Документ z0224-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.06.2019, підстава - z0506-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2004 N 579
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2005 р.
за N 224/10504

Про затвердження Порядку направлення жінок
для проведення першого курсу лікування безплідності
методами допоміжних репродуктивних технологій
за абсолютними показаннями за бюджетні кошти
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я
N 362 ( z1148-06 ) від 05.06.2006
N 933 ( z0506-19 ) від 22.04.2019 }

Відповідно до Указу Президента України від 03.01.2002 N 5
( 5/2002 ) "Про заходи щодо заохочення народжуваності в Україні"
та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
01.07.2002 N 355-р ( 355-2002-р ) "Про затвердження комплексних
заходів щодо заохочення народжуваності на 2002-2007 роки"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок направлення жінок для проведення
першого курсу лікування безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні
кошти (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської міської державних адміністрацій
забезпечити:
2.1. Створення регіональних комісій для проведення відбору
пацієнток з абсолютними показаннями для проведення першого курсу
лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних
технологій за бюджетні кошти.
2.2. Упровадження Порядку направлення жінок для проведення
першого курсу лікування безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні
кошти.
3. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям
і матерям Моісеєнко Р.О. здійснювати оперативний контроль за
роботою Комісії МОЗ України щодо проведення відбору пацієнток з
абсолютними показаннями для проведення першого курсу лікування
безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за
бюджетні кошти.
4. Директору Департаменту економіки і фінансів Карамушці Л.І.
щорічно передбачати і виділяти кошти для забезпечення проведення
жінкам першого курсу вищезазначеного лікування та забезпечити
належний облік цих коштів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Орду О.М.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.11.2004 N 579
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2005 р.
за N 224/10504

ПОРЯДОК
направлення жінок для проведення першого курсу
лікування безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій за абсолютними
показаннями за бюджетні кошти

1. Перший курс лікування безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій (далі - ДРТ) жінкам у віці 19-40 років
здійснюється за абсолютними показаннями, якими є: { Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 362 ( z1148-06 ) від 05.06.2006 } безплідність трубного походження нормогонадотропна:
відсутність або повна непрохідність обох маткових труб; сурогатне материнство, якщо у хворої безплідність маткового
походження, пов'язана з відсутністю матки, аномаліями розвитку
матки, синехіями у порожнині матки. { Абзац третій пункту 1 в
редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 362 ( z1148-06 )
від 05.06.2006 } Лікування здійснюється за рішенням комісії МОЗ України щодо
проведення відбору пацієнток з абсолютними показаннями для
проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ за
бюджетні кошти (далі - Комісія).
2. Рішення щодо лікування безплідності методами ДРТ у
відповідних державних закладах охорони здоров'я приймається
Комісією на підставі висновку головного позаштатного спеціаліста
МОЗ України із спеціальності "акушерство і гінекологія" з
урахуванням протипоказань (додаток 1) за встановленою формою
(додаток 2) .
3. Склад Комісії та її чисельність затверджуються наказом МОЗ
України. У разі потреби Комісія має право тимчасово залучати до своєї
роботи спеціалістів закладів охорони здоров'я за погодженням з їх
керівниками.
4. Висновок головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із
спеціальності "акушерство і гінекологія" про необхідність
проведення курсу лікування безплідності методами ДРТ приймається з
урахуванням рішення комісії МОЗ Автономної Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської,
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської міської державних адміністрацій за встановленою формою
(додаток 3), наявності медичної документації за встановленим
переліком (додаток 4). Регіональна комісія відповідного органу охорони здоров'я
протягом одного місяця після звернення пацієнтки розглядає питання
обґрунтованості лікування безплідності методами ДРТ і в разі
прийняття позитивного рішення направляє ці документи, підготовлені
в установленому порядку, до Комісії.
5. У разі позитивного рішення Комісії видається наказ МОЗ
України, який є підставою для забезпечення лікування пацієнтки
методами ДРТ за бюджетні кошти у визначених державних закладах
охорони здоров'я.
6. Державний заклад охорони здоров'я, де проводиться
лікування безплідності методами ДРТ, визначається Комісією і до
нього пацієнти скеровуються за направленням Комісії відповідно до
встановленої форми (додаток 5).
7. Фармакологічне та клініко-діагностичне забезпечення
проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ
жінкам за абсолютними показаннями здійснюється централізовано за
рахунок та в межах видатків, передбачених МОЗ України у державному
бюджеті на реалізацію комплексних заходів щодо заохочення
народжуваності на 2002-2007 роки у складі бюджетної програми
"Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру" в обсязі згідно з
паспортом даної бюджетної програми. Централізовано закуплені медикаменти та витратні матеріали
для проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ у
встановленому порядку передаються до визначених Комісією державних
закладів охорони здоров'я, які проводять таке лікування.
8. МОЗ України щорічно в установленому порядку подає
Міністерству фінансів України в складі інформації про виконання
паспортів бюджетних програм відповідну інформацію про використання
коштів на реалізацію комплексних заходів щодо заохочення
народжуваності на 2002-2007 роки.
Начальник управління
організації медичної
допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 1
до Порядку направлення жінок
для проведення першого курсу
лікування безплідності
методами допоміжних
репродуктивних технологій
за абсолютними показаннями
за бюджетні кошти

ПЕРЕЛІК
медичних протипоказань для проведення
лікування жіночої безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій (захворювання, у разі
яких виношування вагітності протипоказане)

-------------------------------------------------------------------------------- | Рубрики та | Назва хвороби |Форма, стадія,| Примітка | | підрубрики | | ступінь | | | Міжнародної | | хвороби | | | класифікації | | | | |МКХ-X перегляду | | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------------------------------------------------------| | Інфекційні та паразитарні хвороби | |------------------------------------------------------------------------------| |A15-A19 |Туберкульоз: |усі активні | | | | |форми | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A15.0-3, |туберкульоз легенів | | | |A16.0-2, | | | | |A19.-частина | | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A15.4-9, A16.3-9|туберкульоз інших органів | | | | |дихання | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A17 |туберкульоз мозкових оболонок і| | | | |центральної нервової системи | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A18.0 |туберкульоз кісток та суглобів;| | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A18.1 |туберкульоз сечостатевих | | | | |органів | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A18.2, 4-8, A19 |туберкульоз інших органів | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A18.3 |туберкульоз кишечнику, | | | | |очеревини та брижових | | | | |лімфатичних вузлів | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A18.9 |первинна туберкульозна інфекція| | | | |(комплекс) | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A30 |Лепра | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A50-A53 |Сифіліс | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A51.0-4 |ранній сифіліс з клінічними | | | | |проявами | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A51.5 |ранній сифіліс прихований | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A52.1-3 |сифіліс нервової системи | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A52.0,7 |інші форми сифілісу | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |A52.8 |пізній сифіліс прихований | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| | |сифіліс резистентний до проти | | | | |сифілітичного лікування | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |B15-B19 |Вірусний гепатит | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |B20-B24 |Хвороби, зумовлені вірусом | |Визначальний | | |імунодефіциту людини (ВІЛ) | |рівень вірус- | | | | |ного наванта- | | | | |ження | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |B25 |Цитомегаловірусна інфекція | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |B58.8 |Токсоплазмоз | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |B67.3 |Ехінококоз | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |B69.0 |Цистицеркоз ЦНС | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Новоутворення | |------------------------------------------------------------------------------| |C00-C97 |Злоякісні новоутворення усіх | |У тому числі | | |локалізацій | |злоякісні | | | | |новоутворення | | | | |лімфатичної та| | | | |кровотворної | | | | |тканини | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |D27 |Доброякісне новоутворення | | | | |яєчника | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |D-25-D-26 |Міоми матки | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби ендокринної системи, розлади харчування | |------------------------------------------------------------------------------| |E03 |Уроджений, набутий гіпотиреоз |Некомпенсо- | | | | |ваний | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |E05 |Тиреотоксикоз |Середній і | | | | |тяжкий ступінь| | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |E10-E14 |Цукровий діабет |Тяжкий ступінь| | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |E20 |Гіпопаратиреоз | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |E21 |Гіпертиреоз та інші порушення | | | | |паращитоподібної залози | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |E21,0-3 |Гіперпаратиреоз | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |E23.2 |Нецукровий діабет | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |E26-E27 |Хвороби надниркових залоз | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |E70.0 |Фенілкетонурія | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби крові та кровотворних органів | |------------------------------------------------------------------------------| |D55-D59 |Гемолітичні анемії | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |D60-D61 |Апластична анемія | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |D69 |Пурпура та інші геморагічні | | | | |стани | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Психічні розлади | |------------------------------------------------------------------------------| |F00-F09 |Органічні, включно із | | | | |симптоматичними, розлади | | | | |психіки | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |F10.2-F10.9 |Хронічні алкогольні синдроми | | | | |(алкоголізм) | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |F10.4, F10.5 |Гострі психотичні алкогольні | | | | |розлади | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |F11, F12, F14, |Розлади психіки від наркотичних| | | |F16, F19 |речовин (наркоманії) | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |F13, F15, F18 |Розлади психіки від інших (крім| | | | |алкогольних і наркотичних) | | | | |психоактивних речовин | | | | |(токсикоманії) | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |F20 |Шизофренія | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |F21, F22, F23, |Гострі та транзиторні маячні, | | | |F24, F25, F28, |шизотипові, шизоафективні | | | |F29 |розлади | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |F60-F69 |Розлади особистості та | | | | |поведінки в зрілому віці | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |F70-F79 |Розумова відсталість (усі | | | | |ступені) | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби нервової системи | |------------------------------------------------------------------------------| |G00-G09 |Запальні хвороби центральної | | | | |нервової системи | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |G10-G12, |Спадкові та дегенеративні | | | |G20-G25, G31 |хвороби центральної нервової | | | | |системи | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |G35 |Розсіяний склероз |усі форми | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |G37 |Інші демієлінізуючі хвороби | | | | |центральної нервової системи | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |G40 |Епілепсія | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |G47.1 |Періодична гіперсомнія | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |G47.4 |Катаплексія і нарколепсія | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |G62.2 |Запальна і токсична невропатія | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |G71-G72 |Дистрофії м'язів та інші види | | | | |міопатій | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби ока та придаткового апарата | |------------------------------------------------------------------------------| |H20 |Хвороби райдужної оболонки ока |тяжка форма | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |H30 |Хоріоретинальні запалення | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |H40-H42 |Глаукома |у будь-якій | | | | |стадії | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |H46 |Неврит зорового нерва | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби системи кровообігу | |------------------------------------------------------------------------------| |I10-I13 |Гіпертонічна хвороба |II, III стадії| | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |I20-I25 |Ішемічна хвороба серця | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |I26-I28, I50 |Порушення легеневого кровообігу| | | | |і серцева недостатність, | | | | |легенева гіпертензія | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |I30-I31 |Перикардити, серцева |гострі, | | | |недостатність |підгострі | | | | |хронічні | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |I33 |Гострий і підгострий | | | | |ендокардити | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |I34, I35 |Хвороби (вади) мітрального, | | | | |аортального тристулкового | | | | |клапана | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |I40 |Гострий міокардит |Інфекційно- | | | | |алергічні | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |I42 |Кардіоміопатії | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |I47-I49 |Порушення серцевого ритму | |у разі тяжкого| | | | |перебігу, | | | | |частих | | | | |параксизмів, | | | | |неефективності| | | | |лікування | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |I71 |Аневризма та розшарування аорти| | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| | |Протезування клапанів серця. | | | | |Незадовільний результат | | | | |операції на серці | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби органів дихання | |------------------------------------------------------------------------------| |J38.6 |Стеноз гортані |Тяжка форма | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |J39.8 |Стеноз трахеї або бронхів | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |J43,9 |Емфізема легенів | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |J44,8,2 |Хронічний обструктивний бронхіт|III стадія | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |J45 |Бронхіальна астма |Тяжкий перебіг| | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |J47 |Бронхоектатична хвороба | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |J84,1 |Дифузний пневмосклероз | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |J96 |Дихальна недостатність |II-III ступіню| | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |J98,4 |Кисти легенів | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби органів травлення | |------------------------------------------------------------------------------| |K22.2 |Непрохідність стравоходу |яка не | | | | |піддається | | | | |бужуванню | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |K25, K26 |Виразка шлунку і |за наявності | | | |дванадцятипалої кишки |стенозу та | | | | |кровотечі | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |K50-K52 |Неінфекційні ентерити та коліти| | | | |із кишковими кровотечами | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |K72.9 |Підгостра жовта дистрофія | | | | |печінки | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |K73, K74 |Хронічний гепатит, фіброз та | | | | |цироз печінки | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |K76.6 |Портальна гіпертензія |У разі | | | | |рецидивуючих | | | | |кровотеч із | | | | |варикозно | | | | |розширених вен| | | | |кардії | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |K83 |Інші хвороби жовчних шляхів |з тяжким | | | | |перебігом і | | | | |частими | | | | |рецидивами | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |K85, K86 |Хвороби підшлункової залози |з тяжким | | | | |перебігом і | | | | |частими | | | | |рецидивами | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |K91.1 |Синдром оперованого шлунка | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби сечостатевої системи | |------------------------------------------------------------------------------| |N00-N03 |Хронічний гломерулонефрит, |з стійкою | | | |нефротичний синдром |гіпертензією | | | | |та нирковою | | | | |недостатністю | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |N10-N16 |Інфекція нирок |з нирковою | | | | |недостатністю,| | | | |стійкою | | | | |гіпертонією, | | | | |інфекція | | | | |єдиної нирки | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |N13.0-3 |Гідронефроз |двобічний, | | | | |єдиної нирки | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |N17-N19 |Гостра та хронічна ниркова | | | | |недостатність | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |N28.1 |Кіста нирки, набута | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |N85.0, N85.1 |Залозиста гіперплазія | | | | |ендометрію, аденоматозна | | | | |гіперплазія ендометрію | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | |------------------------------------------------------------------------------| |L11 |Пухирчатка акантолітична | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини | |------------------------------------------------------------------------------| |M05-M14 |Ревматоїдний артрит на інші | | | | |запальні артропатії | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |M30-M36 |Системні хвороби сполучної | | | | |тканини | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |M30 |Вузликовий периартеріїт і | | | | |подібні стани | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |M45 |Анкілозовний спондиліт | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |M91-M94 |Остеохондропатії | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Вади розвитку | |------------------------------------------------------------------------------| |Q20-Q24 |Уроджені вади серця | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |Q25-Q28 |Інші вроджені вади системи | | | | |кровообігу | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |Q51 |Уроджені аномалії матки, | | | | |подвоєна матка, дворога матка | | | |----------------+-------------------------------+--------------+--------------| |Q61 |Полікістоз нирок |ускладнений | | | | |хронічною | | | | |нирковою | | | | |недостатністю | | --------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 933 ( z0506-19 ) від 22.04.2019 }
Начальник управління
організації медичної
допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 2
до Порядку направлення жінок
для проведення першого курсу
лікування безплідності
методами допоміжних
репродуктивних технологій
за абсолютними показаннями
за бюджетні кошти

ВИСНОВОК
головного позаштатного спеціаліста МОЗ України
із спеціальності "акушерство і гінекологія"
про необхідність проведення першого курсу
лікування безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій за бюджетні кошти

П.І.Б. __________________________________________________________
Рік народження __________________________________________________
Адреса __________________________________________________________
Діагноз _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Обґрунтування необхідності направлення на лікування безплідності
методами допоміжних репродуктивних технологій __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Примітка ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Головний позаштатний спеціаліст
Міністерства охорони здоров'я
України із спеціальності
"акушерство і гінекологія"
Начальник управління
організації медичної
допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 3
до Порядку направлення жінок
для проведення першого курсу
лікування безплідності
методами допоміжних
репродуктивних технологій
за абсолютними показаннями
за бюджетні кошти

ВИСНОВОК КОМІСІЇ
МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь
охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської,
Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської міської державних адміністрацій
про необхідність проведення першого курсу лікування
безплідності методами допоміжних репродуктивних
технологій за бюджетні кошти

(на бланку МОЗ АРК або регіонального управління,
завіреному гербовою печаткою)
П.І.Б. __________________________________________________________
Рік народження __________________________________________________
Адреса __________________________________________________________
Діагноз _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Причина необхідності направлення на лікування безплідності
методами допоміжних репродуктивних технологій __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Примітка ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Члени комісії
Начальник управління
організації медичної
допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 4
до Порядку направлення жінок
для проведення першого курсу
лікування безплідності
методами допоміжних
репродуктивних технологій
за абсолютними показаннями
за бюджетні кошти

ПЕРЕЛІК
медичної документації, необхідної
для направлення на розгляд комісії МОЗ України
щодо проведення відбору пацієнток з абсолютними
показаннями для проведення першого курсу лікування
безплідності методами допоміжних репродуктивних
технологій за бюджетні кошти

1. Виписка з медичної карти амбулаторного/стаціонарного
хворого (форма 027/о). { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 362 ( z1148-06 ) від 05.06.2006 }
2. Висновок лікаря-генетика про результати медико-генетичного
обстеження з обов'язковим визначенням каріотипу жінки, якій
проводитиметься лікування методом ДРТ, і донора сперми та ооцитів.
3. Висновок комісії МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь
охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державних адміністрацій про необхідність проведення
першого курсу лікування безплідності методами ДРТ за бюджетні
кошти.
4. Висновок головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із
спеціальності "акушерство і гінекологія" про необхідність
проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ за
бюджетні кошти.
Начальник управління
організації медичної
допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 5
до Порядку направлення жінок
для проведення першого курсу
лікування безплідності
методами допоміжних
репродуктивних технологій
за абсолютними показаннями
за бюджетні кошти

НАПРАВЛЕННЯ
комісії МОЗ України щодо проведення
відбору пацієнток з абсолютними показаннями
для проведення першого курсу лікування безплідності
методами допоміжних репродуктивних технологій
за бюджетні кошти
П.І.Б. __________________________________________________________
Рік народження __________________________________________________
Адреса __________________________________________________________
Діагноз _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Обґрунтування необхідності направлення на лікування безплідності
методами допоміжних репродуктивних технологій __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Рекомендований акредитований заклад охорони здоров'я (державний
медичний центр) для проведення лікування безплідності методами
допоміжних репродуктивних технологій __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Примітка ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Члени комісії
Начальник управління
організації медичної
допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнковгору