Документ z0216-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.03.2015, підстава - z0213-15

Пошук у тексті: центр 3

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2014  № 27


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2014 р.
за № 216/24993

Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 387 від 16.06.2014
№ 121 від 09.02.2015}

Відповідно до статті 4 Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), з метою вдосконалення організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29 липня 2009 року № 2669 “Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за № 788/16804.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1) забезпечити ведення службами у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2) упорядкувати облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до цього наказу.

4. Департаменту сім’ї та дітей (Р. Колбаса) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
20.01.2014  № 27


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2014 р.
за № 216/24993

ПОРЯДОК
ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

1. Цей Порядок розроблено з метою організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснення соціальної роботи з ними, а також їх сім’ями (у разі наявності).

Служби у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - служби у справах дітей) за місцем проживання (перебування) батьків дитини або одного з них, з ким проживає дитина, а в разі самовільного залишення дитиною місця постійного проживання (перебування) - за місцем її постійного проживання (перебування), за місцем проживання (перебування) дитини, якщо вона має статус сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування, здійснюють облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2. Підставами для взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, є:

проживання в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини, а саме: коли вони без поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає або може вплинути на її фізичний розвиток, не створюють умов для отримання нею освіти;

скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстоке поводження з нею або загроза його вчинення;

залучення дитини до найгірших форм дитячої праці;

систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного проживання;

переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

{Пункт 2 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 121 від 09.02.2015}

При взятті дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, служба у справах дітей за місцем виявлення дитини вносить відомості про таку дитину до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, з окремою позначкою відповідно до пункту 77 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866.

{Пункт 2 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 121 від 09.02.2015}

{Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 387 від 16.06.2014}

{Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 387 від 16.06.2014}

{Абзац восьмий пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 387 від 16.06.2014}

{Абзац дев'ятий пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 387 від 16.06.2014}

Складні життєві обставини дитини можуть включати одну, декілька або всі перелічені у цьому пункті підстави, які повинні обов’язково враховуватись при здійсненні її соціального захисту та соціальної роботи з нею. При цьому при взятті дитини на облік повинна бути визначена домінуюча підстава (підстава, яка мала найбільший негативний вплив на стан її здоров’я та розвитку).

3. Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, може здійснюватись:

шляхом безпосереднього звернення дитини або її законного представника до служби у справах дітей чи до інших суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

шляхом отримання повідомлень від суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

за зверненням громадян.

4. Отримана інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та достовірність підстав для взяття її на облік, за винятком документально засвідчених відомостей, які надійшли від органів внутрішніх справ, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, прокуратури та судів, перевіряються відповідною службою у справах дітей шляхом:

1) обстеження умов проживання дитини (у разі проживання дитини в закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - його відвідання), під час якого особлива увага приділяється умовам проживання, виховання та розвитку дитини, ставленню до неї батьків або осіб, які їх замінюють, та найближчого соціального оточення дитини.

Для обстеження умов проживання дитини служба у справах дітей протягом трьох робочих днів залучає центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а в разі скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстокого поводження з нею або існування реальної загрози його вчинення - невідкладно (протягом доби), для здійснення екстреного втручання в ситуацію.

{Абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 387 від 16.06.2014}

Про результати оцінки потреб дитини та її сім’ї (у разі наявності), подальшу соціальну роботу із дитиною, її сім’єю, зокрема надання їй (їм) необхідних соціальних послуг, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом семи робочих днів повідомляє службу у справах дітей за формами, передбаченими пунктами 11, 22 Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896, а в разі виявлення фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстокого поводження з нею або існування реальної загрози його вчинення - невідкладно (протягом доби);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 387 від 16.06.2014}

2) звернення до Мінсоцполітики для отримання інформації про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, переміщену з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, розміщеної у єдиній електронній системі обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та осіб, які бажають взяти їх на виховання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 2 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 121 від 09.02.2015}

3) збору додаткової інформації (за необхідності) із зверненням до:

органів внутрішніх справ (у разі скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстокого поводження з нею або існування реальної загрози його вчинення інформування даного органу протягом одного робочого дня є обов’язковим);

органів освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України;

інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, житлово-експлуатаційних управлінь тощо.

Уся зібрана службою у справах дітей інформація в подальшому враховується при підготовці індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та повинна включати відомості про:

дитину, її батьків, осіб, які їх замінюють (наявність постійного заробітку (доходу), характеристики з місця роботи тощо), або заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому дитина виховується;

умови життєдіяльності дитини (стан здоров’я та розвитку дитини, задоволення її основних потреб, її освітній рівень, характеристики дитини з навчального закладу);

причини та фактори, які обумовили виникнення складних життєвих обставин дитини;

засоби та можливості батьків/осіб, які їх замінюють, або одного з них для подолання складних життєвих обставин дитини.

5. Наказ про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, видається службою у справах дітей у разі підтвердження інформації про дитину, яка підлягає обліку, відповідно до пункту 4 цього Порядку:

протягом місяця після виявлення дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, з підстав: проживання в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини; систематичного самовільного залишення дитиною місця постійного проживання;

протягом семи робочих днів після виявлення дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, з підстав: скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстокого поводження з нею або загрози його вчинення; залучення дитини до найгірших форм дитячої праці; переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 121 від 09.02.2015}

Інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вноситься до Журналу обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що ведеться за формою згідно з додатком до цього Порядку, та Єдиного електронного банку даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом заповнення електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, встановленою Мінсоцполітики України.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 387 від 16.06.2014}

6. Інформація про дитину та джерела інформування стосовно дітей, які підлягають обліку, є конфіденційними.

7. При взятті дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, на облік після заповнення електронної обліково-статистичної картки дитини на паперовому носії інформації видруковується дублікат картки із зазначенням дати виготовлення, який підписується оператором єдиного банку даних, засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою служби у справах дітей.

8. До обліково-статистичної картки дитини додаються копії усіх наявних документів, що стосуються даної дитини, акти обстеження умов проживання за формою, наведеною у додатку 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

9. Індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який готується і затверджується відповідно до пункту 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, повинен відображати усі завдання і заходи стосовно соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та здійснення соціальної роботи з нею, її сім’єю.

10. Інформація про взяття на облік дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, протягом трьох робочих днів передається в центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання соціальних послуг дитині, здійснення соціального супроводу сім’ї, в якій вона виховується (у разі наявності).

11. У 10-денний строк після отримання інформації про зміну місця проживання (перебування) дитини, яка перебуває на обліку, її батьків або одного з них, з ким проживає дитина, служба у справах дітей, яка взяла дитину на облік, надсилає повідомлення до служби у справах дітей за новим місцем проживання (перебування), до якого додається копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, для врахування потреб дитини при складанні нового індивідуального плану соціального захисту дитини або черговому його перегляді.

Отримання такого повідомлення не звільняє службу у справах дітей за новим місцем проживання (перебування) дитини, її батьків або одного з них, з ким проживає дитина, від вжиття заходів, передбачених пунктами 4-10 цього Порядку.

12. Зняття дитини з обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюється наказом служби у справах дітей за умови:

зміни місця проживання та взяття на облік за новим місцем проживання;

припинення підстав узяття дитини на облік, що може бути підтверджено: актом обстеження умов проживання дитини; інформацією про результати надання соціальних послуг дитині, оцінки її потреб та здійснення соціального супроводу її сім’ї; відомостями від органів та закладів освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, органів внутрішніх справ, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, житлово-експлуатаційних управлінь, які засвідчують позитивну динаміку подолання складних життєвих обставин;

досягнення дитиною повноліття;

набуття дитиною повної цивільної дієздатності;

смерті дитини, яка перебувала на обліку.

Після зняття дитини з обліку до її обліково-статистичної картки вноситься відповідний запис.

Документи дитини після зняття з обліку зберігаються до досягнення нею повноліття в окремому файлі у папці справ дітей, знятих з обліку. Після завершення цього строку документи знищуються, про що складається відповідний акт довільної форми, який затверджується начальником служби у справах дітей або його заступником.

У разі виникнення підстав для поновлення дитини на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, обліково-статистична картка дитини поновлюється, про що в Журналі обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, робиться відповідний запис.

Директор Департаменту
сім’ї та дітей


Р. Колбаса
Додаток
до Порядку ведення службами
у справах дітей обліку дітей,
які перебувають у складних
життєвих обставинах
(пункт 5)

ЖУРНАЛ
обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

{Додаток в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 387 від 16.06.2014}вгору