Документ z0229-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.06.2015, підстава - z0657-15

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
24.02.2010 N 34
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2010 р.
за N 229/17524
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 841/5 ( z0657-15 ) від 04.06.2015 }
Про внесення змін до наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва від 20.10.2005 N 99
"Про розмір та порядок внесення плати,
що справляється за одержання витягу
та довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.02.2006 за N 165/12039

Відповідно до статей 6 та 20 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) та з метою сприяння належному функціонуванню Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
шляхом більшого забезпечення органів, у яких проводиться державна
реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та
посадові особи яких - державні реєстратори відповідно до положень
цього Закону приймають безпосередню участь у веденні цього Реєстру
шляхом внесення до нього відповідних відомостей, забезпечення
даними відомостями органів державної влади та учасників цивільного
і господарського оборотів, вчиненням інших передбачених чинним
законодавством України у сфері державної реєстрації дій,
необхідними для цього матеріально-технічними ресурсами
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 N 99
( z0165-06 ) "Про розмір та порядок внесення плати, що
справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2006 за
N 165/12039 (зі змінами), такі зміни:
1.1. Абзац третій пункту 1 доповнити реченням такого змісту: "За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка
справляється плата у розмірі 20 відсотків одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.".
1.2. Пункт 3 викласти у такій редакції: "3. Установити, що 90 відсотків коштів, одержаних за надання
витягів та довідок з Реєстру, вносяться на поточний рахунок
державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр", а
10 відсотків - на відповідні спеціальні рахунки органів, у яких
проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, відповідно до місця одержання витягів та
довідок з Реєстру, і спрямовуються виключно на відшкодування
витрат, пов'язаних із їх виготовленням та веденням Реєстру.".
2. Департаменту реєстрації суб'єктів господарювання
(Мукасєєва О.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і
доповненнями).
3. Департаменту розвитку підприємництва (Награбовий О.О.)
довести цей наказ до відома голів представництв Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі. Головам представництв Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до
відома державних реєстраторів.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.В.Кужель
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський
Міністр економіки України Б.М.Данилишинвгору