Документ z0215-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.07.2018, підстава - z0719-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 397 від 08.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
1 березня 2002 р.
за N 215/6503
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 865 ( z0719-18 ) від 08.05.2018 }
Про затвердження нормативно-правових документів з окремих
питань щодо застосування примусових заходів медичного
характеру до осіб, які страждають на психічні розлади
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 992 ( z1408-17 ) від 31.08.2017 }

З метою приведення нормативно-правових документів щодо
примусових заходів медичного характеру, застосованих за рішенням
суду до осіб, які страждають на психічні розлади, у відповідність
до Закону України "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ),
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) та захисту їх прав і
попередження з їх боку нових суспільно небезпечних діянь, а також
лікування і реабілітації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нормативно-правові документи, погоджені з
Верховним Судом, Генеральною прокуратурою, Міністерством
внутрішніх справ України:
{ Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 992 ( z1408-17 ) від 31.08.2017 }
{ Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 992 ( z1408-17 ) від 31.08.2017 }
{ Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 992 ( z1408-17 ) від 31.08.2017 }
1.4. Порядок проведення стаціонарної судово-психіатричної
експертизи в психіатричних закладах осіб, які утримуються під
вартою (додається) ( z0218-02 ). 1.5. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи
(додається) ( z0219-02 ).
{ Підпункт 1.6 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 992 ( z1408-17 ) від 31.08.2017 }
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
та Головного управління охорони здоров'я Київської міських
державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних медичних
закладів та директорам науково-дослідних установ: 2.1. Зобов'язати керівників закладів охорони здоров'я, які
надають психіатричну допомогу, дотримуватись вимог вищевказаних
документів та ознайомити з ними медичних працівників та інших
фахівців, які допущені до роботи з особами, що страждають на
психічні розлади.
3. Уважати такими, що не застосовуються на території України: 3.1. "Временное положение о психиатрической больнице со
строгим наблюдением" (додаток 3) та "Временное положение об
отделении с усиленным наблюдением психиатрической больницы"
(додаток 4), "Временная инструкция о порядке применения
принудительных и иных мер медицинского характера в отношении лиц с
психическими расстройствами, совершивших общественно опасные
деяния" (додаток 18), затверджені наказом МОЗ СРСР від 21 березня
1988 року N 225 "О мерах по дальнейшему совершенствованию
психиатрической помощи". 3.2. "Инструкцию о производстве судебно-психиатрической
экспертизы в СССР", затверджену заступником Міністра охорони
здоров'я СРСР 27.10.70 та погоджену Прокуратурою СРСР, Верховним
Судом СРСР, Міністерством внутрішніх справ СРСР 03.11.70. 3.3. "Положение об отделении судебно-психиатрической
экспертизы при психиатрической больнице для лиц, содержащихся под
стражей", затверджене заступником Міністра охорони здоров'я СРСР
11.06.75 та заступником Міністра внутрішніх справ СРСР 20.06.75. 3.4. "Инструкцию о порядке перевозки психически больных,
подлежащих принудительному лечению", затверджену Міністерством
внутрішніх справ СРСР і Міністерством охорони здоров'я СРСР
22.09.88 та погоджену з Прокуратурою СРСР, Міністерством юстиції
СРСР.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Картиша А.П.
Міністр В.Ф.Москаленко
{ Порядок застосування примусових заходів медичного характеру
в психіатричних закладах до осіб, які хворі на психічні розлади і
вчинили суспільно небезпечні діяння втратив чинність на підставі
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 992 ( z1408-17 ) від
31.08.2017 }вгору