Про порядок реалізації окремих видів вугільної продукції походженням з України
МЗЕЗторг України, Мінвуглепром України; Наказ від 07.05.1996245/96
Документ z0227-96, поточна редакція — Прийняття від 07.05.1996
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 12.05.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 245/96 від 07.05.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 травня 1996 р.
vd960507 vn245/96 за N 227/1252

Про порядок реалізації окремих видів
вугільної продукції походженням з України

З метою стимулювання реалізації українськими
товаровиробниками вугілля на міжнародних ринках, запобігання
демпінгу, приведення вугільного ринку України у відповідність за
світовими торговельними нормами і практикою та підтримкою
конкурентноспроможності української вугільної продукції в
міжсезонний період, відповідно до наказу МЗЕЗторгу України від
24.02.96 р. N 133-а ( z0121-96 ) та наказу Мінвуглепрому України
від 05.12.95 р. N 387 ( z0454-95 ), Н А К А З У Є М О:
1. Установити, що реєстрація (облік) контрактів на реалізацію
вугілля за переліком, що додається (додаток N 1), походженням з
України, які підпадають під дію Декрету Кабінету Міністрів від
26.12.92 р. N 16-92, українськими суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності іноземним контрагентам на період до 01.10.96 р.
здійснюється в порядку, встановленому наказом МЗЕЗторгу України
від 24.02.96 р. N 133-а ( z0121-96 ) за умови надання органам, що
здійснюють зазначену реєстрацію (облік) листа підтвердження
Мінвуглепрома України відповідності рівня контрактних цін
кон'юнктурі відповідних внутрішніх та міжнародних ринків за
формою, що додається (додаток N 2). Лист підтвердження, зазначений у цьому пункті, надається
суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності на його письмову заяву
Мінвуглепромом України протягом чотирьох робочих днів з дати
подання заяви. У разі відмови в наданні листа підтвердження,
подавцю надається письмова мотивована відмова в той же термін. 2. Установити, що на контракти, зазначені в п.1 цього наказу,
не поширюється дія наказу Міністерства вугільної промисловості
України від 05.12.95 р. N 387 ( z0454-95 ). 3. Установити, що у разі, якщо рівень цін за контрактами, що
зазначені в п.1 цього наказу є нижчими від рівня передбаченого
прейскурантом, затвердженим наказом Міністерства вугільної
промисловості України від 05.12.95 р. N 387, такі контракти
повинні передбачати стовідсоткову попередню оплату товару, що
реалізується за контрактами. 4. Установити, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності,
спеціально уповноважені Кабінетом Міністрів України на експорт
товарів, зазначених в п.1 цього наказу, зобов'язані щоквартально
(не пізніше ніж за 10 днів до закінчення кварталу) надавати
МЗЕЗторгу України інформацію про реалізацію товарів, зазначених в
п.1 цього наказу. 5. Установити, що реалізація вугілля та вугільної продукції,
зазначеної в додатку N 1 до цього наказу, українським суб'єктам
господарської діяльності за цінами, нижчими від рівня
передбаченого прейскурантом, затвердженим наказом Міністерства
вугільної промисловості України від 05.12.95 р.
N 387 ( z0454-95 ), може здійснюватися за дозволом Мінвуглепрому
України при умові стовідсоткової попередньої оплати в валюті
України за офіційним курсом Національного банку України на дату
платежу. 6. Установити, що МЗЕЗторг України не рідше ніж раз на місяць
проводить координаційно-кон'юнктурні наради з питань ринку вугілля
і вугільної продукції за участю представників Мінвуглепрому
України, Мінекономіки України та безпосередньо зацікавлених
установ, організацій і підприємств, офіційно запрошених на такі
наради.
Міністр зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України Осика С.Г.
Міністр вугільної промисловості України Поляков С.В.
Додаток N 1
до наказу МЗЕЗторгу України
та Мінвуглепрому України від
07.05.96 р. N 254/96
Перелік
продукції вугільної промисловості, контракти
по якій підлягають реєстрації (обліку) за листом
підтвердженням Мінвуглепрому України
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Код згідно з ТН ЗЕД |Марка продукції | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. 2701.11.100 АРШ 0-200
АС 6-13
АШ 0-6 збаг.
АШ 0-6 відсів 2. 2701.19.000 ДР 0-200
ТР 0-200
Гконц. 0-13 енергетичний
ДГконц. 0-100 енергетичний
ДГконц. 0-13 енергетичний
Тконц. 0-100 енергетичний
Додаток N 2
до наказу МЗЕЗторгу України
та Мінвуглепрому України від
07.05.96 р. N 254/96
Форма
листа підтвердження Мінвуглепрома України
Лист підтвердження ціни до контракту N __________ від _____________________
Сторони контракту Предмет контракту Специфікація: 1. найменування басейну і зони (родовище) 2. марка, клас (за розміром кусків в мм) 3. середня розрахункова норма
зола, волога, сірка Код ТН ЗЕД (дев'ять знаків) Обсяг (Т) Умови поставки Умови платежу Контрактна ціна в дол.США Валюта платежу Висновок про відповідність цін
Підпис посадової особи
Мінвуглепрому України
Печаткавгору