Документ z0229-02, поточна редакція — Редакція від 01.09.2016, підстава - z0645-16


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 128 від 20.02.2002         Зареєстровано в Міністерстві 
м. Київ юстиції України
6 березня 2002 р.
за N 229/6517

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні 
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти N 572 ( z0844-02 ) від 09.10.2002 Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 921 ( z1482-12 ) від 17.08.2012 Наказом Міністерства освіти і науки N 401 ( z0645-16 ) від 08.04.2016 }

 
     На виконання статті 14 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) та статті 14 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з додатками 1 та 2.
 
     2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 10.09.97 N 341 ( z0453-97 ) "Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків і нормативи поділу класів при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.97 за N 453/2257.
 
     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Державного секретаря Богомолова А.Г. та Науменка Г.Г.
 
 Державний секретар                   В.О.Зайчук 

Додаток 1
до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 N 128
 
Нормативи
наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),
груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів
 
------------------------------------------------------------------
|                       | Наповнюваність |
|      Показники            |  не повинна   |
|                       | перевищувати  |
|---------------------------------------------+------------------|
|1. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) |         |
|  компенсуючого типу:            |         |
|         спеціальні         |         |
|  групи для дітей:             |         |
|   глухих, сліпих, із складними вадами  |         |
|   розвитку                |    6     |
|   зі зниженим слухом, з порушенням    |         |
|   опорно-рухового апарату, глибоко    |         |
|   розумово відсталих           |    8     |
|   з важкими порушеннями мови,      |         |
|   затримкою психічного розвитку,     |         |
|   косоокістю і амбліопією, зі зниженим  |         |
|   зором, розумово відсталих і хворих на |         |
|   сколіоз                |    10    |
|   з фонетико-фонематичним        |         |
|   недорозвитком мови           |    12    |
|         санаторні          |         |
|  групи для дітей:             |         |
|   до трьох років            |    15    |
|   від трьох і старше років       |    20    |
|---------------------------------------------+------------------|
|2. Загальноосвітні школи-інтернати      |         |
|  групи для дітей дошкільного віку     |    20    |
|  1-12-й класи та виховні групи для дітей |         |
|  шкільного віку              |    25    |
|---------------------------------------------+------------------|
|3. Навчальні інтернатні заклади для    |         |
|  дітей-сиріт і дітей, позбавлених     |         |
|  батьківського піклування         |         |
|   дошкільні групи для дітей одного віку  |    20    |
|   дошкільні групи різновікові       |    15    |
|   1 - 9-й класи та виховні групи     |    25    |
|   10 - 12-й класи та виховні групи    |    20    |
|---------------------------------------------+------------------|
|4. Спеціальні загальноосвітні школи     |         |
|  (школи-інтернати) *           |         |
|   1-12-й класи та виховні         |         |
|   групи для дітей:            |         |
|   глухих, сліпих            |    8     |
|   зі зниженим слухом, з наслідками    |         |
|   поліомієліту і церебральним      |         |
|   паралічем, глибоко           |         |
|   розумово відсталих           |    10    |
|   зі зниженим зором, з важкими      |         |
|   порушеннями мови,           |         |
|   розумово відсталих, із затримкою    |         |
|   психічного розвитку          |    12    |
|   із складними вадами розвитку      |    6     |
|---------------------------------------------+------------------|
|5. Школи соціальної реабілітації       |         |
|   групи (класи)             |    18    |
|---------------------------------------------+------------------|
|6. Загальноосвітні санаторні школи      |         |
|  (школи-інтернати)            |         |
|  1 - 12-й класи та виховні групи     |    20    |
|---------------------------------------------+------------------|
|7. Групи подовженого дня           |    30    |
------------------------------------------------------------------
____________ 
* Наповнюваність дошкільних груп спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів) відповідає наповнюваності груп спеціальних
дошкільних закладів для дітей з відповідними вадами розвитку.
     Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 чоловік, сільської місцевості - 4 чоловіки.
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти N 572 ( z0844-02 ) від 09.10.2002 )

 
Додаток 2
до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 N 128
 
Порядок
поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
 
     При вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи.
 
------------------------------------------------------------------
| Предмети, при вивченні яких класи підлягають  | При кількості|
|        поділу на групи         | учнів у класі|
|------------------------------------------------+---------------|
|1. При проведенні уроків з трудового навчання |        |
|(крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів для   |        |
|дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського |        |
|піклування, санаторних та спеціальних     |        |
|загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)     |        |
|    5 - 9-й класи:              |        |
|      міська місцевість          |  більше 27 |
|      сільська місцевість         |  більше 25 |
|    10 - 12-й класи             |  більше 27 |
|------------------------------------------------+---------------|
|2. При вивченні української мови, яка      |        |
|вивчається як предмет:             |        |
|  у загальноосвітніх навчальних закладах   |        |
|(крім закладів з навчанням болгарською,     |        |
|кримськотатарською, польською, словацькою,   |        |
|молдовською, румунською та угорською мовами)  |  більше 27  |
|  у загальноосвітніх навчальних закладах з  |        |
|навчанням болгарською, кримськотатарською,   |        |
|польською, словацькою, молдовською, румунською |        |
|та угорською мовами у:             |        |
|    міській місцевості -          | 23 і більше |
|    сільській місцевості -         | 16 і більше |
|------------------------------------------------+---------------|
|При вивченні інших мов (включаючи        |        |
|іноземну мову), які не є мовами навчання в   |        |
|закладі, а вивчаються як предмет        |  більше 27  |
|------------------------------------------------+---------------|
|3. При вивченні мов національних меншин     | дві групи  |
|(наприклад, російської та кримсько-татарської, | з кількістю |
|молдавської та угорської, російської та     | не менше 8  |
|болгарської тощо)                | учнів у кожній|
|------------------------------------------------+---------------|
|4. При вивченні різних іноземних мов      | дві групи  |
|                        | з кількістю |
|                        | не менше 8  |
|                        | учнів у кожній|
|------------------------------------------------+---------------|
|5. При проведенні семінарських, лабораторних і |        |
|практичних занять за лекційною формою навчання |        |
|з профільних дисциплін у спеціалізованих школах |        |
|(школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях,     |        |
|колегіумах *                  |  більше 27 |
|------------------------------------------------+---------------|
|6. При проведенні уроків з основ здоров'я та  |  більше 27, |
|фізичної культури               | але не менше 8|
|у 10-12-му класах (окремо для хлопців і дівчат) | учнів у групі|
|------------------------------------------------+---------------|
|7. При проведенні практичних занять       | клас ділиться|
|  з інформатики з використанням комп'ютерів  |  на 2 групи, |
|                        | але не менше |
|                        |8 учнів у групі|
|------------------------------------------------+---------------|
|8. При поглибленому вивченні іноземної мови   | клас ділиться |
|з 1-го класу                  | на групи з  |
|    1-12-й класи               | 8 - 10 чол. у |
|                        | кожній (не  |
|                        |більше 3 груп) |
|------------------------------------------------+---------------|
|9. При поглибленому вивченні іноземної мови   |        |
|з 7-го класу                  |        |
|    7 - 12-й класи              |  більше 27 |
|------------------------------------------------+---------------|
|10. При проведенні уроків з трудового      |        |
|навчання у 5 - 12-му класах у спеціальних    |        |
|загальноосвітніх школах (школах-інтернатах)   |        |
|у спеціальних загальноосвітніх школах      |        |
|(школах-інтернатах) для розумово відсталих   |        |
|дітей - у 4 - 10(11)-му класах )        |  більше 7  |
|------------------------------------------------+---------------|
|11. При вивченні державної мови та інших мов,  |        |
|що вивчаються як предмет (включаючи іноземну  |        |
|мову), при проведенні уроків з трудового    |        |
|навчання і основ здоров'я та фізичної культури |        |
|  у загальноосвітніх санаторних школах    |        |
|     (школах-інтернатах)          |  20     |
|  у загальноосвітніх школах-інтернатах для  |        |
|дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського |        |
|піклування:                   |        |
|    1- 9-й класи               |  25     |
|    10 -12-й класи              |  20     |
------------------------------------------------------------------
____________ 
* Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за
умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не
перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним
планом для даного класу з урахуванням поділу.
     Заняття з лікувальної фізкультури в загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) проводяться за групами з кількістю учнів не менше 7 чоловік.
     Заняття з лікувальної фізкультури в спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами та індивідуально. Наповнюваність груп 4 - 6 чоловік згідно з медичними показаннями учнів.
     Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті встановлюється в межах коштів, передбачених комбінату загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів.
     Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів розповсюджується і на вечірні (змінні) школи.
 
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти N 572 ( z0844-02 ) від 09.10.2002, Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 921 ( z1482-12 ) від 17.08.2012, Наказом Міністерства освіти і науки N 401 ( z0645-16 ) від 08.04.2016 }вгору