Документ z0218-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.01.2013, підстава - z1787-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.01.2011 N 59
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2011 р.
за N 218/18956
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 1064 ( z1787-12 ) від 09.10.2012 }
Про затвердження Порядку
видачі свідоцтв про допущення
дорожнього транспортного засобу
до перевезення товарів під митними
печатками та пломбами

Відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), Митної
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року ( 995_012 ), Порядку
реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення
вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 21.11.2001 N 755 ( z1036-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за
N 1036/6227, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі свідоцтв про допущення
дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними
печатками та пломбами (додається).
2. У підпункті 1.6.2 пункту 1.6 глави 1 Положення про порядок
здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення,
затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.98
N 771 ( z0042-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.99 за N 42/3335, слова "та свідоцтва про допущення
дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під
митними печатками і пломбами, виданого митними органами України"
виключити.
3. Начальникам регіональних митниць, митниць довести вимоги
цього наказу до відома перевізників та власників транспортних
засобів, які здійснюють перевезення товарів під митними печатками
та пломбами на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ).
4. Управлінню контролю за переміщенням товарів
(Луговець В.А.) розробити та надати до Регіональної інформаційної
митниці погоджені, а також спільно затверджені технічні вимоги зі
створення програмного забезпечення з ведення журналу реєстрації
видачі свідоцтв про допущення в електронному вигляді через 15 днів
після державної реєстрації цього наказу.
5. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) після
отримання технічних вимог розробити та ввести в експлуатацію
відповідне програмне забезпечення з ведення журналу реєстрації
видачі свідоцтв про допущення в електронному вигляді через 30 днів
після державної реєстрації цього наказу.
6. Управлінню контролю за переміщенням товарів (Луговець
В.А.) і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г.М.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 45 днів
після його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Бондаря В.В.
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
27.01.2011 N 59
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2011 р.
за N 218/18956

ПОРЯДОК
видачі свідоцтв про допущення
дорожнього транспортного засобу
до перевезення товарів під митними
печатками та пломбами

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення послідовності
дій посадових осіб митних органів під час видачі свідоцтва про
допущення в індивідуальному порядку механічного дорожнього
транспортного засобу, причепа, напівпричепа, призначеного для його
буксирування таким транспортним засобом (далі - ТЗ), власник якого
здійснює автомобільні перевезення на умовах Митної конвенції про
міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП
1975 року ( 995_012 ) (далі - Конвенція МДП), до перевезення
товарів під митними печатками та пломбами.
1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни і поняття
вживаються у такому значенні: власник ТЗ - автотранспортне підприємство, організація,
фізична особа - підприємець, яким ТЗ належить на праві власності
або користування; вповноважений представник - особа, яка має повноваження від
власника ТЗ на оформлення свідоцтва про допущення; митниця реєстрації - митний орган, у зоні діяльності якої
зареєстрований власник ТЗ; свідоцтво про допущення - документ, зразок якого встановлений
Додатком 4 до Конвенції МДП ( 995_012 ), який засвідчує
відповідність вантажного відділення автомобільного транспортного
засобу міжнародним технічним вимогам, установленим Конвенцією МДП. Інші терміни, які вживаються у цьому Порядку, визначено
Конвенцією МДП ( 995_012 ), Митним кодексом України ( 92-15 ).
1.3. Свідоцтво про допущення є чинним на території країн, які
є Договірними сторонами Конвенції МДП ( 995_012 ), і визнається
митними органами всіх Договірних сторін цієї Конвенції.
1.4. До перевезень товарів під митними печатками та пломбами
можуть допускатися тільки ті ТЗ, вантажні відділення яких
відповідають вимогам Додатка 2 до Конвенції МДП ( 995_012 ).
1.5. Свідоцтво про допущення заповнюється відповідно до
пункту 5.18 глави 5 Порядку реалізації положень Митної конвенції
про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП,
затвердженого наказом Держмитслужби від 21.11.2001 N 755
( z1036-01 ) (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14.12.2001 за N 1036/6227, згідно зі зразком, установленим
Додатком 4 до Конвенції МДП ( 995_012 ).
1.6. Свідоцтво про допущення видається митницею реєстрації,
як правило, протягом одного робочого дня (але не пізніше трьох
робочих днів) після надання повного пакета документів і подання ТЗ
до огляду.
1.7. Огляд ТЗ здійснюється у місці, визначеному наказом
митного органу, посадовими особами митного органу, на яких
покладено функції здійснення митного контролю при допущенні ТЗ до
перевезень товарів під митними печатками та пломбами.
1.8. В окремих випадках: оформлення значної кількості ТЗ (більше ніж 5); значна відстань від місця стоянки ТЗ до місць розташування
підрозділів митного органу, на посадових осіб яких покладено
функції здійснення митного контролю при допущенні ТЗ до перевезень
товарів під митними печатками та пломбами; неможливість подання ТЗ у місце, визначене наказом митного
органу для здійснення його огляду, у зв'язку з технічними
обмеженнями, за рішенням посадової особи, на яку покладено
організацію здійснення митного контролю при допущенні ТЗ до
перевезень товарів під митними печатками та пломбами, огляд ТЗ
може здійснюватися на території підприємства або у визначеному в
заяві власника ТЗ (його вповноваженого представника) місці за
умови надання ним відповідної заяви.
1.9. У разі втрати свідоцтва про допущення власником ТЗ або
його вилучення митними органами дублікат свідоцтва про допущення
не видається. У таких випадках власник ТЗ звертається до митного
органу реєстрації щодо проходження процедури допущення ТЗ і видачі
нового свідоцтва про допущення.
1.10. Якщо митними органами виявлено, що допущений раніше ТЗ
для перевезення вантажів під митними печатками та пломбами не
відповідає більше технічним вимогам, визначеним процедурою
допущення, то, перш, ніж його можна буде використати для таких
перевезень, він повинен бути приведений до стану, який слугував
підставою для його допущення і видачі відповідного свідоцтва про
допущення.
1.11. У випадку, визначеному пунктом 5.7 глави 5 Порядку
реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення
вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом
Держмитслужби від 21.11.2001 N 755 ( z1036-01 ) (зі змінами),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за
N 1036/6227, митниця реєстрації вносить примітку про вилучення
свідоцтва про допущення до Журналу реєстрації видачі свідоцтв про
допущення, форма якого наведена в додатку до цього Порядку.
2. Порядок видачі свідоцтва про допущення
2.1. Для оформлення свідоцтва про допущення власником ТЗ або
його вповноваженим представником подаються такі документи: 1) письмова заява довільної форми на ім'я начальника митниці
реєстрації за підписом власника ТЗ або його уповноваженого
представника. У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути
зазначені місцезнаходження, код за ЄДРПОУ власника ТЗ, державний
реєстраційний номер, тип, марка, номер шасі ТЗ. Фізичні особи
зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта, паспортні дані,
державний реєстраційний номер, тип, марку, номер шасі ТЗ; 2) заповнене свідоцтво про допущення та його копія, завірена
печаткою підприємства, за наявності; 3) копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ в органах Державної
автомобільної інспекції МВС України або тимчасового реєстраційного
талона, завірена в установленому законодавством порядку; 4) комплект фотографій ТЗ (вид спереду, ззаду, вид з кожного
боку, збільшеним планом кожне місце накладення митних печаток та
пломб). Зображення повинні бути чіткими та надавати повну
інформацію про ТЗ. Фотографії на звороті повинні містити
інформацію про ТЗ (реєстраційний номер ТЗ, тип, марка, номер
шасі), яка завіряється підписом і печаткою власника ТЗ за
наявності.
2.2. Уповноважена посадова особа митниці реєстрації: перевіряє правильність заповнення свідоцтва про допущення; перевіряє відповідність відомостей, унесених до свідоцтва про
допущення, звіряє копії наданих документів з оригіналами; організує здійснення огляду ТЗ; після підписання керівництвом реєструє свідоцтво про
допущення у Журналі реєстрації видачі свідоцтв про допущення.
2.3. Під час здійснення огляду перевіряється відповідність ТЗ
технічним вимогам, зазначеним у Додатку 2 до Конвенції МДП
( 995_012 ), а також ідентичність зовнішнього вигляду
пред'явленого ТЗ наданим фотографіям.
2.4. У разі виявлення недоліків ТЗ або виникнення зауважень
до нього митниця реєстрації письмово відмовляє у видачі свідоцтва
із зазначенням аргументованих підстав. У таких випадках пакет
документів повертається власнику ТЗ. За відсутності недоліків та зауважень до ТЗ посадова особа
митного органу реєстрації проставляє відбиток особистої номерної
печатки (далі - ОНП) і підпис на копії свідоцтва про допущення і
на зворотному боці кожної фотографії.
2.5. До ТЗ, щодо яких не виявлено недоліків або відсутні
зауваження, свідоцтва про допущення разом з комплектом фотографій
подаються посадовою особою митного органу реєстрації керівництву
митного органу реєстрації для підписання.
2.6. Свідоцтва про допущення підписуються начальником митного
органу або його заступником і завіряються відбитком печатки
митниці реєстрації.
2.7. Свідоцтво про допущення та комплект фотографій видаються
власнику ТЗ або його вповноваженому представнику. Копія свідоцтва
про допущення разом із заявою та копіями поданих документів
залишаються у справах митниці реєстрації.
2.8. У разі надання тимчасового реєстраційного талона на ТЗ
дія свідоцтва про допущення обмежується строком дії тимчасового
реєстраційного талона, але не більше 2 років.
3. Порядок продовження строку дії
свідоцтва про допущення
3.1. Для продовження строку дії свідоцтва про допущення
власником ТЗ або його вповноваженим представником подаються такі
документи: 1) письмова заява довільної форми на ім'я начальника митниці
реєстрації за підписом власника ТЗ або його уповноваженого
представника. У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути
зазначені місцезнаходження, код за ЄДРПОУ власника ТЗ, номер
свідоцтва, яке потребує продовження. Фізичні особи зазначають
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серію та номер паспорта, паспортні дані, номер
свідоцтва, яке потребує продовження; 2) свідоцтво про допущення, яке потребує продовження строку
дії; 3) комплект фотографій ТЗ з відбитком ОНП і підписом
посадової особи митниці реєстрації, які поверталися власнику ТЗ
або його вповноваженому представнику після оформлення або
останнього продовження строку дії свідоцтва про допущення.
3.2. Уповноважена посадова особа митниці реєстрації: організує здійснення огляду ТЗ відповідно до вимог пункту 2.3
і абзацу першого пункту 2.4 глави 2 цього Порядку; за відсутності зауважень проставляє відбиток ОНП і підпис на
копії свідоцтва про допущення і на зворотному боці кожної
фотографії.
3.3. До ТЗ, щодо яких не виявлено недоліків або відсутні
зауваження, свідоцтва про допущення разом з комплектом фотографій
подаються посадовою особою митного органу реєстрації керівництву
митного органу реєстрації для підписання.
3.4. Свідоцтва про допущення підписуються начальником митного
органу або його заступником і завіряються відбитком печатки
митниці реєстрації.
3.5. Рішення про продовження строку дії свідоцтва про
допущення реєструється у журналі реєстрації видачі свідоцтв про
допущення. Свідоцтво про допущення та комплект фотографій видаються
власнику ТЗ або його вповноваженому представнику. Копія свідоцтва
про допущення разом із заявою та копіями поданих документів
залишаються у справах митниці реєстрації.
3.6. У разі відсутності повного комплекту документів або
внесення змін до конструкції вантажного відділення ТЗ процедура
переоформлення свідоцтва про допущення здійснюється відповідно до
вимог пунктів 2.1-2.7 глави 2 цього Порядку.
Начальник Управління
контролю за переміщенням
товарів В.Луговець

Додаток
до Порядку видачі свідоцтв
про допущення дорожнього
транспортного засобу
до перевезення товарів
під митними печатками
та пломбами
Форма

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі свідоцтв про допущення

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Строк дії |Реєстраційний| Дані про власника транспортного |Документ,що| Прізвище, |Примітки| |з/п|свідоцтва| свідоцтва | номер | засобу (або користувача) |підтверджує| ім'я, по | | | | про | про |транспортного|---------------------------------| право | батькові | | | |допущення| допущення | засобу | код за |Найменува-| місце- | власності | посадових | | | | |------------| | ЄДРПОУ | ння (або |знаходження,| (користу- | осіб, які | | | | |дата | дата | | (або |прізвище, | місце | вання) |здійснювали| | | | | по- |завер-| |реєстра- |ім'я, по | проживання | транс- | видачу | | | | |чатку|шення | | ційний |батькові) | | портним | свідоцтв | | | | | | | | номер | | | засобом | про | | | | | | | |облікової| | | | допущення | | | | | | | | картки | | | | | | | | | | | |платника | | | | | | | | | | | |податків,| | | | | | | | | | | | або | | | | | | | | | | | |серія та | | | | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | | | |паспорта)| | | | | | |---+---------+-----+------+-------------+---------+----------+------------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+---------+-----+------+-------------+---------+----------+------------+-----------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору