Документ z0222-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2018  № 37


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2018 р.
за № 222/31674

Про затвердження Інструкції про організацію залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до підпункту 98 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” та з метою забезпечення нагляду за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 30 серпня 2016 року № 449 “Про затвердження Інструкції про організацію залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2016 року за № 1270/29400.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий
обов’язки
Міністра оборони УкраїниІ.С. Руснак

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра закордонних справ України

В.о. Міністра фінансів України

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України


О.В. Зеркаль

С.М. Марченко


М. НефьодовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
01.02.2018  № 37


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2018 р.
за № 222/31674

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок взаємодії між структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органами військового управління, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями, які належать до сфери управління Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також центральними органами виконавчої влади України та донорами з питань залучення міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), укладення контрактів (договорів, угод, меморандумів, протоколів тощо) (далі - контракти) на виконання проектів (програм) з питань надання (залучення) МТД (далі - проекти (програми) МТД), їх реалізації, погодження ввезення МТД в Україну, отримання вантажів, обліку, розподілу, використання та моніторингу проектів (програм) МТД, а також визначає розподіл повноважень посадових осіб Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України у цій сфері діяльності.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153.

3. МТД може залучатися у вигляді:

будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм) МТД, яке ввозиться або набувається в Україні;

робіт і послуг;

фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;

інших ресурсів, не заборонених законодавством України.

Залучення МТД здійснюється з метою додаткового забезпечення Збройних Сил України матеріально-технічними засобами.

4. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України з метою додаткового матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України:

розробляють за відповідними напрямами діяльності пропозиції щодо залучення та використання МТД відповідно до пріоритетних напрямів;

обґрунтовують доцільність (необхідність) залучення та використання МТД за напрямами діяльності;

беруть участь у переговорах, експертно-консультативних зустрічах з донорами, представництвами донорської установи з питань залучення, використання та моніторингу МТД;

забезпечують належне виконання проектів (програм) МТД та контрактів, укладених на їх виконання, обліку, розподілу, використання МТД за призначенням;

подають до відповідального органу у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України через відповідну центральну службу забезпечення пропозиції щодо призначення реципієнтів;

готують та подають до відповідального органу у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України через відповідну центральну службу забезпечення проектну пропозицію щодо залучення та отримання МТД;

готують та своєчасно подають до відповідального органу у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України звіт щодо запланованих й отриманих обсягів та видів міжнародної технічної допомоги від донорів (додаток 1);

здійснюють заходи щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації проектів (програм) МТД.

5. З питань залучення Міністерством оборони України та Збройними Силами України МТД, узагальнення, підготовки до державної реєстрації проектів (програм) МТД, їх обліку, підписання контрактів, укладених на виконання проектів (програм), ведення їх обліку, контролю за використанням МТД та здійснення поточного та/або заключного моніторингу МТД визначено орган військового управління - Центр забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України (далі - Центр).

6. З метою залучення та контролю за використанням МТД у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України Центр:

забезпечує належну координацію виконання проектів (програм) МТД та контрактів на їх виконання;

опрацьовує з донорами питання можливості залучення МТД, порядку її надання, умов та механізмів реалізації відповідних проектів (програм) МТД;

отримує від донора документи, необхідні для реєстрації проектів (програм) МТД у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку);

є відповідальним за взаємодію Міністерства оборони України та Збройних Сил України з центральними органами виконавчої влади України і донорами, а також бере участь у переговорах та експертно-консультативних зустрічах з питань залучення, використання і моніторингу проектів (програм) МТД;

узагальнює проектні пропозиції щодо залучення та використання МТД та формує відповідні запити до Мінекономрозвитку на підставі проектних пропозицій керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

отримує проекти контрактів на виконання проектів (програм) МТД;

подає на підпис уповноваженій Міністерством оборони України посадовій особі контракти на виконання проектів (програм) МТД;

подає на підпис заступнику Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків) документи для здійснення державної реєстрації проектів (програм) МТД у Мінекономрозвитку;

здійснює зберігання оригіналів реєстраційних карток проектів (програм) МТД та контрактів на їх виконання;

здійснює супроводження отримання реципієнтом проектів (програм) МТД дозвільних документів на ввезення МТД;

проводить поточний та/або заключний моніторинги досягнення очікуваних результатів реалізації проектів (програм) МТД з урахуванням визначених проектами (програмами) критеріїв;

готує щопівроку до 30 числа наступного місяця результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) МТД та подає їх до Мінекономрозвитку;

здійснює нагляд за використанням МТД за призначенням реципієнтами;

узагальнює в електронному вигляді інформацію щодо обсягів отриманої МТД на підставі звітних матеріалів для здійснення моніторингу проектів (програм) МТД, які надійшли від керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

подає щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, до Департаменту фінансів Міністерства оборони України інформацію щодо обсягів отриманої МТД згідно з проектами (програмами) МТД;

подає до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, до Міністерства фінансів України звіт щодо отримання та використання МТД в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (додаток 2).

7. Відповідальними за безпосередню реалізацію проектів (програм) МТД та контрактів, укладених на їх виконання, є керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, у сфері діяльності яких використовується МТД.

З цією метою керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, військових навчальних закладів, установ, організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, відповідальні за реалізацію проектів (програм) МТД та контрактів, укладених на їх виконання, призначають посадових осіб для взаємодії з центральними органами виконавчої влади України з питань отримання дозвільних документів, необхідних для митного оформлення МТД, ведення їх обліку.

ІІ. Організація залучення МТД

1. З метою формування відповідних запитів до Мінекономрозвитку для залучення МТД керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України подають через відповідну центральну службу забезпечення до Центру проектну пропозицію.

2. Проектна пропозиція складається у довільній формі українською й англійською мовами (або мовою, прийнятною для донора) та має містити:

аналіз проблеми, розв’язання якої потребує залучення МТД;

мету та завдання проекту (програми) МТД;

перелік видів діяльності, що здійснюватимуться за рахунок МТД;

стислу інформацію про потенційного реципієнта (назва, місцезнаходження, ім’я, прізвище, посада відповідальної особи і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО);

очікувану вартість проекту (програми) і строк її реалізації;

очікувані результати від реалізації проекту (програми) МТД.

ІІІ. Ввезення та отримання МТД

1. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, військових навчальних закладів, установ і організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України з метою отримання МТД здійснюють керівництво та контроль за заходами, які проводить реципієнт щодо оформлення дозвільних документів на отримання МТД, проведення розрахунків з організаціями та установами за надані послуги, за митно-брокерські послуги і доставку вантажу МТД з місця здійснення митного оформлення до місця використання.

2. Реципієнти, які безпосередньо здійснюють одержання МТД згідно з проектом (програмою):

здійснюють переклад контрактів, укладених на виконання проектів (програм) МТД;

отримують митні документи (інвойс, товарно-транспортна накладна) та/або їх електронні копії, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення вантажу, проводять огляд МТД;

організовують зберігання МТД відповідно до законодавства України;

готують та подають до Державної служби експортного контролю України необхідні документи щодо отримання дозволу (висновку) на ввезення (вивезення) товарів військового призначення або подвійного використання;

укладають договір з організацією, яка здійснює митно-брокерську діяльність щодо надання митно-брокерських послуг;

проводять розрахунки з оплати митно-брокерських послуг, вантажно-розвантажувальних робіт та інших послуг з установами та організаціями України та їх оплату;

здійснюють доставку МТД після митного оформлення з місця його проведення до місця використання;

обліковують в установленому порядку отриману МТД;

подають у 10-денний строк до Центру письмову інформацію про отримання МТД із зазначенням переліку матеріальних засобів та їх вартості в національній валюті.

IV. Організація обліку МТД

1. Реципієнти відповідно до своїх функцій під час обліку МТД:

забезпечують зарахування на баланс матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів (програм), протягом 10 календарних днів;

відображають надходження МТД за бухгалтерським обліком відповідно до вимог чинного законодавства у фінансовій та бюджетній звітності;

включають в установленому порядку МТД до штатів (табелів до штатів);

подають до територіальних органів Державної казначейської служби України довідки про надходження МТД у натуральній формі;

надсилають в установленому порядку до виконавців бюджетних програм заявки з відповідними обґрунтуваннями щодо необхідних бюджетних асигнувань;

організовують щоквартальне проведення перевірок наявності обладнання, яке було отримано в рамках проектів (програм) та контрактів на їх виконання. У разі передання в установленому порядку МТД військовим частинам, установам, організаціям Міністерства оборони України та Збройних Сил України повідомляють відповідний орган військового управління щодо необхідності проведення перевірки переданої МТД;

усувають порушення у разі виявлення Центром нецільового використання МТД під час реалізації ним проекту (програми);

надають до Центру у місячний термін матеріали перевірок (службових розслідувань) за фактами втрати або пошкодження МТД;

надають до Центру інформацію (копії відповідних підтвердних документів) щодо передання МТД третім особам для проведення обслуговування або ремонту.

2. Кінцеві споживачі відповідно до своїх функцій під час обліку МТД:

відображають надходження МТД за бухгалтерським обліком відповідно до вимог чинного законодавства у фінансовій та бюджетній звітності;

включають в установленому порядку МТД до штатів (табелів до штатів);

організовують щоквартальне проведення перевірок наявності обладнання, яке було отримано в рамках проектів (програм) та контрактів на їх виконання. У разі передання в установленому порядку МТД військовим частинам, установам, організаціям Міністерства оборони України та Збройних Сил України повідомляють відповідний орган військового управління щодо необхідності проведення перевірки переданої МТД;

усувають порушення у разі виявлення Центром нецільового використання МТД під час реалізації ним проекту (програми);

надають до Центру у місячний термін матеріали перевірок (службових розслідувань) за фактами втрати або пошкодження МТД;

надають до Центру інформацію (копії відповідних підтвердних документів) щодо передання МТД третім особам для проведення обслуговування або ремонту.

Тимчасово виконуючий
обов’язки
заступника начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант


Л.С. Голопатюк


Додаток 1
до Інструкції про організацію
залучення, використання, обліку
та моніторингу міжнародної
технічної допомоги
в Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 4 розділу I)

ЗВІТ
щодо запланованих й отриманих обсягів та видів міжнародної технічної допомоги від донорів (станом на 01.01.2020)

Країна

№ з/п

контракт (номер, дата)

обсяги допомоги, передбачені контрактом

обсяги допомоги отримані

дата отримання МТД / реципієнт

номенклатура, кількість

сума (дол. США)

номенклатура, кількість

сума (дол. США)

1


01.01.2020
в/ч А9999

2Отримано МТД у 2016-2017 роках

Усього у 2017 році

Начальник Головного
управління полковник


І.І. Іванов


Додаток 2
до Інструкції про організацію
залучення, використання, обліку
та моніторингу міжнародної
технічної допомоги
в Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 6 розділу I)

ЗВІТ
щодо отримання та використання МТД в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України у ____ кварталі 20____ року

№ з/п

Назва проектів (програм) МТД, дата та номер державної реєстрації проектів (програм) МТД

Строк та етапи виконання проектів (програм) МТД

Вартість проектів (програм) МТД, головні завдання, які передбачається вирішити

Донор

Реципієнт (бенефіціар)

Сума використаних коштів за проектом (програмою) МТД

Перелік та вартість заходів та/або робіт, що заплановані за проектом (програмою) МТД на ____ квартал (наступний) 20____ року

усього

за ____ квартал (попередній) 20____ року

за ____ квартал 20____ року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
вгору