Про зміни до наказу від 30.05.95 N 624/136
Фонд державного майна, Мінстат; Наказ від 13.07.1995881/175
Документ z0223-95, поточна редакція — Редакція від 01.02.1996, підстава - v0160224-96

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 881/175 від 13.07.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 липня 1995 р.
за N 223/759

Про зміни до наказу від 30.05.95 N 624/136
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна
N 160/49 ( v0160224-96 ) від 15.02.96 )

У додатку N 2 до спільного наказу Фонду державного майна
України, Міністерства статистики України від 30 травня 1995 року
N 624/136 ( z0175-95 ) "Про затвердження змін до Порядку
індексації вартості окремих видів майна (державний реєстраційний
номер 175/711 від 13.06.95) допущено помилку в розрахунках
коефіцієнтів індексації вартості оборотних засобів, зданих в
оренду. У зв'язку з цим Н А К А З У Є М О:
1. Пункт 1 наказу від 30.05.95 N 624/136 ( z0175-95 )
викласти в такій редакції: "Затвердити нову редакцію коефіцієнтів
індексації вартості незавершеного будівництва, устаткування
(невстановленого) згідно з додатком N 1 (додається)".
2. Додаток N 2 до наказу від 30.05.95 N 624/136 ( z0175-95 )
вважати недійсним.
3. Затвердити коефіцієнти індексації вартості оборотних
засобів, зданих в оренду, згідно з додатком до цього наказу
(додається).
4. Встановити, що визначені коефіцієнти індексації діють з
1 липня 1995 року.
Голова Фонду державного Міністр статистики
майна України України
Ю.І.Єхануров М.І.Борисенко
Додаток
до Порядку індексації вартості
окремих видів майна
( Додаток втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна
N 160/49 ( v0160224-96 ) від 15.02.96 )
Коефіцієнти індексації вартості оборотних засобів,
зданих в оренду, що діють з 1 липня 1995 року
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Термін передачі оборотних засобів|Коефіцієнт індексації (разів)*| |в оренду (за балансом, що додаєть| | |ся до договору оренди) | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— До 1 січня 1992 року 17156,1
У 1992 році
1 квартал 3445,5
2 квартал 2208,5
3 квартал 1508,9
4 квартал 814,1
У 1993 році
1 квартал 299,0
2 квартал 109,7
3 квартал 36,6
4 квартал 8,0
У 1994 році
1 квартал 5,6
2 квартал 4,8
3 квартал 4,3
4 квартал 1,6
У 1995 році
1 квартал 1,0
*діють до розробки методології індексації вартості оборотних
засобів, зданих в орендувгору