Документ z0214-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2018  № 434/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2018 р.
за № 214/31666

Про затвердження Порядку передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи

Відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 476-р «Питання надання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, що додається.

2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом двох місяців з дати набрання ним чинності.

3. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бернацьку Н.І.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
20.02.2018  № 434/5
Постанова правління
Пенсійного фонду України
20.02.2018 № 3-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2018 р.
за № 214/31666

ПОРЯДОК
передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи

1. Цей Порядок визначає процедуру передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації про смерть фізичної особи (далі - інформаційна взаємодія).

Інформація щодо державної реєстрації смерті невпізнаної особи не подається. У разі встановлення особи померлого та внесення змін до актового запису про смерть така інформація передається Пенсійному фонду України у наступному запитуваному періоді.

2. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр), який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу, на центральному рівні в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

3. Інформаційну взаємодію забезпечують державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що визначене адміністратором Реєстру, та Пенсійний фонд України.

4. Для захисту персональних даних фізичної особи, які передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, впроваджуються організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист конфіденційної інформації.

5. Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно шляхом надання на запит Пенсійного фонду України інформації про смерть фізичної особи, перелік та обсяг якої визначаються в окремому протоколі, затвердженому на підставі цього Порядку.

6. Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Міністерством юстиції України та Пенсійним фондом України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

7. Електронні дані повинні містити інформацію з Реєстру, актуальну на дату передання відповіді на запит.

8. Інформація, що передається з Реєстру у порядку інформаційної взаємодії, використовується для внесення її до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор Департаменту
приватного права
Міністерства юстиції УкраїниО.М. Ференс

Директор
Департаменту інформаційних
систем та електронних реєстрів
Пенсійного фонду України
О.М. Малецькийвгору