Документ z0227-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2018  № 83


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2018 р
за № 227/31679

Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), підпункту 8 пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 вересня 2017 року.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Голова Профспілки
працівників освіти і науки України
О.О. ШубінР. Іллічов

А. Рева

С. Марченко


Г.Ф. Труханов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
31.01.2018 № 83


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2018 р
за № 227/31679

ЗМІНИ
до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557

1. У підпункті 3 пункту 4:

1) абзац третій підпункту «в» після слів «старшого наукового співробітника» доповнити словами «, старшого дослідника»;

2) абзац третій підпункту «г» після слів «кандидата наук» доповнити словами «, доктора філософії».

2. У додатках до наказу:

1) у  додатку 3 позицію

«

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного, головний інженер

11-12

»

замінити позиціями такого змісту:

«

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного

13-14

Головний інженер

11-12

»;

2) у додатку 5:

назву після слова «працівників» доповнити словом «училищ,»;

у виносці «****» цифру і літеру «8-й» замінити цифрами і літерою «10-й»;

3) у додатку 6:

назву після слів «методичних установ,» доповнити словом «училищ,»;

доповнити таблицю позиціями такого змісту:

«

Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

8-10

10-12

Перекладач-дактилолог

8

10

».

в абзаці першому виноски «*» цифри «12» замінити цифрами «14»,  цифру «9» замінити цифрами «11»;

у виносці «**»:

в абзаці першому цифру «9» замінити  цифрами «11»;

в абзаці третьому цифру «8» замінити цифрами «10»;

абзаци четвертий, п’ятий виключити;

4) у виносці «***» додатка 8 цифру «7» замінити цифрою «9»;

5) у додатку 9:

у таблиці:

у позиції «Завідувачі» слово «Завідувачі» замінити словами «Завідувач (директор)»;

доповнити новою позицією такого змісту:

«

Асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі

8-10

10-12

»;

у виносці «*» цифру «8» замінити цифрами «10»;

у виносці «**» цифру «9» замінити цифрами «11»;

у виносці «***» цифру «7» замінити цифрою «9»;

6) у додатку 10 позиції

«

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр)директор (завідувач)

21

21

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконаленнядиректор (завідувач)

15-16

15-16

завідувач лабораторії (кабінету)

11-12

13-14

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
директор (завідувач)

20

20

»

замінити позиціями такого змісту:

«

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр), що акредитовані за ІІІ або IV рівнемдиректор, завідувач, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад

21

21

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконаленнядиректор, завідувач, посади яких віднесено до педагогічних посад

15-16

17-18

завідувач лабораторії (кабінету)

11-12

13-14

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організаційдиректор (завідувач)

20

22

».

В.о. директора департаменту
економіки та фінансування
Міністерства освіти
і науки України
О.Л. Ткаченковгору