Про зміни до наказу від 30.05.95 N 624/136
Фонд державного майна, Мінстат; Наказ від 13.07.1995881/175
Документ z0223-95, поточна редакція — Редакція від 01.02.1996, підстава - v0160224-96


 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 881/175 від 13.07.95        Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
17 липня 1995 р.
за N 223/759

Про зміни до наказу від 30.05.95 N 624/136
 
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 160/49 ( v0160224-96 ) від 15.02.96 )

 
     У додатку N 2 до спільного наказу Фонду державного майна України, Міністерства статистики України від 30 травня 1995 року N 624/136 ( z0175-95 ) "Про затвердження змін до Порядку індексації вартості окремих видів майна (державний реєстраційний номер 175/711 від 13.06.95) допущено помилку в розрахунках коефіцієнтів індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду. У зв'язку з цим Н А К А З У Є М О:
 
     1. Пункт 1 наказу від 30.05.95 N 624/136 ( z0175-95 ) викласти в такій редакції: "Затвердити нову редакцію коефіцієнтів індексації вартості незавершеного будівництва, устаткування (невстановленого) згідно з додатком N 1 (додається)".
 
     2. Додаток N 2 до наказу від 30.05.95 N 624/136 ( z0175-95 ) вважати недійсним.
 
     3. Затвердити коефіцієнти індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду, згідно з додатком до цього наказу (додається).
 
     4. Встановити, що визначені коефіцієнти індексації діють з 1 липня 1995 року.
 
 Голова Фонду державного            Міністр статистики 
майна України України
Ю.І.Єхануров М.І.Борисенко
Додаток
до Порядку індексації вартості
окремих видів майна
 
( Додаток втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 160/49 ( v0160224-96 ) від 15.02.96 )
 
Коефіцієнти індексації вартості оборотних засобів,
зданих в оренду, що діють з 1 липня 1995 року
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Термін передачі оборотних засобів|Коефіцієнт індексації (разів)*|
|в оренду (за балансом, що додаєть|               |
|ся до договору оренди)      |               |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 До 1 січня 1992 року             17156,1 
У 1992 році
1 квартал 3445,5
2 квартал 2208,5
3 квартал 1508,9
4 квартал 814,1
У 1993 році
1 квартал 299,0
2 квартал 109,7
3 квартал 36,6
4 квартал 8,0
У 1994 році
1 квартал 5,6
2 квартал 4,8
3 квартал 4,3
4 квартал 1,6
У 1995 році
1 квартал 1,0
     *діють до розробки методології індексації вартості оборотних засобів, зданих в орендувгору