Документ z0227-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.10.2013, підстава - z1751-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
02.03.2010 N 208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2010 р.
за N 227/17522
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 575 ( z1751-13 ) від 26.09.2013 }
Про затвердження Положення про акумулювання,
перерозподіл та використання коштів спеціального
фонду Державного комітету України
із земельних ресурсів

Відповідно до розділу 11 Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04, za716-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про акумулювання, перерозподіл та
використання коштів спеціального фонду Державного комітету України
із земельних ресурсів, що додається.
2. Республіканському комітету по земельних ресурсах
Автономної Республіки Крим, головним управлінням Держкомзему в
областях, містах Києві та Севастополі, іншим територіальним
органам Держкомзему привести свої рішення у відповідність з цим
наказом.
3. Юридичному департаменту Держкомзему (Юрець О.І.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Бєльчика С.В.
Голова О.М.Кулініч
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
казначейства України Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
02.03.2010 N 208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2010 р.
за N 227/17522

ПОЛОЖЕННЯ
про акумулювання, перерозподіл та використання
коштів спеціального фонду Державного
комітету України із земельних ресурсів

I. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює порядок акумулювання на рівні
Держкомзему, Республіканського комітету по земельних ресурсах
Автономної Республіки Крим (далі - Рескомзем), головних управлінь
Держкомзему в областях коштів спеціального фонду державного
бюджету (далі - кошти спеціального фонду). Подальший перерозподіл
та використання коштів спеціального фонду проводяться з метою
забезпечення належного фінансування основної діяльності
Держкомзему, Рескомзему, головних управлінь Держкомзему в
областях, містах Києві та Севастополі, управлінь (відділів)
Держкомзему у районах (містах), міжрайонних, міжміських,
міськрайонних управлінь (відділів) Держкомзему (далі -
територіальні органи), які не забезпечені або частково забезпечені
коштами загального фонду державного бюджету та не мають можливості
наповнити спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.
1.2. Акумулювання, перерозподіл та використання коштів
спеціального фонду здійснюються відповідно до бюджетного
законодавства та проводяться в межах бюджетних призначень, що
визначені для Держкомзему законом про державний бюджет на
відповідний рік за бюджетною програмою "Керівництво та управління
у сфері земельних ресурсів".
II. Акумулювання коштів спеціального фонду
2.1. Обсяги власних надходжень територіальних органів, які
перевищують обсяги відповідних витрат, за умови забезпечення
ресурсами заходів з виконання основних функцій, підлягають
акумулюванню на рівні Рескомзему, головних управлінь Держкомзему в
областях і Держкомзему.
2.2. Порядок та терміни перерахування коштів спеціального
фонду відповідно до пункту 2.1 цього Положення визначаються на
кожний бюджетний рік наказом Держкомзему відповідно до
законодавства. Повноту та своєчасність перерахування коштів забезпечують
керівники відповідних територіальних органів.
2.3. Перерахування територіальними органами коштів
спеціального фонду до вищестоящих органів і Держкомзему та
подальший їх перерозподіл здійснюються лише в межах однієї
програми та однієї групи власних надходжень відповідно до розділу
11 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04, za716-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за
N 716/9315.
III. Перерозподіл та використання
акумульованих коштів спеціального фонду
3.1. Управління (відділи) Держкомзему у районах (містах),
міжрайонні, міжміські, міськрайонні управління (відділи)
Держкомзему у разі незабезпечення або часткового забезпечення
потреби в коштах загального і спеціального фонду щомісяця до
5 числа направляють відповідним вищестоящим територіальним органам
обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального
фонду.
3.2. Рескомзем, головні управління Держкомзему в областях
щомісяця до 20 числа за результатами розгляду отриманих заявок
приймають рішення про перерозподіл обсягу акумульованих коштів
спеціального фонду та перераховують відповідні суми коштів
підпорядкованим територіальним органам. Перерозподіл обсягу
акумульованих коштів спеціального фонду затверджується наказом
відповідного територіального органу. Перед визначенням обсягу коштів спеціального фонду, який
планується перерозподілити для перерахування підпорядкованим
територіальним органам, Рескомзем, головні управління Держкомзему
в областях резервують та не включають до відповідних розрахунків
обсяги коштів спеціального фонду, які необхідно перерахувати
Держкомзему. У разі якщо сумарний обсяг додаткової потреби в коштах
спеціального фонду перевищує обсяг можливого перерозподілу,
Рескомзем, головні управління Держкомзему в областях
перерозподіляють їх пропорційно для покриття першочергових
видатків усіх підпорядкованих територіальних органів, забезпечуючи
їх належне функціонування.
3.3. З метою покриття різниці між обсягами фактичної потреби
підпорядкованих територіальних органів у коштах спеціального фонду
та обсягами можливого перерозподілу Рескомзем, головні управління
Держкомзему в областях звертаються з відповідними обґрунтованими
заявками до Держкомзему. Головні управління в містах Києві та Севастополі у разі
незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах
загального і спеціального фонду направляють Держкомзему
обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального
фонду.
3.4. Держкомзем за результатами розгляду отриманих заявок
приймає рішення про перерозподіл обсягу акумульованих коштів
спеціального фонду та перераховує відповідні суми коштів
Рескомзему, головним управлінням Держкомзему в областях, містах
Києві та Севастополі. Перерозподіл обсягу акумульованих коштів
спеціального фонду затверджується наказом Держкомзему.
3.5. Використання коштів спеціального фонду, що фактично
надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки, здійснюється за
напрямами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від
17 травня 2002 року N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження
переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх
утворення та напрямів використання", згідно з кошторисом, який
складений та затверджений відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 ( 228-2002-п )
"Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".
3.6. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку.
IV. Відображення в бухгалтерському обліку
та звітності господарських операцій
4.1. Операції з коштами спеціального фонду відображаються
Держкомземом і його територіальними органами у бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності за формами і в порядку,
встановленими Державним казначейством України.
4.2. Облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів
спеціального фонду, що надходять від підпорядкованих
територіальних органів, ведеться Держкомземом, Рескомземом,
головними управліннями Держкомзему в областях на субрахунках
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства
України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183.
4.3. Кошти, що не були використані в поточному році,
переходять на наступний рік і використовуються згідно із
затвердженим кошторисом наступного року.
Начальник Управління
фінансової політики Л.М.Піскунвгору