Інструкція з оформлення дозволів на імпорт
Мінекономіки, європ.інтеграції; Інструкція від 06.03.200352
Документ z0214-03, поточна редакція — Редакція від 04.11.2011, підстава - z1218-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
06.03.2003 N 52
( z0213-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2003 р.
за N 214/7535

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення дозволів на імпорт
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 65 ( z1129-11 ) від 28.09.2011
N 51 ( z1218-11 ) від 12.09.2011 }

Ця Інструкція визначає єдиний порядок оформлення дозволів на
імпорт.
1. Дозволи на імпорт оформляються згідно з установленою
формою (додаток).
2. Дозволи на імпорт мають бути виготовлені друкарським
способом. Скорочення слів повинно відповідати вимогам чинних
стандартів України.
3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати державним
класифікаторам України.
4. Коди реквізитів, що підлягають обробленню засобами
обчислювальної техніки, розміщуються праворуч від назви.
5. У реквізиті 1 зазначається повна назва імпортера товару
(далі - заявник), щодо якого застосовані заходи нагляду згідно з
рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі -
Комісія), його місцезнаходження (прізвище, ім'я та по батькові для
фізичної особи), ідентифікаційний код (номер) платника податку.
6. У реквізиті 2 - посилання на рішення Комісії, яким
встановлено заходи нагляду.
7. У реквізиті 3 - точний опис товару, що імпортується (із
зазначенням знаків маркування та номерів товару, його упаковки,
кількості таких упаковок, номерів та кількості місць).
8. У реквізиті 4 - код товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
9. У реквізиті 5 - маса брутто (кг).
10. У реквізиті 6 - маса нетто (кг).
11. У реквізиті 7 - ціна відповідно до базисних умов поставки
CIF-кордон України в доларах США або євро.
12. У реквізиті 8 - експедитор/перевізник (повна назва,
місцезнаходження).
13. У реквізиті 9 - декларант (повна назва,
місцезнаходження).
14. У реквізиті 10 - строк дії дозволу на імпорт.
15. У реквізиті 11 - країна походження товару.
16. У реквізиті 12 - базисні умови поставки товару згідно з
правилами "Інкотермс". { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 51 ( z1218-11 ) від
12.09.2011 }
17. У реквізиті 13 - країна експорту товару.
18. У реквізиті 14 - митний пункт і дата ввезення в Україну
товару та перелік засобів транспортування.
19. У реквізиті 15 - додаткові одиниці виміру товару.
20. У реквізиті 16 - додаткові реквізити товарних документів.
21. У реквізиті 17 - прізвище, ім'я та по батькові керівника
заявника, посада, підпис, дата, печатка або прізвище, ім'я та по
батькові заявника, підпис, дата.
22. У реквізиті 18 - прізвище, ім'я та по батькові, посада
уповноваженої особи Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції, що підписує дозвіл на імпорт, підпис,
дата та печатка.
23. Номер дозволу на імпорт має 15 знаків та формується таким
чином:
перші шість цифр - код Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції
України
сьома цифра - остання цифра року
восьмий, дев'ятий - букви ДІ, що свідчать про дозвіл на знаки імпорт
десята - п'ятнадцята - порядковий номер дозволу на імпорт. цифри
Керівник департаменту
торговельних обмежень та контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю І.Веремій
Додаток
до Інструкції з оформлення
дозволів на імпорт

ДОЗВІЛ
на імпорт N ________

--------------------------------------------------------------------------------------------- Заява N __________ | від ___________р. ---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Заявник, місцезнаходження
Ідентифікаційний код (номер) платника податку
2. Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від ________________N_____ "Про застосування заходів нагляду щодо імпорту в Україну" -------------------------------------------------------------------------------- 3. Опис товару, що імпортується (із зазначенням|4. Код товару згідно з УКТ ЗЕД знаків маркування та номерів товару, його | упаковки, кількості таких упаковок, номерів та | кількості місць) | -------------------------------------------------------------------------------- 5. Маса |6. Маса |7. Ціна в |8.Експедитор/ |9. Декларант |10.Строк дії брутто | нетто |доларах США| перевізник | |дозволу на (кг) | (кг) | або євро | | |імпорт ------------+------------+-----------+---------------+-------------+------------ | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 11. Країна походження товару |14. Митний пункт і дата ввезення в Україну |товару та перелік засобів транспортування | 12. Базисні умови поставки товару|15. Додаткові одиниці виміру товару | 13. Країна експорту товару |16. Додаткові реквізити товарних документів ---------------------------------+---------------------------------------------- 17. П. І. Б. керівника заявника |18. Міністерство, що оформило дозвіл Посада |Міністерство економічного розвитку і Підпис |торгівлі України Дата |П. І. Б. Печатка |Посада або П. І. Б. заявника |Підпис Підпис |Дата Дата |Печатка -------------------------------------------------------------------------------- { Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 65 ( z1129-11 ) від
28.09.2011 }вгору