Про обмін інформацією щодо векселів Державного казначейства
Державне казначейство, ДПА України; Наказ, Інструкція від 23.03.199822/123
Документ z0223-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.07.2009, підстава - z0588-09

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 22/123 від 23.03.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 квітня 1998 р.
за N 223/2663

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства
N 239/309 ( z0588-09 ) від 15.06.2009 }

Про обмін інформацією щодо векселів
Державного казначейства

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27
червня 1996 року N 689 ( 689-96-п ) "Про затвердження Порядку
застосування векселів Державного казначейства" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити "Інструкцію про порядок обміну інформацією щодо
векселів Державного казначейства, погашених шляхом зарахування їх
сум у сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до
державного бюджету", що додається. 2. Начальнику управління розробки нормативних документів
Державного казначейства та методологічної роботи Головного
управління Державного казначейства України Чечуліній О.О. подати
зазначену Інструкцію до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко
Перший заступник Голови
Державної податкової
адміністрації України Ф.О.Ярошенко

Затверджено
Наказ Головного управління
Державного казначейства України
та Державної податкової
адміністрації України
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 1998 р.
за N 223/2663
Інструкція
про порядок обміну інформацією щодо векселів Державного
казначейства, погашених шляхом зарахування їх сум у
сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до
державного бюджету

Інструкція про порядок обміну інформацією щодо векселів
Державного казначейства, погашених шляхом зарахування їх сум у
сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного
бюджету, розроблена відповідно до п. 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 27.06.1996 р. N 689 ( 689-96-п ) "Про
затвердження Порядку застосування векселів Державного
казначейства".
1. Погашення векселя Державного казначейства (надалі -
казначейського векселя) шляхом зарахування його суми в рахунок
належних до сплати в державний бюджет податків і зборів
(обов'язкових платежів) (надалі - обов'язкових платежів)
здійснюється органами Державного казначейства України за участю
органів Державної податкової адміністрації України. 2. Власник казначейського векселя, який бажає зарахувати
його у сплату обов'язкових платежів, подає до територіального
органу Державного казначейства України за своїм місцезнаходженням
заяву на погашення казначейського векселя (додаток 8 до
Інструкції про порядок видачі, обліку і погашення векселів
Державного казначейства, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 09.12.97 р. N 269 ( z0003-98 ), погоджену з
відповідним державним податковим органом, який засвідчує, що
векселедержатель є платником відповідного виду обов'язкового
платежу. 3. При прийнятті рішення про погашення казначейського векселя
шляхом зарахування його суми у сплату власником казначейського
векселя обов'язкових платежів до державного бюджету, органи
Державного казначейства України передають державним податковим
органам копію затвердженого зведеного реєстру векселедержателів,
які подали заяви на погашення казначейських векселів (додаток 10
до Інструкції про порядок видачі, обліку і погашення векселів
Державного казначейства, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 09.12.97 р. N 269 ( z0003-98 ). 4. Органи Державного казначейства України відображають суму
казначейського векселя, зарахованого у сплату відповідного виду
обов'язкового платежу, в реєстрі доходів, які надійшли до
державного бюджету (додаток 1), та передають цей реєстр державним
податковим органам для відображення в оперативно-бухгалтерському
обліку. 5. Суму казначейського векселя, погашеного у рахунок сплати
обов'язкових платежів, державні податкові органи відображають в
особовому рахунку платника датою прийняття рішення Головним
управлінням Державного казначейства України на підставі інформації
про погашення казначейських векселів, яка міститься в реєстрі
доходів, та відповідно до Інструкції про порядок ведення
державними податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського
обліку податків і неподаткових платежів, затвердженої наказом
Головної державної податкової інспекції України від 12 травня
1994 р. N 37 (z0114-94 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції
України 25 травня 1994 р. за N 114/323 (надалі - Інструкція N 37). 6. Якщо сума заборгованості з обов'язкових платежів до
державного бюджету менша від суми, вказаної у казначейському
векселі, то залишок суми погашеного казначейського векселя
зараховується у рахунок наступних платежів і не підлягає
поверненню. Зарахування залишку суми погашеного казначейського векселя в
рахунок наступних платежів державні податкові органи відображають
на особовому рахунку платника у відповідності з Інструкцією N 37. 7. Облік сум, зарахованих у сплату обов'язкових платежів до
державного бюджету, державні податкові органи ведуть у реєстрі
"Погашення заборгованості з податків векселями Державного
казначейства", форма якого визначається Державною податковою
адміністрацією України. Підсумки облікових сум виводяться в реєстрі щоденно. 8. Суми податкової заборгованості, погашеної векселями
Державного казначейства, Державна податкова адміністрація України
відображає у своїй звітності як надходження доходів державного
бюджету. 9. Звірка органами Державного казначейства та державними
податковими органами даних про надходження коштів до державного
бюджету шляхом погашення суми казначейських векселів у рахунок
сплати обов'язкових платежів здійснюється у порядку, що
встановлюється Головним управлінням Державного казначейства
України та Державною податковою адміністрацією України.
Додаток 1
до Інструкції про порядок обміну
інформацією щодо векселів
Державного казначейства,
погашених шляхом зарахування їх
сум у сплату податків і зборів
(обов'язкових платежів) до
державного бюджету
Форма N 1-Д _________________________________
назва органу Держказначейства
Реєстр N
доходів, які надійшли до державного бюджету
за ___________________________ 199 р.
число, місяць
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Код | Сальдо| Дебет (повернення) | Кредит (надходження) |Сальдо| Кількість| |банків-| виду | на |————————————————————————————————————+————————————————————————————————————| на |документів| | ського|доходу|початок| по | валют-|взаємо-|вексель|всього| по | валют-|взаємо-|вексель|всього|кінець| | |рахунку| | дня |банку| ний | залік | | |банку| ний | залік | | | дня | | | | | | |рахунок| | | | |рахунок| | | | | | |———————+——————+———————+—————+———————+———————+———————+——————+—————+———————+———————+———————+——————+——————+——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Всього доходів за день:
Підпис відповідальної особи
Документи перевірені, зауважень не маємо ____________________________________
Представник податкової адміністраціївгору