм, індивідуальні засоби захисту і зовнішній вигляд учасника

1. Костюм учасника:

1) учасник виступає босоніж в каратегі, виготовленому зі щільної бавовняної тканини білого кольору без будь-яких кантів чи смуг, який складається з куртки, штанів і пояса;

2) довжина куртки повинна бути не нижче середини стегна, але не повинна бути дуже короткою. Рукава куртки мають бути досить широкими, максимальна довжина - не нижче зап'ястя, але й не коротше середини передпліччя. Жінки повинні одягати під куртку бавовняну футболку білого кольору з коротким рукавом;

3) штани повинні бути досить широкими і прикривати не менше половини гомілки;

4) поверх куртки пов'язується пояс. Пояс виготовляється з бавовняної тканини і має довжину 2,5-3,5 метрів, ширину 4-5 сантиметрів. Він оперізується навколо тулуба два рази і зав'язується спеціальним вузлом. Вільні кінці пояса повинні бути довжиною не менше 15 сантиметрів. Колір пояса має відповідати кваліфікації спортсмена. У змаганнях з Куміте або з Ката по системі "Ко-хаку" учасник поверх свого пояса повинен одягнути червоний ("Ака") чи білий ("Сіро") пояс або стрічку червоного чи білого кольору;

5) на лівому боці куртки на рівні грудей дозволяється нанесення емблеми організації, членом якої є учасник, емблеми Федерації чи прапора країни. Розмір емблеми не повинен перевищувати 10 сантиметрів у діаметрі. Жодні інші нашивки і написи на каратегі не дозволяються. За рішенням ГСК може бути дозволено носіння спеціальних емблем та торгових знаків офіційних спонсорів;

6) у разі необхідності учасникам можуть видаватися номери встановленого зразка;

7) учаснику забороняється підвертати чи закочувати рукава куртки або штани;

8) учаснику забороняється виступати в неохайному каратегі (рваному, брудному, м'ятому) чи в каратегі, що не відповідає стандарту, встановленому цими Правилами.

2. Індивідуальні засоби захисту:

1) з метою профілактики травматизму в змаганнях з Куміте обов'язкове використання пахових раковин (для чоловіків), пахова раковина спеціальної форми виготовляється з міцної пластмаси і тасьмою прикріплюється до бандажа. Забороняється носіння бандажа зі змінною раковиною, а також одягати раковину поверх штанів;

2) капи - за бажанням; капа виготовляється з м'якої гуми й ідентична боксерській. Капа вважається виключно індивідуальним засобом захисту;

3) у змаганнях з Куміте, які проводяться для дитячих та юнацьких груп, також обов'язкове використання накладок на кисті рук. Накладки повинні бути білого кольору з прокладкою з м'якого матеріалу (поролону чи іншого ідентичного матеріалу) з відкритими пальцями. Товщина прокладки не повинна перевищувати 1 сантиметр, прокладка не може бути знімною;

4) за рекомендацією лікаря змагань допускається використання м'яких накладок на травмовані ділянки гомілки. Не дозволяється використання щитків, що закривають передпліччя, гомілку і стопу;

5) жінкам дозволяється носіння додаткових засобів захисту, що відповідають стандарту, затвердженому суддівським комітетом.

3. Зовнішній вигляд учасника:

1) кожен учасник повинен мати акуратну зачіску, волосся має бути чистим і довжиною, яка не повинна заважати нормальному веденню поєдинку, носіння головної пов'язки, шпильок, гребенів тощо з металу, пластмаси й інших твердих матеріалів в змаганнях з Куміте забороняється. У змаганнях з Ката дозволяються несуцільні зажими для волосся;

2) нігті на руках і ногах учасника повинні бути коротко й акуратно підстрижені;

3) під час змагання (як з Куміте, так і з Ката) забороняється носіння окулярів будь-якої конструкції і твердих контактних лінз, але дозволяється використання м'яких контактних лінз (на відповідальність учасника);

4) під час змагання учаснику забороняється мати на собі предмети з металу й інших твердих матеріалів (годинник, прикраси тощо);

5) для приведення свого каратегі чи зовнішнього вигляду у відповідність до вимог цих Правил спортсмену надається 1 хвилина. Якщо після закінчення 1 хвилини спортсмен не привів свій зовнішній вигляд чи каратегі у порядок, він відсторонюється від участі в змаганнях.

6. Офіційний представник (тренер)

1. Кожна організація, що бере участь у змаганні, повинна мати свого офіційного представника (тренера), який є керівником спортивної делегації цієї організації і посередником між членами делегації і суддівською колегією змагань. Якщо делегація не має спеціального представника, його обов'язки може виконувати один з тренерів - членів цієї делегації.

2. Тільки офіційний представник (тренер) команди має право на офіційне звернення до суддівської колегії і має право вимагати офіційної відповіді на свій запит. У випадку неможливості представником виконувати свої обов'язки (хвороба, проведення змагань в різних приміщеннях) його обов'язки виконує офіційно акредитований тренер команди.

3. Офіційний представник (тренер) відповідає за дисципліну членів своєї делегації в місцях проведення змагань, їх розміщення і харчування, а також забезпечує своєчасну явку учасників на змагання.

4. Офіційний представник (тренер) не може бути одночасно суддею цих змагань.

5. Офіційний представник (тренер) зобов'язаний:

1) добре знати і дотримуватись цих Правил, Положення, програми проведення змагань;

2) брати участь у настановчому суддівському семінарі;

3) дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки, поводитися коректно стосовно всіх учасників, представників, тренерів, суддів, глядачів і осіб, що проводять змагання;

4) під час змагань знаходитися на місці, відведеному для представників, тренерів або учасників;

5) під час змагань офіційний представник (тренер) повинен бути одягнений у цивільний одяг і мати при собі офіційну картку представника, а також примірник Положення та цих Правил. Тренер команди повинен бути одягнений у спортивний костюм та спортивне взуття і надати мандатній комісії ліцензію на право тренерської діяльності.

6. Офіційний представник (тренер) має право:

1) брати участь у жеребкуванні;

2) бути присутнім на нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться разом із представниками;

3) під час виступу учасника-члена його делегації знаходитися в спеціально відведеному місці;

4) одержувати в секретаріаті документацію, що стосується проведення змагань, підсумкові протоколи;

5) подавати протести у порядку, встановленому цими Правилами та Положеням:

Головному судді - щодо вирішення суддівською бригадою з питань тлумачення цих Правил чи допущення помилки в суддівстві, а також скарги на роботу служб, що забезпечують проведення змагань, харчування і проживання учасників;

до ГСК - на рішення головного судді з питань проведення змагань, що не врегульовані цими Правилами.

7. Офіційному представнику (тренеру) заборонено:

1) вступати в суперечки із суддями, ображати своєю поведінкою учасників, офіційних осіб чи глядачів;

2) втручатися в роботу суддівської колегії;

3) надавати поради учаснику під час його виступу, а також (будь-яким способом) впливати на прийняття суддями рішення за результатами поєдинку чи виступу.

8. У випадку порушення офіційним представником (тренером) цих Правил йому робиться попередження, а учасник його команди може бути покараний, у разі наступних порушень учасник або команда можуть бути відсторонені від змагань.

ІV. Суддівська колегія змагань

1. Склад суддівської колегії національних змагань

1. До складу суддівської колегії національних змагань входять:

Головний суддя змагань;

заступник Головного судді;

Головний секретар змагань;

офіційний представник Федерації, що проводить змагання;

інспектор змагань;

Голова організаційного комітету змагань;

Головний лікар змагань;

заступник Головного секретаря змагань;

старші судді на татамі;

арбітри;

судді;

судді-хронометристи;

суддя-інформатор;

судді при табло;

комендант змагань;

помічники головного судді і головного секретаря (посильні).

2. Кількісний склад суддівської колегії національних змагань встановлюється залежно від рівня змагань, кількості татамі та учасників.

3. Склад суддівської колегії національних змагань формує своїм наказом ГСК та затверджує Президент Федерації.

2. Склад суддівської колегії змагань

1. До складу суддівської колегії змагань входять:

Головний суддя змагань;

заступник Головного судді змагань;

Головний секретар змагань;

офіційний представник Федерації, що проводить змагання;

інспектор змагань;

Голова оргкомітету змагань;

Головний лікар змагань.

2. Суддівська колегія змагань призначається Президією Федерації за поданням ГСК, склад якої затверджує Президент Федерації.

3. Члени суддівської колегії змагань (крім офіційного представника, головного лікаря і голови оргкомітету) на змаганнях національного рівня повинні мати кваліфікацію суддів не нижче національної категорії.

3. Склад суддівської бригади змагань з Куміте

1. У суддівстві змагань з Куміте на кожному татамі беруть участь:

старший суддя на татамі;

арбітр;

рефері;

кутові судді (четверо);

суддя-секретар;

суддя-хронометрист;

суддя при табло;

медичний працівник.

2. Змагання з Куміте (Дзю-іппон Куміте або Якусоку Куміте) судять суддівські бригади у складі:

арбітра;

рефері;

чотирьох кутових суддів.

4. Склад суддівської бригади змагань з Ката

У суддівстві змагань з Ката на одному татамі беруть участь:

арбітр;

рефері;

кутові судді (4 та 6, коли проходить фінал);

суддя-секретар;

медичний працівник.

5. Суддівські бригади

1. Суддівські бригади формуються із суддів, які пройшли суддівський семінар і успішно склали іспити з теорії та практики суддівства.

2. Під час змагань члени суддівських бригад не можуть бути задіяні на інших посадах.

3. Якість суддівства впливає на результат поєдинку, зустрічі чи виступу, тому члени суддівської бригади повинні точно і неупереджено оцінювати дії учасників.

4. Ніхто не має права скасувати рішення суддівської бригади, прийняте відповідно до цих Правил.

6. Обов'язки та права членів суддівської колегії змагань

1. Усі члени суддівської колегії змагань повинні поводитися гідно, стримано і коректно, добре знати та суворо дотримуватись цих Правил, чітко і сумлінно виконувати покладені на них обов'язки.

2. Під час змагань ніхто з членів суддівської колегії не має права вступати в неофіційні контакти з учасниками, тренерами, представниками і глядачами, а також займати місця, відведені для учасників, тренерів і глядачів.

7. Головний суддя змагань

1. Головний суддя змагань призначається виключно Президією Федерації, за поданням ГСК.

2. Головний суддя змагань керує змаганнями і несе відповідальність за їх проведення відповідно до цих Правил і Положення перед Федерацією, що проводить змагання.

3. Виконання розпоряджень головного судді обов'язкове для суддів, учасників, представників, тренерів і осіб, які обслуговують змагання.

4. Головний суддя змагань зобов'язаний:

скласти план проведення змагань;

перед початком змагань перевірити готовність і відповідність вимогам Правил місця проведення змагань, приміщень для роботи суддівського апарату й обслуговування учасників, необхідного устаткування, інвентарю і документації, скласти відповідний акт приймання-передавання;

доповісти у випадку невідповідності місця змагань чи несприятливих умов їх проведення офіційному представнику Федерації, що проводить змагання;

керувати роботою мандатної комісії і проведенням жеребкування;

проводити засідання суддівської колегії змагань перед початком змагань (для оголошення програми і порядку роботи суддівської колегії) і щодня після їх закінчення (для обговорення ходу змагань і затвердження результатів дня), а також у тих випадках, коли це потрібно, - під час змагань;

розподілити суддів по татамі і обов'язки між суддями;

перевірити і затвердити порядок зустрічей у кожному колі змагань;

призначати суддівську бригаду на зважування;

виносити остаточне рішення, виходячи з висновку апеляційного журі за протестами, що надходять від представників команд;

затверджувати результати і підсумки змагань;

дати остаточну оцінку суддівству і роботі кожного члена суддівської колегії змагань;

надати звіт і протоколи змагань до Федерації;

приймати остаточне рішення у випадках, не передбачених цими Правилами і Положенням, а також у спірних ситуаціях.

5. Головний суддя змагань має право:

скасувати змагання, якщо до їх початку місце проведення, устаткування чи інвентар виявляються такими, що не відповідають вимогам цих Правил;

зупинити проведення змагань чи зробити перерву за наявності причин, що заважають подальшому проведенню змагань;

внести зміни в програму і розклад змагань, якщо в цьому виникла крайня необхідність;

зробити попередження або відсторонити від суддівства чи роботи суддів та інших членів суддівської бригади, які допустили грубі помилки чи не виконали покладені на них обов'язки, повідомивши про це ГСК;

зробити попередження чи відсторонити від виконання обов'язків представників або тренерів, які допустили брутальність чи вступили в суперечки із суддями, тренерами, представниками й учасниками;

не допускати до змагань учасників, які за віком, спортивною кваліфікацією тощо не відповідають вимогам цих Правил чи Положення.

6. Головний суддя змагань не має права скасувати встановлені Положенням умови проведення змагань.

8. Головний секретар змагань

1. Головний секретар змагань призначається виключно Президією Федерації, що проводить змагання, за поданням ГСК на правах заступника головного судді з документального забезпечення змагань.

2. Головний секретар змагань зобов'язаний:

забезпечити змагання необхідною суддівською документацією;

перевірити правильність заявок;

забезпечити проведення жеребкування;

скласти та затвердити у головного судді і довести до відома учасників та представників (тренерів) графік змагань і порядок зустрічей по колах;

вести протоколи засідань суддівської колегії змагань;

оформляти розпорядження і рішення головного судді;

приймати протести, реєструвати їх, передавати до апеляційної комісії і доповідати про них Головному судді;

оформляти протоколи і всю технічну документацію змагань згідно зі встановленими формами і зразками;

керувати роботою підлеглих йому секретарів та інших працівників секретаріату;

забезпечити своєчасне занесення результатів зустрічей до інформаційних матеріалів про хід змагань;

забезпечити занесення зведень про результати зустрічей і зайняте місце в особисті картки, класифікаційні квитки і будо-паспорти учасників, а також видачу довідок про здобуті перемоги;

вчасно підготувати звіт суддівської колегії про змагання встановленого зразка.

3. Головний секретар змагань має право:

з дозволу головного судді давати зведення представнику (тренеру), судді-інформатору, кореспондентам;

у рамках суддівського семінару перед початком змагань проводити заняття із суддями-секретарями з метою підвищення їх кваліфікації;

формувати склад секретаріату змагань та служб, підлеглих секретаріату, давати оцінку роботі суддів-секретарів.

9. Заступник Головного судді змагань

Заступник Головного судді змагань зобов'язаний:

допомагати Головному судді керувати суддівською колегією;

у разі відсутності Головного судді виконувати його обов'язки;

відповідати за доручену ділянку роботи в проведенні змагань.

10. Заступник Головного секретаря змагань

1. Заступник Головного секретаря змагань може призначатися Головним суддею за поданням Головного секретаря.

2. Заступник Головного секретаря змагань зобов'язаний:

допомагати Головному секретарю керувати секретаріатом;

у разі відсутності Головного секретаря виконувати його обов'язки;

відповідати за доручену ділянку роботи в секретаріаті.

11. Офіційний представник Федерації, що проводить змагання

1. Офіційний представник Федерації, що проводить змагання, призначається виключно Президією Федерації з числа її членів і є їй підзвітний.

2. Офіційний представник Федерації, що проводить змагання, здійснює загальний контроль за проведенням змагань у цілому і дає їм об'єктивну оцінку у своєму звіті, який подається до Президії Федерації.

3. Офіційний представник Федерації, що проводить змагання, зобов'язаний:

контролювати дотримання представниками оргкомітету змагань умов договору про проведення і забезпечення змагань і не допускати їх порушення;

брати участь у засіданнях суддівської колегії змагань, а також у вирішенні питань у випадках, передбачених цими Правилами і Положенням.

4. Офіційний представник Федерації, що проводить змагання, не має права скасувати рішення Головного судді, прийняте відповідно до цих Правил.

12. Інспектор змагань

1. Інспектор змагань є офіційним представником ГСК Федерації, що проводить змагання, призначається виключно з числа її членів та є їй підзвітний.

2. Інспектор змагань здійснює спостереження за роботою суддівської колегії і дає їй об'єктивну оцінку у своєму звіті ГСК Федерації, що проводить змагання.

3. Інспектор змагань зобов'язаний:

контролювати дотримання суддівською колегією цих Правил, умов проведення змагань, установлених Положенням, і не допускати їх порушення;

брати участь у засіданнях суддівської колегії змагань;

інспектор змагань має право за рекомендаціями Головного судді і Головного секретаря рекомендувати ГСК суддів, які працювали на змаганнях, для присвоєння суддівських категорій (за наявності відповідних умов і в рамках повноважень ГСК).

4. Інспектор змагань не має права скасувати рішення Головного судді, прийняте з урахуванням цих Правил.

13. Голова оргкомітету змагань

1. Голова оргкомітету змагань призначається виключно Президією Федерації, що проводить змагання, і затверджується Президентом Федерації.

2. Голова оргкомітету змагань:

представляє Федерацію і від її імені укладає договір про проведення та забезпечення змагань;

входить до складу суддівської колегії змагань на правах заступника Головного судді змагань з організаційних питань, керує оргкомітетом і відповідає за організацію і забезпечення проведення змагань.

3. Голова оргкомітету змагань зобов'язаний:

підготувати і затвердити склад оргкомітету змагань;

організувати зустріч учасників, представників, тренерів і суддів та їх відправлення на вокзалах, в аеропортах, на пристанях;

забезпечити учасників упорядженим житлом, харчуванням на всі дні змагань, залами для тренувань, транспортом для перевезення між місцями проживання, харчування і проведення змагань, транспортними квитками на зворотний проїзд, перепустками на змагання;

організувати необхідну інформацію для глядачів;

здійснити підготовку і випуск афіш, плакатів та іншої реклами;

підготувати запрошення представників преси, кіно- і фотокореспондентів, за можливості організувати показ по телебаченню;

розробити церемонію відкриття і закриття змагань;

підготувати виконання Державного Гімну України, а для міжнародних змагань - державних гімнів країн-учасниць;

підготувати державні прапори України, країн-учасниць;

підготувати план культурної програми для спортсменів, тренерів і суддів на вільний від змагання час;

організувати проведення програми змагань, видачу запрошень, перепусток, значків, пам'ятних медалей, вимпелів та іншої атрибутики;

організувати і контролювати підготовку місць змагань, устаткування, інвентарю, місць для обслуговування учасників, тренерів, суддів, тренувальних залів, конференц-залу, суддівської кімнати та кабінету лікаря;

забезпечити чергування представників правоохоронних органів, аварійних служб, карети швидкої допомоги;

забезпечити проведення суддівського семінару.

14. Головний лікар змагань

1. Головний лікар змагань призначається виключно Президією Федерації, що проводить змагання, за поданням ГСК.

2. Головний лікар змагань входить до складу суддівської колегії змагань на правах заступника Головного судді по медичній частині, бере участь у її роботі і відповідає за медичне обслуговування змагань.

3. Головний лікар змагань керує роботою медичного персоналу, залученого до обслуговування змагань.

4. Головний лікар змагань зобов'язаний:

перевіряти наявність у заявках учасників віз лікаря про допуск до змагань і правильність їх оформлення;

бути присутнім на зважуванні, проводити зовнішній огляд учасників і давати остаточний висновок про допуск учасників до змагань;

здійснювати медичне обслуговування і спостереження за учасниками в процесі змагань;

надавати медичну допомогу при травмах і захворюваннях учасників, тренерів, представників і суддів;

давати письмовий висновок про здатність учасника (з медичної точки зору) продовжувати змагання чи за фактом симуляції і негайно повідомляти про свій висновок суддівську колегію змагань;

постійно контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог у місцях проведення змагань, проживання і харчування учасників, тренерів, представників і суддів;

вчасно надати Головному судді звіт з відповідними висновками і пропозиціями про медико-санітарне забезпечення змагань та вказати випадки захворювань і травм.

15. Старший суддя на татамі

1. Старший суддя на татамі призначається Головним суддею змагань.

2. Старший суддя на татамі керує проведенням змагань і відповідає за роботу суддівської бригади на дорученому татамі; старший суддя знаходиться за суддівським столом поруч із татамі і може виконувати обов'язки арбітра.

3. Старший суддя на татамі зобов'язаний:

формувати склад суддівських бригад;

контролювати роботу суддівської бригади на дорученому йому татамі і давати їй оцінку;

повідомляти про результат зустрічі і викликати чергову пару чи команди учасників;

стежити за костюмом і зовнішнім виглядом членів суддівської бригади на дорученому йому татамі;

входити до складу апеляційного журі.

4. Старший суддя на татамі не має права втручатися в роботу суддівської бригади під час проведення бою або змагання з Ката.

16. Арбітр (канса)

1. Арбітр (канса) призначається Головним суддею і є старшим у суддівській бригаді.

2. Арбітр (канса) контролює дії рефері, кутових суддів і забезпечує дотримання цих Правил.

3. До суддівства як арбітри (канси) залучаються судді, що мають кваліфікацію:

1) на змаганнях національного рівня - не нижче 3-го Дану та/або судді національної категорії з Куміте;

2) на змаганнях обласного і міського масштабу - не нижче 2-го Дану та/або судді 1-ої категорії з Куміте.

4. Арбітр (канса) має право:

брати участь у нараді рефері і кутових суддів;

голосу і висловлювання своєї думки при консультації з рефері і кутовими суддями (за посередництвом рефері, який потім скликає кутових суддів);

призвати рефері перервати бій, подаючи сигнал свистком, якщо з боку останнього та/або кутових суддів мало місце недотримання цих Правил, і витребувати від них пояснень, якщо представник команди, учасник якої веде бій, подає протест, а також якщо виникла непередбачена перешкода нормальному веденню бою;

вимагати скасування рішення рефері та/або кутових суддів, якщо воно було прийнято з порушенням цих Правил.

5. Арбітр (канса) не має права:

голосу при винесенні оцінки дій учасників двобою (навіть у спірних випадках) і рішення про результат бою;

переривати бій, якщо він не згодний з рішенням суддівської бригади, що прийнято відповідно до цих Правил.

6. Арбітр (канса) контролює роботу судді-секретаря, судді-хронометриста і судді при табло.

7. Арбітр (канса) веде запис оцінок і покарань, про що повідомляється рефері під час поєдинку, у робочому протоколі.

8. Арбітр (канса) підписує офіційні протоколи зустрічі, після чого вони набувають силу документа.

17. Рефері (сусін)

1. Рефері (сусін) призначається Головним суддею і керує ходом поєдинку чи виступами на татамі та оцінює дії учасників і стежить, щоб поєдинок чи виступ проходили в суворій відповідності з цими Правилами.

2. Юрисдикція рефері (сусіна) поширюється на татамі і прилягаючу до нього зону.

3. До суддівства як рефері (сусін) залучаються судді, що мають кваліфікацію:

1) на змаганнях національного рівня з Куміте - не нижче 3-го Дану та/або судді національної категорії з Куміте;

2) на змаганнях національного рівня з Ката - не нижче 3-го Дану та/або судді національної категорії з Ката;

3) на змаганнях обласного і міського рівнів з Куміте - не нижче 2-го Дану та/або судді 1-ої категорії з Куміте;

4) на змаганнях обласного і міського рівнів з Ката - не нижче 2-го Дану та/або судді 1-ої категорії з Ката.

4. У змаганнях з Куміте за правилами Іппон-шобу рефері (сусін) має право:

керувати проведенням поєдинку, давати команди на початок, продовження і кінець поєдинку, зупиняти поєдинок і робити всі оголошення;

присвоювати учасникам залікові бали;

накладати покарання, оголошувати попередження до, протягом і після закінчення поєдинку;

у разі необхідності давати пояснення арбітру (кансі), Головному судді чи апеляційному журі щодо підстав для винесення прийнятого рішення;

оголошувати переможця поєдинку;

підзивати кутових суддів (за допомогою жесту і команди "Фукусін сюго") для консультацій чи пояснень, консультуватися з арбітром;

викликати лікаря для надання допомоги учаснику;

не переривати бій без необхідності й уникати тривалих обговорень.

5. Рефері (сусін) має один голос при винесенні будь-якого рішення.

18. Кутовий суддя (фукусін)

1. Кутовий суддя (фукусін) призначається головним суддею та асистує рефері, інформуючи його за допомогою жестів.

2. До суддівства як кутовий суддя (фукусін) залучаються судді, що мають кваліфікацію:

1) на змаганнях національного рівня з Куміте - не нижче 2-го Дану та/або судді 1-ої категорії з Куміте;

2) на змаганнях національного рівня з Ката - не нижче 2-го Дану та/або судді 1-ої категорії з Ката;

3) на змаганнях обласного і міського рівнів з Куміте - не нижче 1-го Дану та/або судді 2-ої категорії з Куміте;

4) на змаганнях обласного і міського рівнів з Ката - не нижче 1-го Дану та/або судді 2-ої категорії з Ката.

3. Кутовий суддя (фукусін) має право:

голосу при винесенні рішення про результат поєдинку;

висловлювати свою думку за допомогою жестів перед оголошенням оцінок, накладенням покарань чи дискваліфікації.

4. Кутовий суддя (фукусін) зобов'язаний під час поєдинку постійно інформувати рефері, висловлюючи свою думку за допомогою жестів та свистка у випадках, коли:

учасник ефективно провів атакуючу дію;

учасник зробив (намагається зробити) заборонену дію чи застосував заборонений прийом;

учасник вийшов за межі татамі;

учасник в змаганнях з Ката порушив порядок виконання дій в Ката, допустив заміну, пропустив або додав зайвий елемент;

учасник не може продовжувати поєдинок внаслідок травми, нещасного випадку чи хвороби;

знаходився у невигідній для спостереження позиції і не міг бачити дії учасника (учасників);

необхідно привернути увагу рефері з причин, не зазначених у цьому пункті.

19. Суддя-секретар

1. Суддя-секретар призначається Головним суддею за рекомендаціями Головного секретаря, працює під керівництвом старшого судді на татамі, розміщується поруч з ним за суддівським столом та відповідає за правильне ведення й оформлення дорученої йому документації.

2. Суддя-секретар, включений до складу відповідних суддівських бригад, веде:

протокол жеребкування;

протоколи зважування;

протоколи при проведенні особистих і командних змагань з Куміте;

протоколи при проведенні особистих і командних змагань з Ката;

інші документи за дорученням головного секретаря.

3. При веденні протоколів особистих і командних змагань з Куміте суддя-секретар зобов'язаний:

до початку змагань з Куміте внести до протоколу дату, вагову категорію, номер кола, номер татамі, своє прізвище та прізвища старшого судді на татамі і членів суддівської бригади;

під час поєдинку точно й охайно фіксувати у відповідних графах протоколу оцінки, попередження і покарання, оголошені рефері;

після закінчення командної зустрічі записати її результат;

вносити записи до граф протоколів, використовуючи тільки затверджені цими Правилами знаки;

надати оформлений і підписаний ним протокол особистих змагань чи командної зустрічі старшому на татамі (арбітру), що перевіряє правильність записів і затверджує його своїм підписом.

4. При веденні протоколів змагань з Ката суддя-секретар зобов'язаний:

до початку виступів у певному колі змагань внести до протоколу дату, номер кола, номер татамі, своє прізвище та прізвища старшого судді на татамі і членів суддівської бригади;

після закінчення виступу за бальною системою точно й охайно внести до відповідних граф протоколу суддівські оцінки, закресливши вищу та нижчу оцінки, підсумувати оцінки, які залишилися, обвівши колом вищу та нижчу з них, і записати підсумкову оцінку;

після закінчення кола змагання зафіксувати місця, зайняті учасниками за підсумками цього кола, і визначити: після 1-го кола - 16 кращих учасників; після 2-го кола - 8 кращих учасників; після закінчення 3-го кола змагань - визначити переможців та призерів;

подати оформлений і підписаний ним протокол особистих чи командних змагань старшому на татамі (арбітру), що перевіряє правильність записів і затверджує його своїм підписом.

5. Самостійне внесення суддею-секретарем будь-яких змін до протоколів не допускається.

6. При виявленні помилки в протоколі суддя-сектетар повинен проінформувати про це старшого суддю на татамі, викреслити тонкою горизонтальною лінією неправильний запис, внести зверху правильний запис і засвідчити своїм та старшого судді на татамі підписами.

20. Суддя-хронометрист

1. Суддя-хронометрист призначається Головним суддею за рекомендаціями Голови оргкомітету з числа місцевих суддів і працює під керівництвом старшого судді на татамі, розміщується поруч із секретарем за суддівським столом та відповідає за точний хронометраж поєдинку.

2. Суддя-хронометрист зобов'язаний:

включати секундомір за командою рефері "Хаджіме";

зупиняти секундомір за командою рефері "Яме";

за 30 секунд до закінчення поєдинку подавати сигнал двома несильними ударами в гонг;

після закінчення часу поєдинку подавати сигнал одним сильним ударом в гонг;

повідомити суддю-секретаря про закінчення поєдинку, якщо він закінчився достроково;

за сигналом рефері фіксувати на секундомірі час, відведений на відновлення учасника після потрясіння від удару чи падіння, після закінчення 7 секунд подавати попереджувальний сигнал (два удари в гонг) і після закінчення 10 секунд - фінальний сигнал (один удар в гонг);

за сигналом рефері фіксувати на секундомірі час запізнення учасника до початку поєдинку після його виклику, а також час (1 хвилина), що надається для приведення в норму каратегі і зовнішнього вигляду учасника, після закінчення якого сповістити про це рефері фінальним сигналом.

21. Суддя при табло

1. Суддя при табло призначається Головним суддею за рекомендаціями Голови оргкомітету з числа місцевих суддів, працює під керівництвом старшого судді на татамі та розміщується за пультом електронного табло чи біля інформаційного щита і відповідає за точність візуальної інформації про хід та результат поєдинку.

2. Суддя при табло фіксує оцінки і покарання, оголошені рефері під час проведення поєдинку, та залишає їх доти, доки не буде оголошено кінцевий результат поєдинку.

3. Суддя при табло одержує всі роз'яснення з приводу уточнення оголошених оцінок і покарань тільки у старшого судді на татамі або арбітра.

22. Суддя-інформатор

1. Суддя-інформатор призначається Головним суддею за рекомендаціями Голови оргкомітету, працює під керівництвом Головного судді або його заступника і відповідає за інформування учасників та глядачів про хід змагань.

2. Суддя-інформатор:

бере участь у підготовці і проведенні церемоній відкриття та закриття змагань і нагородження переможців та призерів;

оголошує програму і порядок проведення змагань, представляє суддів на відкритті змагань, пояснює окремі положення цих Правил;

представляє учасників і дає їм спортивні характеристики (за необхідності), завчасно отримавши списки учасників і зібравши про них необхідну інформацію (дата народження, ім'я і прізвище особистого тренера, кращі результати, рейтинг тощо);

коментує хід поєдинку чи командної зустрічі (за необхідності) та повідомляє їх результати;

надає іншу інформацію;

може надавати будь-яку інформацію представникам преси і різним організаціям тільки з дозволу головного судді.

23. Комендант змагань

1. Комендант змагань призначається Головним суддею за рекомендаціями Голови оргкомітету.

2. Комендант змагань відповідає за:

своєчасну підготовку й оформлення місць змагань, розміщення реклами;

підготовку приміщень для обслуговування учасників і роботу суддівської колегії;

прийом учасників і глядачів;

дотримання дисципліни під час проведення змагань.

3. Комендант змагань забезпечує:

відповідним устаткуванням та інвентарем (татамі, столи, стільці, прапорці, перекидні номери, секундоміри, гонги, червоний та білий пояси або стрічки того самого кольору тощо);

радіофікацією місця змагань;

необхідними заходами безпеки;

технічною підготовкою церемоній відкриття і закриття змагань та нагородження переможців;

усі необхідні заходи за вказівкою Головного судді.

24. Апеляційне журі

1. Склад апеляційного журі пропонується ГСК та затверджується Президією Федерації персонально для розгляду протестів, що надійшли від представників, і винесення рішень щодо них, на час змагань.

2. До складу апеляційного журі входять:

головний суддя;

інспектор;

два - три судді вищої кваліфікації;

старший суддя на татамі, де виникла ситуація, яка викликала протест.

3. Рішення апеляційного журі є остаточними й оскарженню не підлягають.

25. Офіційні костюми членів суддівської колегії змагань

1. На національних і міжнародних змаганнях, а також на нарадах суддівської колегії, суддівських семінарах та інших заходах з проведення змагань усі судді зобов'язані бути в офіційних суддівських костюмах, що відповідають цим Правилам.

2. Костюм судді складається із:

двобортного піджака темно-синього кольору з чотирма ґудзиками жовтого кольору;

сорочки білого кольору з коротким або довгим рукавом залежно від клімату та рішення Головного судді;

офіційної краватки темно-червоного, бордового або синього кольору (за рішенням ГСК);

брюк сірого кольору без манжетів;

шкарпеток темно-синього або чорного кольору;

черевик чорного кольору без шнурків або босоніж.

3. Кожен суддя зобов'язаний мати при собі іменний суддівський квиток, нагрудний суддівський значок, які відповідають його суддівській категорії, емблему колегії суддів, до якої він належить.

4. При температурі повітря в залі змагань більше 22°С за рішенням Головного судді рефері і судді можуть працювати без піджаків.

5. Під час роботи членам суддівської бригади заборонено мати на собі наручний годинник, запонки та заколки для краватки.

6. У кожного члена суддівської бригади має бути особистий свисток.

26. Кодекс поведінки рефері/судді

1. Враховуючи те, що поведінка та відношення рефері/судді значно впливають на успіх проведення змагань, кожен рефері/суддя повинен:

бути нейтральним і чесним;

вести себе достойно та рішуче;

концентрувати всю увагу на поєдинку і чітко реагувати жестами чи командами на дії спортсменів;

бути одягненим у відповідну форму і мати акуратний вигляд;

поводитись без метушні і нервозності.

2. Якщо рефері/суддя з якихось причин не здатний виконувати свої обов'язки, Головний суддя або старший суддя на татамі (арбітр) повинен призначити йому заміну.

3. У випадку розбіжності у поглядах рефері і суддів прийняті рішення можуть оскаржуватись шляхом консультації з іншими суддями. Якщо суперечність залишається, то заключне рішення виносить арбітр.

4. Кутовий суддя не має права виражати жестами, мімікою чи голосом свою незгоду з рішенням рефері.

5. Суддя повинен демонструвати незалежний погляд, давати виважену оцінку дій спортсменів та після команди рефері "Хантей" - показувати своє рішення без затримки.

V. Особливості проведення суддівства змагань з Куміте

1. Критерії визначення переможця у змаганнях з Куміте

1. Переможцем у змаганнях з Куміте, проведених за системою з вибуванням після першої поразки, вважається учасник (команда), який (яка) виграє всі поєдинки (командні зустрічі).

2. Переможцем у змаганнях з Куміте, проведених за коловою системою, вважається учасник (команда), який (яка) отримає більшу кількість перемог.

2. Критерії перемоги у поєдинку в змаганнях з Куміте

1. За результатом особистого поєдинку може бути перемога одного з учасників або нічия (при командних зустрічах).

2. Учасник може виграти бій у результаті чистої перемоги, якщо:

у змаганнях за правилами "Іппон-шобу" протягом часу, відведеного на поєдинок, він набирає 1 "Іппон" або 2 "Ваза-арі";

у змаганнях за правилами "Іппон-хан-шобу" протягом часу, відведеного на поєдинок, він набирає 2 "Іппона", 1 "Іппон" та 1 "Ваза-арі" або 3 "Ваза-арі";

у змаганнях за правилами Санбон-шобу протягом часу, відведеного на поєдинок, він набирає 3 "Іппона", 2 "Іппона" та 2 "Ваза-арі", 1 "Іппон" та 4 "Ваза-арі" або 6 "Ваза-арі";

його суперник дискваліфікований внаслідок порушення цих Правил по "Хансоку-маке" або "Сікаку-маке";

його суперник не з'явився до початку поєдинку через обставини, що не залежать від учасника, не зміг продовжити поєдинок, був знятий лікарем з подальшої участі у змаганнях по "Кікен".

3. Перемога за перевагою присуджується, якщо після закінчення часу поєдинку кількість набраних балів перевищує кількість балів, набраних суперником.

4. Перемога за рішенням більшості суддів по команді рефері "Хантей", якщо після закінчення часу поєдинку кількість балів рівна або їх немає.

5. Чиста перемога і перемога за перевагою досягається шляхом одержання балів.

6. Перемога може присуджуватись як компенсація за порушення цих Правил учасниками змагань.

7. У командній зустрічі переможцем стає команда, члени якої отримали більше перемог в особистих поєдинках.

3. Критерії оцінки за проведення ефективних атакуючих дій у змаганнях з Куміте

1. Один "Іппон" дорівнює двом "Ваза-арі".

2. "Іппон" присуджується у випадку, коли атакуюча дія виконана точно, контрольовано у дозволену зону тіла суперника та її силовий потенціал відповідно до концепції Шотокан карате-до С.К.І.Ф. дорівнює удару, що приводить до поразки супротивника в реальному поєдинку.

3. "Іппон" присуджується, коли ефективність виконуваної техніки повністю відповідає вимогам оцінки "Іппон", а саме:

виконання контратаки на випередження атаки супротивника;

атака, яка одночасно вивела суперника з рівноваги;

атака, на яку суперник не зміг відреагувати;

ефективне виконання серії, у якій кожний удар може бути оцінений на "Ваза-арі";

виконання атаки призвело супротивника до втрати бойового духу і він знаходиться в стані "Мубобі" (відвертається, заплющує очі, втікає тощо).

4. Критерії оцінки "Іппон":

правильна форма, могутнє виконання, наявність характеристик, що забезпечують ефективність з точки зору традиційного карате-до;

коректне відношення (без злоби, з високим рівнем холоднокровності стосовно виконуваної техніки);

бойовий дух та необхідний рівень психічної концентрації і волі до досягнення успіху;

наявність "Заншин" - стану бойової готовності і після виконання техніки, здатності продовжувати виконувати технічні дії з правильною формою, підтримувати в собі повну концентрацію та здатність попереджувати можливі контратаки суперника;

точність, правильний вибір часу і дистанції, техніка проведена в той час і в ту зону, де вона матиме найбільший потенціал ефективності.

5. "Іппон" не присуджується у таких випадках, незважаючи на ефективно виконану технічну дію, якщо:

атака проведена не одночасно із захватом руки чи ноги противника, а через деякий час;

атака проведена через тривалий проміжок часу (більше 2-x секунд) після кидка;

незадовільний "Заншин" або його відсутність.

6. Суддівська бригада повинна в першу чергу оцінювати технічну дію за критеріями "Іппон", а якщо вона стовідсотково не відповідає цим вимогам, то в цьому разі присуджується оцінка "Ваза-арі".

7. Техніка, яка зазвичай оцінювалася б на "Ваза-арі", оцінюється на "Іппон", якщо буде класифікована як технічно складна; відбиття атаки і виконання хорошої техніки в незахищену зону тіла може бути оцінено на "Іппон".

8. Для отримання оцінки удар повинен бути проведений в залікову зону тіла суперника:

голову;

обличчя;

шию (контакт в горло заборонений);

живіт;

грудну клітину;

спину (за винятком плечей);

бокову частину тулуба.

9. Ефективна техніка, виконана одночасно із сигналом про закінчення часу поєдинку, зараховується; ефективна атака, виконана після сигналу про закінчення поєдинку, не оцінюється, а навпаки може призвести до покарання атакуючого; оцінка також не зараховується, якщо ефективна атака була проведена після сигналу про закінчення поєдинку, а рефері не зупинив поєдинок раптово.

10. Жодна техніка, навіть ефективна, не зараховується, якщо обидва противники знаходились за межами татамі, але коли один із суперників виконував ефективну атаку, знаходячись в межах татамі і до команди "Яме", - техніка повинна бути оцінена.

11. Одночасне виконання ефективної атаки обома противниками стосовно один одного - не зараховується ("Аі-учі").

4. Критерії визначення переможця за рішенням суддів по "Хантей" у змаганнях з Куміте

1. Якщо після закінчення часу поєдинку жоден з учасників не набрав балів, достатніх для отримання перемоги, то переможець визначається за рішенням членів суддівської бригади по "Хантей"; при визначенні переможця судді повинні враховувати наявність "Ваза-арі", "Хансоку-чуй", "Дзьогай-чуй", "Мубобі-чуй", загальне враження, яке справив спортсмен і яке складається з таких проявів: бойовий дух, воля до перемоги, сила та рівень техніко-тактичної підготовки, різноманітність технічного арсеналу, активність учасника, у тому числі кількість реальних спроб проведення атакуючих дій.

2. При визначенні переможця за рішенням суддів повинна дотримуватися така процедура:

рефері виходить за межі татамі, оголошує "Хантей" і подає свистком два сигнали різного тону;

кутові судді підняттям руки з прапорцем відповідного кольору показують переможця;

рефері дає короткий свисток, після чого кутові судді опускають прапорці, а він повертається на татамі і виносить остаточне рішення, виходячи з більшості голосів.

3. Якщо в результаті обговорення суддівська бригада не може визначити переможця, то приймається рішення про нічию ("Хіківаке").

4. Рішення про "Хіківаке" приймається, якщо: більшість членів суддівської бригади висловлюють думку на користь нічиєї; при розбіжності думок суддів щодо переможця рефері підтримує більшість.

5. Рефері оголошує "Хіківаке", супроводжуючи рішення відповідним жестом.

5. Визначення переможця при нічийному результаті в особистих змаганнях у змаганнях з Куміте

1. При оголошенні "Хіківаке" в особистих змаганнях для визначення переможця призначається додатковий поєдинок ("Енчо-сен") - продовження поєдинку на час, рівний основному часу бою.

2. Усі бали та порушення, отримані в основний час, переносяться в "Енчо-сен"; усі бали та порушення, отримані в основний час та "Енчо-сен", сумуються і складають кінцевий результат поєдинку.

3. Якщо і додатковий час закінчиться внічию, то для виявлення переможця призначається повторний поєдинок "Сай-шіай".

4. У разі проведення "Сай-шіай" всі бали та порушення, отримані в основний час та "Енчо-сен", - анулюються і поєдинок починається з нуля.

5. Якщо і "Сай-шіай" закінчиться внічию, то переможець визначається загальним рішенням суддівської бригади по "Хантей", де всі судді повинні обов’язково віддати перевагу одному з учасників поєдинку.

6. Визначення переможця при нічийному результаті в командних змаганнях у змаганнях з Куміте

1. Якщо під час командної зустрічі суддівська бригада не виявить переможця особистого поєдинку, рефері повинен оголосити "Хіківаке" як остаточний результат поєдинку; "Енчо-сен" в такому випадку не призначається.

2. Якщо обидві команди отримали рівне число перемог в особистих поєдинках, переможницею вважається та команда, яка має більше перемог по "Іппон-качі"; усі перемоги, досягнуті в результаті "Хансоку-маке" чи "Сікаку-маке" супротивника, прирівнюються до "Іппон-качі". Результати інших поєдинків на результат не впливають.

3. Якщо обидві команди отримали рівне число перемог по "Іппон-качі", проводиться додатковий бій між суперниками обох команд, імена яких тренери (представники) повинні назвати протягом однієї хвилини після оголошення про проведення додаткового поєдинку; за результатом додаткового поєдинку визначається команда-переможниця.

4. Якщо додатковий поєдинок закінчився внічию, оголошується "Енчо-сен"; якщо й у цьому випадку поєдинок закінчується без результату, - переможець визначається по "Хантей".

7. Заборонені дії у змаганнях з Куміте

1. У змаганнях заборонені такі технічні дії:

проведення будь-якого удару з контактом (незалежно від його легкості) у горло суперника;

проведення будь-якого удару з контактом, що призводить до травми (незалежно від її легкості), в обличчя, голову і шию суперника; допускається лише легкий дотик (виключення становлять удари ногами типу "Кубі-маваші-гері", "Ура-маваші-гері", "Уширо-маваші-гері", при проведенні яких допускається легкий контакт передньою частиною тильної чи підошовної поверхні стопи з бічною поверхнею голови);

перевищення припустимого ступеня контакту, що призводить до травми, при проведенні ударів в інші частини залікової зони тіла суперника;

проведення атак (навіть без контакту) або їх імітації у промежину, суглоби рук і ніг, підйом стопи суперника;

проведення атак відкритою долонею типу "Нукіте" (навіть без контакту) в обличчя суперника;

кидки з великою амплітудою, що унеможливлюють безпечне приземлення суперника;

кидки через плече або спину;

прямі удари (чи їх імітація) по руках і ногах, а також повторювані сильні бічні удари по ногах (типу "Аші-бараї") з метою вивести суперника з рівноваги, якщо вони виконуються вище 2/3 гомілки противника;

атаки, що не гарантують безпеку суперника, незалежно від того, обумовлено це технічною непідготовленістю учасника чи руховою структурою самої атакуючої дії;

"Мубобі" - нехтування своєю безпекою і безпекою противника. Прикладами "Мубобі" можуть бути:

проведення учасником атаки чи контратаки, нахиляючись чи відвертаючи голову і не дивлячись у бік суперника, проведення довгого реверсивного входу-удару (навіть ефективного), коли спортсмен не здатний блокувати контратаку;

відсутність в учасника "Заншин" після проведення атакуючої дії;

рух назустріч атаці суперника без проведення захисних чи зустрічних атакуючих дій;

відсутність в учасника захисних дій, панічний відступ, відвертання голови під час проведення атаки супротивника тощо;

розворот спиною до суперника після нібито результативної атаки;

проведення чи спроба проведення атакуючої дії після команди "Яме".

Дії, що перешкоджають активному веденню бою:

"Дзьогай" - вихід учасника за межі татамі з метою уникнення атаки противника, коли стопа, чи її частина (у положенні стоячи), чи будь-яка інша частина тіла учасника перетинає зовнішній край обмежувальної лінії татамі.

"Дзьогай" не зараховується, коли вихід за межі татамі відбувся після команди "Яме"; коли вихід здійснив спортсмен, що атакує, до команди "Яме"; але при цьому атака оцінюється як ефективна, коли вихід спортсмена, що захищається, відбувся внаслідок інерції від удару чи поштовху суперника;

проведення ефективної дії спортсменом, що атакує, у момент, коли суперник знаходиться в положенні "Дзьогай" і до команди "Яме", - оцінюється і "Дзьогай" зараховується, якщо це відбулося одночасно;

пасивне ведення бою або безцільні дії, що затягують бій, проявами чого є: постійні відступи, що не дають змоги супернику провести атакуючу дію; відсутність спроб проведення атакуючої чи контратакуючої дії; надмірне затягування часу підготовки до проведення атаки; припинення бою без команди рефері; захоплення руки (рукава) чи ноги (колоші) суперника без спроби проведення атакуючої дії; сковувальні захоплення за вилоги чи комір куртки, обхвати тулуба, утримання суперника, спроби ведення боротьби; кидки суперника без наступної спроби проведення завершального удару; поштовхи суперника; інші дії учасників, що невиправдано затягують хід бою (повільне повернення на вихідні позиції після зупинки бою, неспішне приведення каратегі в порядок тощо).

2. Дії, що призводять до втрати престижу карате-до:

симуляція одержання травми чи будь-які спроби перебільшення ступеня отриманої травми (посилені видихи через ніс, розтирання травмованої ділянки тощо) з метою одержання переваги над суперником; після отримання одним із спортсменів травми рефері не повинен поспішати з оголошенням оцінки атакуючої дії з метою спостереження за травмованим спортсменом і надання правильної оцінки ознакам травми;

навмисне нанесення чи спроба нанесення травми супернику;

грубе чи недисципліноване поводження як учасника, так і будь-якого члена офіційної делегації.

8. Попередження і покарання у змаганнях з Куміте

1. Учасник, який порушив Правила, підлягає покаранню, яке накладається на спортсмена за трьома незалежними лініями:

лінія "Кейкоку";

лінія "Дзьогай";

лінія "Мубобі".

2. У змаганнях, що проводяться по системі "Іппон-шобу" та "Іппон-хан-шобу", всі покарання по лінії "Хансоку", "Дзьогай" та "Мубобі" виносяться не більше трьох разів, а по системі "Санбон-шобу" - не більше чотирьох разів, після чого учасник, який їх отримав, дискваліфікується по "Хансоку-маке"; покарання послідовні і залежать від ступеня порушення.

3. Спортсмен може бути дискваліфікований по "Хансоку-маке" або "Сікаку-маке" без попередження за:

невиконання команд рефері;

нанесення тяжкої травми супернику, внаслідок якої потенціал суперника фактично зведений до нуля;

небезпечні дії внаслідок емоційного збудження;

навмисне виконання технічних дій, небезпечних для суперника;

постійне порушення цих Правил.

4. Спортсмен, діями проти якого були порушені ці Правила, може отримувати як компенсацію оцінку "Ваза-арі" або "Іппон". Порушення, покарання та компенсація за такі дії представлені в таблиці "Порушення, покарання та компенсації":

Таблиця "Порушення, покарання та компенсації"

Випадок порушення

ІППОН-ШОБУ

ІППОН-ХАН-ШОБУ

САНБОН-ШОБУ

покарання

компенсація

покарання

компенсація

покарання

компенсація

ЛІНІЯ КЕЙКОКУ

1-й

Кейкоку


Кейкоку


Чукоку


2-й

Хансоку-чуй

Ваза-арі

Хансоку-чуй

Ваза-арі

Кейкоку

Ваза-арі

3-й

Хансоку

Іппон

Хансоку

Качі

Хансоку-чуй

Іппон

4-й

Хансоку

Качі

ЛІНІЯ ДЗЬОГАЙ

1-й

Дзьогай-ікай


Дзьогай-ікай


Дзьогай-ікай


2-й

Дзьогай-нікай

Ваза-арі

Дзьогай-нікай

Ваза-арі

Дзьогай-нікай

Ваза-арі

3-й

Дзьогай-санкай

Іппон

Дзьогай-санкай

Качі

Дзьогай-санкай

Іппон

4-й

Дзьогай-йонкай

Качі

ЛІНІЯ МУБОБІ

1-й

Мубобі-ікай


Мубобі-ікай


Мубобі-ікай


2-й

Мубобі-нікай

Ваза-арі

Мубобі-нікай

Ваза-арі

Мубобі-нікай

Ваза-арі

3-й

Мубобі-санкай

Іппон

Мубобі-санкай

Качі

Мубобі-санкай

Іппон

4-й

Мубобі-йонкай

Качі

5. Будь-яке покарання спортсмену повинно виноситись колегіально.

6. Дискваліфікація по лінії "Сікаку" може накладатися на учасника чи команду одразу без попередження і оголошується публічно; учасник, якому оголошене "Сікаку" за грубе порушення цих Правил та неетичну поведінку (відмова виконати команду рефері, симуляція травми, навмисне травмування противника, втрата самоконтролю, самовільне припинення поєдинку без причини, суперечки з членами суддівської колегії, неспортивна поведінка), та команда, до якої він входить, можуть бути дискваліфіковані до кінця змагань або й на довший строк; подібне рішення виноситься колегіально і потребує затвердження суддівською колегією змагань.

9. Травми та нещасні випадки

1. Якщо учасник у ході бою одержує травму, рефері повинен зупинити бій, візуально оглянути його і викликати лікаря на татамі для надання екстреної допомоги потерпілому; після того, як лікар огляне потерпілого і дасть свої рекомендації, рефері повинен порадитись із суддівською бригадою і винести рішення; лікар уповноважений тільки поставити діагноз, визначити ступінь травми і надати медичну допомогу.

2. У випадку втрати спортсменом здатності продовжувати поєдинок рефері оголошує такому спортсмену "Кікен"; підставою для "Кікен" може бути як травма внаслідок порушення правил суперником, так і травма, не спричинена діями суперника.

3. Якщо обидва учасники одночасно одержують травми і відсторонюються рефері (за висновком лікаря) від подальшої участі в змаганнях, перемога присуджується тому учаснику, який до цього моменту набрав більшу кількість балів; якщо кількість балів рівна, переможець визначається за рішенням суддів по "Хантей"; в командних змаганнях можлива нічия.

4. Якщо за висновком лікаря травмований спортсмен не може продовжувати бій, то він за рішенням рефері може бути відсторонений від подальшої участі в змаганнях.

5. Якщо учасник, який одержав травму чи ряд травм, виграє поєдинок внаслідок "Хансоку" або "Сікаку" суперника, то він допускається до участі в наступних поєдинках тільки з дозволу лікаря, про що робиться позначка у всіх протоколах змагань і доводиться до уваги членів суддівських бригад; якщо учасник знову одержує травму і вдруге виграє поєдинок внаслідок "Хансоку" чи "Сікаку" суперника, він автоматично відсторонюється від подальшої участі в змаганнях.

6. Якщо учасник, одержавши травму, падає і протягом 10 секунд не в змозі піднятися на ноги, він автоматично відсторонюється від подальшої участі в змаганнях.

7. Судді повинні намагатися точно визначити, з чиєї вини стався нещасний випадок, і винести рішення, що відповідає критеріям: "Кікен", "Хансоку", "Мубобі-хансоку" чи "Сікаку".

8. Якщо на думку суддів учасник симулює одержання травми, то він повинен негайно пройти лікарське обстеження, за результатами якого приймається остаточне рішення; для підтримки престижу карате-до до учасника, який симулює травми, застосовуються суворі покарання, аж до довічної дискваліфікації при повторному подібному порушенні.

9. Коли лікар оголошує учасника нездатним продовжувати бій, про це обов'язково зазначається у протоколі та карточці учасника; лікарі на кожному татамі ведуть суворий облік та контроль всіх, хто звернувся до них за допомогою, і фіксують це у відповідному протоколі.

10. Регламент проведення особистих поєдинків у змаганнях з Куміте

1. Тривалість поєдинку:

у чоловіків - 2 хвилини або 3 хвилини чистого часу; фінал може бути проведений тривалістю 5 хвилин чистого часу;

у жінок - 2 хвилини чистого часу; фінал може бути проведений тривалістю 3 хвилини чистого часу;

в групах юнаків та дівчат - 2 хвилини чистого часу в усіх поєдинках;

в групах дітей - 1,5 хвилини чистого часу в усіх поєдинках.

2. За рішенням Президії Федерації, що проводить змагання, тривалість поєдинку може бути змінена залежно від кількості учасників змагань, про що робиться відповідний запис у Положенні.

3. Відлік часу веде суддя-хронометрист, який повинен включати секундомір за командою рефері "Хаджіме" і виключати його під час зупинки поєдинку тільки за командою рефері "Яме"; за 30 секунд до закінчення основного чи додаткового часу суддя-хронометрист повинен дати спеціальний сигнал гонгом, який рефері дублює командою "Атоші-бараку"; після закінчення основного або додаткового часу суддя-хронометрист подає сигнал коротким гучним ударом в гонг, який рефері дублює командою "Яме".

4. Початок поєдинку:

1) за командою рефері "Мото-но-іті" учасники і члени суддівської бригади займають вихідні позиції і роблять офіційні ритуали змагань; учасник з червоним поясом "Ака" знаходиться праворуч від рефері, а учасник з білим поясом "Широ" - ліворуч; рефері не повинен допускати виконання привітань без достатнього вияву поваги і ввічливості;

2) після обміну поклонами рефері за допомогою команди "Шобу-іппон..." ("Іппон-хан-шобу...", "Шобу-санбон...") повідомляє умови бою і після невеликої паузи подає команду про його початок - "Хаджіме", що означає початок поєдинку до 1 Іппона, до 1,5 Іппона чи до 3 Іппонів.

5. Зупинка поєдинку:

зупинка поєдинку відбувається за командою рефері "Яме", після чого учасники поєдинку повинні зайняти свої вихідні місця; судді за допомогою прапорців висловлюють свою оцінку ситуації, яка спричинила зупинку поєдинку, а рефері приймає рішення про закінчення чи продовження поєдинку, оголошує переможця, присуджує залікові бали або карає за порушення цих Правил;

зупинити поєдинок має право тільки рефері в таких випадках:

після сигналу судді-хронометриста про закінчення основного чи додаткового часу поєдинку; в такому випадку рефері, виходячи із суми балів, набраних кожним учасником, приймає рішення про закінчення чи продовження поєдинку; прийняття рішення відбувається сумуванням голосів суддів плюс один голос рефері;

якщо один із суперників набрав необхідну суму балів, рефері командою "Ака(Широ)-но-качі!" оголошує переможця і поєдинок вважається закінченим;

якщо учасник проводить ефективну атаку, яка повинна бути оцінена. При оголошенні оцінки рефері, вказуючи жестом на спортсмена, який провів ефективну атакуючу дію, спочатку називає колір його пояса ("Ака/Широ..."), потім зону нанесення удару і назву технічної дії ("...джодан/чудан цукі/учі/гері..."), тільки після цього оголошує оцінку, присвоєну спортсмену ("... Ваза-арі/Іппон!");

якщо учасник порушив чи зробив спробу порушити ці Правила або зробив заборонену дію, яка повинна бути покарана по лінії "Хансоку", або коли суддя прапорцем сигналізує про порушення цих Правил, рефері повинен одразу зупинити поєдинок і після консультації із суддями винести рішення про покарання; при оголошенні покарання рефері, вказуючи жестом на спортсмена, який порушив ці Правила, спочатку називає колір його пояса ("Ака/Широ..."), потім називає ступінь покарання ("...чукоку/кейкоку/хансоку-чуй/хансоку!"); після цього оголошує спочатку колір пояса спортсмена, який постраждав від порушення цих Правил ("Широ/Ака..."), а потім оцінку, присвоєну йому як компенсація ("... ваза-арі/іппон/качі!");

якщо учасник порушив чи зробив спробу порушити ці Правила або зробив заборонену дію, яка повинна бути покарана по лінії "Мубобі", або коли суддя прапорцем сигналізує про порушення цих Правил, рефері повинен одразу зупинити поєдинок і після консультації із суддями винести рішення про покарання; при оголошенні покарання рефері, вказуючи жестом на спортсмена, який порушив ці Правила, спочатку називає колір його пояса ("Ака/Широ..."), потім називає черговість покарання ("...мубобі-ікай/нікай/санкай/йонкай!"); після цього оголошує спочатку колір пояса спортсмена, який постраждав від порушення цих Правил ("Широ/Ака..."), а потім оцінку, присвоєну йому як компенсація ("...ваза-арі/іппон/качі!");

якщо учасник в ході поєдинку виходить за межі татамі, або коли суддя прапорцем подає сигнал "Дзьогай", рефері повинен одразу зупинити поєдинок і після консультації із суддями винести рішення про покарання; при оголошенні покарання рефері, вказуючи жестом на спортсмена, який порушив ці Правила, спочатку називає колір його пояса ("Ака/Широ..."), потім називає черговість виходу ("...дзьогай ікай/нікай/санкай/йонкай!"); після цього оголошує спочатку колір пояса противника ("Широ/Ака..."), а потім оцінку, присвоєну йому як компенсація ("... ваза-арі/іппон/качі!");

якщо учасник внаслідок травми чи захворювання не може продовжувати поєдинок, рефері повинен одразу зупинити поєдинок і після консультації з лікарем та суддями винести рішення;

якщо в ході поєдинку учасники ввійшли в ближній бій і ведуть обмін ударами, які не можуть бути визнані ефективними, рефері зупиняє поєдинок, а потім оголошує команду "Торімасен" і продовжує поєдинок;

якщо після кидка чи падіння учасники ведуть неефективний обмін ударами, рефері після зупинки поєдинку і після оголошення про неефективність дій командою "Торімасен" продовжує поєдинок;

якщо суперники (або один з них) обхопили один одного руками без проведення технічних дій, рефері після зупинки поєдинку і після оголошення про неефективність дій командою "Торімасен" продовжує поєдинок;

якщо учаснику дається команда привести в порядок каратегі чи захисне спорядження;

якщо виникає потреба наведення порядку в зоні татамі (недисципліноване поводження тренерів, представників, учасників);

якщо сигнал подають два чи більше суддів, рефері зобов'язаний зупинити поєдинок і провести нараду із суддями;

якщо хоча б один із суддів сигналізує про порушення цих Правил, рефері зобов'язаний зупинити поєдинок;

рефері може не зупиняти поєдинок, якщо сигнали про проведення ефективної дії подає тільки один суддя.

6. Відновлення поєдинку:

1) після зупинки рефері повинен відновити поєдинок, не допускаючи невиправданих затримок; при продовженні поєдинку рефері повинен перевірити, що учасники готові до проведення поєдинку;

2) учасники, які виконують метушливі рухи, виявляють ознаки нетерпіння тощо, повинні бути зупинені до початку поєдинку; якщо учасник до команди рефері намагається відновити бій, - його повертають на місце і попереджують; після оголошення оцінки чи покарання рефері відновлює поєдинок, подаючи команду "Судзукiте хаджіме", супроводжуючи її відповідним жестом; після оголошення "Енчо-сен" рефері відновлює поєдинок, подаючи команду "Шобу хаджіме", не супроводжуючи її жестом.

7. Закінчення поєдинку:

1) після закінчення поєдинку і оголошення переможця учасники проводять офіційні ритуали змагань, залишають татамі;

2) тренери, обмінявшись поклоном, залишають відведені для них місця.

11. Особливості проведення та суддівства командних змагань з Куміте

1. Критерії визначення переможця, присвоєння залікових балів та винесення покарань в особистих поєдинках в ході командної зустрічі такі самі, як і в особистих змаганнях.

2. Кількісний склад команди визначається Положенням; команда (без запасних) повинна складатися з непарного числа учасників:

1) у змаганнях серед чоловіків в групі дорослих кількість учасників у команді: 5 учасників + 2 запасних;

2) у змаганнях серед чоловіків у групах дітей, юнаків: 3 учасники + 1 запасний;

3) у змаганнях серед жінок (всі вікові групи) кількість учасників у команді: 3 учасники + 1 запасний.

3. Персональна заявка на участь у командних змаганнях:

1) перед початком кожної командної зустрічі представник (тренер) подає старшому судді на татамі персональну заявку, у якій вказується черговість виступів членів його команди в цьому колі змагань; графи заявки заповнюються розбірливим почерком;

2) тренер може змінювати в тактичних цілях персональний склад команди (вводячи запасних учасників) і черговість виступів її членів до початку наступного кола, вносячи відповідні зміни при заповненні персональної заявки чергової командної зустрічі;

3) після подання заявки старшому судді на татамі зміни в персональному складі команди та порядку виступів її членів не допускаються;

4) якщо тренер (представник) змінює персональний склад команди або черговість виступів, не вказавши цього в іменній заявці, команда дискваліфікується;

5) для оперативної ідентифікації особи учасника в ході зустрічі тренер (представник) повинен мати при собі документи з фотографіями кожного учасника.

4. Допуск команди:

1) до зустрічі допускається команда, число членів якої становить більше половини кількості учасників, обумовленої Положенням;

2) не виставлений учасник вважається програвшим по "Кікен", а його супернику присуджується чиста перемога;

3) номер поєдинку, на який не виставляється учасник, довільно визначається тренером (представником) і позначається в іменній командній заявці.

5. Дискваліфікація команди:

1) команда може бути дискваліфікована, якщо один із членів або офіційних осіб команди дискваліфікується по "Сікаку";

2) дисциплінарні санкції застосовуються безпосередньо до винуватця;

3) факт дискваліфікації команди заноситься до протоколу змагань і до звіту головного судді із зазначенням причин; про це повідомляється дисциплінарна комісія Федерації, що проводить змагання, а також організація, яка направила команду на змагання;

4) за рішенням суддівської колегії змагань члени команди, які не винні в дискваліфікації, можуть бути допущені до участі в інших видах програми змагань.

6. Усі поєдинки командної зустрічі судить одна суддівська бригада.

12. Регламент проведення командних поєдинків з Куміте

1. Перед початком зустрічі члени команди (без запасних) шикуються вздовж обмежувальних ліній площадки навпроти один одного і здійснюють церемонію вітання.

2. Учасники під першими номерами займають вихідні позиції, а інші учасники розташовуються поруч із татамі, але не ближче 1 метра до його краю. Учасникам команди забороняється без дозволу рефері покидати місце, відведене для команди, до закінчення командної зустрічі та оголошення переможця.

3. Після закінчення першого поєдинку на татамі виходить друга пара учасників і так до завершення поєдинку останньої пари.

4. Після визначення суддями команди-переможниці обидві команди шикуються вздовж обмежувальних ліній навпроти один одного; рефері повідомляє "Aкa(Широ)-но-кaчi", команди здійснюють офіційні ритуали змагань і залишають татамі.

13. Суддівство турнірів по "Дзю-іппон куміте" та "Якусоку куміте"

1. "Дзю-іппон куміте" та "Якусоку куміте" - традиційно сформований вид поєдинку, у якому суперники, вільно переміщаючись, по черзі проводять одиночну, заздалегідь обумовлену атаку; вид блоку і контратаки спортсмен, що захищається, обирає довільно.

2. Турніри по "Дзю-іппон куміте" проводяться для дитячих вікових груп до 12 років, а "Якусоку куміте" - тільки для вікових груп ветеранів; вік учасників турніру по "Дзю-іппон куміте" та "Якусоку куміте" визначається Положенням.

3. У фінальній частині змагань учасники турніру по "Дзю-іппон куміте" змагаються за правилами "Іппон-шобу"; коло змагань, з якого починаються змагання за правилами "Іппон-шобу" (1/4 фіналу, півфінал чи фінал), визначається Положенням.

4. Учасники турніру по "Дзю-іппон куміте" та "Якусоку куміте" повинні використовувати таке саме захисне спорядження, як і в змаганнях з Куміте, але без накладок на кисті.

5. Під час поєдинку спортсмени повинні продемонструвати:

гарні манери;

бойовий дух;

уважність;

концентрацію;

правильний вибір дистанції і часу виконання техніки;

реальність і ефективність обраної контратаки;

правильний кут ударної кінцівки стосовно цілі;

чіткість та швидкість;

правильне положення корпуса, стійки та зміщення;

правильне виконання "Кіай", силу духу та тіла.

6. Склад суддівської бригади змагання по "Дзю-іппон куміте" та "Якусоку куміте":

рефері;

чотири кутових судді.

7. Усі поєдинки в кожній категорії судить одна й та сама суддівська бригада.

8. Критерії перемоги в змаганнях по "Дзю-іппон куміте" та "Якусоку куміте":

1) переможцем у поєдинку є спортсмен, який показав більш ефективну і різноманітну техніку атаки й захисту;

2) переможець у поєдинку визначається за рішенням суддівської бригади.

9. Програма змагань та вимоги до виконання технічних дій:

1) у змаганнях по "Дзю-іппон куміте" та "Якусоку куміте" прийнято виконувати види атакуючих дій, які регламентовані Положенням;

2) як правило, всі атаки виконуються правою ("Мігі") рукою або ногою, однак Положенням може бути передбачено виконання техніки як правою, так і лівою ("Хідарі") рукою або ногою.

10. Заборонені дії караються попередженням.

11. Заборонені дії в атаці:

проявляти підвищену агресивність, наносити супернику удари з контактом;

проводити атаки без оголошення зони та рівня, не дочекавшись підтвердження готовності суперника, або наносити удари не в ту зону, яка була оголошена;

проводити удари в зони, не передбачені цими Правилами;

затягувати час, не проводити атаку, незважаючи на зручну для цього дистанцію.

12. Заборонені дії у захисті:

проявляти підвищену агресивність, наносити супернику удари з контактом;

виконувати зустрічну контратаку на випередження;

заважати супернику проводити атаку, робити захвати та утримувати його;

виходити за межі татамі, тікати, свідомо уникати дистанції, зручної для атаки противника.

13. Методика оцінки технічних дій спортсменів:

1) кожна з проведених атак розцінюється як окремий міні-поєдинок;

2) кутові судді на підставі аналізу показаної спортсменами техніки, повинні визначити переможця цього міні-поєдинку і зробити відповідну позначку в суддівській записці;

3) учасники, які допустили заборонені дії, вважаються такими, що програли міні-поєдинок;

4) за співвідношенням числа перемог в міні-поєдинках суддя приймає рішення про переможця всього поєдинку; при оголошенні "Хантей" суддя повідомляє про своє рішення підняттям прапорця відповідного кольору;

5) при винесенні остаточного рішення рефері використовує таку саму методику, як і в змаганнях з Куміте;

6) рефері може дискваліфікувати спортсмена, оголосивши йому "Хансоку", при повторному навмисному проведенні заборонених дій.

14. Регламент проведення поєдинків в "Дзю-іппон Куміте" та "Якусоку Куміте":

1) за запрошенням рефері учасники займають вихідні позиції на татамі і виконують офіційний ритуал привітання;

2) рефері командою "Ака хаджіме" повідомляє про початок атак спортсмена з червоним поясом; після цієї команди обидва спортсмени приймають бойові позиції і спортсмен з червоним поясом отримує право на початок переміщень з метою вибору зручної позиції для атаки; перед початком атаки він повинен чітко вимовити назву виконуваної атаки ("Джодан!"/"Чудан!"/"Мае-гері") і після відповіді противника ("Осс") атакувати із зручної для нього позиції у вигідний для атаки час; після закінчення першої атаки "Ака" оголошує другу атаку, потім третю і так далі;

3) після того, як "Ака" виконав усі свої атаки, рефері подає команду "Яме", повертає спортсменів у вихідне положення і дає команду "Широ хаджіме"; після цього "Широ" в такому самому порядку проводить свої атаки;

4) після проведення суперниками всіх атак вони повертаються у вихідне положення й очікують рішення суддів; рефері, знаходячись на обмежувальній лінії, подає команду "Хантей", після чого кутові судді піднімають прапорці того кольору, який на їхню думку відповідає поясу переможця поєдинку;

5) рефері оголошує переможця, після чого спортсмени виконують офіційний ритуал змагань і залишають татамі;

6) у випадку нічийного результату спортсмени повторюють по одній атаці за рішенням рефері, після чого суддівська бригада повинна назвати переможця по "Хантей".

VІ. Особливості проведення та суддівства змагань з Ката

1. Критерії визначення переможців у змаганнях з Ката

1. Учасник (команда) перемагає в змаганнях з Ката, якщо він (вона) перемагає у фінальному колі змагань.

2. При прийнятті рішення по системі "Ко-хаку" рефері виносить рішення на підставі оцінок суддів.

2. Визначення результату виступу у змаганнях з Ката за бальною системою

1. Виступ учасника (команди) оцінюється за дев`ятибальною шкалою з точністю до 0,1 бала.

2. До початку змагань рішенням суддівської колегії встановлюється діапазон оцінок, у межах якого оцінюються виступи учасників (команд) у кожному колі змагань, наприклад: від 5 до 7 балів у 1-ому колі, від 6 до 8 балів у 2-ому колі та від 7 до 9 балів у 3-му колі; встановлені межі діапазону оцінок заздалегідь доводяться до членів суддівської бригади (бригад), учасників і представників (тренерів).

3. Підсумкова оцінка виступу учасника (команди) у певному колі змагань визначається сумою оцінок членів суддівської бригади без урахування найбільшої і найменшої з них.

4. У разі рівності підсумкових оцінок, отриманих учасниками (командами) в колі, між собою порівнюються найменші оцінки, що входять до підсумкової оцінки учасників (команд), отриманої ними в цьому колі; учасник (команда), що має більшу з них, займає більш високу позицію в протоколі змагань; якщо найменші оцінки однакові, то між собою порівнюються найбільші оцінки, що входять до підсумкових оцінок учасників (команд), отриманих ними в цьому колі; учасник (команда), що має більшу з них, займає більш високу позицію в протоколі змагань; якщо й найбільші оцінки теж однакові, то суддівська бригада вирішує провести додатковий виступ цих спортсменів.

5. У змаганнях за бальною системою кількість кіл залежить від кількості учасників; кількість кіл, а також кількість учасників, що виходять у півфінал та фінал, визначається на нараді суддівської колегії з представниками; як правило, у півфінал виходять 16 спортсменів, у фінал - 8 спортсменів.

6. Для збереження стабільності критеріїв оцінки виступи учасників змагань з Ката, як правило, судить та сама суддівська бригада у всіх колах змагань.

7. Критерії оцінки виступу:

1) Ката має бути виконано з компетентністю і демонструвати чітке розуміння принципів і традицій, які воно в собі несе; рухи з Ката повинні виконуватися у правильній послідовності, характерні особливості Ката мають бути чітко виражені, значення кожного руху має бути осмислене; демонстрація Ката повинна втілювати високий моральний дух та відповідний контроль техніки виконання;

2) при оцінці Ката, виконаного учасником (командою), судді повинні враховувати такі критерії:

реалістична демонстрація значення Ката;

чітке розуміння виконуваної техніки ("Бункай") і точне її виконання;

ритм, швидкість, баланс та концентрація потужності і сили ("Кіме");

правильне дихання, що відповідає темпу і ритму Ката, правильний розподіл сил;

необхідний рівень психічної мобілізації ("Заншин") і концентрації уваги;

відповідні та правильні стійки ("Дачі") з відповідною напругою в ногах та плоскою стопою на підлозі і точну загальну траєкторію напрямку Ката ("Ембусен");

правильне переміщення без вертикальних коливань, плавність рухів;

точне дотримання всіх інших вимог цих Правил;

члени команди повинні також продемонструвати повну синхронність рухів, виконуючи Ката "як один".

8. Помилки, що тягнуть за собою зниження оцінки виступу учасника (команди):

виконання "Кіай" в непередбаченому місці, або його відсутність;

порушення схеми переміщень ("Ембусен");

неправильне виконання техніки;

значна втрата рівноваги в момент приземлення;

порушення синхронності виконання рухів членами команди.

9. Помилки, що тягнуть за собою винесення "Хансоку" учаснику (команді):

учасник (команда) виконав Ката, що не відповідає оголошеному;

в ході виконання Ката учасник (член команди) почав виконувати рухи з іншого Ката, пропустив елемент, або виконав зайвий елемент, або порушив послідовність елементів;

в ході виконання Ката відбулася явна зупинка або учасник (член команди) перервав виступ;

учасник припустився декількох помилок при виконанні одного Ката;

в ході виконання Ката учасник (член команди) повністю втратив рівновагу та/або впав.

3. Програма виступу у змаганнях з Ката

1. Обов'язкові Ката в змаганнях по системі "Ко-хаку":

у змаганнях груп дітей та юнаків - "Хейан" 1-5 та "Теккі" 1;

у змаганнях груп дорослих - "Басай-дай", "Канку-дай", "Джіон", "Енпі".

2. У змаганнях за бальною системою спортсмени повинні виконувати у кожному новому колі інші Ката за винятком тих, які виконували по системі "Ко-хаку" в обов'язковій програмі.

3. У додаткових колах учасники (команди) не можуть повторно демонструвати Ката, вже виконані ними в попередніх основних і додаткових колах змагань, але у наступних основних колах змагань учасники (команди) можуть повторно демонструвати Ката, виконані ними в попередніх додаткових колах.

4. Регламент проведення змагань з Ката

1. Змагання, проведені по системі "Ко-хаку":

1) змагання з Ката, проведені по системі "Ко-хаку", - це поєдинок між двома учасниками, які одночасно виконують однакове Ката; учасник, який виконав Ката краще, виходить у наступне коло змагань;

2) після оголошення прізвищ учасників вони стають на лінію перед площадкою обличчям до рефері; учасник з червоним поясом знаходиться праворуч від рефері; після завершення офіційного ритуалу вітання обидва учасники займають свої відмічені місця на татамі;

3) Ката, що має виконуватися, визначається рефері за жеребом; рефері голосно і чітко вимовляє назву Ката, а учасники зобов'язані також голосно і чітко повторити його назву і за сигналом рефері розпочати виконання Ката;

4) закінчивши демонстрацію Ката, учасники повертаються на вихідну позицію і чекають оцінки свого виступу; рефері подає команду "Хантей!", після чого, переконавшись, що всі судді готові до винесення рішення, подає здвоєний сигнал свистком; кожен член суддівської бригади сигналізує про своє рішення, піднімаючи білий або червоний прапорець залежно від того, хто з учасників на його думку краще виконав Ката, або схрещені над головою прапорці у випадку нічийного результату;

5) за результатами оцінок суддів рефері повідомляє підсумкове рішення про перемогу, нічию або обопільну дискваліфікацію обох учасників; при визначенні переможця по системі "Ко-хаку" судді повинні уникати показу нічийного результату; у випадку об'явлення "Хіківакі" рефері обирає інше Ката і спортсмени повторюють виступ.

2. Змагання, що проводяться за бальною системою:

1) учасник (команда), викликаний для виступу, виходить на вихідну позицію на татамі і вітає суддівську бригаду; потім учасник голосно і чітко вимовляє назву Ката, яке він (команда) буде виконувати; рефері повторює назву Ката і подає сигнал свистком, учасник (команда) починає демонстрацію Ката; закінчивши демонстрацію Ката, учасник (член команди) повертається на вихідну позицію і чекає оцінки свого виступу;

2) рефері подає команду "Хантей" і, переконавшись, що всі судді готові до винесення своїх рішень, подає різкий здвоєний сигнал свистком, після чого члени суддівської бригади одночасно показують свої таблички з оцінками, піднімаючи їх у правій руці так, щоб їх було добре видно старшому судді (арбітру) на татамі;

3) арбітр на татамі повідомляє оцінки, першою називаючи оцінку рефері, а потім оцінки кутових суддів; суддя-секретар реєструє оцінки в протоколі ходу змагань і підраховує підсумкову оцінку виступу учасника (команди); переконавшись, що всі оцінки оголошені правильно і внесені до протоколу ходу змагань, рефері подає сигнал свистком, після чого члени суддівської бригади опускають таблички з оцінками; арбітр повідомляє підсумкову оцінку виступу учасника (команди); після оголошення підсумкової оцінки учасник (член команди) залишає татамі, попередньо здійснивши необхідні ритуали;

4) після закінчення чергового кола змагань всі учасники (команди) шикуються на татамі і арбітр повідомляє прізвища учасників (назви команд), що вийшли в наступне коло змагань; першим називається учасник (команда), що зайняв(ла) першу позицію в протоколі змагань, потім учасник (команда), що зайняв(ла) другу позицію і так далі;

5) у наступному колі учасники виступають в порядку, що відповідає зайнятим ними позиціям у попередньому колі, починаючи з учасника, який набрав найменшу кількість балів.

5. Особливості суддівства командних змагань з Ката

1. Склад команди:

1) у командних змаганнях з Ката команда складається з 3-х учасників (плюс 1 запасний);

2) до участі в командних змаганнях з Ката допускаються чоловічі, жіночі та змішані команди; поділ на категорії визначається Положенням.

2. Члени команди можуть зайняти будь-яку вихідну позицію в будь-якому місці на татамі обличчям до рефері.

6. Організація змагань з Ката

1. Положення та ці Правила є основними документами, якими керуються суддівська колегія та учасники.

2. Положення не повинно суперечити цим Правилам та не повинно їх дублювати; у Положенні мають бути конкретизовані ті вікові та вагові категорії цих Правил, в яких допускається подвійне трактування (наприклад визначення віку учасника, поділ учасників на групи тощо).

3. Якщо якісь пункти Положення протирічать цим Правилам, то суддівська колегія повинна керуватися цими Правилами.

4. Зміни і доповнення до Положення може вносити тільки організатор заходу, і не пізніше ніж до початку жеребкування на змаганнях.

5. Положення має містити такі розділи:

мета і завдання;

час і місце проведення;

керівництво змаганнями;

учасники змагань;

програма змагань;

нагородження переможців;

умови прийому учасників змагань;

фінансування;

підготовка спортивних споруд;

умови подання заявок.

6. Положення має бути доведено до відома потенційних учасників змагань не пізніше:

міжнародних змагань - за 6 місяців до їх початку;

всеукраїнських змагань - за 2 місяці до їх початку;

обласних, міських, клубних змагань - за 1 місяць до їх початку.

7. Оргкомітет проведення змагань з Ката

1. Для чіткого і якісного проведення змагань Федерація, що проводить змагання, повинна створити оргкомітет змагань не пізніше:

міжнародних змагань - за 9 місяців до їх початку, у тому числі за 1 місяць на постійній основі;

всеукраїнських змагань - за 3 місяці до їх початку, у тому числі за 2 тижні на постійній основі;

обласних, міських, клубних змагань - за 2 місяці до їх початку, у тому числі за 1 тиждень на постійній основі.

2. Персональний склад оргкомітету та кандидатура голови оргкомітету затверджуються Президією Федерації, що проводить змагання.

3. Оргкомітет діє на підставі договору про проведення і забезпечення змагань з організацією, що проводить змагання, з місцевими організаціями фізичної культури та спорту, з іншими компетентними організаціями і повинен забезпечити виконання таких робіт:

документальна база змагань, у тому числі нормативні документи (Положення, додаткова офіційна інформація, сценарії, фінансовий регламент, план заходів з проведення змагань тощо) та технічні документи, що безпосередньо стосуються проведення змагань (протоколи, бланки тощо);

фінансове забезпечення змагань, у тому числі залучення спонсорів, підписання відповідних договорів;

матеріально-технічне забезпечення змагань (місце проведення змагань, інвентар та обладнання, оргтехніка та витратні матеріали);

забезпечення прийому учасників та суддів (проживання, харчування, доставка до місць проведення змагань, зустріч на вокзалі, культурна програма тощо);

інформаційно-рекламне забезпечення змагань (друковані видання, преса, радіо та телебачення, урочисте відкриття та закриття змагань, прес-конференції тощо);

забезпечення суддівства змагань (разом із суддівською колегією), залучення місцевих суддів для виконання технічних функцій, створення умов для проведення суддівських семінарів тощо.

4. Обов'язки кожного члена оргкомітету повинні бути чітко визначені і своєчасно доведені до його відома; кожен член оргкомітету персонально відповідає за доручену йому ділянку роботи; члени оргкомітету повинні виявляти ініціативу і використовувати будь-яку можливість для кращої організації змагань.

8. Заявки на участь у змаганнях з Ката

1. Заявки на участь у змаганнях поділяються на:

попередні;

іменні;

технічні.

2. Попередні заявки повинні бути подані точно в строки, вказані в Положенні, і мають містити інформацію, необхідну оргкомітету для підготовки до змагань, а саме:

кількість учасників (команд) в кожній категорії та розділі змагань;

кількість членів делегації, що потребують розміщення;

час та вид транспорту прибуття;

потреба у квитках у зворотному напрямі.

3. Допуск до змагань команд, які попередньо не підтвердили свою участь в змаганнях, відбувається за окремим рішенням суддівської колегії змагань після консультації з особами, що відповідають за прийом учасників, та секретаріатом; суддівська колегія має право не допустити до змагань таку команду, якщо допуск призведе до незручностей для інших учасників або спричинить значні труднощі в роботі суддівської колегії.

4. Іменні заявки повинні бути оформлені згідно з додатком до цих Правил та подані до мандатної комісії в строки, вказані в Положенні, і мають містити інформацію, необхідну для прийняття рішення про допуск учасників до змагань, а саме:

прізвище та ім'я учасника (повністю);

візу "допущений", дату, підпис та печатку лікаря проти прізвища кожного учасника;

дату народження учасника (число, місяць, рік);

кваліфікацію учасника;

вагу учасників змагань з Куміте (якщо це передбачено Положенням);

прізвище особистого тренера спортсмена.

5. Іменна заявка засвідчується особистими підписами керівника організації, що відрядив команду, та лікаря і відповідними печатками; також зазначається і засвідчується печаткою лікувальної установи вказана словами кількість допущених учасників; заявка повинна бути надрукованою і не мати виправлень.

6. Команда не допускається до змагань без надання пояснень у випадках:

відсутності іменної заявки;

неправильного оформлення іменної заявки за позиціями.

7. Технічна заявка подається представником команди до мандатної комісії разом з іменною заявкою і містить інформацію, необхідну для проведення жеребкування, а саме:

категорії особистих змагань, у яких заявлений кожний учасник змагань;

категорії командних змагань, у яких заявлені команди цієї організації.

9. Мандатна комісія змагань з Ката

1. Процедура проходження мандатної комісії та акредитації учасників:

1) після прибуття на змагання представник (тренер) команди повинен терміново звернутися до мандатної комісії, отримати необхідну інформацію, бланки документів для заповнення та узгодити графік проходження мандатної комісії та акредитації учасників, тренерів і суддів;

2) після заповнення всіх необхідних документів представник подає іменну заявку на розгляд головного лікаря змагань; лікар після перевірки іменної заявки накладає візу: "Допущені (кількість прописом) учасники" або "Недопущені учасники (перелік прізвищ)" і засвідчує її підписом та особистою печаткою; лікар при виникненні сумнівів у стані здоров'я учасника може вимагати проведення його зовнішнього медичного огляду;

3) отримавши допуск головного лікаря змагань, представник команди звертається до головного секретаря змагань для уточнення кількості допущених учасників і розподілу учасників за видами; при цьому представник надає іменну і технічну заявки та документи на кожного учасника;

4) документи, подані представником після закінчення часу, відведеного для роботи мандатної комісії, до розгляду не приймаються і команда до змагань не допускається;

5) якщо команда з об'єктивних і незалежних від неї причин (визнаних такими суддівською колегією змагань) не може прибути до закінчення роботи мандатної комісії, представник команди повинен забезпечити передачу іменної та технічної заявки факсом чи електронною поштою до закінчення часу роботи мандатної комісії (упевнившись, що інформація отримана повністю і без помилок) - в такому випадку проводиться умовна акредитація команди.

2. Жеребкування проводиться через годину після закінчення часу приймання заявок.

10. Зважування учасників змагань з Куміте

1. Зважування учасників змагань відбувається в день проведення змагань в певній ваговій категорії; зважування починається не пізніше ніж за 1,5 години до початку змагань і триває не більше 1 години.

2. Зважування має контрольний характер, тобто відбувається після проведення жеребкування; перезаявка учасників на підставі результатів зважування не допускається, тому представники команд повинні уточнити вагу учасників до подання документів до мандатної комісії; організатори мають надати учасникам можливість зробити контрольне зважування в день проходження мандатної комісії на вагах, на яких буде проведене офіційне зважування.

3. Учасники, які не з'явилися чи запізнилися на зважування або вага яких перевищує максимальну для цієї категорії, - до змагань не допускаються.

4. Учасники проходять за наявності документа, що посвідчує особу.

5. Зважування учасників у важкій категорії не проводиться.

11. Додаткові заявки та перезаявки учасників, відмова учасників від участі у змаганнях з Ката

1. Усі додаткові заявки акредитованих учасників, перезаявки учасників з одного виду програми (категорії) в другий або відмова учасників від участі в змаганнях відбуваються з письмового дозволу Головного судді та за його погодженням.

2. Учасники, які не пройшли процедуру акредитації, не можуть бути дозаявлені на змагання.

3. Учасники, які не оформили своєчасно добровільну відмову від участі в змаганнях, вважаються дискваліфікованими по "Кікен".

12. Протести у змаганнях з Ката

1. Процедура подання протесту:

1) протест може бути поданий представником команди у випадках, коли суддівська бригада припустилася помилки чи неправильного тлумачення цих Правил;

2) протест подається в письмовій формі за установленою ГСК формою на ім'я Головного судді до винесення остаточного рішення суддівською бригадою і підписання протоколу зустрічі; у разі виникнення потреби подати протест представник команди усно повідомляє про це старшого суддю на татамі чи арбітра зустрічі і просить перервати поєдинок; зустріч припиняється до винесення рішення апеляційним журі;

3) протест повинен містити:

дату і місце проведення змагань;

вид змагань і категорію учасників;

номери татамі і кола змагань;

прізвища учасників і членів суддівської бригади із зазначенням їхніх обов'язків;

точний опис деталей ситуації, що спричинила подання протесту, з посиланням на відповідні пункти цих Правил;

безпосередньо суть самого протесту;

4) протест підписується представником команди і подається після усного повідомлення Головного судді;

5) прострочений протест приймається, але не розглядається; протест, який не містить посилання на пункт цих Правил, порушений суддівською бригадою, - не приймається;

6) протест подається представником команди Головному секретарю змагань, що проводяться, про що зазначається в Положенні;

7) протест розглядається апеляційним журі, очолюваним Головним суддею; журі ретельно і відповідально вивчає всі аспекти і деталі ситуації, яка спричинила подання протесту, посилаючись за можливості на матеріали відеозапису змагань, а також на свідчення старшого судді (арбітра) на татамі, суддівської бригади і заінтересованих сторін, та виносить остаточне рішення по протесту; відповідає за доказ правомірності протесту представник команди, що подав протест; жодні міркування загального характеру з приводу дотримання цих Правил і загальноприйнятих норм як доказ правомірності протесту не приймаються;

8) якщо апеляційне журі визнає правомірність протесту, вживаються необхідні заходи дисциплінарного характеру стосовно членів суддівської бригади, що припустилася помилки, а також дії, спрямовані на виключення повторень подібних помилок у майбутньому; рішення суддівської бригади, що призвело до порушення цих Правил, скасовується, а Головний суддя від імені суддівської колегії змагань приносить представнику команди офіційні вибачення;

9) якщо апеляційне журі визнає протест необґрунтованим, він відхиляється; представнику делегації, що подала протест, робиться офіційне попередження; у випадку повторного подання необґрунтованого протесту представник може бути відсторонений від керівництва делегацією, про що повідомляється відповідна організація.

2. Скарги і заяви на незадовільну роботу оргкомітету та інших адміністративних служб приймаються безпосередньо головним суддею і підлягають негайному розгляду.

VІІ. Місце для проведення змагань

1. Місце для проведення змагань з Куміте

1. Вигляд та розміри:

1) місце змагань з Куміте являє собою рівний і гладкий майданчик (татамі), безпечний для переміщення;

2) за формою татамі являє собою квадрат розміром 8х8 метрів,обмежений зоною безпеки шириною 1 метр; татамі може бути піднято на 1 метр відносно поверхні підлоги;

3) на відстані 1,5 метра від центру татамі наносяться дві паралельні лінії червоного кольору довжиною 0,5 метра і шириною 5 сантиметрів, що є вихідними межами для спортсменів;

4) вихідне положення рефері позначається на татамі лінією червоного кольору довжиною 0,5 метра і шириною 5 сантиметрів на відстані 2-х метрів від центру татамі; лінія, що позначає вихідне місце для рефері, перпендикулярна лініям, що позначають вихідні місця суперників.

2. Вимоги до місця проведення змагань:

1) змагання можуть проводитись як на татамі, розміченому на підлозі, так і на спеціальних матах, більш тонких, ніж татамі в дзю-до, виготовлених з пружного пластичного матеріалу;

2) температура повітря під час проведення змагань має бути не нижче +16°C, але не вище +25°C; відносна вологість повітря - 50-70%; вентиляція повинна забезпечувати триразовий обмін повітря за годину;

3) освітленість залу має бути рівномірною і становити не менш як 600 люкс; зал освітлюється зверху світильниками відбитого чи розсіяного світла;

4) глядачі повинні знаходитися не ближче 5-ти метрів від меж татамі;

5) рекламні щити повинні розміщуватися по периметру татамі, але не ближче 3-х метрів від меж татамі.

2. Місце для проведення змагань з Ката

1. Вигляд та розміри:

1) татамі для змагань з Ката має бути горизонтальним та рівним, безпечним для переміщення;

2) за формою татамі являє собою квадрат розміром 8х8, обмежений зоною безпеки шириною 1 метр; татамі може бути піднято на 1 метр відносно поверхні підлоги;

3) на відстані 2-х метрів від двох верхніх країв татамі наносяться дві лінії червоного кольору довжиною 0,5 метрів і шириною 5 сантиметрів, що є вихідними межами для учасників змагань по системі "Ко-хаку".

2. Вимоги до місця змагань з Ката такі самі, як і для змагань з Куміте.

VІІІ. Інвентар та устаткування місць проведення змагань

1. У місці проведення змагань має бути встановлене таке допоміжне устаткування:

столи суддівської колегії змагань, керівників татамі, секретаріату, лікаря;

електронні або щитові інформаційні табло з комплектами табличок установленого зразка - по одному на кожне татамі;

необхідна кількість стільців для суддів та осіб, що обслуговують змагання;

ваги для зважування учасників (повинні бути справними, точно вивіреними і мати клеймо державної контрольної лабораторії по вимірювальній техніці).

2. Федерація, відповідальна за проведення змагань, повинна надати в розпорядження суддівської колегії такий інвентар і документацію:

засоби звукової сигналізації (гонги, дзвони) - по одному на кожен татамі (звуковий сигнал може бути будь-якої системи, але з гарним тембром звучання);

секундоміри - по два на кожен татамі (секундоміри повинні мати пристрій для зупинки чи включення без скидання показників);

мікрофони;

білі і червоні пояси (стрічки) - по п'ять кожного кольору на один татамі;

комплект табличок установленого зразка для оцінки виступів учасників змагань з Ката - по одному на кожен татамі;

білі і червоні прапорці для кутових суддів - по 5 штук на кожен татамі;

офіційну суддівську документацію, передбачену цими Правилами, - в необхідній кількості;

оргтехніку та витратні матеріали - у достатній кількості;

номери учасників установленого зразка - у достатній кількості.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуО.К. Артем'єв
Додаток
до Правил спортивних змагань
з Шотокан карате-до С.К.І.Ф.
(пункт 6 глави 2 розділу ІІІ,
пункт 4 глави 8 розділу VІ)

ІМЕННА КОМАНДНА ЗАЯВКА

На участь _______________________
                     (назва змагання)

Від команди _____________________

Дата ___________________________________

Місце проведення ________________________

№ з/п

П.І.Б.

Рік народження

Спортивний розряд

Вагова категорія

Область (місто)

П.І.Б. тренера

Віза лікаря

1
2
3
Всього допущено до змагань _________________________________________ спортсменів

Лікар

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(дата)

Представник команди

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)


Тренер

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)
on top