Про затвердження Порядку подання заявки на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням
Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 07.11.20181643
Документ z0222-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.03.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2018  № 1643


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2019 р.
за № 222/33193

Про затвердження Порядку подання заявки на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням

Відповідно до пункту 42 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання заявки на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 01 серпня 2014 року № 518 «Про затвердження Порядку подання заявки на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2014 року за № 1028/25805.

3. Департаменту реалізації державних соціальних програм (Вишневська М.В.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Попову Л.В.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Громадської організації
«Всеукраїнська організація Союз осіб
з інвалідністю України»

Голова Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація інвалідів-спинальників України»

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Виконавчий директор Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»У. Супрун
О.О. ШубінР. ІллічовВ.В. Назаренко


І.М. Марусевич


О. Мірошниченко
Н. СкрипкаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
07 листопада 2018 року № 1643


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2019 р.
за № 222/33193

ПОРЯДОК
подання заявки на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням

1. Цей Порядок визначає процедуру подання заявки на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням, оформлення та видачі технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням (крім протезно-ортопедичних виробів, у тому числі ортопедичного взуття).

2. Медичні показання до забезпечення технічними засобами реабілітації за індивідуальним замовленням визначають для:

осіб з інвалідністю - медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК) шляхом оформлення відповідного висновку та індивідуальної програми реабілітації інваліда (далі - ІПР);

дітей з інвалідністю - лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛКК) шляхом оформлення відповідного висновку;

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування у приміщенні); дітей з інвалідністю, які досягли чотирнадцятирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування поза межами приміщення),- обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим МСЕК із оформленням відповідного медичного висновку;

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських і працівників Національної поліції, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях за умови, що такими особами не вчинено кримінальних правопорушень (далі - постраждалі внаслідок антитерористичної операції),- військово-лікарські комісії (далі - ВЛК) з оформленням відповідного рішення ВЛК чи висновку ЛКК.

3. Анкета для виготовлення крісла колісного за індивідуальним замовленням за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку або анкета для виготовлення технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку заповнюється МСЕК, ВЛК або ЛКК на підставі звернення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції або їхніх законних представників щодо того, що згідно з ІПР та/або висновком МСЕК, ЛКК чи рішенням ВЛК вони не можуть користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва (далі - ІПР або висновок/рішення).

Заповнена анкета і копія ІПР або висновку/рішення надсилаються до структурних підрозділів соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення), які заносять цю інформацію до централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) у порядку, визначеному Положенням про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 121 (зі змінами).

4. Строк розгляду поданих до органу соціального захисту населення документів становить п’ять робочих днів.

Орган соціального захисту населення, встановивши за результатами розгляду документів факт відсутності технічного засобу реабілітації серійного виробництва з параметрами, що відповідають індивідуальним особливостям особи, яка потребує забезпечення таким виробом, ознайомлює особу з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитину з інвалідністю, їхніх законних представників з переліком підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі - підприємство), та каталогом виробів, якими такі підприємства забезпечують, після чого формує заявку на виготовлення технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням (далі - заявка) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. До заявки додаються направлення для забезпечення технічним засобом реабілітації, анкета і копія ІПР або висновку/рішення. Цей пакет документів орган соціального захисту населення направляє на погодження до підприємства, вибраного особою з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, дитиною з інвалідністю, їхніми законними представниками.

Копії заявок долучаються до особових справ осіб, визначених у пункті 2 цього Порядку.

5. Підприємство розглядає документи, зазначені в пункті 4 цього Порядку, та інформує орган соціального захисту населення про можливість/неможливість виконання заявки.

6. Орган соціального захисту населення в разі надходження від підприємства обґрунтованої відповіді про неможливість виконати заявку не пізніше ніж через три робочі дні з дати отримання відповіді направляє заявку на погодження до іншого підприємства, яке виготовляє зазначені у ній технічні засоби реабілітації, попередньо узгодивши з особою з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, дитиною з інвалідністю, їхніми законними представниками направлення заявки до іншого підприємства.

7. У разі наявності обґрунтованих відмов двох підприємств у зв’язку з неможливістю виконати заявку орган соціального захисту населення продовжує вирішувати питання щодо її задоволення. Розгляд заявки продовжується на строк виготовлення виробу, який за конструктивними особливостями та функціональним призначенням буде відповідати потребам особи.

8. Підприємство, яке погодило заявку, самостійно визначає необхідні заходи для її виготовлення.

9. Виготовлення та забезпечення технічними засобами реабілітації за індивідуальним замовленням проводяться відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами).

Директор
Департаменту реалізації
державних соціальних програмМ. Вишневська


Додаток 1
до Порядку подання заявки
на виготовлення технічних
засобів реабілітації
за індивідуальним замовленням
(пункт 3)

АНКЕТА
для виготовлення крісла колісного за індивідуальним замовленням


Додаток 2
до Порядку подання заявки
на виготовлення технічних
засобів реабілітації
за індивідуальним замовленням
(пункт 3)

АНКЕТА
для виготовлення технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням


Додаток 3
до Порядку подання заявки
на виготовлення технічних
засобів реабілітації
за індивідуальним замовленням
(пункт 4)

ЗАЯВКА
на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленнямвгору