Документ z0228-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.03.2004, підстава - z0304-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.03.2003 N 84
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2003
за N 228/7549

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 67 ( z0304-04 ) від 18.02.2004 )

Відповідно до статей 7 та 15 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення
нормативно-правових актів Національного банку України Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 67 ( z0304-04 ) від 18.02.2004 )

2. Внести до Класифікатора іноземних валют, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34
( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління Національного
банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), такі
зміни:
назву Класифікатора іноземних валют викласти в такій
редакції: "Класифікатор іноземних валют та банківських металів";
назву 1-ї групи іноземних валют після слів "валютних ринках
світу" доповнити словами "та банківські метали";
у 1-й групі іноземних валют найменування валюти "ірландські
фунти" та коди валюти "372 і IEP" виключити.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 67 ( z0304-04 ) від 18.02.2004 )

4. Департаменту валютного регулювання (Яременко С.О.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цієї постанови
довести її зміст до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків України для використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент валютного регулювання (Яременко С.О.).
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова С.Л.Тігіпковгору