Про затвердження Інструкції про організацію відпочинку у Службі безпеки України
Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Довідка [...] від 30.01.2018116
Документ z0224-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2018. Подивитися в історії? )

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

30.01.2018  № 116


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2018 р.
за № 224/31676

Про затвердження Інструкції про організацію відпочинку у Службі безпеки України

Відповідно до Законів України “Про Службу безпеки України”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою визначення порядку організації відпочинку співробітників-військовослужбовців, членів їх сімей та деяких інших категорій осіб у закладах відпочинку Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію відпочинку у Службі безпеки України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Центрального управління Служби безпеки України від 25 березня 2013 року № 107 “Про затвердження Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за № 617/23149;

наказ Центрального управління Служби безпеки України від 19 березня 2014 року № 120 “Про затвердження Змін до Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 року за № 391/25168;

наказ Центрального управління Служби безпеки України від 12 квітня 2014 року № 169 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 2014 року за № 474/25251;

наказ Центрального управління Служби безпеки України від 01 вересня 2015 року № 567 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2015 року за № 1123/27568;

наказ Центрального управління Служби безпеки України від 20 травня 2016 року № 240 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 855/28985.

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Об'єднаного комітету
профспілки Служби безпеки України

Голова Професійної спілки
працівників державних установ України

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Мінітр освіти і науки України

Міністр соціальної політики УкраїниВ. Шатілов


Ю.М. Піжук


Д. Олійник

Л.М. Гриневич

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
30.01.2018 № 116


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2018 р.
за № 224/31676

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію відпочинку у Службі безпеки України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації у Службі безпеки України (далі - СБУ) відпочинку у закладах оздоровлення та відпочинку СБУ осіб, які перебувають на обліку для отримання путівок у підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладах, установах, організаціях і підприємствах СБУ та Штабі Антитерористичного центру при СБУ (далі - підрозділи, органи, заклади СБУ).

2. Відпочинок в СБУ організовується та проводиться у таких закладах оздоровлення та відпочинку СБУ (далі - заклади відпочинку):

оздоровчий табір “Маяк” СБУ (далі - ОТ “Маяк”);

державна установа “База відпочинку “Любич” СБУ (далі - БВ “Любич”);

дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Любич” БВ “Любич” (далі - ДЗ “Любич”);

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Оздоровчий табір для дітей “Лісний” Санаторію “Ворзель” СБУ (далі - ДОТ “Лісний”).

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

відпочинок - комплекс заходів соціального, виховного, гігієнічного та спортивного характеру, які забезпечують організацію дозвілля, відновлення фізичних і психічних функцій організму, раціонального харчування відпочиваючих, забезпечення належними умовами проживання;

повна вартість путівки - розрахункова сума коштів, які витрачаються при наданні послуг з відпочинку в закладі відпочинку СБУ протягом строку дії путівки.

4. Організація відпочинку відповідно до вимог цієї Інструкції та забезпечення ефективного використання ліжок (місць), які визначені штатом закладів відпочинку, покладаються на:

начальників закладів відпочинку - у частині реалізації путівок на підставі укладених договорів (далі - договірна путівка) відповідно до Розподілу кількості ліжок (місць), визначених штатами санаторно-курортних закладів та закладів відпочинку СБУ на відповідний рік, затвердженого Головою СБУ (далі - Розподіл);

голів санаторно-відбіркових комісій підрозділів, органів, закладів СБУ (далі - СВК) - у частині відбору та направлення на відпочинок осіб за пільговими путівками (далі - пільгова путівка) та путівками за повною вартістю, які виділені підрозділам, органам, закладам СБУ згідно з Планом розподілу пільгових путівок до санаторно-курортних закладів та закладів відпочинку СБУ на відповідний рік, затвердженим Головою СБУ (далі - План);

начальників підрозділів, органів, закладів СБУ - у частині контролю за роботою СВК, забезпечення права підпорядкованих осіб на відпочинок у терміни, зазначені в путівках.

5. Пільговою путівкою (безоплатною, з оплатою її у розмірі 25 або 50 відсотків від повної вартості) до закладів відпочинку за відсутності загальних медичних протипоказань згідно з Переліком загальних медичних протипоказань для направлення осіб на санаторно-курортне лікування і відпочинок до санаторіїв та закладів відпочинку Служби безпеки України, затвердженим наказом Центрального управління Служби безпеки України від 11 грудня 2017 року № 706, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 січня 2018 року за № 24/31476, забезпечуються не більше одного разу на рік незалежно від строку відпочинку відповідно до законодавства України:

1) співробітники-військовослужбовці СБУ (далі - військовослужбовці) та члени їх сімей, до яких належать:

дружина (чоловік);

діти віком до 18 років (до 23 років у разі навчання на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку);

2) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, що отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. До таких членів сімей належать:

батьки;

дружина (чоловік);

діти віком до 18 років (до 23 років у разі навчання на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку);

3) особи, звільнені зі служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років);

4) діти (осіб із числа військовослужбовців та працівників СБУ):

одного з батьків яких визнано учасником бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

6. Належність до членів сім’ї особи, яка має право на відпочинок, та її вік підтверджуються свідоцтвом про народження, свідоцтвом про шлюб або паспортом громадянина України, довідкою з підрозділу кадрового забезпечення СБУ про склад сім’ї (для осіб із числа військовослужбовців та працівників СБУ).

Факт навчання підтверджується довідкою з навчального закладу - у разі навчання на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

7. Працівникам, які уклали трудовий договір із СБУ (далі - працівники СБУ), та членам їх сімей путівки виділяються відповідно до умов, визначених у колективних договорах первинних профспілкових організацій органів, підрозділів, закладів СБУ. До членів сімей працівників СБУ належать дружина (чоловік) та діти віком до 18 років а також діти, які є учнями, студентами, курсантами, слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів та закладів органів внутрішніх справ), стажистами очних навчальних закладів та неодружені, - до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку (підтверджується щороку на підставі довідок з місця навчання).

8. Путівки надаються за місцем перебування особи на обліку для отримання путівки.

9. Відпочинок категорій осіб, визначених у пункті 5 цього розділу, здійснюється у межах видатків, затверджених у кошторисі закладів відпочинку на відповідний рік.

10. Іншим фізичним та юридичним особам заклади відпочинку реалізують договірні путівки на підставі договорів в обсягах, визначених у Розподілі.

11. СВК під час оформлення пільгових путівок батькам, які мають намір взяти до закладу відпочинку дитину (дітей) без путівки (путівок), звертаються до закладу відпочинку для бронювання номера з можливістю розгортання в ньому необхідної кількості додаткових ліжок (місць).

Щодо дітей, які прибули разом із батьками до закладу відпочинку без путівок та розміщуватимуться в номері на додатково розгорнутих місцях, один із батьків подає начальнику закладу відпочинку відповідну заяву, до якої додає:

копії документів, визначених у пункті 6 цього розділу;

довідку із закладу охорони здоров’я (СБУ або за місцем проживання) про відсутність загальних медичних протипоказань до перебування у закладі відпочинку (далі - довідка про відсутність протипоказань), складену за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції;

довідку із закладу охорони здоров’я (СБУ або за місцем проживання) про те, що дитина пройшла медичний огляд, протягом останніх трьох тижнів контактів з інфекційними хворими не мала та за станом здоров’я може перебувати у дитячому колективі (далі - довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими);

копію карти профілактичних щеплень за формою № 063/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1 “Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (далі - карта за формою № 063/о).

Адміністрація закладу відпочинку під особистий підпис ознайомлює батьків з їх обов’язками щодо догляду за дітьми та інформує про умови розміщення і харчування дітей.

Діти мають право користуватися послугами, що надаються у закладі відпочинку, на загальних підставах.

12. Діти з інвалідністю, які не спроможні до самообслуговування, направляються до закладу відпочинку разом із батьками або іншими законними представниками дитини, які забезпечуватимуть догляд за нею протягом строку відпочинку.

II. Санаторно-відбіркові комісії

1. У підрозділах, органах, закладах СБУ для відбору осіб на відпочинок, оформлення та видачі пільгових путівок та путівок за повною вартістю створюються СВК, склад яких затверджується наказом підрозділу, органу, закладу СБУ.

2. Порядок роботи СВК визначається наказом Центрального управління СБУ організаційно-розпорядчого характеру.

ІІІ. Планування відпочинку, розподіл, видача путівок та направлення на відпочинок

1. Для складання Розподілу та Плану на наступний рік у терміни, визначені для підготовки проектів кошторисів на наступний рік, подають:

1) до Військово-медичного управління (далі - ВМУ):

заклади відпочинку - план використання ліжкової місткості закладу відпочинку;

СВК - заявки із зазначенням закладу відпочинку щодо кількості путівок для осіб, які перебувають на обліку для отримання путівок;

2) до Фінансово-економічного управління (далі - ФЕУ) у складі проектів кошторисів закладів відпочинку:

пропозиції щодо помісячного використання кількості ліжок (місць), які визначені штатом закладу відпочинку, та пропозиції до Розподілу, виходячи із доведеного граничного обсягу видатків на наступний рік;

розрахунки повної вартості, мінімальної договірної вартості путівок та вартості інших платних послуг.

2. ФЕУ (не пізніше 01 грудня поточного року) подає на затвердження Голові СБУ проект Розподілу на наступний рік, який після затвердження доводить до ВМУ та закладів відпочинку.

3. ВМУ протягом десяти робочих днів із дня отримання Розподілу подає на затвердження Голові СБУ План, розроблений з урахуванням:

кількості ліжок (місць), що визначена штатами закладів відпочинку;

строків відпочинку у закладах відпочинку;

чисельності у відсотках військовослужбовців підрозділів, органів, закладів СБУ до їх загальної кількості в СБУ;

кількості заявок на путівки.

Затверджений План доводиться до підрозділів, органів, закладів СБУ.

4. Начальники закладів відпочинку до 01 жовтня надсилають до ВМУ бланки путівок, які зберігаються відповідальними особами у службових приміщеннях у встановленому порядку.

5. ВМУ відповідно до Плану щокварталу разом із накладною передає бланки путівок із визначеними в них строками відпочинку до СВК (поштою або через уповноважених осіб).

Видача відповідній СВК невикористаних бланків путівок, повернутих до ВМУ, здійснюється на підставі додаткових заявок від них про необхідність забезпечення відпочинком співробітників.

6. Особи, звільнені з військової служби, путівки отримують відповідно до Плану:

із числа осіб, які перебувають на обліку для отримання путівок у центральній поліклініці ВМУ, - у СВК ВМУ;

із числа осіб, які перебувають на обліку у регіональних органах, закладах СБУ, - у СВК зазначених органів, закладів СБУ.

7. Дати заїзду до закладів відпочинку та виїзду з них зазначаються у путівці.

Установлюються такі строки відпочинку:

ОТ “Маяк”, БВ “Любич”, ДОТ “Лісний” - 18 днів;

ДЗ “Любич” - 14 днів.

За письмовою заявою особи строк відпочинку може бути скорочений із відповідним зменшенням вартості путівки за погодженням з:

начальником ВМУ або його заступником згідно з розподілом функціональних (посадових) обов’язків - за пільговими путівками та путівками за повною вартістю;

начальником закладу відпочинку - за договірними путівками.

IV. Відбір осіб на відпочинок до закладів відпочинку

1. Відбір на відпочинок здійснюється відповідно до документів, поданих до СВК:

військовослужбовцями та працівниками СБУ - за місцем проходження служби (роботи);

особами, звільненими з військової служби, та членами сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, - закладів охорони здоров’я СБУ за місцем перебування на медичному обліку.

2. Для отримання путівки до закладу відпочинку особи подають до СВК рапорт або заяву про виділення путівки і такі документи:

військовослужбовці та члени їх сімей для отримання пільгової путівки - документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;

копію довідки з підрозділу кадрового забезпечення СБУ про склад сім’ї військовослужбовця або про належність особи до категорії працівників СБУ;

копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини, копію свідоцтва про шлюб у разі отримання путівок для членів сім’ї;

копію довідки з органів Пенсійного фонду України про отримання пенсії в разі втрати годувальника - для членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

довідку про відсутність протипоказань.

3. Для отримання путівок до ОТ “Маяк” та БВ “Любич”, крім документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, подаються:

довідка про підстави звільнення з військової служби, надана відповідним підрозділом, органом, закладом СБУ за місцем перебування на обліку, або копія військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки) - для осіб, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров’я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), і членів їхніх сімей;

довідка з навчального закладу - для повнолітніх дітей, які перебувають на утриманні військовослужбовців та навчаються на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

4. Для отримання безоплатної путівки до ДОТ “Лісний” та ДЗ “Любич”, крім документів, зазначених у пунктах 2, 4 цього розділу, надається копія одного із таких документів з пред’явленням оригіналу:

розпорядження про надання статусу дитини-сироти, виданого районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем походження такої дитини;

розпорядження про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, виданого районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем походження такої дитини;

посвідчення дитини з інвалідністю;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (довідка, що видається у разі відсутності бланків зазначених посвідчень);

посвідчення члена сім’ї загиблого або інший документ, який підтверджує, що батько (матір) дитини загинув(ла) під час виконання службових обов’язків;

довідка, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку у закладі охорони здоров’я СБУ, складена за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції (далі - довідка про перебування на диспансерному обліку);

посвідчення учасника бойових дій одного з батьків;

довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.

Зазначені документи після перевірки підлягають поверненню, а їх копії зберігаються у СВК.

5. На відпочинок направляються діти, які є членами сімей військовослужбовців, пенсіонерів, працівників СБУ, віком:

від 7 до 18 років - до ДОТ “Лісний” та ДЗ “Любич”;

від 3 до 18 років, а також повнолітні діти до закінчення навчальних закладів, у разі навчання на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, разом з батьками - до ОТ “Маяк” та БВ “Любич”.

6. На підставі рішення СВК про видачу путівки до закладу відпочинку секретар СВК складає список дітей, які направляються на відпочинок (далі - список дітей), за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції, у двох примірниках. Список дітей підписується головою і секретарем СВК та затверджується керівником підрозділу, органу, закладу СБУ.

7. Перший примірник списку дітей надсилається до ВМУ не пізніше ніж за 30 днів до визначеної дати заїзду, другий - зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у СВК.

На підставі списку дітей, які направляються до закладу відпочинку, не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати заїзду ВМУ надсилає до СВК бланки путівок.

Секретар СВК на кожну дитину заповнює путівку, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою СВК.

ВМУ на підставі списків дітей, отриманих від підрозділів, органів, закладів СБУ, складає у двох примірниках узагальнені списки дітей, які затверджуються начальником ВМУ. Перший примірник узагальненого списку дітей видається особі, яка супроводжуватиме дітей до закладу відпочинку, другий - зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у ВМУ.

V. Порядок розміщення осіб у закладі відпочинку

1. У закладі відпочинку особа розміщується за наявності:

1) при прибутті на відпочинок до ОТ “Маяк” та БВ “Любич”:

заповненої пільгової путівки або путівки з оплатою повної вартості;

документа, що підтверджує право на відпочинок на пільгових умовах, та його копії;

паспорта, копії довідки про підстави звільнення з військової служби, виданої відповідним органом, підрозділом СБУ за місцем перебування на обліку, або копії військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки) - для військовослужбовців, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров’я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), і членів їхніх сімей;

паспорта, службового посвідчення СБУ - для військовослужбовців;

паспорта, копії довідки з органів Пенсійного фонду України про отримання пенсії - для пенсіонерів СБУ;

паспорта та копії довідки з місця роботи - для працівників СБУ;

паспорта (для дітей віком від 3 до 14 років - свідоцтва про народження та його копії), свідоцтва про шлюб і його копії та (або) копії довідки з підрозділу кадрового забезпечення про склад сім’ї - для членів сім’ї осіб, які мають право на пільговий відпочинок;

копії довідки з навчального закладу - для повнолітніх дітей, які навчаються на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

копії довідки з органів Пенсійного фонду України про отримання пенсії в разі втрати годувальника - для членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

копії свідоцтва про народження військовослужбовця або пенсіонера СБУ - для батька/матері військовослужбовця або пенсіонера СБУ;

копії документа (документів), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;

копії довідки про відсутність протипоказань;

довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими та копії карти за формою № 063/о - для дітей віком від 3 до 18 років;

2) при прибутті на відпочинок до ДОТ “Лісний” та ДЗ “Любич”, крім документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, подаються:

медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою первинної облікової документації № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522;

довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими та копія карти за формою № 063/о - для дітей віком від 3 до 18 років;

для дітей, які забезпечуються безоплатною путівкою, - копія одного з таких документів:

розпорядження про надання статусу дитини-сироти, виданого районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем походження такої дитини;

розпорядження про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, виданого районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем походження такої дитини;

посвідчення дитини з інвалідністю;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (довідка, що видається у разі відсутності бланків зазначених посвідчень);

посвідчення члена сім’ї загиблого або довідки, яка підтверджує, що батько або матір дитини загинули під час виконання службових обов’язків;

довідки про перебування на диспансерному обліку;

посвідчення учасника бойових дій одного з батьків;

довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.

У разі відсутності документів, зазначених у цьому пункті, особа до закладу відпочинку не приймається.

2. У закладах відпочинку путівки обліковуються і зберігаються як звітні фінансові документи в окремій справі разом із копіями документів, що підтверджують право на відпочинок на пільгових умовах.

3. Особа розміщується у закладі відпочинку і вибуває з нього відповідно до термінів заїзду та виїзду, зазначених у путівці.

4. Особі, яка запізнилася до закладу відпочинку на строк, що не перевищує п’яти днів, з об’єктивних причин (у зв’язку з виконанням службових обов’язків, через хворобу або затримання у дорозі, що підтверджується довідкою підрозділу, органу, закладу СБУ, інших державних органів), начальник закладу відпочинку за заявою особи відновлює зазначений у путівці строк відпочинку.

5. Особа, яка запізнилася до закладу відпочинку на строк, що не перевищує п’яти днів, за відсутності об’єктивних причин, визначених у пункті 4 цього розділу, розміщується у закладі відпочинку без відновлення зазначеного в путівці строку відпочинку. При цьому вона сплачує кошти за весь строк відпочинку, зазначений у путівці.

6. Особа, яка запізнилася до закладу відпочинку більше ніж на 5 днів, на відпочинок не приймається.

7. У разі виникнення в особи, яка користується правом на відпочинок на пільгових умовах, раптового гострого захворювання її переводять до відповідного лікувально-профілактичного закладу.

До дня, коли транспортування та переведення до відповідного лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання особи стане можливим, у закладі відпочинку можуть проживати члени її сім’ї з оплатою вартості перебування відповідно до калькуляції, розрахованої на підставі фактичних витрат та затвердженої начальником закладу відпочинку.

8. Після закінчення відпочинку особа отримує у закладі відпочинку оформлений корінець путівки.

Оформлений корінець путівки до дитячого закладу відпочинку видається одному з батьків, іншому законному представнику дитини або особі, яка супроводжуватиме дітей у складі групи під час повернення із дитячого закладу відпочинку.

Особа, яка отримала корінець путівки, передає його до СВК, що видала путівку.

VI. Порядок оплати путівок

1. Оплата путівок здійснюється шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, відкритий закладом відпочинку в органах Державної казначейської служби України, або внесення готівки до каси закладу відпочинку перед розміщенням у визначеному номері особами, які прибули на відпочинок, або відповідною особою зі складу осіб, які супроводжують дітей під час їх перевезення, батьками або іншими законними представниками дітей.

2. Безоплатною путівкою до дитячих закладів відпочинку забезпечується дитина:

1) військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби за віком, за станом здоров’я або за вислугою років, або військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби, яка є:

дитиною-сиротою;

дитиною, позбавленою батьківського піклування;

дитиною з інвалідністю;

дитиною з багатодітної сім’ї;

дитиною з малозабезпеченої сім’ї;

дитиною, батько (матір) якої загинув(ла) під час виконання службових обов’язків;

дитиною, яка перебуває на диспансерному обліку у закладі охорони здоров’я СБУ;

2) військовослужбовця та працівника СБУ:

одного з батьків якої визнано учасником бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

один із батьків якої загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

один з батьків якої загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

яка зареєстрована як внутрішньо переміщена особа.

3. Пільговими путівками з оплатою 25 відсотків їх повної вартості до закладів відпочинку забезпечуються:

військовослужбовці;

військовослужбовці, яких звільнено зі служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років) та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

4. Пільговими путівками з оплатою 50 відсотків їх повної вартості до закладів відпочинку забезпечуються члени сімей військовослужбовців, крім:

дітей віком від 7 до 18 років, які отримують безоплатні путівки до дитячих закладів відпочинку;

повнолітніх дітей військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні та навчаються на денній формі навчання у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти (до досягнення 23 років) та які отримують путівки з оплатою їх повної вартості.

5. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються пільговими путівками за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

6. Путівками з оплатою їх повної вартості до закладів відпочинку забезпечуються:

військовослужбовці та члени їх сімей, розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує три прожиткових мінімуми;

особи, які вже використали у поточному році пільгову путівку на відпочинок;

повнолітні діти військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні та навчаються на денній формі навчання у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, - незалежно від їх перебування на медичному обліку у закладах охорони здоров’я СБУ;

батьки військовослужбовців, які не мають права на отримання пільгових путівок;

члени сімей осіб, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або вислугою строку служби (за вислугою років), крім дітей віком від 7 до 18 років, які отримують безоплатні путівки до закладів відпочинку;

особи, які перебувають на медичному обліку в закладах охорони здоров’я СБУ та не належать до категорій осіб, що забезпечуються пільговими путівками;

працівники СБУ та члени їх сімей, які оплачують вартість путівки відповідно до умов колективного договору.

7. Перебування у закладі відпочинку дітей, які прибули разом із батьками без путівок та розміщені в одному з ними номері на додатково розгорнутих місцях, оформлюється та оплачується відповідно до калькуляції, затвердженої начальником закладу відпочинку.

8. При розміщенні особи за її бажанням у номері з підвищеною комфортністю така особа вносить додаткову плату.

Перелік номерів з підвищеною комфортністю, а також розмір додаткової плати за проживання в цих номерах, що встановлюється на підставі економічно обґрунтованих розрахунків витрат при наданні таких послуг, затверджуються відповідними наказами закладів відпочинку.

9. Компенсація додаткової плати, внесеної особою за проживання в номері з підвищеною комфортністю у закладах відпочинку, не здійснюється.

10. Особі, яка перебувала на відпочинку за пільговою путівкою або путівкою за повною вартістю, у разі дострокового вибуття із закладу відпочинку за заявою або рапортом повертаються кошти за невикористані дні відпочинку, а при розміщенні особи в номері з підвищеною комфортністю - за внесену додаткову плату за ці дні у таких випадках:

відкликання з відпустки за рішенням Голови СБУ або його заступників;

раптове тяжке захворювання або смерть близьких родичів (дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець) - на підставі належно завіреної копії документа, виданого закладом охорони здоров’я чи органом державної реєстрації актів цивільного стану;

направлення для лікування до закладу охорони здоров’я;

виявлення під час відпочинку протипоказань для перебування у закладі відпочинку за висновком закладу охорони здоров’я, у якому особа пройшла медичне обстеження.

11. Особи, які перебували на відпочинку та достроково вибули із закладу відпочинку через зазначені у пункті 10 цього розділу причини, за рішенням СВК можуть бути повторно направлені до того самого закладу відпочинку на строк, що дорівнює кількості невикористаних днів відпочинку, на підставі документа, який підтверджує причину дострокового вибуття із закладу відпочинку. Рішення щодо надання путівки СВК приймає, оформлює та реалізує в порядку, визначеному цією Інструкцією. У такому разі на путівці робиться відмітка: “Невикористані дні відпочинку за путівкою №____”.

12. Особа, яка через відсутність транспорту, проїзного квитка та з інших поважних причин з дозволу керівництва закладу відпочинку затрималася у ньому понад строк, зазначений у пільговій путівці, але не більше двох діб, оплачує додатково кількість днів затримки із розрахунку повної вартості путівки.

13. Вартість самостійного відпочинку без оформлення СВК документів, встановлених цією Інструкцією, відшкодуванню не підлягає.

Т.в.о. начальника
Військово-медичного
управління Служби
безпеки України
полковник медичної служби

В. Завалецький


Додаток 1
до Інструкції про організацію
відпочинку у Службі безпеки України
(пункт 11 розділу І)

ДОВІДКАДодаток 2
до Інструкції про організацію
відпочинку у Службі безпеки України
(пункт 4 розділу ІV)

ДОВІДКАДодаток 3
до Інструкції про організацію
відпочинку у Службі безпеки України
(пункт 6 розділу IV)

СПИСОК
дітей які направляються на відпочиноквгору